Na Czym Polega Aktualizacja Shanghai Sieci Ethereum i Jaki Ma na Mnie Wpływ?
Strona Główna
Artykuły
Na Czym Polega Aktualizacja Shanghai Sieci Ethereum i Jaki Ma na Mnie Wpływ?

Na Czym Polega Aktualizacja Shanghai Sieci Ethereum i Jaki Ma na Mnie Wpływ?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Jan 17, 2023Zaktualizowane Mar 27, 2023
5m

TL;DR

Aktualizacja Shanghai (EIP-4895) sieci Ethereum da stakerom ETH możliwość wypłaty środków, które zestakowali jako walidatorzy. Po wdrożeniu Proof of Stake użytkownicy mieli możliwość zestakowania 32 tokenów ETH, aby zostać walidatorami sieci, ale środki podlegały zamrożeniu na czas nieokreślony.

Aktualizacja prawdopodobnie będzie mieć wpływ na procentowy udział zestakowanych tokenów ETH w podaży całkowitej. To z kolei może mieć wpływ na popyt oraz podaż ETH na rynku.

Wprowadzenie

Dla stakerów Ethereum uaktualnienie Shanghai jest wyczekiwaną zmianą w mechanizmie konsensusu Proof of Stake sieci Ethereum. Oprócz wpływu na staking prawdopodobnie będzie również miało pewne konsekwencje w zakresie popytu rynkowego na ETH. Nieważne więc, czy już stakujesz ETH, zastanawiasz się nad tym, czy po prostu trzymasz ETH, warto zrozumieć, co dokładnie zmieni aktualizację Shanghai i jaki może mieć wpływ na Twoje portfolio.

Na Czym Polega Aktualizacja Shanghai Sieci Ethereum?

We wrześniu 2022 sieć Ethereum zakończyła przechodzenie na mechanizm konsensusu Proof of Stake (PoS). Wcześniej sieć Ethereum działała na Proof of Work (PoW), a do przetwarzania i zatwierdzania transakcji służył mechanizm górniczy. Użytkownicy, którzy chcą brać udział w zatwierdzaniu transakcji w sieci, mogą teraz zestakować 32 etheru (ETH) zamiast rozwiązywać zagadki obliczeniowe przy użyciu specjalistycznych urządzeń górniczych.

Od czasu uaktualnienia Merge, w ramach którego mainnet Ethereum połączył się z łańcuchem PoS Beacon Chain, użytkownicy nie mieli możliwości wypłaty swoich zestakowanych środków. Aktualizacja Shanghai (EIP-4895) rozwiązuje ten problem i wprowadza funkcję wypłaty. 5 stycznia 2023 deweloperzy Ethereum uzgodnili, że w marcu 2023 wdrożą aktualizację w formie hard forku sieci. Użytkownicy będą mogli przetestować uaktualnienie na publicznej sieci testowej z wdrożoną poprawką Shanghai pod koniec lutego 2023.

Czym jest staking Ethereum?

Dzięki temu, że Ethereum przechodzi na PoS, użytkownicy mogą stakować tokeny ETH w ramach mechanizmu konsensusu sieciowego. PoS stanowi alternatywę względem energochłonnego systemu górniczego PoW, który można zobaczyć np. w sieci Bitcoin. Użytkownik może tymczasowo zamrozić 32 ETH, aby prowadzić węzeł twórcy-walidatora, który pomaga w zabezpieczeniu sieci i zatwierdzaniu transakcji. 

Każdy walidator otrzymuje nowe bloki tworzone przez innych walidatorów w sieci Ethereum. Po sprawdzeniu transakcji i podpisu bloku walidator poświadcza ważność danego bloku. Dzięki uaktualnieniu Shanghai stakerzy będą wreszcie mogli wypłacić tokeny ETH, które zamrozili. Wcześniej, od czasu uruchomienia Beacon Chain w grudniu 2020, funkcja ta nie była dostępna.

Czym Są Propozycje Ulepszeń Ethereum (EIP)?

EIP to ulepszenia lub zmiany w sieci Ethereum i sposobie jej działania. Każdy może stworzyć ulepszenie EIP, przestrzegając formatu zgłoszenia i przedkładając je do oceny społeczności oraz radzie deweloperów. Aby zmiany techniczne EIP weszły do danego uaktualnienia, muszą zostać zatwierdzone. Ulepszenia EIP są również zgodne z określonym systemem numeracji, a uaktualnienie Shanghai nosi nazwę EIP 4895.

Jak Aktualizacja Shanghai Sieci Ethereum Wpłynie na Mnie?

Dokładne skutki uaktualnienia Shanghai zależą od Twojej sytuacji. Jeżeli stakujesz ETH bezpośrednio na Ethereum lub poprzez produkt stakingowy, będziesz teraz mieć możliwość wypłaty środków. Zwróć uwagę, że nie wszyscy stakowali swoje 32 ETH bezpośrednio, bo wiele osób stakowało mniejsze kwoty na platformach stakingu płynnego.

Dla traderów jednym z największych pytań jest ewentualny wpływ na cenę ETH. Nie ma tu oczywiście pewnej odpowiedzi. W chwili pisania artykułu według portalu Staking Rewards zestakowanych jest 13,81% wszystkich tokenów ETH. Umożliwienie wypłat powoduje odblokowanie znacznej ilości środków, a właściciele zestakowanych tokenów ETH mają teraz możliwość wypłaty i sprzedaży zasobów ETH, które stakują. Wielu traderów i inwestorów obserwuje procentowy udział zestakowanych monet w podaży całkowitej.

Z drugiej strony dalsze stakowanie ETH może być dla użytkowników bardziej atrakcyjne ze względu na poprawę płynności. Osoby, które nie chciały korzystać z protokołów stakingu płynnego, będą teraz miały szansę zestakowania ETH bezpośrednio na Ethereum. Może to spowodować popyt na ETH ze względu na lepsze warunki stakingu.

Dla użytkowników posiadających natywne tokeny platform stakingu płynnego również może wystąpić wpływ na cenę. Argument jest taki, że otwarcie wypłat przez Ethereum powoduje usunięcie wyjątkowej funkcji, jaką daje płynny staking ETH.

Ogólnie rzecz biorąc, umożliwienie wypłat ze stakingu sprzyja większej wolności rynku ETH, na którym posiadacze ETH mogą reagować na popyt oraz podaż stakingu i zapewniać równowagę rynkową. Powinno się to postrzegać jako skutek pozytywny, ponieważ zmniejsza wpływ sztucznej regulacji na cenę i obieg ETH.

Wnioski Końcowe

Aktualizacja Shanghai daje kluczową funkcję stakerom Ethereum lub osobom rozważającym staking. Obok Ethereum Merge jest to jedna z funkcji najbardziej wyczekiwanych przez użytkowników, którzy cierpliwie czekali na w pełni działający mechanizm Proof of Stake. O ile potencjalny wpływ uaktualnienia na rynek jest niepewny, każdy, kto ma ekspozycję na ETH, powinien je rozumieć i wiedzieć, co ono wnosi.

Dalsza Lektura