Τι είναι το δίκτυο Kyber (KNC);
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το δίκτυο Kyber (KNC);

Τι είναι το δίκτυο Kyber (KNC);

Έχει δημοσιευτεί Jun 20, 2022Έχει ενημερωθεί May 17, 2024
6m

TL;DR

Το δίκτυο Kyber είναι ένα αποκεντρωμένο πρωτόκολλο που βασίζεται στο Ethereum. Αναπτύσσεται σε πολλαπλές αλυσίδες συμβατές με το Ethereum Virtual Machine (EVM), όπως το Polygon, το BNB και το Avalanche. 

Έχοντας ιδρυθεί από τους Loi Luu και Victor Tran, το δίκτυο Kyber είναι ένας κόμβος ρευστότητας που στοχεύει να κάνει τις συναλλαγές DeFi πιο αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές. Το κύριο προϊόν του δικτύου Kyber είναι το KyberSwap, ένα αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο (DEX) που επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές με token και να κερδίζουν ανταμοιβές παρέχοντας ρευστότητα.

Το πρωτόκολλο διέπεται από το KyberDAO και οι προτάσεις ψηφίζονται από τους κατόχους του εγγενούς token του δικτύου Kyber, το KNC.

Τι είναι το KyberSwap;

Το KyberSwap είναι το κορυφαίο προϊόν που υποστηρίζεται από το δίκτυο Kyber. Έχοντας δημιουργηθεί με βάση το Ethereum, το KyberSwap είναι ένα αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο (DEX) πολλαπλών αλυσίδων που επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές σε οποιοδήποτε από τα 12 υποστηριζόμενα δίκτυά του, συμπεριλαμβανομένων των Ethereum, Polygon, BNB, Avalanche και Optimism.

Το KyberSwap είναι επίσης λειτουργία aggregator, που σημαίνει ότι αντλεί ρευστότητα όχι μόνο από τις δικές του δεξαμενές, αλλά και από πάνω από 67 DEX στα υποστηριζόμενα δίκτυά του. Παρομοίως με άλλα DEX, το KyberSwap είναι μια αξιόπιστη πλατφόρμα συναλλαγών, που σημαίνει ότι οι χρήστες έχουν τον απόλυτο έλεγχο των εντολών και των κεφαλαίων τους. Το KyberSwap στοχεύει να λύσει τις προκλήσεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλοί έμποροι DeFi, παρέχοντας παράλληλα επαρκείς ανταμοιβές για τους παρόχους ρευστότητας (LP).

Το KyberSwap επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν, να κερδίζουν και να συμμετέχουν απρόσκοπτα στο DeFi σε κάθε μία από τις υποστηριζόμενες αλυσίδες. Το KyberSwap είναι μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα συναλλαγών άνευ άδειας. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες έχουν τον απόλυτο έλεγχο των εντολών και των κεφαλαίων τους.

Το KyberSwap στοχεύει να λύσει τις καθημερινές προκλήσεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν πολλοί επενδυτές DeFi, ενώ παράλληλα μεγιστοποιεί τις ανταμοιβές για τους παρόχους ρευστότητας με αποδοτικές δεξαμενές.

Πώς λειτουργεί το KyberSwap;

Το KyberSwap χωρίζεται σε δύο κύρια πρωτόκολλα: Το Classic και το Elastic.

Το πρωτόκολλο Δυναμικού ειδικού διαπραγματευτή (DMM) του KyberSwap Classic είναι μια τροποποιημένη έκδοση του παραδοσιακού μοντέλου  Αυτοποιημένου ειδικού διαπραγματευτή (AMM) που χρησιμοποιείται από το UniSwap και άλλα DEX. Είναι το πρώτο πρωτόκολλο ειδικού διαπραγματευτή DeFi που προσαρμόζει δυναμικά τις προμήθειες LP με βάση τις συνθήκες της αγοράς. Όταν η αγορά είναι πολύ ασταθής, οι προμήθειες αυξάνονται για να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τους κινδύνους που εμπεριέχονται σε κάθε συναλλαγή. Όταν η αγορά είναι σταθερή και η μεταβλητότητα πέφτει, οι προμήθειες μειώνονται. Το DMM επανυπολογίζει αυτόματα τις προμήθειες αναλύοντας δεδομένα όγκου στην αλυσίδα για κάθε δεξαμενή ρευστότητας.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό του KyberSwap Classic είναι μια "προγραμματιζόμενη καμπύλη τιμών" που ονομάζεται Amplification (AMP). Αυτό επιτρέπει σε μια δεξαμενή ρευστότητας να μιμείται υψηλότερα επίπεδα ρευστότητας χωρίς να απαιτεί περισσότερα token. Οι LP μπορούν να ορίσουν το δικό τους AMP ανάλογα με τον τύπο του ζεύγους token στη δεξαμενή. Τα ζεύγη με χαμηλότερες αποκλίσεις, όπως τα stablecoin, θα έχουν υψηλότερο AMP. Από την άλλη, τα πιο μεταβλητά ζεύγη θα έχουν χαμηλότερο AMP. Οι δεξαμενές ρευστότητας με AMP ίσο με 1 είναι δεξαμενές που εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με το μοντέλο δυναμικής αμοιβής αλλά χωρίς amplification.

