Aktualizacja Merge w Sieci Ethereum: Wszystko, Co Trzeba Wiedzieć
Strona Główna
Artykuły
Aktualizacja Merge w Sieci Ethereum: Wszystko, Co Trzeba Wiedzieć

Aktualizacja Merge w Sieci Ethereum: Wszystko, Co Trzeba Wiedzieć

Średnio zaawansowany
Opublikowane Sep 1, 2022Zaktualizowane Dec 23, 2022
8m


TL;DR

W ramach aktualizacji pod nazwą The Merge sieć główna Ethereum wkrótce przejdzie z mechanizmu konsensusu Proof of Work na mechanizm konsensusu Proof of Stake. The Merge wchodzi w skład szeregu gruntownych ulepszeń ekosystemu Ethereum, do których można również zaliczyć The Surge, The Verge, The Purge i The Splurge. Celem tych ulepszeń jest zwiększenie skalowalności i energooszczędności sieci Ethereum. W ramach aktualizacji The Merge, która ma nastąpić we wrześniu 2022 roku, sieć główna Ethereum zostanie połączona z siecią łańcucha śledzącego (Beacon Chain) działającą na protokole Proof of Stake. 

Wprowadzenie

Od chwili uruchomienia w 2015 r. sieć Ethereum ugruntowała sobie pozycję w branży blockchain jako popularna zdecentralizowana platforma obliczeniowa, która umożliwia na swoim blockchainie tworzenie tysięcy projektów. Chociaż Ethereum nadal jest jednym z najbardziej nowoczesnych blockchainów, jego obecna infrastruktura nie daje możliwości skalowania operacji w sposób, który byłby w stanie zaspokoić rosnący popyt globalny. Aby rozwiązać problem nieskalowalności, zespół Ethereum zaproponował zestaw ulepszeń, które mają doprowadzić do powstania ulepszonego blockchaina Ethereum. Te ulepszenia to Beacon Chain, The Merge, The Surge, The Verge, The Purge i The Splurge.

Dlaczego Ethereum przechodzi aktualizacje?

Blockchainy są zwykle projektowane zgodnie z podstawową zasadą decentralizacji, a nie z wytycznymi organu centralnego. Do korzyści płynących z decentralizacji blockchainów można zaliczyć to, że nie wymagają pozwoleń, nie wymagają zaufania i dają większe bezpieczeństwo dzięki odporności na pojedyncze punkty podatności na awarie. 

W miarę wzrostu popularności blockchainów platformy muszą dbać o zdolność do zaspokajania globalnych potrzeb w zakresie szybkości przetwarzania transakcji, czyli tzw. wymogów skalowalności. Niezastosowanie się do tego wymogu może doprowadzić do przeciążenia sieci, kiedy to liczba oczekujących transakcji przerasta możliwości sieci. Często prowadzi to do podniesienia opłat transakcyjnych. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i skalowalności może być jednak trudne, jeżeli blockchain chce zachować swój zdecentralizowany charakter. Problem ten wyjaśnia koncepcja trylematu skalowalności zaproponowana przez Vitalika Buterina. Trylemat blockchaina to opis problemu, który polega na potrzebie zrównoważenia trzech ważnych właściwości – skalowalności, bezpieczeństwa i decentralizacji.

Jak przyznał Vitalik Buterin, sieć Ethereum w formie sprzed aktualizacji The Merge nie jest w stanie spełnić kryteriów skalowalności ze względu na mechanizm konsensusu Proof of Work. Blockchain typu Proof of Work trudniej się skaluje z wielu powodów. Po pierwsze ograniczona jest liczba transakcji, które blok jest w stanie zatwierdzić w ramach każdego bloku. Po drugie wydobycie bloków musi przebiegać w stałym tempie. 

Np. Bitcoin został zaprojektowany tak, aby do wydobycia bloku dochodziło średnio co 10 minut, zgodnie z trudnością wydobycia, którą protokół reguluje automatycznie. Chociaż model Bitcoina jest bardzo bezpieczny, czas bloku w połączeniu z limitem transakcji na blok może prowadzić do przeciążenia sieci w okresach zwiększonego popytu. To często powoduje znaczny wzrost opłat transakcyjnych i czasu potwierdzania.

Aby wyjść naprzeciw takim ograniczeniom mechanizmu PoW, zespół Ethereum zaproponował zestaw aktualizacji pod nazwą Ethereum 2.0 (ETH 2.0).

