Τι είναι το Stablecoin;
Πίνακας περιεχομένων
Εισαγωγή
Τι είναι τα stablecoin στα κρυπτονομίσματα;
Πώς λειτουργούν τα stablecoin;
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των stablecoin;
Ποια είναι τα μειονεκτήματα των stablecoin;
Περιπτώσεις χρήσης Stablecoin
Ελέγχονται τα stablecoin;
Συμπεράσματα
Τι είναι το Stablecoin;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το Stablecoin;

Τι είναι το Stablecoin;

Έχει δημοσιευτεί Mar 6, 2020Έχει ενημερωθεί Dec 28, 2022
9m

TL;DR

Το stablecoin είναι ένα κρυπτοστοιχείο αντιστοιχισμένο με άλλο περιουσιακό στοιχείο, όπως νομίσματα fiat ή πολύτιμα μέταλλα. Τα Stablecoin έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν μια σχετικά σταθερή τιμή, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να αποφύγουν τους κινδύνους μεταβλητότητας που είναι συνηθισμένοι στις αγορές κρύπτο.

Υπάρχουν τρεις τύποι stablecoin: με υποστήριξη fiat, με υποστήριξη κρύπτο και αλγοριθμικά. Τα stablecoin που υποστηρίζονται από Fiat, όπως το BUSD, είναι αντιστοιχισμένα με παραδοσιακά νομίσματα fiat. Συντηρούν την αντιστοίχιση διατηρώντας αποθέματα fiat τα οποία μπορούν να ανταλλάσσονται με το stablecoin. Τα stablecoin που υποστηρίζονται από κρύπτο (όπως το DAI) ενισχύουν την πρόσθετη εγγύηση των Token τους, για να συνυπολογίσουν τη μεταβλητότητα των τιμών των κρύπτο και τα αλγοριθμικά stablecoin ελέγχουν την προσφορά χωρίς να χρειάζονται αποθέματα.

Λόγω της πρακτικής χρήσης τους και της μεγάλης κεφαλαιοποίησης της αγοράς, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν αρχίσει να εξετάζουν πιο προσεκτικά τα stablecoin. Κάποιες κυβερνήσεις δημιουργούν ακόμη και τα δικά τους για να διατηρήσουν τον έλεγχο του νομίσματος.


Εισαγωγή

Τα κρυπτονομίσματα δεν αφορούν μόνο τη μεταβλητότητα. Για την ακρίβεια, μερικά από αυτά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να διατηρούν μια σταθερή τιμή: τα stablecoin. Σε έναν κλάδο όπου τα νομίσματα και τα Token μπορούν να καταρρεύσουν εν μία νυκτί, υπάρχει τεράστια ζήτηση για νομίσματα που συνδυάζουν τα οφέλη του blockchain με την ικανότητα παρακολούθησης ενός πιο σταθερού εμπορεύματος. Εάν δεν έχετε αρχίσει να χρησιμοποιείτε stablecoin στις συναλλαγές ή τις επενδύσεις, αξίζει να μάθετε περισσότερα για αυτά, καθώς και για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που τα συνοδεύουν.


Τι είναι τα stablecoin στα κρυπτονομίσματα;

Τα stablecoin είναι ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούν την αξία των νομισμάτων fiat ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, μπορείτε να αγοράσετε Token αντιστοιχισμένα με το δολάριο, το ευρώ, το γιεν, ακόμη και με τον χρυσό και το πετρέλαιο. Ένα stablecoin επιτρέπει στον κάτοχο να κλειδώνει τα κέρδη και τις ζημίες και να μεταφέρει αξία σε σταθερή τιμή σε δίκτυα ομότιμης σύνδεσης του blockchain.

Το Bitcoin (BTC), το Ether (ETH) και άλλα altcoin ήταν πάντα ασταθή. Αν και αυτό παρέχει πολλές ευκαιρίες για κερδοσκοπία, έχει και μειονεκτήματα. Η μεταβλητότητα καθιστά δύσκολη τη χρήση κρυπτονομισμάτων για καθημερινές πληρωμές. Για παράδειγμα, οι έμποροι μπορεί να λάβουν BTC αξίας 5 $ για έναν καφέ μία ημέρα, αλλά να ανακαλύψουν ότι τα BTC τους έχουν 50% λιγότερη αξία την επόμενη. Αυτό καθιστά δύσκολο τον προγραμματισμό και τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Προηγουμένως, οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων δεν είχαν κανέναν τρόπο να κλειδώσουν κέρδη ή να αποφύγουν τη μεταβλητότητα χωρίς να μετατρέψουν τα κρυπτονομίσματα ξανά σε fiat. Η δημιουργία των stablecoin έδωσε μια απλή λύση σε αυτά τα δύο ζητήματα. Σήμερα, μπορείτε εύκολα να εισέλθετε και να εξέλθετε από τη μεταβλητότητα των κρύπτο χρησιμοποιώντας stablecoin όπως το BUSD ή το USDC.


Πώς λειτουργούν τα stablecoin;

Η δημιουργία ενός νομίσματος που παρακολουθεί την τιμή ή την αξία ενός άλλου εμπορεύματος απαιτεί έναν μηχανισμό αντιστοίχησης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει αυτό και οι περισσότεροι βασίζονται σε άλλο περιουσιακό στοιχείο που θα λειτουργεί ως πρόσθετη εγγύηση. Ορισμένες μέθοδοι έχουν αποδειχθεί πιο επιτυχημένες από άλλες, αλλά δεν υπάρχει ακόμα εγγυημένη αντιστοίχιση.

Stablecoin που υποστηρίζονται από Fiat

Ένα stablecoin που υποστηρίζεται από fiat διατηρεί ένα νόμισμα fiat σε απόθεμα, όπως USD ή GBP. Για παράδειγμα, κάθε BUSD υποστηρίζεται από ένα πραγματικό δολάριο ΗΠΑ, το οποίο διατηρείται ως πρόσθετη εγγύηση. Οι χρήστες μπορούν στη συνέχεια να κάνουν μετατροπή από fiat σε stablecoin και αντίστροφα, με τη συναλλαγματική του ισοτιμία. Εάν η τιμή του Token αποκλίνει από το υποκείμενο fiat, οι επενδυτές αρμπιτράζ θα επαναφέρουν γρήγορα την τιμή στη σταθερή ισοτιμία.

Ας υποθέσουμε ότι το BUSD συναλλάσσεται με περισσότερο από ένα δολάριο. Οι επενδυτές αρμπιτράζ μετατρέπουν τα δολάρια ΗΠΑ σε BUSD και τα πωλούν σε υψηλότερη τιμή στην αγορά. Αυτό αυξάνει την προσφορά BUSD προς πώληση και μειώνει ξανά την τιμή στο ένα δολάριο. Εάν το BUSD συναλλάσσεται σε τιμή χαμηλότερη του ενός δολαρίου, οι επενδυτές αγοράζουν BUSD και το μετατρέπουν σε USD. Αυτό αυξάνει τη ζήτηση για BUSD, αυξάνοντας την τιμή του και πάλι στο ένα.

Stablecoin που υποστηρίζονται από κρύπτο

Τα stablecoin που υποστηρίζονται από κρύπτο λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με τα stablecoin που υποστηρίζονται από fiat. Αλλά αντί να χρησιμοποιούμε δολάρια ή άλλο νόμισμα ως απόθεμα, έχουμε κρυπτονομίσματα που λειτουργούν ως πρόσθετη εγγύηση. Καθώς η αγορά κρύπτο είναι εξαιρετικά ασταθής, τα stablecoin που υποστηρίζονται από κρύπτο συνήθως ενισχύουν την πρόσθετη εγγύηση των αποθεμάτων τους ως μέτρο έναντι των διακυμάνσεων των τιμών.

Τα stablecoin που υποστηρίζονται από κρύπτο χρησιμοποιούν έξυπνες συμβάσεις για τη διαχείριση της δημιουργίας και της ανάλωσης. Αυτό καθιστά τη διαδικασία πιο αξιόπιστη, καθώς οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν ανεξάρτητα τις συμβάσεις. Ωστόσο, η διαχείριση ορισμένων stablecoin που υποστηρίζονται από κρύπτο γίνονται από Αυτόνομους αποκεντρωμένους οργανισμούς (Decentralized Autonomous Organization, ή DAO), στους οποίους η κοινότητα μπορεί να ψηφίσει για αλλαγές στο έργο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να εμπλακείτε ή απλώς να εμπιστευτείτε το DAO για να πάρει τις καλύτερες αποφάσεις.

