Czym jest London Hard Fork Ethereum?
Strona Główna
Artykuły
Czym jest London Hard Fork Ethereum?

Czym jest London Hard Fork Ethereum?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Jun 1, 2021Zaktualizowane Feb 21, 2023
6m

TL;DR

London Hard Fork Ethereum to aktualizacja zmieniająca model opłat transakcyjnych blockchainu i bomba zegarowa dla poziomu trudności. Sieć Ethereum ustali stałe opłaty transakcyjne z opłatą bazową za każdy blok w zamian za system licytacji ceny gas.

Aby pozostać zgodnym z planowanym wydaniem Ethereum 2.0, deweloperzy opóźniają również celowo wbudowane wydarzenie znane jako bomba zegarowa trudności. Zachęci to minerów do przejścia z modelu Proof of Work (PoW) na Proof of Stake (PoS).


Wprowadzenie

London Hard Fork Ethereum to aktualizacja blockchainu Ethereum, która ma pojawić się wkrótce po Berlin Hard Fork z kwietnia 2021. Aktualizacja London wprowadza znaczące zmiany do systemu opłat transakcyjnych Ethereum, co od dawna było kontrowersyjnym tematem. Ta aktualizacja jest przygotowaniem pod planowaną premiere Ethereum 2.0, wprowadzając poprawki do modelu konsensusu.

Jednak London jest uważany za kontrowersyjną aktualizację z powodu niektórych znacznych zmian, jakie nastąpią w systemie opłat transakcyjnych i wydobywania tej kryptowaluty. Dokładne skutki wprowadzonych zmian dla użytkowników i górników nie są w pełni znane, jednak są one tylko tymczasowe z racji premiery Ethereum 2.0.


Co nowego w aktualizacji London Ethereum?

Aktualizacja London dla Ethereum to hard fork wprowadzający dwa nowe Ethereum Improvement Proposal (EIP). Wraz z premierom Ethereum 2.0 (Serenity), która planowana jest na 2022, aktualizacja London przygotowuje sieć pod przejście na model Proof of Stake. Górnicy zauważą spowolnienie wzrostu trudności wydobycia, które ma zbiegać się z Serenity. Ponieważ London jest hard forkiem, wszystkie węzły muszą zacząć stosować się do nowych zasad i najnowszej wersji, aby kontynuować wydobycie i walidacje.
Najważniejsza zmiana dotknie opłat transakcyjnych, w tym pojawi się nowy mechanizm deflacyjny. Wcześniej to użytkownicy licytowali się o ceny gas. Górnicy priorytetyzowali transakcje na bazie opłat dołączonych do nich i korzystali z nich jako nagrody za dodanie bloku. Teraz każdy blok będzie miał stałą, powiązaną ze sobą opłatę. Ta zmiana jest wynikiem EIP-1559, zawartego w aktualizacji London wraz z EIP-3238.


Czym jest EIP?

Ethereum Improvement Proposal (EIP) to techniczne specyfikacje określające nowe funkcje blockchainu Ethereum. Deweloperzy tworzą swoje propozycje i biorą pod uwagę sugestie społeczności. Każdy może sporządzić EIP i przesłać je do dyskusji, a społeczność może takowe zaakceptować.

Każde EIP jest zgodne z wytycznymi określonymi w EIP1:

EIP powinno zawierać zwięzłą specyfikację techniczną funkcji oraz uzasadnienie dla tej funkcji. Autor EIP odpowiada za budowanie konsensusu wewnątrz społeczności i dokumentowanie odrębnych opinii.

Autor EIP musi postępować zgodnie z ustalonym procesem przed zatwierdzeniem EIP, obejmującym wzajemne recenzje i wspólne projektowanie. Gdy społeczność jest zadowolona z propozycji, może przygotować ją do wydania.


Czym jest EIP-1559?

EIP-1559 to proponowana zmiana sposobu, w jaki użytkownicy płacą opłaty za gas w sieci Ethereum. To EIP zostało stworzone przez założyciela Ethereum, Vitalika Buterina i zespół innych programistów.


Z biegiem czasu średnia opłata płacona przez użytkowników Ethereum stała się zbyt kosztowna dla małych transakcji. Na przykład, jeśli opłata sieciowa wynosi około 20 USD (USD), wysyłanie Etheru (ETH) o wartości 20 USD lub innego aktywa cyfrowego nie miało większego sensu. Tak wysokie opłaty czyniły sieć mniej atrakcyjną, zwłaszcza dla początkujących.

