Η αναβάθμιση συγχώνευσης "The Merge" του Ethereum: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Η αναβάθμιση συγχώνευσης "The Merge" του Ethereum: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η αναβάθμιση συγχώνευσης "The Merge" του Ethereum: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Έχει δημοσιευτεί Sep 1, 2022Έχει ενημερωθεί Dec 23, 2022
8m


TL;DR

Το mainnet του Ethereum θα μεταβεί σύντομα από έναν μηχανισμό συναίνεσης αποδεικτικού εργασίας (Proof of Work, PoW) σε έναν μηχανισμό συναίνεσης Αποδεικτικού ενέργειας Staking (Proof of Stake, PoS) σε μια αναβάθμιση που ονομάζεται "Η συγχώνευση" (The Merge). Η συγχώνευση είναι κομμάτι μιας σειράς σημαντικών αναβαθμίσεων του οικοσυστήματος του Ethereum που συμπεριλαμβάνουν και τις αναβαθμίσεις The Surge, The Verge, The Purge και The Splurge. Ο στόχος αυτών των αναβαθμίσεων είναι να κάνουν το Ethereum πιο επεκτάσιμο και ενεργειακά αποδοτικό. Η συγχώνευση θα συνδυάσει το mainnet του Ethereum με το Proof of Stake (PoS) της Beacon Chain και αναμένεται να γίνει τον Σεπτέμβριο του 2022. 

Εισαγωγή

Από την κυκλοφορία του, το 2015, το Ethereum έχει καθιερώσει τη θέση του στη βιομηχανία του blockchain ως μια δημοφιλής αποκεντρωμένη πλατφόρμα υπολογιστών, επιτρέποντας τη δημιουργία χιλιάδων έργων στο blockchain του. Ενώ παραμένει ένα από τα πιο σχετικά blockchain, η τρέχουσα υποδομή του Ethereum δεν δίνει τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων του με τρόπο που να μπορεί να καλύψει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση. Για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη επεκτασιμότητας, η ομάδα του Ethereum πρότεινε ένα σύνολο αναβαθμίσεων που θα οδηγούσαν σε ένα εξελιγμένο blockchain του Ethereum. Αυτές οι αναβαθμίσεις είναι οι Beacon Chain, The Merge, The Surge, The Verge, The Purge και The Splurge.

Γιατί αναβαθμίζεται το Ethereum;

Τα blockchain σχεδιάζονται συνήθως με τη βασική αρχή της αποκέντρωσης αντί να βασίζονται σε μια κεντρική αρχή. Τα πλεονεκτήματα των αποκεντρωμένων blockchain περιλαμβάνουν το γεγονός ότι είναι άνευ άδειας, μη επιστεύσιμα και είναι πιο ασφαλή, καθώς είναι ανθεκτικά σε μεμονωμένα σημεία αποτυχίας. 

Καθώς τα blockchain γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, οι πλατφόρμες πρέπει να διασφαλίσουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στην παγκόσμια ανάγκη για ταχύτητα διεκπεραίωσης συναλλαγών, γνωστές και ως απαιτήσεις επεκτασιμότητας. Εάν δεν γίνει αυτό, μπορεί να προκληθεί συμφόρηση του δικτύου, όταν η χωρητικότητα του blockchain υπερκαλύπτεται από τον αριθμό των συναλλαγών που είναι σε εκκρεμότητα. Αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσμα υψηλότερες προμήθειες συναλλαγών. 

Ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί η ασφάλεια και η επεκτασιμότητα, εάν τα blockchain θέλουν να διατηρήσουν την αποκεντρωμένη φύση τους. Αυτό το πρόβλημα επεξηγείται από την έννοια του τριπλού διλήμματος επεκτασιμότητας (scalability trilemma), όπως προτείνει ο Vitalik Buterin. Το Blockchain Trilemma (τριπλό δίλημμα blockchain) περιγράφει την πρόκληση της εξισορρόπησης τριών σημαντικών ιδιοτήτων: της επεκτασιμότητας, της ασφάλειας και της αποκέντρωσης.