Το νεότερο πρωτόκολλο του KyberSwap, που ονομάζεται KyberSwap Elastic, είναι ένα AMM που βασίζεται σε διεξοδικό έλεγχο, με συγκεντρωμένη ρευστότητα. Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν ρευστότητα σε ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών της επιλογής τους και να λάβουν ένα NFT που αντιπροσωπεύει τη θέση ρευστότητάς τους και το μερίδιό τους στη δεξαμενή.

Με συγκεντρωμένη ρευστότητα, οι LP μπορούν να καθορίσουν το εύρος τιμών στο οποίο θέλουν να προσθέσουν ρευστότητα. Το επιλεγμένο εύρος τιμών αντιπροσωπεύει τον βαθμό στον οποίο ένας LP πιστεύει ότι η τρέχουσα τιμή θα κυμανθεί στο μέλλον. Η παρεχόμενη ρευστότητα θα κατανεμηθεί ομοιόμορφα σε αυτό το εύρος τιμών. Οι LP λαμβάνουν προμήθεια για οποιαδήποτε ανταλλαγή που πρόκειται να διεκπεραιωθεί σε μια συγκεκριμένη τιμή (με άλλα λόγια, σε ένα συγκεκριμένο ενεργό πεδίο ελέγχου) στο επιλεγμένο εύρος, ανάλογη με τη ρευστότητα που παρέχεται σε αυτήν την τιμή (ή σε αυτό το ενεργό πεδίο ελέγχου).

Ένα πλήρες εύρος τιμών επιτρέπει τις συναλλαγές των token σε οποιαδήποτε τιμή, αλλά μπορεί να συνοδεύεται από χαμηλότερες προμήθειες από ένα συγκεντρωμένο εύρος τιμών, λόγω της κατανομής ρευστότητας σε ανενεργά πεδία ελέγχου τιμών.

Το KyberSwap Elastic συνδυάζει αυτόματα προμήθειες για LP χρησιμοποιώντας μια καμπύλη επανεπένδυσης. Αυτό όχι μόνο καθιστά τα πράγματα πιο βολικά για τους LP, καθώς δεν χρειάζεται να προσθέτουν ρευστότητα με μη αυτόματο τρόπο στη δεξαμενή, αλλά η χωριστή σύνθεση των προμηθειών επιτρέπει στους LP να κερδίζουν περισσότερα καθώς συσσωρεύονται προμήθειες πέρα από τις σύνθετες προμήθειες.

Επιπλέον, το KyberSwap Elastic περιλαμβάνει πολλαπλά επίπεδα προμηθειών και προστασία JIT (Just In Time) για να δώσει στους LP την ευελιξία και τα εργαλεία για να προσαρμόζουν τις στρατηγικές κερδών χωρίς συμβιβασμούς ως προς την ασφάλεια.

Οι LP μπορούν επίσης να κερδίσουν ανταμοιβές μέσω των υπεργολαβιών εξόρυξης ρευστότητας του KyberSwap. Σε αυτό το σημείο, το KyberSwap συνεργάζεται με ιδρύματα και έργα blockchain για να παρέχει προσφορές για LP.

Πέρα από τις υπηρεσίες ρευστότητας, το KyberSwap διαθέτει λειτουργίες και εργαλεία επαγγελματιών επενδυτών που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους εμπόρους DeFi, όπως το DiscoverDynamic Trade Routing και το Pro Live Chart. Το Discover είναι ένα διαισθητικό εργαλείο DeFi που βοηθά τους χρήστες να βρίσκουν δυνητικά δημοφιλή token χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό δεδομένων στην αλυσίδα, όγκου συναλλαγών και τεχνικών δεικτών. Το Dynamic Trade Routing σαρώνει διαφορετικά DEX και χωρίζει τις συναλλαγές για να βρει την πιο κατάλληλη διαδρομή συναλλαγών για οποιαδήποτε ανταλλαγή token σε υποστηριζόμενα δίκτυα.

Το Pro Chart Live, από την άλλη πλευρά, είναι ενσωματωμένο στο TradingView για να βοηθήσει τους εμπόρους να χαρτογραφήσουν και να πραγματοποιήσουν μια πλήρη τεχνική ανάλυση.

Τι κάνει το KyberSwap μοναδικό; 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το KyberSwap Classic χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές λειτουργίες — DMM και Amplification — για να εξασφαλίσει υγιή ρευστότητα, ενώ το KyberSwap Elastic περιλαμβάνει συγκεντρωμένη ρευστότητα, δυνατότητα αυτόματου ανατοκισμού, πολλαπλά επίπεδα προμηθειών και προστασία JIT για να βοηθήσει τους παρόχους ρευστότητας να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους με ασφάλεια.

Η ρευστότητα διασφαλίζει ότι οι έμποροι μπορούν εύκολα να αγοράσουν και να πουλήσουν στοιχεία ενεργητικού χωρίς μεγάλες αλλαγές τιμών. Η χαμηλή ρευστότητα οδηγεί σε ολίσθηση και προσωρινή ζημία. Όσο πιο μεταβλητό είναι ένα στοιχείο ενεργητικού, τόσο πιο πιθανό είναι οι αλλαγές στην τιμή του να επηρεάσουν αρνητικά τους επενδυτές.

  • Ολίσθηση είναι όταν μια συναλλαγή εκτελείται σε χαμηλότερη ή υψηλότερη τιμή από την επιθυμητή λόγω χαμηλής ρευστότητας (βιβλία εντολών με λιγότερες προσφορές σε διάφορα επίπεδα τιμών).

  • Η προσωρινή ζημία μπορεί να οριστεί ως η μείωση της τιμής ενός στοιχείου ενεργητικού κρύπτο αφού τοποθετηθεί σε μια δεξαμενή ρευστότητας.

Η ρευστότητα μπορεί να θεωρηθεί ως η ευκολία με την οποία οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα στοιχείο ενεργητικού: οι εύκολες συναλλαγές ευνοούν τη σταθερότητα των τιμών και ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων καθιστά δυσκολότερο σε μεμονωμένες οντότητες να επηρεάσουν την αγορά.

Τι είναι το token του Kyber Network Crystal (KNC); 

Το Kyber Network Crystal (KNC) είναι το εγγενές token του KyberSwap που υποστηρίζει το οικοσύστημα του δικτύου Kyber. Λειτουργώντας με έναν μηχανισμό αποδεικτικού ενέργειας Staking (PoS), οι κάτοχοι του KNC μπορούν να συμμετέχουν στο DAO και να ψηφίσουν όλες τις προτάσεις διακυβέρνησης που σχετίζονται με το μέλλον του δικτύου, πραγματοποιώντας ενέργεια Staking με τα στοιχεία ενεργητικού KNC τους ή αναθέτοντας την ψήφο τους σε πλατφόρμα τρίτου.

Οι κάτοχοι KNC μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν ενέργεια Staking με τα token τους σε επιλέξιμες δεξαμενές υπεργολαβιών Rainmaker για ανταμοιβές εξόρυξης ρευστότητας. Για άλλες δραστηριότητες όπως το Trading Contest, το Gleam Giveaway και τα AMA, οι συμμετέχοντες ανταμείβονται επίσης με token KNC.

Τρόπος χρήσης του KyberSwap

Αν θέλετε να ανταλλάξετε τα token σας στο KyberSwap, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ξεκινήσετε.

1. Μεταβείτε στο KyberSwap

2. Συνδέστε το πορτοφόλι DeFi σας. Το KyberSwap υποστηρίζει MetaMask, Coin98, WalletConnect, Coinbase Wallet και Ledger.

3. Επιλέξτε το επιθυμητό ζεύγος token. Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής σας στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

4. Συνεχίστε με την ανταλλαγή και επιβεβαιώστε τη συναλλαγή στο πορτοφόλι κρύπτο σας.

Οι ανταλλαγές δεν είναι ο μόνος τύπος συναλλαγής που μπορεί να πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να παρέχουν ρευστότητα χρησιμοποιώντας μία από τις δεξαμενές του KyberSwap ή δημιουργώντας νέες δεξαμενές. Μπορούν επίσης να ποντάρουν τα token LP τους σε μία από τις επιλέξιμες υπεργολαβίες.

Συμπεράσματα

Το δίκτυο Kyber είναι ένας κόμβος ρευστότητας που υποστηρίζει το KyberSwap, ένα αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο (DEX) που βασίζεται στο Ethereum. Είναι ένας κόμβος για αποκεντρωμένες υπηρεσίες και ένα μέρος όπου οι λάτρεις του DeFi μπορούν να δημιουργήσουν, να ανταλλάξουν και να βελτιώσουν τον χώρο των κρύπτο. Το KyberSwap επικεντρώνεται στη βελτίωση της εμπειρίας για τους LP και τους επενδυτές στον χώρο του DeFi.

Αποποίηση ευθύνης: Οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς. Η Binance δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία από συναλλαγές σας. Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν άρθρο παρέχονται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να θεωρούνται οικονομική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση.

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.