Czym Jest Kyber Network (KNC)?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Kyber Network (KNC)?

Czym Jest Kyber Network (KNC)?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Jun 20, 2022Zaktualizowane Jun 15, 2023
7m

TL;DR

Kyber Network to zdecentralizowany protokół zbudowany na Ethereum. Jest wdrażany w wielu łańcuchach kompatybilnych z Ethereum Virtual Machine (EVM), takich jak Polygon, BNB i Avalanche. 

Założona przez Loi Luu i Victora Trana Kyber Network jest centrum płynności, którego celem jest uczynienie handlu DeFi bardziej wydajnym i opłacalnym. Głównym produktem Kyber Network jest KyberSwap, zdecentralizowana giełda (DEX), która umożliwia użytkownikom handel tokenami i zdobywanie nagród poprzez zapewnienie płynności.

Protokół jest zarządzany przez KyberDAO, a nad propozycjami głosują posiadacze natywnego tokena Kyber Network, KNC.

Czym jest KyberSwap?

KyberSwap to flagowy produkt zasilany przez Kyber Network. Zbudowany na Ethereum, KyberSwap to wielołańcuchowa zdecentralizowana giełda (DEX), która umożliwia użytkownikom przeprowadzanie transakcji w dowolnej z 12 obsługiwanych sieci, w tym Ethereum, Polygon, BNB, Avalanche i Optimism.

KyberSwap jest również agregatorem, co oznacza, że pozyskuje płynność nie tylko z własnych pul, ale także z ponad 67 DEXów w obsługiwanych sieciach. Podobnie jak inne DEXy, KyberSwap jest platformą handlową niewymagającą zaufania, co oznacza, że użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoimi zleceniami i środkami. KyberSwap ma na celu rozwiązanie problemów związanych z płynnością, z którymi codziennie styka się wielu traderów DeFi, zapewniając jednocześnie odpowiednie nagrody dla dostawców płynności (LP).

KyberSwap umożliwia użytkownikom wymianę, zarabianie i bezproblemowe uczestnictwo w DeFi w każdym z obsługiwanych łańcuchów. KyberSwap to zdecentralizowana i niewymagająca pozwolenia platforma transakcyjna. Oznacza to, że użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoimi zleceniami i środkami.

KyberSwap ma na celu rozwiązanie codziennych problemów z płynnością, z którymi boryka się wielu DeFi Traderów, a jednocześnie maksymalizuje nagrody dla dostawców płynności, oferując im pule o najwyższej efektywności kapitałowej.

Jak działa KyberSwap?

KyberSwap jest podzielony na dwa główne protokoły: Klasyczny i Elastyczny.

Protokół Classic's Dynamic Market Maker (DMM) KyberSwap jest zmodyfikowaną wersją tradycyjnego modelu  Automated Market Maker (AMM) używanego przez UniSwap i inne giełdy DEX. Jest to pierwszy protokół animatora rynku firmy DeFi, który dynamicznie dostosowuje opłaty LP w oparciu o warunki rynkowe. Gdy rynek jest zbyt niestabilny, opłaty rosną, aby lepiej odzwierciedlać ryzyko związane z każdą transakcją. Gdy rynek jest stabilny, a zmienność spada, opłaty spadają. DMM automatycznie przelicza opłaty, analizując dane wolumenu w łańcuchu dla każdej puli płynności.

Drugą cechą KyberSwap Classic jest „programowalna krzywa cenowa” zwana Amplifikacją (AMP). Dzięki temu pula płynności może naśladować wyższy poziom płynności bez konieczności zwiększania liczby tokenów. LP mogą ustawić własne AMP zgodnie z typem pary tokenów w puli. Pary z mniejszymi odchyleniami, takie jak stablecoiny, będą miały wyższe AMP. Z drugiej strony, bardziej niestabilne pary będą miały niższe AMP. Pule płynności z AMP równym 1 to pule, które nadal działają zgodnie z modelem opłat dynamicznych, ale bez wzmocnienia.

Najnowszy protokół KyberSwap, nazwany KyberSwap Elastic, to AMM oparty na tick'ach ze skoncentrowaną płynnością. Użytkownicy mogą dodać płynność do wybranego przez siebie przedziału cenowego i otrzymać NFT, który reprezentuje ich sytuację płynnościową i ich udział w puli.

Dzięki skoncentrowanej płynności, LP mogą określić przedział cenowy, do którego chcą dodać płynność. Wybrany przedział cenowy reprezentuje stopień, w jakim LP uważa, że aktualna cena będzie się zmieniać w przyszłości. Dostarczona płynność zostanie wówczas równomiernie rozłożona w tym przedziale cenowym. LP otrzymują opłatę za przetworzenie dowolnego swapu po określonej cenie (innymi słowy, po określonym aktywnym tiku) w wybranym zakresie, proporcjonalnie do płynności zapewnionej po tej cenie (lub po tym aktywnym tiku).

Pełny zakres cenowy umożliwia handel tokenami po dowolnej cenie, ale może wiązać się z niższymi opłatami niż skoncentrowany zakres cenowy, ze względu na alokację płynności przy nieaktywnych tikach cenowych.

KyberSwap Elastic również automatycznie łączy opłaty za LP przy użyciu Krzywej Reinwestycji. Nie tylko sprawia to, że LP jest wygodniejszy, ponieważ nie muszą ręcznie dodawać płynności z powrotem do puli, ale opłaty składane oddzielnie pozwalają LP zarabiać więcej, ponieważ opłaty są kumulowane wraz z opłatami składanymi.

