Τι είναι το NFT;
Πίνακας περιεχομένων
Εισαγωγή
Τι είναι το NFT;
Πώς λειτουργούν τα NFT;
Σε τι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα NFT;
Πώς μπορώ να δημιουργήσω NFT;
Δημοτικότητα των NFT
Πώς μπορώ να αγοράσω ένα NFT;
Συμπεράσματα
Τι είναι το NFT;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το NFT;

Τι είναι το NFT;

Έχει δημοσιευτεί Feb 26, 2020Έχει ενημερωθεί Dec 28, 2022
7m

TL;DR

Το NFT είναι ένα κρυπτογραφικό token που δεν μπορεί να ανταλλάσσεται με παρόμοια προϊόντα. Αυτά τα token ξεχωρίζουν απόλυτα το ένα από το άλλο και είναι μοναδικά και περιορισμένης ποσότητας.

Τα NFT μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιπροσώπευση πραγματικών αντικειμένων στο blockchain, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ψηφιακά συλλεκτικά είδη. Η ψηφιακή ταυτότητα και το μετασύμπαν είναι άλλοι τομείς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα NFT.

Τα NFT έχουν κερδίσει δημοτικότητα στην επικρατούσα κουλτούρα ως μια νέα μορφή ψηφιακής τέχνης. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως βιντεοπαιχνίδια, ψηφιακή ταυτότητα, αδειοδότηση, πιστοποιητικά ή ως έργα τέχνης – και επιτρέπουν ακόμη και μερική ιδιοκτησία αντικειμένων.

Εισαγωγή

Η ιδέα της ανταλλαξιμότητας είναι ο πυρήνας κατανόησης της μοναδικότητας των NFT. Για παράδειγμα, τα Bitcoin είναι ανταλλάξιμα, όπως ακριβώς και τα χαρτονομίσματα δολαρίων, που σημαίνει ότι κάθε bitcoin ή χαρτονόμισμα των εκατό δολαρίων έχει την ίδια αξία και ιδιότητες με το άλλο. Επομένως, η ανταλλαξιμότητα αναφέρεται στην ιδιότητα ενός στοιχείου ενεργητικού του οποίου οι επιμέρους μονάδες μπορούν να ανταλλαχθούν με άλλες μονάδες και ουσιαστικά δεν διακρίνονται μεταξύ τους. Όλα τα νομίσματα παραστατικού χρήματος και τα κρυπτονομίσματα είναι ανταλλάξιμα.

Ένα μη ανταλλάξιμο (non-fungible) token ξεκλειδώνει διαφορετικές δυνατότητες και χρησιμοποιεί περιπτώσεις για την τεχνολογία του blockchain. Αυτά τα token είναι μοναδικά ή περιορισμένης διαθεσιμότητας. Μπορείτε να τα αγοράσετε, να τα πουλήσετε ή να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με αυτά σε συγκεκριμένες αγορές NFT και να αυξήσετε την αξία τους. Επίσης, μπορούν να αντιπροσωπεύουν μοναδικά χαρακτηριστικά, να αποκτούν μεγάλη αξία, ζήτηση και να προστίθενται σε συλλογές.

Τα NFT έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή στον κόσμο των κρύπτο, καθώς και στην επικρατούσα κουλτούρα, με σημαντικές διασημότητες να τα αγοράζουν. Αυτό το άρθρο θα εξετάσει λεπτομερώς τι είναι τα NFT, σε τι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πώς έχουν γίνει ένα κυρίαρχο φαινόμενο.

Τι είναι το NFT;

Ένα non-fungible token (NFT) είναι ένας τύπος κρυπτογραφικού token σε ένα blockchain που αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό στοιχείο ενεργητικού. Αυτά μπορεί να είναι εξολοκλήρου ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού ή πραγματικά στοιχεία ενεργητικού σε μορφή token. Καθώς τα NFT δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλάξ με άλλα NFT, λειτουργούν ως αποδεικτικά γνησιότητας και ιδιοκτησίας στον ψηφιακό χώρο.