Ulepszenia Ethereum: Spojrzenie Całościowe

W skład aktualizacji Ethereum 2.0 wchodzi istniejący łańcuch Beacon Chain (już zaimplementowany), aktualizacja The Merge (wkrótce), a także aktualizacje The Surge, The Verge, The Purge i The Splurge. Po wdrożeniu wszystkich uaktualnień nowy blockchain Ethereum ma stać się bardziej skalowalny, bezpieczny i zrównoważony – a jednocześnie nadal zachować zdecentralizowany charakter.

Łańcuch śledzący – Beacon Chain

Łańcuch Beacon Chain, który wcześniej funkcjonował pod nazwą Phase 0, to pierwsze z serii gruntownych ulepszeń sieci Ethereum. Został uruchomiony 1 grudnia 2020 roku i był związany z wprowadzeniem do ekosystemu Ethereum protokołu Proof of Stake. Użytkownicy mogą się komunikować z łańcuchem Beacon Chain na dwa sposoby: stakując ETH lub prowadząc klienta konsensusu i zabezpieczając sieć. Aktualnie działa on równolegle z siecią główną Ethereum.

The Merge

The Merge to kolejny poważny krok Ethereum w ramach rozwiązywania problemów ze skalowalnością. Mówiąc najprościej, jest to scalenie dwóch dotychczas niezależnych łańcuchów w ekosystemie Ethereum: warstwy wykonawczej i warstwy konsensusu (łańcucha Beacon). 

Według przewidywań sieć główna Ethereum zostanie włączona do systemu Proof of Stake koordynowanego przez łańcuch Beacon Chain we wrześniu 2022 roku. Po aktualizacji The Merge w ekosystemie do zabezpieczania sieci będzie służyć tylko mechanizm Proof of Stake.

Mechanizm konsensusu

Po wprowadzeniu aktualizacji The Merge mechanizm konsensusu Proof of Work sieci Ethereum zostanie zastąpiony mechanizmem konsensusu Proof of Stake. Zamiast wydobywania bloki będą mintowane (lub wybijane) przez węzły zwane walidatorami. Okresowo wyznacza się jeden węzeł do walidacji bloku kandydującego. Walidatorów zachęca się do tego za pomocą ułamka opłat transakcyjnych i nagród za staking. Ponieważ żadne węzły nie rywalizują o dodanie nowego bloku, mechanizm PoS zużywa znacznie mniej zasobów niż PoW, dzięki czemu jest bardziej ekologiczny.

Transakcje w Sieci Głównej

Obecnie Beacon Chain przetwarza tylko część transakcji sieciowych. Wraz z aktualizacją The Merge łańcuch Beacon stanie się kluczowym miejscem konsensusu.

„Po aktualizacji The Merge Beacon Chain będzie silnikiem konsensusu wszystkich danych w sieci, łącznie z transakcjami w warstwie wykonawczej i saldami kont”. –Ethereum.org

Tokeny

Historia transakcji sieci Ethereum zostanie scalona z łańcuchem Beacon, ale jej waluta ether (ETH) nie ulegnie zmianie. Środki w ETH będą po scaleniu nadal dostępne, a użytkownicy tokenów ETH nie muszą podejmować żadnych działań, aby przygotować się do aktualizacji.

Obecny model posiada system emisji tokenów, w ramach którego dziennie dochodzi do dystrybucji około 13 000 ETH w nagrodach za wydobycie i staking. Po wdrożeniu aktualizacji The Merge nie będzie już nagród górniczych, co zmniejszy emisję nowych tokenów ETH do około 1600 ETH dziennie w formie nagród za staking. 

Co po aktualizacji The Merge?

Wprawdzie nie ma oficjalnej zapowiedzi w sprawie pozostałych aktualizacji Ethereum, czyli The Surge, The Verge, The Purge i The Splurge, ale na pewno trwają prace nad shardingiem, do którego ma dojść w roku 2023 po aktualizacji The Merge.

Sharding

Ethereum będzie poprzez sharding zwiększać skalowalność, aby zwiększyć przepustowość, a przy tym prawdopodobnie zmniejszą się koszty i czas transakcji. Sharding polega na wprowadzeniu łańcuchów odłamkowych, które są podobne do zwykłych blockchainów – z tą różnicą, że każdy z nich zawiera tylko część danych całej sieci. Dzięki konkretnemu podzbiorowi danych dostarczanych przez shardy węzły są w stanie bardziej wydajnie weryfikować transakcje.

Sharding to rozwiązanie kwestii skalowania, którego wdrożenie wymaga dużo czasu i wysiłku. Jeżeli jednak zostanie dobrze wprowadzone, może się okazać jednym z największych sukcesów technologii blockchain w zakresie skalowalności, umożliwiając lepsze przechowywanie i dostęp do danych w sieci Ethereum. 