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Για να δημιουργήσετε 100 $ από ένα DAI αντιστοιχισμένο με USD, θα χρειαστεί να παράσχετε κρύπτο αξίας 150 $ που λειτουργεί με 1,5x της πρόσθετης εγγύησης. Μόλις αποκτήσετε το DAI σας, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε. Θα μπορούσατε να το μεταφέρετε, να πραγματοποιήσετε επενδύσεις με αυτό ή απλά να το διακρατήσετε. Εάν θέλετε να επιστραφεί η πρόσθετη εγγύησή σας, θα πρέπει να επιστρέψετε τα 100 DAI. Ωστόσο, εάν η πρόσθετη εγγύησή σας πέσει χαμηλότερα από ένα συγκεκριμένο ποσοστό πρόσθετης εγγύησης ή από την αξία του δανείου, θα ρευστοποιηθεί.

Όταν η αξία του stablecoin είναι χαμηλότερη από 1 $, δημιουργούνται κίνητρα για τους κατόχους να επιστρέψουν το stablecoin τους για την πρόσθετη εγγύηση. Αυτό μειώνει την προσφορά του νομίσματος, προκαλώντας αύξηση της τιμής του στο 1 $. Όταν είναι πάνω από 1 $, οι χρήστες έχουν κίνητρο για να δημιουργήσουν το token, αυξάνοντας την προσφορά του και μειώνοντας την τιμή. Το DAI είναι ένα παράδειγμα, αλλά όλα τα stablecoin που υποστηρίζονται από κρύπτο βασίζονται σε έναν συνδυασμό θεωρίας παιγνίων και αλγορίθμων στην αλυσίδα για να δώσουν κίνητρα για τη σταθερότητα των τιμών.

Αλγοριθμικά stablecoin

Τα αλγοριθμικά stablecoin ακολουθούν μια διαφορετική προσέγγιση, αφαιρώντας την ανάγκη για απόθεμα. Αντίθετα, οι αλγόριθμοι και οι έξυπνες συμβάσεις διαχειρίζονται την προμήθεια των token που εκδίδονται. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ πιο σπάνιο από τα stablecoin που υποστηρίζονται από κρύπτο ή fiat και είναι πιο δύσκολο να λειτουργήσει με επιτυχία.

Ουσιαστικά, ένα σύστημα αλγοριθμικών stablecoin θα μειώσει την προσφορά token εάν η τιμή πέσει χαμηλότερα από το νόμισμα fiat που παρακολουθεί. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω κλειδωμένου Staking, ανάλωσης ή επαναγοράς. Εάν η τιμή ξεπεράσει την αξία του νομίσματος fiat, νέα token μπαίνουν σε κυκλοφορία για να μειώσουν την αξία του stablecoin.


Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των stablecoin;

Τα Stablecoin είναι ευέλικτα και ισχυρά εργαλεία για επενδυτές και χρήστες κρυπτονομισμάτων. Τα κύρια πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνουν τα εξής: 

1. Τα Stablecoin μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καθημερινές πληρωμές. Τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και τα άτομα εκτιμούν τη σταθερότητα. Λόγω της υψηλής μεταβλητότητας, τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν επιτύχει την ευρεία χρήση για την επεξεργασία πληρωμών. Τα μεγάλα stablecoin έχουν ιστορικό διατήρησης της αντιστοίχισής τους, καθιστώντας τα κατάλληλα για καθημερινή χρήση.

2. Τα Stablecoin βασίζονται σε blockchain και αυτό έχει τα πλεονεκτήματά του. Μπορείτε να στείλετε ένα stablecoin σε οποιονδήποτε παγκοσμίως έχει συμβατό πορτοφόλι κρύπτο (το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί δωρεάν σε δευτερόλεπτα). Η διπλή δαπάνη και οι ψευδείς συναλλαγές είναι επίσης σχεδόν αδύνατο να γίνουν. Αυτές οι ιδιότητες, και πολλές άλλες, κάνουν τα stablecoin εξαιρετικά ευέλικτα.