Ponadto KyberSwap Elastic oferuje wiele poziomów opłat i Ochronę JIT (Just In Time), aby zapewnić LP elastyczność i narzędzia do dostosowywania strategii zarabiania bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.

LP mogą również zdobywać nagrody za pośrednictwem farm miningowych KyberSwap. To tutaj KyberSwap współpracuje z fundacjami i projektami blockchain, aby dostarczać oferty dla lLP.

Oprócz usług związanych z płynnością, KyberSwap oferuje funkcje i narzędzia dla profesjonalistów, zaprojektowane, aby pomóc traderom DeFi, takie jak DiscoverDynamic Trade Routing i Pro Live Chart. Discover to intuicyjne narzędzie DeFi, które pomaga użytkownikom znaleźć potencjalnie zyskujące na popularności tokeny, korzystając z kombinacji danych w sieci, wolumenu obrotu i wskaźników technicznych. Dynamic Trade Routing skanuje różne DEX-y i dzieli transakcje, aby znaleźć najbardziej odpowiednią ścieżkę handlową dla dowolnej wymiany tokenów w obsługiwanych sieciach.

Z drugiej strony, Pro Chart Live jest zintegrowany z TradingView, aby pomóc traderom w mapowaniu i przeprowadzaniu pełnej analizy technicznej.

Co sprawia, że KyberSwap jest wyjątkowy? 

Jak wspomniano powyżej, KyberSwap Classic wykorzystuje dwie różne funkcje — DMM i Amplification — w celu zapewnienia zdrowej płynności, podczas gdy KyberSwap Elastic zapewnia skoncentrowaną płynność, możliwość automatycznego łączenia, wiele poziomów opłat i ochronę JIT, aby pomóc dostawcom płynności pewnie i bezpiecznie maksymalizować ich zarobki.

Płynność gwarantuje, że traderzy mogą łatwo kupować i sprzedawać aktywa bez dużych zmian cen. Niska płynność prowadzi do poślizgu i nietrwałej straty. Im bardziej niestabilny zasób, tym większe prawdopodobieństwo, że zmiany jego ceny wpłyną negatywnie na traderów.

  • Poślizg ma miejsce, gdy transakcja jest zrealizowana po niższej lub wyższej cenie niż pożądana, ze względu na niską płynność (cienkie księgi zleceń).

  • Nietrwałą stratę można zdefiniować jako spadek ceny, którego doświadczają aktywa krypto po umieszczeniu ich w puli płynności.

Płynność można uznać za łatwość, z jaką inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać aktywa: łatwe transakcje sprzyjają stabilności cen, a większa liczba uczestników utrudnia pojedynczym podmiotom wpływ na rynek.

Czym jest token Kyber Network Crystal (KNC)? 

Kyber Network Crystal (KNC) to natywny token KyberSwap, który napędza ekosystem Kyber Network. Pracując nad mechanizmem konsensusu proof-of-stake (PoS), posiadacze KNC mogą uczestniczyć w DAO i głosować nad wszystkimi propozycjami zarządzania związanymi z przyszłością sieci, stakując swoje aktywa KNC lub delegując swój głos na platformę strony trzeciej.

Posiadacze KNC mogą również stakować swoje tokeny w kwalifikujących się pulach farmingu Rainmaker, aby uzyskać nagrody za wydobywanie płynności. Za inne działania, takie jak Aktywności Handlowe, Gleam Giveaway i AMA, uczestnicy są również nagradzani tokenami KNC.

Jak kupić KNC na Binance

KNC możesz kupić na giełdach kryptowalut, takich jak Binance. 

1. Zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź do menu [Handel] -> [Spot].

2. Wpisz w pasku wyszukiwania „KNC'', aby zobaczyć dostępne pary handlowe. Jako przykład posłuży nam KNC/BUSD.

3. Przejdź do pola [Spot] i wprowadź ilość KNC, którą chcesz kupić. W tym przykładzie użyjemy zlecenia Market. Kliknij [Kup KNC], aby potwierdzić zlecenie, a zakupione KNC zostaną zaksięgowane w Twoim Portfelu Spot.

Jak używać KyberSwap

Jeśli chcesz zamienić swoje tokeny w KyberSwap, wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć.

1. Odwiedź KyberSwap

2. Podłącz swój portfel DeFi. KyberSwap obsługuje MetaMask, Coin98, WalletConnect, Coinbase Wallet i Ledger.

3. Wybierz żądaną parę tokenów. Szczegóły transakcji można sprawdzić w sekcji "Więcej Informacji".

4. Kontynuuj wymianę i potwierdź transakcję na swoim portfelu krypto.

Swapy nie są jedynym rodzajem transakcji, które można dokonać na platformie. Użytkownicy mogą wybrać zapewnienie płynności, korzystając z jednej z pul KyberSwap lub tworząc nowe pule. Mogą również stakować swoje żetony LP na jedną z kwalifikujących się farm.

Wnioski Końcowe

Kyber Network to centrum płynności, które zasila KyberSwap, DEX zbudowany na Ethereum. Jest to centrum zdecentralizowanych usług i miejsce, w którym entuzjaści DeFi mogą budować, wymieniać i ulepszać przestrzeń krypto. KyberSwap koncentruje się na poprawie doświadczenia dla LP i traderów w przestrzeni DeFi.

Zastrzeżenie: Inwestowanie w kryptowaluty jest obarczone wysokim ryzykiem rynkowym. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe. Oświadczenia zawarte w tym artykule, służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie należy ich traktować jako porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej.