Vad är Kyber Network (KNC)?
Innehållsförteckning
Vad är KyberSwap?
Hur fungerar KyberSwap?
Vad gör KyberSwap unikt? 
Vad är Kyber Network Crystal (KNC)-token? 
Hur köper jag KNC på Binance?
Så här använder du KyberSwap
Sammanfattningsvis
Vad är Kyber Network (KNC)?
Hem
Artiklar
Vad är Kyber Network (KNC)?

Vad är Kyber Network (KNC)?

Avancerad
Publicerad Jun 20, 2022Uppdaterad Feb 17, 2023
7m

TL;DR

Kyber Network är ett decentraliserat protokoll byggt på Ethereum. Den distribueras på flera Ethereum Virtual Machine (EVM)-kompatibla kedjor, såsom Polygon, BNB och Avalanche. 

Kyber Network grundades av Loi Luu och Victor Tran och är ett likviditetsnav som siktar på att göra DeFi-handeln mer effektiv och kostnadseffektiv. Kyber Networks huvudprodukt är KyberSwap – en decentraliserad börs (DEX) som gör det möjligt för användarna att handla token och tjäna belöningar genom att tillhandahålla likviditet.

Protokollet styrs av KyberDAO och förslag röstas fram av innehavarna av Kyber Networks egen token, KNC.

Vad är KyberSwap?

KyberSwap är flaggskeppsprodukten som drivs av Kyber Network. KyberSwap är byggt på Ethereum och är en decentraliserad börs (DEX) med flera kedjor som gör det möjligt för användarna att genomföra transaktioner på något av dess 12 nätverk som stöds, inklusive Ethereum, Polygon, BNB, Avalanche och Optimism.

KyberSwap är också en aggregator, vilket innebär att den inte bara hämtar likviditet från sina egna pooler, utan också från över 67 DEX:er i dess nätverk som stöds. I likhet med andra DEX:er är KyberSwap en trustless-handelsplattform, vilket innebär att användarna har fullständig kontroll över sina order och tillgångar. KyberSwap siktar på att lösa de likviditetsutmaningar som många DeFi-handlare stöter på varje dag, samtidigt som det ger rättvisa belöningar för likviditetsleverantörerna.

KyberSwap gör det möjligt för användare att byta, tjäna och enkelt delta i DeFi i var och en av de kedjor som stöds. KyberSwap är en decentraliserad och handelsplattform utan behörighet. Detta innebär att användarna har fullständig kontroll över sina order och tillgångar.

KyberSwap siktar på att lösa de dagliga likviditetsutmaningarna som många DeFi-handlare stöter på, samtidigt som de maximerar belöningarna för likviditetsleverantörer med överlägsna kapitaleffektiva pooler.

Hur fungerar KyberSwap?

KyberSwap är uppdelat i två huvudprotokoll: Classic och Elastic.

KyberSwap Classics Dynamic Market Maker (DMM)-protokoll är en modifierad version av den traditionella Automated Market Maker (AMM)-modellen som används av Uniswap och andra DEX:er. Det är DeFi:s första marknadsmaker-protokoll som dynamiskt justerar likviditetsleverantörernas avgifter baserat på marknadsförhållandena. När marknaden är för volatil kan avgifterna dynamiskt öka, för att bättre återspegla riskerna i varje handel. När marknaden är stabil och volatiliteten sjunker så minskar avgifterna. DMM räknar automatiskt om avgifterna genom att analysera volymdata på kedjan för varje likviditetspool.

KyberSwap Classics andra funktion är en "programmerbar priskurva" som kallas Amplification (AMP). Denna gör det möjligt för en likviditetspool att efterlikna högre likviditetsnivåer utan att kräva fler token. Likviditetsleverantörer kan konfigurera sin egen AMP beroende på typen av tokenpar i poolen. Par med lägre avvikelser, såsom stablecoin, kommer att ha högre AMP. Å andra sidan kommer mer volatila par att ha lägre AMP. Likviditetspooler med AMP som är lika med 1, är pooler som fortfarande fungerar enligt den dynamiska avgiftsmodellen, men utan förstärkning.

KyberSwaps senaste protokoll, KyberSwap Elastic, är en tickbaserad AMM med koncentrerad likviditet. Användarna kan lägga till likviditet i ett specifikt prisintervall efter eget val och få en NFT som representerar deras likviditetsposition och deras andel av poolen.

Med koncentrerad likviditet kan likviditetsleverantörer ange det prisintervall som de vill lägga till likviditet i. Det valda prisintervallet representerar i vilken grad en likviditetsleverantör tror att det aktuella priset kommer att fluktuera i framtiden. Den tillhandahållna likviditeten kommer då att fördelas jämnt inom detta prisintervall. Likviditetsleverantörer får en belöning för varje byte som ska behandlas till ett visst pris (med andra ord vid en specifik aktiv "tick") i det valda intervallet, proportionellt mot den likviditet som tillhandahålls till det priset (eller till detta aktiva "tick").

Ett komplett prisintervall gör att token kan handlas till vilket pris som helst, men det kan innebära lägre avgifter än ett koncentrerat prisintervall tack vare likviditetsallokeringen på inaktiva pris-tick.

KyberSwap Elastic sammanställer också automatiskt avgifter för likviditetsleverantörer med hjälp av en återinvesteringskurva. Detta gör det inte bara bekvämare för likviditetsleverantörer, eftersom de inte behöver lägga till likviditet manuellt tillbaka till poolen – de separat sammansatta avgifterna gör det dessutom möjligt för likviditetsleverantörer att tjäna mer när belöningarna ackumuleras ovanpå de sammansatta belöningarna.

Dessutom har KyberSwap Elastic flera belöningsnivåer och Just In Time-skydd (JIT) för att ge likviditetsleverantörerna flexibilitet och verktyg för att skräddarsy intjäningsstrategier utan att kompromissa med säkerheten.

Likviditetsleverantörer kan också tjäna belöningar genom KyberSwaps likviditetsutvinningsfarmar. Det är här KyberSwap arbetar med blockkedjegrunder och -projekt för att tillhandahålla erbjudanden för likviditetsleverantörer.

Utöver likviditetstjänster har KyberSwap funktioner och proffshandlarverktyg som är utformade för att hjälpa DeFi-handlare, såsom DiscoverDynamic Trade Routing och Pro Live Chart. Discover är ett intuitivt DeFi-verktyg som hjälper användarna att hitta potentiellt trendiga token med hjälp av en kombination av data på kedjan, handelsvolym och tekniska indikatorer. Dynamic Trade Routing skannar olika DEX:er och delar upp affärer för att hitta den lämpligaste handelsvägen för alla tokenbyten på nätverk som stöds.

Pro Chart Live är å andra sidan integrerat med TradingView för att hjälpa handlarna att kartlägga och genomföra en fullständig teknisk analys.

Vad gör KyberSwap unikt? 

Som nämnts ovan använder KyberSwap Classic två olika funktioner – DMM och Amplification – för att säkerställa en sund likviditet, medan KyberSwap Elastic ger koncentrerad likviditet, automatisk sammansättning, flera belöningsnivåer och JIT-skydd för att hjälpa likviditetsleverantörerna att maximera sina intäkter på ett tryggt och säkert sätt.

Likviditet säkerställer att handlarna enkelt kan köpa och sälja tillgångar utan stora prisförändringar. Låg likviditet leder till avvikelse och övergående förlust. Ju mer volatil en tillgång är, desto mer sannolikt kommer dess prisförändringar att påverka handlarna negativt.

  • Avvikelse är när en handel utförs till ett lägre eller högre pris än önskat, på grund av låg likviditet (små orderböcker).

  • Övergående förlust kan definieras som en prissänkning som innefattar en kryptotillgång efter att du har lagt den i en likviditetspool.

Likviditet kan betraktas som något som förenklar att handlare kan köpa eller sälja en tillgång: enkla affärer gynnar prisstabilitet och ett högre antal deltagare gör det svårare för enskilda enheter att påverka marknaden.

Vad är Kyber Network Crystal (KNC)-token? 

Kyber Network Crystal (KNC) är KyberSwaps egen token som driver Kyber Network-ekosystemet. Genom att arbeta med konsensusmekanismen insatsbevis kan KNC-innehavarna delta i DAO:er och rösta om alla styrningsförslag relaterade till nätverkets framtid genom att satsa sina KNC-tillgångar eller delegera sina röster till en tredjepartsplattform.

KNC-innehavare kan också satsa sina token i berättigade Rainmaker-farmingpooler för att få likviditetsutvinningsbelöningar. För andra aktiviteter såsom handelstävlingen, Gleam-gåvotillfällen och AMA:er belönas deltagarna också med KNC-token.

Hur köper jag KNC på Binance?

Du kan köpa KNC på kryptovalutabörser som Binance. 

1. Logga in på ditt Binance-konto och klicka på [Handla] -> [Spot].

2. Skriv "KNC" i sökfältet för att visa tillgängliga handelspar. Vi tar KNC/BUSD som ett exempel.

3. Bläddra ner till rutan [Spot] och ange mängden KNC du vill köpa. I det här exemplet kommer vi att använda en marknadsorder. Klicka på [Köp KNC] för att bekräfta din order och alla köpta KNC krediteras då till din spotplånbok.

Så här använder du KyberSwap

Om du vill byta dina token på KyberSwap följer du stegen nedan för att komma igång.

1. Besök KyberSwap

2. Anslut din DeFi-plånbok. KyberSwap stöder MetaMask, Coin98, WalletConnect, Coinbase Wallet och Ledger.

3. Välj önskat tokenpar. Du kan kontrollera detaljerna i din transaktion under "Mer information".

4. Fortsätt med bytet och bekräfta transaktionen i din kryptoplånbok.

Byten är inte den enda typen av transaktioner som kan göras på plattformen. Användarna kan välja att tillhandahålla likviditet genom att använda en av KyberSwaps pooler eller skapa nya pooler. De kan också satsa sina likviditetsleverantörernas token i en av behöriga farmer.

Sammanfattningsvis

Kyber Network är ett likviditetsnav som driver KyberSwap, vilket är en DEX byggd på Ethereum. Det är ett nav för decentraliserade tjänster och en plats där DeFi-entusiaster kan bygga, byta och förbättra kryptovärlden. KyberSwap fokuserar på att förbättra upplevelsen för likviditetsleverantörer och handlare i DeFi-världen.

Ansvarsfriskrivning: Investeringar i kryptovaluta innebär hög marknadsrisk. Binance ansvarar inte för några av dina handelsförluster. Uttalandena i denna artikel är endast för utbildningsändamål och bör inte betraktas som finansiell rådgivning eller en investeringsrekommendation.