Ως ανταλλαξιμότητα αναφέρεται η ιδιότητα ενός στοιχείου ενεργητικού του οποίου οι επιμέρους μονάδες μπορούν να ανταλλαχθούν με άλλες και ουσιαστικά δεν διακρίνονται μεταξύ τους. Η ανταλλαξιμότητα είναι μια επιθυμητή ιδιότητα για το νόμισμα επειδή επιτρέπει την ελεύθερη ανταλλαγή και, θεωρητικά, δεν γίνεται να γνωρίζουμε το ιστορικό κάθε μεμονωμένης μονάδας. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ένα ωφέλιμο χαρακτηριστικό για τα συλλεκτικά αντικείμενα.

Τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού που είναι παρόμοια με το bitcoin αλλά να προσθέσουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε κάθε μονάδα; Αυτό θα έκανε καθεμία από αυτές τις μονάδες να διαφέρει από τις υπόλοιπες (δηλαδή, δεν θα είναι ανταλλάξιμες) και ως εκ τούτου θα επέτρεπε ένα ευρύ φάσμα νέων περιπτώσεων χρήσης. Ουσιαστικά, αυτό είναι το NFT.

 

Πώς λειτουργούν τα NFT;

Υπάρχουν διάφορα πλαίσια για τη δημιουργία και την έκδοση NFT. Το πιο διακεκριμένο είναι το ERC-721, ένα πρότυπο για την έκδοση και τη συναλλαγή μη ανταλλάξιμων στοιχείων ενεργητικού στο blockchain του Ethereum.

Έχουν κοινοποιηθεί κι άλλα πρότυπα όπως το ERC-1155. Επιτρέπει σε ένα μεμονωμένο συμβόλαιο να περιέχει τόσο ανταλλάξιμα όσο και μη ανταλλάξιμα token, παρουσιάζοντας μια νέα γκάμα δυνατοτήτων. Η τυποποίηση της έκδοσης NFT επιτρέπει έναν μεγαλύτερο βαθμό διαλειτουργικότητας, κάτι που ωφελεί τους χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι στοιχεία ενεργητικού που είναι μοναδικά μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών σχετικά εύκολα.

Το BNB Chain έχει τα δικά του πρότυπα NFT: BEP-721 και BEP-1155. Αυτά τα δύο παρέχουν παρόμοια λειτουργικότητα με τα προαναφερθέντα πρότυπα Ethereum. Και τα δύο έχουν γίνει μια ελκυστική επιλογή για δημιουργούς που θέλουν να δημιουργήσουν NFT καθώς το κόστος είναι σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι στο Ethereum.

Όπως και άλλα token στο blockchain, το NFT σας θα υπάρχει σε μια διεύθυνση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα NFT δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να μεταφερθούν χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη – ακόμη και από τον εκδότη του NFT. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε και να έχετε ένα μέρος για να βλέπετε τα NFT σας, μπορείτε να το κάνετε σε ένα πορτοφόλι που δέχεται NFT, όπως το Trust Wallet.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με NFT σε ανοιχτές αγορές, όπως οι πλατφόρμες NFT της Binance, στο BakerySwap που βασίζεται στο BNB Chain και το OpenSea του Ethereum. Από τη φύση τους, τα NFT είναι επιρρεπή σε αλλαγές τιμών λόγω της προσφοράς και ζήτησης της αγοράς καθώς και των πολιτισμικών τάσεων που συνδέονται μερικά NFT.

Πώς μπορούν να έχουν αξία τέτοια αντικείμενα; Όπως και με κάθε άλλο αντικείμενο αξίας, η αξία δεν είναι εγγενής στο ίδιο το αντικείμενο αλλά αποδίδεται από άτομα που το θεωρούν αντικείμενο αξίας. Στην ουσία, η αξία είναι μια κοινή πεποίθηση. Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για παραστατικό χρήμα, πολύτιμα μέταλλα ή για κάποιο όχημα – αυτά τα αντικείμενα έχουν αξία επειδή οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν. Έτσι γίνεται πολύτιμο κάποιο αντικείμενο με αξία. Επομένως γιατί να μην συμβεί το ίδιο και στα ψηφιακά συλλεκτικά στοιχεία;

 

Σε τι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα NFT;

Τα NFT μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συλλεκτικά αντικείμενα, επενδυτικά προϊόντα ή εξυπηρετούν πολλούς λειτουργικούς σκοπούς.

