Čo je ERC-4337 alebo abstrakcia účtu pre Ethereum?
Domov
Články
Čo je ERC-4337 alebo abstrakcia účtu pre Ethereum?

Čo je ERC-4337 alebo abstrakcia účtu pre Ethereum?

Stredne pokročilý
Zverejnené Mar 17, 2023Aktualizované Aug 1, 2023
7m

Zhrnutie

ERC-4337 je štandard používaný na blockchaine Ethereum, ktorý dosahuje abstrakciu účtu na protokole bez akýchkoľvek zmien vrstvy konsenzu. Štandard ERC-4337, ktorý bol nasadený na hlavnú sieť Ethereum v marci 2023, umožňuje vykonávať transakcie a vytvárať kontrakty na jednom zmluvnom účte. Otvára dvere používateľsky prívetivým dizajnom kryptopeňaženiek, ktoré by mohli potenciálne uľahčiť širšie prijatie.

Úvod 

Návrhy na zlepšenie siete Ethereum (Ethereum Improvement Proposals – EIP) opisujú štandardy, ako je špecifikácia základného protokolu a zmluvné štandardy pre platformu Ethereum. Žiadosť o komentár siete Ethereum (Ethereum Request for Comment – ERC) je jedným typom EIP, ktorý stanovuje štandardy na úrovni aplikácií, ako sú štandardy kontraktov a tokenov. EIP sa môže stať ERC len vtedy, keď riadenie v rámci reťazca povolí zmenu.

ERC-4337 je najnovší štandard ERC nasadený v sieti Ethereum na dosiahnutie dlho očakávaného cieľa abstrakcie účtu. Niektorí stále označujú štandard ERC-4337 jeho pôvodným názvom EIP-4337. Štandard EIP-4337 však bol pôvodne navrhnutý v roku 2021 a v roku 2023 získal povolenie stať sa štandardom ERC-4337.

Čo je štandard ERC-4337? 

Štandard ERC-4337 navrhol spoluzakladateľ siete Ethereum Vitalik Buterin a ďalší vývojári v roku 2021 na vytvorenie abstrakcie účtu. Bol nasadený na hlavnej sieti Ethereum v marci 2023 a očakáva sa, že bude predzvesťou používateľsky prívetivých dizajnov kryptopeňaženiek

V sieti Ethereum je cieľom abstrakcie účtov skombinovať funkcie dvoch existujúcich typov účtov protokolu: externe vlastnené účty (EOA) a účty smart kontraktov. Výsledkom je jeden zmluvný účet, ktorý dokáže obchodovať s tokenmi a súčasne vytvárať kontrakty. Táto zmena umožňuje kreatívne návrhy peňaženiek, ako je sociálne zotavenie, prispôsobenie a možnosť vylepšenia.

Ďalším spôsobom, ako sa pozerať na ERC-4337, je, že prináša funkčnosť smart kontraktov do peňaženiek v jednom účte. To uľahčuje nastavenie služieb, ako napríklad viacfaktorové overenie a automatické platby.

Prečo je potrebný štandard ERC-4337? 

Aby ste pochopili, prečo je štandard ERC-4337 potrebný, je dôležité najskôr pochopiť, prečo bol navrhnutý a implementovaný. Na rozdiel od modulu Unspent Transaction Output (UTXO) v sieti Bitcoin, protokol Ethereum používa model založený na účte. To znamená, že protokol Ethereum sleduje a aktualizuje dostupné zostatky účtov, keď sú transakcie potvrdené.

Dva typy účtov v sieti Ethereum majú svoje vlastné funkcie. Externe vlastnené účty vlastnia a kontrolujú používatelia, zatiaľ čo účty smart kontraktov sú smart kontrakty, ktoré sú nasadené v sieti. Oba účty môžu prijímať, držať a odosielať ether alebo tokeny.

Väčšina existujúcich kryptopeňaženiek v sieti Ethereum (napríklad MetaMask) sú externe vlastnené účty (EOA). To znamená, že sú obmedzené pravidlami stanovenými pre externe vlastnené účty. Tieto obmedzenia zahŕňajú výlučne spoliehanie sa na privátne kľúče na prístup k účtom a požiadavku na podpísanie všetkých transakcií. Z tohto dôvodu sú postupy nastavenia peňaženky a bezpečnostné opatrenia privátneho kľúča zvyčajne zložité a nie sú používateľsky prívetivé. Ak používatelia stratia svoju frázu seed, zvyčajne to znamená stratu prístupu k peňaženke.

Štandard ERC-4337 odstraňuje takéto obmedzenia. Peňaženky smart kontraktov, ako napríklad UniPass a Safe, sú peňaženky spravované účtami smart kontraktov namiesto externe vlastnených účtov a môžu dosiahnuť rovnaký cieľ. Používatelia však musia spravovať svoj ether na dvoch účtoch, aby mohli platiť poplatky gas, prípadne sa musia spoliehať na centralizovaný prepájací systém. Štandard ERC-4337 odstraňuje takéto obmedzenia, pretože spája funkcie dvoch účtov do jedného, čo uľahčuje nasadenie požadovaných funkcií peňaženky.

Ako funguje štandard ERC-4337?

Komunita Ethereum už dlho pracuje na spôsoboch, ako dosiahnuť abstrakciu účtu. Pred štandardom EIP-4337 komunita predložila ďalší návrh zameraný na dosiahnutie abstrakcie účtu s názvom EIP-2938. Štandard EIP-2938 sa podobal na ERC-4337, vyžadoval si však zmeny na vrstve konsenzu. Štandard ERC-4337 toto obchádza.

Robí to zavedením pseudotransakčného objektu vyššej vrstvy s názvom UserOperation, ktorý zdieľa podobnosti s rollupmi, pretože oba používajú rôzne verzie konceptu spájania. V štandarde ERC-4337 rôzni používatelia posielajú objekty UserOperation do samostatného mempoolu.

Bundleri balia tieto objekty do transakcie, ktorá sa začlení do bloku. Dodávatelia platia poplatky gas za spojené transakcie a dostávajú poplatky za vykonania jednotlivých UserOperation. Bundleri pracujú podobným spôsobom ako validátor, pričom si vyberajú, ktoré objekty sa majú zahrnúť na základe logiky uprednostňovania poplatkov.

Pridávajú sa aj nové funkcie vrátane validateUserOp, ktoré umožnia, aby bola peňaženka zároveň smart kontraktom. Zavádza sa aj nový kontrakt s názvom EntryPoint, ktorý bude slúžiť ako bezpečnostná brána na vykonávanie týchto nových funkcií.

Aké ciele štandard ERC-4337 dosahuje? 

Medzi ciele, ktoré má štandard ERC-4337 dosiahnuť, patria: 

Abstrakcia účtu: umožňuje používateľom využívať jeden účet s funkciami smart kontraktov a externe vlastnených účtov. 

Decentralizácia: umožňuje všetkým takzvaným bundlerom zúčastniť sa procesu. 

Vyhnutie sa zmenám konsenzu: umožňuje rýchlejšie prijatie, pretože vrstva konsenzu siete Ethereum sa zameriava na vylepšenia zamerané na škálovateľnosť.

Povolenie inovatívnych prípadov použitia: môže ísť o agregovaný podpis, nastavenie denného limitu transakcií, núdzové zmrazenie účtu, umiestňovanie na zoznam povolených a aplikácie na ochranu súkromia.

Šetrenie času a poplatkov gas: keďže bundleri môžu zabaliť objekty UserOperation do jednej transakcie, môže to ušetriť čas a poplatky gas.  

Čo znamená štandard ERC-4337 pre používateľov? 

Štandard ERC-4337 by mohol znamenať koniec komplikovaného používateľského zážitku s kryptopeňaženkami, a tým by tiež mohol rozšíriť prijatie. Tu je niekoľko zvýraznení toho, čo štandard ERC-4337 môže umožniť: 

Nastavenie peňaženky: nie je potrebné zapisovať frázy seed. Nastavenie môže byť rýchle a jednoduché pomocou pár kliknutí.

Obnovenie účtu bez starostí: Používatelia už nemusia mať strach zo straty svojich fráz seed, pretože teraz je možné viacfaktorové overenie a obnovenie účtu. 

Používateľsky prívetivé funkcie peňaženky: používatelia môžu využívať širokú škálu prispôsobených služieb vrátane automatickej platby, predbežného schvaľovania transakcií a transakcií v balíku. Neobmedzené možnosti. 

Lepšia bezpečnosť: peňaženky môžu byť potenciálne bezpečnejšie, pretože sa znižuje možnosť ľudskej chyby. Už žiadne schovávanie fráz seed pod matrac! Štandard ERC-4337 by teoreticky mal viesť k plynulejšiemu a prívetivejšiemu používateľskému zážitku, čím by sa odstránila jedna veľká prekážka pre hromadné prijatie.

Flexibilita poplatku gas: peňaženky používajúce štandard ERC-4337 môžu odteraz platiť poplatky gas použitím akýchkoľvek tokenov štandardu ERC-20 a ešte viac. Vývojári môžu vytvárať peňaženky, ktoré umožňujú platenie poplatkov gas v ľubovoľných tokenoch, dokonca aj prostredníctvom fiat meny. 

Záverečné myšlienky 

Terminológie kryptopeňaženiek, ako napríklad frázy seed, privátne kľúčeverejné kľúče môžu byť pre nových používateľov odstrašujúce. Proces používania kryptopeňaženiek je pre niektorých ľudí stále náročný. Mnohí súhlasia s tým, že kryptorozhranie priemerného používateľa musí byť čo najjednoduchšie, aby sa urýchlilo prijatie.  

Štandard ERC-4337 stanovuje technický základ na podporu kreatívnych kryptopeňaženiek. To, čo vývojári dokážu na základe toho postaviť, by mohlo zmeniť hlavný kontaktný bod medzi kryptomenami a používateľmi. Bez ohľadu na to, aký vplyv bude mať štandard ERC-4337 na používateľský zážitok a svet kryptomien ako celok, ide o niečo, čo je potrebné sledovať v nasledujúcich rokoch. 

Prečítajte si tiež:

Úvod do tokenov ERC-20

Čo je Ethereum?

Čo je inovácia Ethereum Shanghai a ako ma to ovplyvní?

Čo je štandard EIP-4844 v sieti Ethereum a aký úžitok môže priniesť používateľom?

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme vás, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu.Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné, právne alebo iné profesionálne poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.