Proces shardingu, czyli dzielenia na fragmenty, będzie procesem wielofazowym, w ramach którego łańcuchy odłamkowe w wersji 1 mają dostarczać większą ilość danych do sieci, a w wersji 2 mają przechowywać i wykonywać kod. Uruchomiona zostanie wzajemna komunikacja między obiema wersjami. 

Jeśli chodzi o pozostałe ulepszenia, nie ma jeszcze ostatecznych ustaleń. Vitalik Buterin jasno wyraził na Twitterze swoje stanowisko, że na wspomniane wyżej aktualizacje nie należy patrzeć jak na etapy, ponieważ są to ulepszenia przebiegające równolegle do aktualizacji The Merge. Aby być na bieżąco z najnowszymi doniesieniami na temat aktualizacji The Merge i dalszych ulepszeń sieci Ethereum, warto subskrybować Blog Binance i Akademię Binance.

Dlaczego jest tak wiele rozwiązań kwestii skalowania?

Wszystko wskazuje na to, że sieć Ethereum chce nadążać za postępem i szykuje się na przyjęcie ogromnego obciążenia transakcjami, które prawdopodobnie nastąpi po masowej adopcji. Im więcej rozwiązań, tym większe prawdopodobieństwo zmniejszenia ogólnego przeciążenia sieci. Ponadto w ten sposób można również zapobiec występowaniu pojedynczych punktów podatności na awarie, gdyby jedno z rozwiązań kwestii skalowania okazało się niewystarczające. Posiadanie kilku rozwiązań kwestii skalowania nie tylko przygotowuje sieć na zwiększenie szybkości i wydajności transakcji, ale także pozwala użytkownikom uniknąć wysokich opłat transakcyjnych.

Wpływ aktualizacji Merge na kryptowalutę ETH

Sieć Ethereum, która jest jednym z najbardziej znanych projektów technologii blockchain drugiej generacji, zaczynała od początkowej podaży 72 milionów jednostek eteru (ETH). Zgodnie z pierwotnym modelem PoW duża część tej podaży tokenów ma zachęcać górników do zabezpieczania sieci.

Po przejściu na mechanizm PoS nie będą już rozdawane nagrody górnicze. W rezultacie dojdzie do redukcji rocznej emisji tokenów ETH netto o około 90%. Jeżeli zadziała prawo podaży i popytu, może to doprowadzić do wzrostu ceny ETH. Jednak rynki finansowe są nieprzewidywalne i niestabilne, a w grę wchodzi też wiele innych czynników.

Wpływ aktualizacji Merge na token BETH

BETH to stokenizowana wersja stakowanego ETH na Binance. W świetle aktualizacji The Merge górnicy nie będą już mogli zdobywać nagród w ramach protokołu Proof of Work. W zamian za to walidatorzy będą wynagradzani nagrodami za staking, a także opłatami transakcyjnymi, które dostawali górnicy przed aktualizacją. Ponadto walidatorzy będą otrzymywać część nagród z tytułu Maksymalnej Wartości Ekstrakcyjnej (MEV), a kiedy tę koncepcję przyjmie BETH, powinno się to przełożyć na wzrost APR. W związku z tym przewiduje się, że roczna stopa oprocentowania (APY) znacznie wzrośnie. 

Wpływ aktualizacji Merge na użytkowników i produkty Binance

Jeżeli chodzi o posiadaczy tokenów ETH i użytkowników Binance, produkty Binance pozostaną w większości bez zmian. Nastąpi tylko usunięcie ETH z naszej usługi górniczej oraz chwilowe wstrzymanie pożyczek, wpłat i wypłat ETH.

Jeżeli posiadasz ETH, możesz przeczytać blog Co Się Stanie z Moim Etherem Po Aktualizacji The Merge, aby się do tego przygotować.

Przemyślenia końcowe

Merge to druga z szeregu ważnych aktualizacji sieci Ethereum. Została zaproponowana jako przygotowanie do wdrożenia nowych rozwiązań w kwestii skalowania.Po zakończeniu wszystkich wymienionych uaktualnień sieć Ethereum prawdopodobnie będzie przygotowana na przyjęcie większej liczby transakcji bez narażania na szwank bezpieczeństwa i decentralizacji.


Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem wyników na przyszłość. Inwestuj tylko w produkty, które znasz, i tylko jeżeli rozumiesz ryzyko. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym. Niniejszego materiału nie należy interpretować jako porady finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o Ryzyku.