3. Τα stablecoin μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επενδυτές για την αντιστάθμιση των χαρτοφυλακίων τους. Η κατανομή ενός συγκεκριμένου ποσοστού ενός χαρτοφυλακίου σε σταθεροποιημένα νομίσματα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση του συνολικού κινδύνου. Το χαρτοφυλάκιό σας στο σύνολό του θα είναι πιο ανθεκτικό στις διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς και θα έχετε επίσης διαθέσιμα κεφάλαια σε περίπτωση που εμφανιστεί μια καλή ευκαιρία. Μπορείτε επίσης να πουλήσετε κρύπτο για stablecoin κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης της αγοράς και να τα αγοράσετε εκ νέου σε χαμηλότερη τιμή (δηλ. shorting). Τα Stablecoin σάς επιτρέπουν να εισέρχεστε και να εξέρχεστε από θέσεις άνετα, χωρίς να χρειάζεται να βγάλετε χρήματα εκτός αλυσίδας.


Ποια είναι τα μειονεκτήματα των stablecoin;

Παρά τη δυνατότητά τους να υποστηρίξουν την ευρεία υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων, τα stablecoin εξακολουθούν να έχουν περιορισμούς: 

1. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι τα Stablecoin θα διατηρήσουν την αντιστοίχισή τους. Παρόλο που κάποια μεγάλα έργα έχουν καλό ιστορικό, υπήρξαν επίσης πολλά έργα που απέτυχαν. Όταν ένα stablecoin έχει συνεχή προβλήματα με τη διατήρηση της αντιστοίχισής του, μπορεί να χάσει δραματικά την αξία του.

2. Έλλειψη διαφάνειας. Δεν δημοσιεύουν όλα τα stablecoin πλήρεις δημόσιους ελέγχους και πολλά παρέχουν μόνο τακτικές βεβαιώσεις. Ιδιώτες λογιστές πραγματοποιούν αυτές τις ενέργειες για λογαριασμό των εκδοτών των stablecoin.

3. Τα stablecoin με πρόσθετη εγγύηση Fiat είναι συνήθως πιο κεντρικά από άλλα κρυπτονομίσματα. Μια κεντρική οντότητα διακρατά την πρόσθετη εγγύηση και μπορεί επίσης να υπόκειται σε εξωτερικό δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτό της δίνει σημαντικό έλεγχο στο νόμισμα. Πρέπει επίσης να εμπιστευτείτε ότι ο εκδότης έχει τα αποθεματικά που ισχυρίζεται. 

4. Τα νομίσματα με πρόσθετη εγγύηση κρύπτο και χωρίς πρόσθετη εγγύηση βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην κοινότητά τους για να λειτουργήσουν. Είναι σύνηθες να υπάρχουν μηχανισμοί ανοιχτής διακυβέρνησης σε έργα κρύπτο, το οποίο σημαίνει ότι οι χρήστες έχουν λόγο για την ανάπτυξη και τη λειτουργία κάθε έργου. Ως εκ τούτου, πρέπει να εμπλακείτε ή να εμπιστευτείτε τους προγραμματιστές και την κοινότητα για να εκτελέσουν το έργο με υπευθυνότητα.


Περιπτώσεις χρήσης Stablecoin

Ας εμβαθύνουμε περισσότερο σε δύο δημοφιλή stablecoin που είναι διαθέσιμα στην αγορά: BUSD και DAI.

Stablecoin που υποστηρίζεται από Fiat: Binance USD (BUSD)

Το BUSD είναι ένα stablecoin που υποστηρίζεται από USD και δημιουργήθηκε από την Paxos με υποστήριξη brand από την Binance. Είναι εγκεκριμένο από το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και οι τακτικές βεβαιώσεις επιβεβαιώνουν ότι τα αποθεματικά fiat είναι ίσα με την προσφορά BUSD. Μέσω της ιστοσελίδας της Paxos, μπορείτε να δημιουργήσετε απευθείας νέα BUSD ή να αναλώσετε BUSD για την υποκείμενη πρόσθετη εγγύηση. Αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει το αρμπιτράζ που διατηρεί το BUSD επιτυχώς αντιστοιχισμένο.