EIP-1559 proponuje nowy mechanizm wyceny transakcji, który będzie tworzyć opłatę podstawową za każdy blok. Blockchain spali opłatę, zmniejszając ogólną podaż Etheru (ETH). Efekt ten wytworzy presję deflacyjną na kryptowalutę.
Opłata podstawowa zmienia się dla każdego bloku w zależności od zapotrzebowania sieci. Jeśli blok zostanie wypełniony w ponad 50% z transakcjami, opłata podstawowa wzrośnie i vice versa. Mechanizm ten stara się utrzymać w połowie pełny poziom równowagi dla większości bloków.
Możesz również dodać napiwek dla górników jako zachętę do pominięcia kolejki dla Twojej transakcji. Jednak Ethereum będzie próbowało utrzymać bloki w około 50% pełne nawet bez napiwków. Ponieważ w każdym bloku jest dużo miejsca, napiwek najprawdopodobniej będzie musiał być całkiem mały, aby przenieść transakcje na początek kolejki.


Czym jest EIP-3238?

Wbudowana w Ethereum jest bomba zegarowa trudności, która sprawia, że wydobycie Ethereum staje się coraz trudniejsze. Kiedy osiągniemy poziom trudności bomby zegarowej, czas potrzebny na wydobycie nowego bloku będzie tak długi, że rentowność górników spadnie, a transakcje będą zbyt wolne. Deweloperzy chcą upewnić się, że górnicy nie będą mieli innego wyjścia, jak przestać wydobywać Ethereum 1.0 i przejść na Ethereum 2.0 po jego premierze.
Jednakże blockchain osiągnie ten poziom zbyt szybko. Aby upewnić się, że sieć zachęci walidatorów do modelu konsensusu Proof of Stake Ethereum 2.0 we właściwym czasie, EIP-3238 opóźni bombę zegarową.
Bez tego istnieje szansa, że górnicy będą nadal używać Ethereum 1.0, podobnie jak w przypadku podziału widocznego w przypadku Ethereum i Ethereum Classic. Opóźnienie bomby zegarowej doprowadzi do 30-sekundowej epoki lodowcowej dla bloków około drugiego kwartału 2022 roku. W tym momencie scalanie Ethereum 1.0 z Ethereum 2.0 powinno być już zakończone.


Co o tym myśli społeczność?

Jeśli chodzi o modernizację sieci pod pseudonimem London, pojawiają się w okół niej mieszane uczucia, głównie w zakresie opłat transakcyjnych. Chociaż górnicy przygotowują się do zakończenia Proof of Work z Ethereum 2.0, ta aktualizacja znacząco zmienia opłaty otrzymywane przez górników. Redukcja ta może potencjalnie prowadzić do zmniejszenia zysków osiąganych przez górników. Kolejną obawą jest to, że wydobycie Ethereum może stać się bardziej scentralizowane. Niektórzy twierdzą, że tylko najwięksi górnicy o najniższych kosztach energii będą w stanie nadal operować z zyskiem.
Chociaż nie możemy być co do tego pewni, oczekuje się, że mechanizmy deflacyjne podniosą cenę ETH. Takie oczekiwanie może wiązać się z faktem, że po aktualizacji Ethereum będzie spalać opłaty bazowe ETH wszystkich transakcji na blockchainie.


Co aktualizacja London oznacza dla użytkowników?

Podobnie jak w przypadku Bitcoina, obecny mechanizm działa podobnie do licytacji. Im więcej płacisz za opłaty transakcyjne (lub koszty gas), tym większe prawdopodobieństwo, że Twoja transakcja zostanie szybko wybrana i zatwierdzona przez górników. Ale po aktualizacji London nie będziesz już musiał(-a) wybierać ceny gas, którą płacisz podczas dokonywania transakcji Ethereum.

Zamiast tego zobaczysz po prostu opłatę podstawową oraz opcję napiwku dla górnika. Jednak opłata podstawowa może się zmieniać między momentem złożenia transakcji a dodaniem jej do bloku. Aby tego uniknąć, możesz ustawić maksymalną opłatę, jaką chcesz zapłacić. Jeśli górnik umieści Twoją transakcję w bloku, w którym opłata podstawowa  jest mniejsza niż limit opłaty, sieć zwróci Ci różnicę.


Przemyślenia Końcowe

London będzie jedną z najważniejszych aktualizacji, jakie widzieliśmy, jeśli chodzi o interakcję użytkowników z Ethereum. Wiele poprzednich aktualizacji zmieniło wiele systemów, których zwykle nie widzimy podczas korzystania z Ethereum. Teraz prawdopodobieństwo spadku cen i czasów transakcji jest znacznie wyższe, ale nadal nie jest gwarantowane.

Niemniej jednak przejście na Ethereum 2.0 z PoS planowane jest na 2022 r., więc wdrożenie London Hard Fork jest nadal ograniczone czasowo i tymczasowe.