Τα διαδικτυακά παιχνίδια έχουν αναδειχθεί ως μια σημαντική περίπτωση χρήσης για τα non-fungible token. Οι οικονομίες παιχνιδιού δεν είναι κάτι καινούργιο. Και δεδομένου ότι πολλά διαδικτυακά παιχνίδια έχουν ήδη τις δικές τους οικονομίες, η χρήση του blockchain για την αξιοποίηση στοιχείων ενεργητικού token εντός του παιχνιδιού κάνει ένα βήμα παραπέρα. Η χρήση των NFT θα μπορούσε ενδεχομένως να λύσει ή να μετριάσει το κοινό πρόβλημα του πληθωρισμού που έχουν πολλά παιχνίδια.

Ενώ οι εικονικοί κόσμοι ήδη ανθίζουν, μια άλλη συναρπαστική χρήση των NFT είναι η μετατροπή των πραγματικών στοιχείων ενεργητικού σε token. Τα NFT μπορούν να αντιπροσωπεύουν κλάσματα πραγματικών στοιχείων ενεργητικού, τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν ή να γίνουν μέρος συναλλαγής ως token σε ένα blockchain. Αυτό θα μπορούσε να εισαγάγει κάποια απαραίτητη ρευστότητα σε πολλές αγορές που διαφορετικά δεν θα είχαν μεγάλη ρευστότητα, όπως τα έργα τέχνης, τα ακίνητα, σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα και πολλά άλλα.

Η ψηφιακή ταυτότητα είναι ένας ακόμα τομέας που μπορεί να επωφεληθεί από τις ιδιότητες των NFT. Η αποθήκευση δεδομένων ταυτότητας και ιδιοκτησίας στο blockchain θα αυξήσει την προστασία απορρήτου και την ακεραιότητα των δεδομένων για πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, η εύκολη και μη εμπιστεύσιμη μεταφορά αυτών των στοιχείων ενεργητικού θα μπορούσε να μειώσει την τριβή που σχετίζεται με την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων.

 

Πώς μπορώ να δημιουργήσω NFT;

Η δημιουργία των δικών σας NFT είναι μια απλή διαδικασία που προσφέρεται από πολλές πλατφόρμες και ανταλλακτήρια NFT. Το μόνο που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε είναι μερικά κρύπτο για να πληρώσετε την προμήθεια δημιουργίας και κάτι για να το μετατρέψετε σε NFT. Επίσης, θα χρειαστεί να επιλέξετε αν θα δημιουργήσετε το NFT σας στο Ethereum ή στο BNB Chain.

Το Ethereum ήταν παραδοσιακά το σπίτι των NFT και της ανάπτυξής τους. Διαθέτει μεγάλη βάση χρηστών και καλά εδραιωμένη κοινότητα NFT, αλλά οι προμήθειες συναλλαγών είναι πολύ ακριβές. Αυτό κάνει τις μικρές αγορές, τις πωλήσεις και τις συναλλαγές δαπανηρές για τους χρήστες. Το BNB Chain είναι ένα πιο πρόσφατο blockchain, αλλά έχει ήδη δει μεγάλη ανάπτυξη στις αγορές NFT. Οι συναλλαγές στο BNB Chain είναι επίσης πολύ φθηνότερες από ό,τι στο blockchain του Ethereum.

Ο οδηγός μας για το Πώς να δημιουργήσετε τα δικά σας NFT θα σας διδάξει τη διαδικασία μετατροπής της δημιουργίας σας σε non-fungible token.

 

Δημοτικότητα των NFT

Ένα από τα πρώτα έργα NFT που είχε σημαντική αναγνωρισιμότητα ήταν το CryptoKitties, ένα παιχνίδι που βασίζεται στο Ethereum και επιτρέπει στους παίκτες να συλλέγουν, να εκτρέφουν και να ανταλλάσσουν εικονικές γάτες.

Το CryptoKitties απέκτησε φήμη αφού προκάλεσε συμφόρηση στο blockchain του Ethereum λόγω της υψηλής δραστηριότητας που έφερε στο δίκτυο. Υπολογίζεται ότι το 25% της επισκεψιμότητας του Ethereum τον Δεκέμβριο του 2017 αφορούσε αυτές τις συλλεκτικές γάτες.

Ωστόσο, η δημοτικότητα των NFT έφτασε σε περισσότερες αγορές επειδή δημοσιότητες όπως οι Eminem, Jimmy Fallon, Steph Curry, Post Malone και πολλοί άλλοι έχουν δικά τους NFT από το Bored Ape Yacht Club.

Καθώς η δημοτικότητα των NFT εκτινάχθηκε στα ύψη, καταβλήθηκε το ρεκόρ 69 εκατομμυρίων δολαρίων για το "Everydays: the First 5000 Day", ένα NFT που δημιουργήθηκε από τον ψηφιακό καλλιτέχνη Beeple, στο Christie's Auction House τον Μάρτιο του 2021.

Αναμφισβήτητα, οι περιπτώσεις χρήσης NFT σχετίζονται με την ψηφιακή τέχνη που έχει τραβήξει τη μεγαλύτερη προσοχή από διασημότητες και τα επικρατέστερα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι στιγμής. Ωστόσο, οι περιπτώσεις χρήσης συνεχίζουν να ανακαλύπτονται για αυτή την ευέλικτη κατηγορία στοιχείων ενεργητικού και τα non-fungible token θα έχουν πιθανότατα πολύ πιο σημαντικές εφαρμογές στο μέλλον.

Πώς μπορώ να αγοράσω ένα NFT;

Όπως αναφέρθηκε, οι αγορές NFT είναι το πρώτο μέρος που πρέπει να επισκεφτείτε εάν θέλετε να αγοράσετε non-fungible token. Αλλά χρειάζεστε κι άλλες πληροφορίες. Δεν μπορείτε να αγοράσετε NFT μόνο με πιστωτική κάρτα ή PayPal. Πρέπει να έχετε ένα πορτοφόλι κρύπτο και μερικά κρύπτο για αυτή τη διαδικασία.

Για τα NFT του BNB Chain, οι τιμές θα είναι σχεδόν πάντα σε BNB. Τα NFT του Ethereum συνήθως χρησιμοποιούν Ether (ETH). Μπορείτε να βρείτε και τα δύο κρυπτονομίσματα και να τα αγοράσετε από το ανταλλακτήριο της Binance. Μόλις αγοράσετε τα κρύπτο που έχετε επιλέξει, μεταφέρετε τα κεφάλαιά σας σε ένα πορτοφόλι που μπορεί να αλληλεπιδράσει με αγορές NFT.

Το πορτοφόλι Binance Chain και το MetaMask είναι καλές επιλογές για πορτοφόλια επέκτασης προγράμματος περιήγησης. Μπορούν να συνδεθούν και τα δύο σε μια αγορά NFT. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μεταφέρετε το κρύπτο σας από την Binance στο πορτοφόλι σας, να μεταβείτε στον ιστότοπο της αγοράς και να συνδέσετε το πορτοφόλι σας (το κουμπί σύνδεσης βρίσκεται, συνήθως, στην πάνω δεξιά γωνία). Προσέξτε τους πλαστούς ή ύποπτους ιστότοπους. Ελέγξτε σχολαστικά τη διεύθυνση URL και εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε σελιδοδείκτες εάν τη χρησιμοποιείτε συχνά.

Αν προτιμάτε την εμπειρία σε φορητές συσκευές, ρίξτε μια ματιά στο Trust Wallet. Είναι διαθέσιμο τόσο για iOS όσο και για Android και υποστηρίζει πολλά blockchain.

Συμπεράσματα

Τα ψηφιακά συλλεκτικά αντικείμενα έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τη χρησιμότητα της τεχνολογίας των blockchain πολύ πέρα από τις συμβατικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές. Αντιπροσωπεύοντας πραγματικά στοιχεία ενεργητικού στον ψηφιακό κόσμο, τα NFT μπορούν να γίνουν ζωτικό κομμάτι του οικοσυστήματος Web και της ευρύτερης οικονομίας στο εγγύς μέλλον.

Οι περιπτώσεις χρήσης των NFT είναι άπειρες και είναι πολύ πιθανό πολλοί προγραμματιστές να βρουν νέες και συναρπαστικές καινοτομίες για αυτήν την πολλά υποσχόμενη τεχνολογία.