Stablecoin που υποστηρίζεται από κρύπτο: MakerDAO (DAI)

Το DAI είναι ένα stablecoin που υποστηρίζεται από κρύπτο, το οποίο παρακολουθεί το USD στο Ethereum. Η κοινότητα MakerDAO, η οποία κατέχει το token διακυβέρνησης MKR, διαχειρίζεται το νόμισμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MKR για να δημιουργήσετε και να ψηφίσετε προτάσεις για αλλαγή του έργου. Το DAI έχει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση για την αντιμετώπιση της μεταβλητότητας των κρύπτο και οι χρήστες εισέρχονται σε θέσεις χρέους πρόσθετης εγγύησης (collateralized debt positions, ή CDP), οι οποίες διαχειρίζονται τις πρόσθετες εγγυήσεις τους. Όλη η διαδικασία εκτελείται μέσω έξυπνων συμβάσεων.


Ελέγχονται τα stablecoin;

Τα stablecoin έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον των ρυθμιστικών αρχών παγκοσμίως, λόγω του μοναδικού μείγματος fiat και κρύπτο που διαθέτουν. Καθώς έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν σταθερή τιμή, είναι χρήσιμα και για άλλους λόγους εκτός από την κερδοσκοπία. Μπορούν επίσης να μεταφερθούν διεθνώς φθηνά και γρήγορα. Κάποιες χώρες πειραματίζονται ακόμη και με τη δημιουργία των δικών τους stablecoin. Καθώς το stablecoin είναι ένας τύπος κρυπτονομίσματος, πιθανότατα θα εμπίπτει στους ίδιους κανονισμούς με τα κρύπτο στην τοπική σας δικαιοδοσία. Η έκδοση stablecoin με αποθεματικά fiat μπορεί επίσης να χρειάζεται ρυθμιστική έγκριση.Συμπεράσματα

Είναι δύσκολο να βρεις επενδυτή στις μέρες μας που να μην έχει διακρατήσει ένα stablecoin κάποια στιγμή. Τα stablecoin διακρατούνται συχνά σε ανταλλακτήρια κρύπτο, έτσι ώστε οι επενδυτές να μπορούν γρήγορα να κεφαλαιοποιούν τις νέες ευκαιρίες της αγοράς. Όπως έχουμε συζητήσει, είναι επίσης πολύ χρήσιμα για είσοδο και έξοδο από θέσεις, χωρίς να χρειάζεται να γίνει εξαργύρωση σε fiat. Εκτός από τις συναλλαγές και τις επενδύσεις, τα stablecoin μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση πληρωμών, παγκόσμιες μεταφορές ή την απόκτηση παθητικού εισοδήματος με ενέργειες Staking στο οικοσύστημα DeFi.

Παρόλο που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των κρύπτο και επέτρεψαν τη δημιουργία ενός νέου χρηματοπιστωτικού συστήματος, δεν πρέπει να υποτιμάτε τους κινδύνους. Έχουμε δει έργα stablecoin με αποτυχημένες αντιστοιχίσεις, ανύπαρκτα αποθεματικά και προβλήματα με μηνύσεις. Έτσι, ενώ τα stablecoin είναι απίστευτα ευέλικτα εργαλεία, μην ξεχνάτε ότι εξακολουθούν να είναι κρυπτονομίσματα και έχουν παρόμοιους κινδύνους. Μπορείτε να μειώσετε τους κινδύνους διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιό σας, αλλά φροντίστε να κάνετε τη δική σας έρευνα πριν επενδύσετε ή πραγματοποιήσετε συναλλαγές και μην επενδύσετε περισσότερα από ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε.


Αποποίηση ευθύνης: Οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς. Η Binance δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία από συναλλαγές σας. Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν άρθρο παρέχονται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να θεωρούνται οικονομική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση.