Čo je inovácia Ethereum Shanghai a ako ma to ovplyvní?
Domov
Články
Čo je inovácia Ethereum Shanghai a ako ma to ovplyvní?

Čo je inovácia Ethereum Shanghai a ako ma to ovplyvní?

Stredne pokročilý
Zverejnené Jan 17, 2023Aktualizované Aug 15, 2023
5m

Zhrnutie

Aktualizácia Ethereum Shanghai (EIP-4895) umožní stakerom ETH vybrať prostriedky, ktoré stakovali ako validátori. Po implementácii algoritmu Proof of Stake mohli používatelia stakovať 32 ETH, aby sa stali validátormi siete. Prostriedky však boli uzamknuté na neurčité obdobie.

Aktualizácia pravdepodobne ovplyvní percento stakovaných ETH z celkovej dodávky. Na druhej strane to môže ovplyvniť dopyt a ponuku na trhu ETH.

Úvod

Pre stakerov siete Ethereum je aktualizácia Shanghai dlho očakávanou zmenou mechanizmu konsenzu na Proof of Stake. Okrem účinkov na stakovanie je pravdepodobné, že bude mať určité dopady aj na trhový dopyt po ETH. Takže bez ohľadu na to, či ETH stakujete, zvažujete to alebo jednoducho držíte ETH, oplatí sa presne pochopiť, čo aktualizácia Shanghai spôsobí a ako to môže ovplyvniť vaše portfólio.

Čo je inovácia Ethereum Shanghai?

V septembri 2022 blockchain Ethereum dokončil prechod na mechanizmus konsenzu Proof of Stake (PoS). Predtým sieť Ethereum používala na spracovanie a overovanie transakcií mechanizmus Proof of Work (PoW)ťažby. Používatelia, ktorí sa chcú zúčastniť overovania v sieti, môžu teraz stakovať 32 ether (ETH) namiesto toho, aby riešili výpočtové hádanky pomocou špecializovaného ťažobného zariadenia.

Od zlúčenia, pri ktorom sa hlavná sieť Ethereum spojila s reťazcom PoS Beacon Chain, si používatelia nemohli vybrať stakované prostriedky. Aktualizácia Shanghai (EIP-4895) rieši tento problém a pridáva funkciu výberu. Dňa 5. januára 2023 vývojári siete Ethereum súhlasili, že v marci 2023 sa spustí implementácia inovácie siete ako hard fork. Používatelia budú môcť testovať túto aktualizáciu pomocou verejnej testovacej siete s implementáciou aktualizácie Shanghai koncom februára 2023.

Čo je Ethereum stakovanie?

S prechodom siete Ethereum na PoS môžu používatelia stakovať svoje ETH ako súčasť mechanizmu konsenzu siete. PoS ponúka alternatívu k energeticky náročnému systému ťažby PoW, ktorý používajú siete, ako napríklad Bitcoin. Používatelia môžu dočasne uzamknúť 32 ETH, aby mohli spúšťať uzly fungujúce ako validátori, ktoré pomáhajú zabezpečiť sieť a overovať transakcie. 

Každý validátor dostane nové bloky vytvorené inými validátormi v sieti Ethereum. Po skontrolovaní transakcií a podpisu bloku validátor potvrdí platnosť tohto bloku. Vďaka inovácii Shanghai si stakeri budú môcť vybrať svoje uzamknuté ETH. Predtým, po spustení Beacon Chain v decembri 2020, táto funkcia nebola k dispozícii.

Čo sú Návrhy na zlepšenie siete Ethereum (EIP)?

EIP sú vylepšenia alebo zmeny siete Ethereum a jej fungovania. Ktokoľvek môže vypracovať EIP tak, že bude postupovať podľa formátu odoslania a odošle ho komunite a rade vývojárov na posúdenie. Technické zmeny EIP musia byť schválené, aby sa stali súčasťou aktualizácie. EIP dodržiavajú špecifický systém číslovania. Inovácia Shanghai je známa ako EIP 4895.

Aký vplyv bude mať aktualizácia Shanghai siete Ethereum na mňa?

Presné dopady aktualizácie Shanghai budú závisieť od vašej situácie. Ak ste stakovali ETH priamo cez Ethereum alebo prostredníctvom stakovacieho produktu, teraz budete mať možnosť vybrať si svoje prostriedky. Upozorňujeme, že nie všetci stakovali 32 ETH priamo a mnohí stakovali nižšie sumy na platformách likvidného stakovania.

Pre obchodníkov bude jednou z najväčších otázok možný vplyv na cenu ETH. Na túto otázku samozrejme neexistuje určitá odpoveď. V čase písania je podľa odmien za stakovanie stakovaných 13,81 % všetkých tokenov ETH. S povolenými výbermi to odomkne značné množstvo likvidity a vlastníci stakovaných ETH budú mať možnosť vybrať a predať svoje vložené podiely. Pre mnohých obchodníkov a investorov bude potrebné sledovať percentuálny podiel stakovaných coinov z celkovej dodávky.

Na druhej strane, stakovanie na ETH môže byť pre používateľov príťažlivé vďaka zlepšenej likvidite. Tí, ktorí nechceli používať protokoly likvidného stakovania, budú mať teraz možnosť stakovať ETH priamo so sieťou Ethereum. Kvôli zlepšeným podmienkam stakovania by to mohlo viesť k zvýšenému dopytu po ETH.

Pre používateľov, ktorí sú držiteľmi natívnych tokenov platforiem likvidného stakingu, to môže mať vplyv aj na ich cenu. Dôvodom je, že otvorenie výberov na sieti Ethereum odstraňuje jedinečnú funkčnosť likvidného stakovania ETH.

Celkovo umožnenie výberov zo stakovania podporuje voľnejší trh ETH, kde je možné, aby držitelia ETH reagovali na dopyt a ponuku stakovania s cieľom dosiahnuť rovnováhu na trhu. Toto by sa malo vnímať ako pozitívny efekt, pretože znižuje umelé kontrolné účinky na cenu a obeh ETH.

Záverečné myšlienky

Aktualizácia Shanghai umožňuje rozhodujúcu funkciu pre stakerov v sieti Ethereum alebo tých, ktorí zvažujú stakovanie. Spolu so zlúčením siete Ethereum je to jedna z najočakávanejších funkcií pre používateľov, ktorí trpezlivo čakali na plne funkčný mechanizmus Proof of Stake. Zatiaľ čo potenciálne účinky na trh sú neisté, bolo by dobré, keby každý, kto je vystavený ETH, porozumel aktualizácii a tomu, čo ponúka.

Prečítajte si tiež