Czym Jest Kyber Network (KNC)?
Spis Treści
Czym jest KyberSwap?
Jak działa KyberSwap?
Co sprawia, że KyberSwap jest wyjątkowy? 
Czym jest token Kyber Network Crystal (KNC)? 
Jak używać KyberSwap
Wnioski Końcowe
Czym Jest Kyber Network (KNC)?
Strona GłównaArtykuły
Czym Jest Kyber Network (KNC)?

Czym Jest Kyber Network (KNC)?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Jun 20, 2022Zaktualizowane Jul 19, 2022
6m

TL;DR

Założony przez Loi Luu i Victora Trana w 2017, Kyber Network to multi-chainowy hub płynności kryptowalut, który sprawia, że handel DeFi jest bardziej wydajny i opłacalny, a ostatecznie umożliwia wszystkim handel DeFi w łatwy, szybki, tani i bezpieczny sposób.

Jego flagowy produkt, KyberSwap, to DEX i agregator, którego celem jest bycie najlepszą platformą płynnościową do handlu i zarabiania na wszystkich łańcuchach, wyposażoną w narzędzia i automatyzacje, aby pomóc użytkownikom w podejmowaniu świadomych decyzji i maksymalizacji wyników tradingowych. KyberSwap został wdrożony na ponad 11 łańcuchach, w tym Ethereum, Polygon, BNB Chain i Avalanche.

Kyber to projekt zarządzany przez społeczność, a token Kyber Network Crystal (KNC) jest tokenem ERC-20 używanym w celu wyrównania zachęt dla wielu interesariuszy. Posiadacze KNC mogą stakować tokeny w ramach KyberDAO, aby głosować nad propozycjami i zdobywać nagrody KNC.

Reputacja Kyber wynika z 5 lat pracy w DeFi, wnoszenia wartości do ekosystemu i priorytetowego traktowania bezpieczeństwa użytkowników dzięki audytom smart kontraktów i ubezpieczeniom blockchain. Wizja projektu zakłada, że stanie się on infrastrukturą płynności i warstwą transakcyjną dla zdecentralizowanej gospodarki.

Czym jest KyberSwap?

KyberSwap.com jest flagowym agregatorem DEX i platformą płynności Kyber Network, której celem jest zapewnienie najlepszych stawek swap dla traderów, jednocześnie umożliwiając dostawcom płynności maksymalizację zysków poprzez efektywność kapitałową. 

W czerwcu 2022 KyberSwap został wdrożony na ponad 11 łańcuchach, w tym Ethereum, Polygon, BNB Chain, Avalanche, Cronos, Fantom, Aurora, Velas, Oasis, Arbitrum i BitTorrent, co więcej, obsługuje ponad 20 000 tokenów oraz jest zintegrowany z ponad 60 DEX'ami


KyberSwap umożliwia użytkownikom wymianę, zarabianie i bezproblemowe uczestnictwo w DeFi w każdym z obsługiwanych łańcuchów. KyberSwap to zdecentralizowana i niewymagająca pozwolenia platforma transakcyjna. Oznacza to, że użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoimi zleceniami i środkami.

KyberSwap ma na celu rozwiązanie codziennych problemów z płynnością, z którymi boryka się wielu DeFi Traderów, a jednocześnie maksymalizuje nagrody dla dostawców płynności, oferując im pule o najwyższej efektywności kapitałowej.


Jak działa KyberSwap?

Dla Traderów

KyberSwap zapewnia dostęp do ponad 20 000 tokenów i 34 mld $ TVL na ponad 60 DEX-ach w 11 łańcuchach, a jednocześnie oferuje najlepsze stawki wymiany dzięki zaawansowanemu routerowi i wydajnym pod względem zużycia gas'u smart kontraktom. Co więcej, pozwala eksplorować możliwości arbitrażu on-chain. Użytkownicy mogą uzyskać najlepsze kursy, korzystając z zaawansowanego, łatwego w obsłudze interfejsu, który oferuje wykresy cenowe na żywo, bezpłatne narzędzia pro-tradera oraz wizualizację tras handlowych na żywo.

Dzięki dynamicznemu kierowaniu przez pule płynności na każdym łańcuchu z ponad 60 DEX-ów KyberSwap umożliwia użytkownikom dostęp do ponad 20 000 tokenów, bez konieczności sprawdzania kursów na wielu platformach lub korzystania z różnych platform na każdym łańcuchu. KyberSwap nie pobiera dodatkowej opłaty podczas agregacji.

Ci, którzy szukają tokenów w DeFi, mogą skorzystać ze strony KyberSwap Discover, narzędzia, które pomaga użytkownikom zidentyfikować tokeny, które prawdopodobnie wkrótce zaczną być modne. Odbywa się to w oparciu o dane on-chain, wolumeny obrotu oraz linie trendu cenowego.

Dla Dostawców Płynności

Protokół KyberSwap zapewnia dostawcom płynności efektywne kapitałowo pule z zabezpieczeniami, takimi jak "anti-sniping", chroniącymi LP przed botami, które deponują i usuwają płynność przed dużymi pod względem wolumenu transakcjami. Efektywność kapitałowa oznacza również, że mniejsze pod względem wolumenu pule mogą obsługiwać bardzo duże wolumeny handlu i transakcji, zapewniając lepsze zyski dla LP.

Dodatkowa automatyzacja zapewnia większe korzyści dla użytkowników, takie jak wpłaty pojedynczych tokenów (dzięki czemu LP nie muszą wpłacać pakietów dwóch tokenów) i automatyczne akumulowanie (opłaty za korzystanie z puli akumulują się automatycznie). Funkcje te obejmują 11 łańcuchów na których dostępny jest KyberSwap, zapewniając użytkownikom DeFi dostęp do różnych istniejących pul, a nawet możliwość tworzenia własnych.

KyberSwap wykorzystuje protokół Dynamic Market Maker (DMM), który jest zmodyfikowaną wersją tradycyjnego modelu Automated Market Maker (AMM) stosowanego przez Uniswap i inne DEX-y. Gdy rynek jest zbyt zmienny, opłaty mogą dynamicznie wzrastać, aby lepiej odzwierciedlić ryzyko związane z każdą transakcją. Gdy rynek jest stabilny, a zmienność spada, opłaty maleją. DMM automatycznie przelicza opłaty, analizując dane dotyczące wolumenu on-chain dla każdej puli płynności.

System ten jest bardzo podobny do aplikacji typu ridesharing, takich jak Uber. W godzinach dużego popytu, takich jak godziny szczytu, cena przejazdów Uberem wzrasta. Podobnie ceny maleją, gdy spada popyt na przejazdy.

Drugą cechą KyberSwap jest "programowalna krzywa cen" zwana Amplification (AMP). Dzięki temu pula płynności może imitować wyższe poziomy płynności bez konieczności posiadania większej liczby tokenów. LP mogą ustalać własne AMP w zależności od rodzaju pary tokenów w puli. Pary o niższych odchyleniach, takie jak stablecoiny, będą miały wyższe AMP. 

Z drugiej strony, bardziej zmienne pary będą miały niższe AMP. Pule płynności z AMP równym jeden to pule, które nadal działają zgodnie z modelem opłat dynamicznych, ale bez amplifikacji. Dzięki temu projekty mogą zamienić 200 tys. $ płynności w ponad 1 mln $ efektywnej płynności, zapewniając wyższą wydajność. Dostawcy płynności mogą również otrzymywać nagrody za pośrednictwem farm wydobywania płynności KyberSwap.


Co sprawia, że KyberSwap jest wyjątkowy? 

Kilka cech KyberSwap, które czynią go wyjątkowym, to:

1. Wysoce zintegrowany agregator i protokół płynności.

2. Duże korzyści dla użytkowników: agregator najlepszych stawek, automatyzacja, bezpieczeństwo i bezpłatne zaawansowane narzędzia.

3. Protokół płynności KyberSwap wykorzystuje DMM i Amplification w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia ryzyka poślizgu oraz nietrwałej straty. Poślizg to sytuacja, w której transakcja jest realizowana po niższej lub wyższej cenie niż pożądana ze względu na niską płynność (cienkie księgi zleceń). Stratę nietrwałą można zdefiniować jako spadek ceny aktywa kryptowalutowego po umieszczeniu go w puli płynności.


Czym jest token Kyber Network Crystal (KNC)? 

Kyber Network Crystal (KNC) to natywny token KyberSwap, który napędza ekosystem Kyber Network. Działając w oparciu o mechanizm konsensusu Proof of Stake (PoS), posiadacze KNC mogą uczestniczyć w DAO i głosować nad wszystkimi propozycjami dotyczącymi zarządzania związanymi z przyszłością sieci poprzez stakowanie swoich aktywów KNC lub przekazanie głosu platformie zewnętrznej.

Posiadacze KNC mogą wnosić tokeny do kwalifikujących się puli farmingu w celu uzyskania nagród za wydobycie płynności. W przypadku innych działań, takich jak konkursy handlowe, Giveaway Gleam i AMA, uczestnicy są również nagradzani tokenami KNC. KNC jest przedmiotem obrotu na giełdach DeFi, takich jak KyberSwap oraz na kilku giełdach scentralizowanych, takich jak Binance.


Jak używać KyberSwap

Jeśli chcesz wymienić swoje tokeny na KyberSwap, wykonaj poniższe kroki.

1. Odwiedź KyberSwap

2. Podłącz swój portfel DeFi. KyberSwap obsługuje MetaMask, Coin98, WalletConnect, Coinbase Wallet i Ledger.

3. Wybierz żądaną parę tokenów krypto. Szczegóły transakcji można sprawdzić w sekcji "Więcej Informacji".


4. Dokonaj swapa i potwierdź transakcję w swoim portfelu krypto. 

Oprócz swapów, użytkownicy mogą również zapewniać płynność, korzystając z jednej z pul KyberSwap lub tworząc nowe pule. Mogą oni również zainwestować swoje tokeny LP w jedną z kwalifikujących się farm.


Wnioski Końcowe

Kyber Network to hub płynności, który obsługuje KyberSwap, zdecentralizowaną giełdę zbudowaną na Ethereum. Jest to centrum zdecentralizowanych usług i miejsce, w którym entuzjaści DeFi mogą budować, wymieniać i ulepszać przestrzeń krypto. DEX Kyber Network, KyberSwap, koncentruje się na poprawie doświadczenia dostawców płynności i traderów w przestrzeni DeFi.