Όπως παραδέχτηκε ο Vitalik Buterin, το δίκτυο Ethereum πριν από τη συγχώνευση δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα κριτήρια για επεκτασιμότητα, λόγω του μηχανισμού συναίνεσης του Αποδεικτικού εργασίας (Proof of Work, PoW). Το blockchain Proof of Work τείνει να είναι πιο δύσκολο να επεκταθεί για διάφορους λόγους. Πρώτον, ο αριθμός των συναλλαγών που μπορεί να επικυρώσει ένα μπλοκ σε κάθε μπλοκ είναι περιορισμένος. Δεύτερον, πρέπει η εξόρυξη των μπλοκ να γίνεται με σταθερό ρυθμό. 

Για παράδειγμα, το Bitcoin έχει σχεδιαστεί για να γίνεται εξόρυξη των μπλοκ κάθε 10 λεπτά κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τη δυσκολία εξόρυξης που προσαρμόζεται αυτόματα από το πρωτόκολλο. Ενώ ο σχεδιασμός του Bitcoin είναι εξαιρετικά ασφαλής, ο χρόνος του μπλοκ σε συνδυασμό με το όριο συναλλαγών ανά μπλοκ μπορεί να οδηγήσει σε συμφόρηση δικτύου σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Αυτό συχνά προκαλεί σημαντική αύξηση των προμηθειών συναλλαγής και των χρόνων επιβεβαίωσης.

Για να ξεπεραστούν τέτοιοι περιορισμοί PoW, η ομάδα του Ethereum πρότεινε ένα σύνολο αναβαθμίσεων γνωστών ως Ethereum 2.0 (ETH 2.0).

Αναβαθμίσεις Ethereum: Το ευρύτερο πλαίσιο

Οι αναβαθμίσεις του Ethereum 2.0 αποτελούνται από την υπάρχουσα Beacon Chain (που έχει ήδη εφαρμοστεί), το Merge (που έρχεται σύντομα), καθώς και τα The Surge, The Verge, The Purge και The Splurge. Αφού γίνουν όλες οι αναβαθμίσεις, το νέο blockchain Ethereum αναμένεται να γίνει πιο επεκτάσιμο, ασφαλές και βιώσιμο, παραμένοντας αποκεντρωμένο.

Η Beacon Chain

Γνωστή ως Φάση 0, η Beacon Chain σηματοδοτεί την πρώτη αναβάθμιση μιας σειράς σημαντικών αναβαθμίσεων του Ethereum. Κυκλοφόρησε την 1η Δεκεμβρίου 2020 και παρουσίασε το Proof of Stake στο οικοσύστημα του Ethereum. Οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με την Beacon Chain με δύο τρόπους: αξίωση ETH ή εκτέλεση συναινετικού προγράμματος-πελάτη για την ασφάλεια του δικτύου. Προς το παρόν, λειτουργεί παράλληλα με το mainnet του Ethereum.

Η συγχώνευση "The Merge"

Η συγχώνευση "The Merge" είναι το επόμενο σημαντικό βήμα του Ethereum για την αντιμετώπιση προβλημάτων επεκτασιμότητας. Με απλά λόγια, ενσωματώνει τις δύο υπάρχουσες ανεξάρτητες αλυσίδες στο οικοσύστημα Ethereum: το επίπεδο εκτέλεσης και το επίπεδο συναίνεσης (Beacon Chain). 

Το mainnet του Ethereum αναμένεται να συγχωνευθεί στο σύστημα Proof of Stake που συντονίζεται από την Beacon Chain τον Σεπτέμβριο του 2022. Μετά τη συγχώνευση, το οικοσύστημα θα χρησιμοποιεί μόνο έναν μηχανισμό Proof of Stake για να διασφαλίσει το δίκτυό του.

Μηχανισμός συναίνεσης

Μόλις ολοκληρωθεί η συγχώνευση, το Proof of Work του Ethereum θα αντικατασταθεί από έναν μηχανισμό συναίνεσης Proof of Stake. Αντί για εξόρυξη, τα μπλοκ θα δημιουργούνται (ή θα διαμορφωθούν) από κόμβους που ονομάζονται επικυρωτές. Ένας κόμβος ανατίθεται τυχαία και περιοδικά για την επικύρωση ενός υποψηφίου μπλοκ. Αυτοί οι επικυρωτές έχουν κίνητρα επικύρωσης με συμβουλές και ανταμοιβές αξίωσης για τις προμήθειες συναλλαγής. Δεδομένου ότι κανένας κόμβος δεν ανταγωνίζεται για την προσθήκη ενός νέου μπλοκ, το PoS αξιοποιεί πολύ λιγότερους πόρους από το PoW, πράγμα που το κάνει πιο βιώσιμο.

Συναλλαγές mainnet

Προς το παρόν, η Beacon Chain διεκπεραιώνει μόνο ένα μέρος των συναλλαγών δικτύου. Με τη συγχώνευση, η Beacon Chain θα είναι το βασικό σημείο συναίνεσης.

"Μετά τη συγχώνευση "The Merge", η Beacon Chain θα είναι ο μηχανισμός συναίνεσης για όλα τα δεδομένα δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών στο επίπεδο εκτέλεσης και των υπολοίπων λογαριασμών". – Ethereum.org

Token

Το ιστορικό συναλλαγών του Ethereum θα συγχωνευτεί με την Beacon Chain, αλλά το νόμισμα Ether (ETH) θα παραμείνει ως έχει. Τα κεφάλαια ETH θα παραμείνουν διαθέσιμα μετά τη συγχώνευση και οι χρήστες token ETH δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για να προετοιμαστούν για την αναβάθμιση.

Το τρέχον μοντέλο έχει ένα σύστημα έκδοσης token που διανέμει περίπου 13.000 ETH την ημέρα σε ανταμοιβές εξόρυξης και αξίωσης. Αφού εφαρμοστεί η συγχώνευση, δεν θα υπάρχουν πλέον ανταμοιβές εξόρυξης, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη νέα έκδοση ETH σε περίπου 1.600 ETH ανά ημέρα σε ανταμοιβές αξίωσης. 

Τι θα συμβεί μετά τη συγχώνευση;

Αν και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τις άλλες αναβαθμίσεις του Ethereum, δηλαδή τα The Surge, The Verge, The Purge και The Splurge, το Sharding είναι σίγουρα στα σκαριά και έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή το 2023 μετά το The Merge.

Sharding

Το Ethereum θα αυξήσει την επεκτασιμότητα με τη βοήθεια του sharding (διάσπαση) για να αυξήσει τη διεκπεραιωτική ικανότητα, πιθανότατα μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο συναλλαγής. Το sharding εισάγει αλυσίδες shard, οι οποίες μοιάζουν με τα κανονικά blockchain – με τη διαφορά ότι η καθεμία περιέχει μόνο ένα μερίδιο των δεδομένων του blockchain. Χάρη στο συγκεκριμένο υποσύνολο δεδομένων που παρέχεται από αλυσίδες shard, οι κόμβοι μπορούν να επαληθεύουν τις συναλλαγές πιο αποτελεσματικά.

Το sharding είναι μια λύση επέκτασης που απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθεια για να εφαρμοστεί. Ωστόσο, θα μπορούσε να είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του blockchain όσον αφορά την επεκτασιμότητα, εάν γίνει σωστά, επιτρέποντας στο Ethereum να εκτελεί καλύτερη αποθήκευση και πρόσβαση δεδομένων. 

Η διαδικασία sharding θα είναι μια διαδικασία πολλαπλών φάσεων, με τις αλυσίδες shard της έκδοσης 1 να παρέχουν περισσότερα δεδομένα στο δίκτυο και τις αλυσίδες shard της έκδοσης 2 για αποθήκευση και εκτέλεση κώδικα. Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των δύο εκδόσεων θα είναι ενεργοποιημένη. 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες αναβαθμίσεις, τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμα. Σε ένα tweet, ο Vitalik Buterin ξεκαθάρισε τη θέση του ότι οι παραπάνω αναβαθμίσεις δεν πρέπει να θεωρούνται στάδια, καθώς πρόκειται για αναβαθμίσεις που εκτελούνται παράλληλα με τη συγχώνευση. Οι αναγνώστες θα πρέπει να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο Ιστολόγιο Binance και στην Ακαδημία Binance για περισσότερες ενημερώσεις, καθώς ακολουθούμε τη συγχώνευση και τις επόμενες αναβαθμίσεις του Ethereum.

Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές λύσεις επέκτασης;

Φαίνεται ότι το Ethereum εξοπλίζεται για να είναι ανθεκτικό στο μέλλον και να αναλάβει έναν τεράστιο φόρτο συναλλαγών που πιθανότατα θα υιοθετηθεί από όλους. Όσο περισσότερες λύσεις υπάρχουν, τόσο πιθανότερο είναι να μειωθεί η συνολική συμφόρηση του δικτύου. Επιπλέον, αυτό μπορεί να αποτρέψει μεμονωμένα σημεία αποτυχίας, εάν μια λύση επέκτασης αποδειχθεί ανεπαρκής. Αν υπάρχουν πολλές λύσεις επέκτασης, αυτό όχι μόνο προετοιμάζει το δίκτυο για αυξημένη ταχύτητα και διεκπεραιωτική ικανότητα συναλλαγών, αλλά βοηθά επίσης τους χρήστες να αποφύγουν τις υψηλές προμήθειες συναλλαγών.

Ο αντίκτυπος της συγχώνευσης στο ETH

Ως ένα από τα πιο σημαντικά έργα blockchain δεύτερης γενιάς, το Ethereum ξεκίνησε με αρχική προσφορά 72 εκατομμυρίων Ether (ETH). Σύμφωνα με το αρχικό του μοντέλο PoW, ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της προσφοράς token χρησιμοποιείται για να δώσει κίνητρα στους εξορύκτες να διασφαλίσουν το δίκτυο.

Με την αλλαγή στο PoS, οι ανταμοιβές εξόρυξης δεν θα δίνονται πλέον. Ως αποτέλεσμα, θα υπάρξει καθαρή μείωση της ετήσιας έκδοσης ETH κατά περίπου 90%. Εάν ισχύει ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του ETH. Ωστόσο, οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι απρόβλεπτες και ασταθείς και υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο.

Ο αντίκτυπος της συγχώνευσης στο BETH

Το BETH είναι η έκδοση του αξιωμένου ETH σε μορφή token στην Binance. Υπό το πρίσμα της συγχώνευσης, οι εξορύκτες δεν θα μπορούν πλέον να κερδίζουν ανταμοιβές Proof of Work. Αντίθετα, οι επικυρωτές θα ανταμειφθούν με ανταμοιβές ενέργειας Staking, καθώς και με προμήθειες συναλλαγών που προσφέρθηκαν στους εξορύκτες πριν από τη συγχώνευση. Επιπλέον, οι επικυρωτές θα λάβουν ένα μερίδιο των ανταμοιβών Μέγιστης Εξαγώγιμης Αξίας (Maximum Extractable Value, MEV) μετά τη συγχώνευση και το APR θα αυξηθεί όταν το BETH υιοθετήσει αυτήν την έννοια. Επομένως, το ετησιοποιημένο ποσοστό απόδοσης (APR) αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. 

Ο αντίκτυπος της συγχώνευσης στους χρήστες και τα προϊόντα της Binance

Για τους κατόχους token ETH και τους χρήστες Binance, τα προϊόντα Binance θα παραμείνουν ανεπηρέαστα, ως επί το πλείστον. Θα υπάρξει μόνο κατάργηση του ΕΤΗ από τις λίστες, από την υπηρεσία εξόρυξης, και προσωρινή παύση του δανεισμού, των καταθέσεων και των αναλήψεων ETH.

Εάν είστε κάτοχος ETH, μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο Τι θα συμβεί στο Ethereum μετά τη συγχώνευση, για να προετοιμαστείτε για τη συγχώνευση.

Συμπεράσματα

Η συγχώνευση είναι η δεύτερη από μια σειρά σημαντικών αναβαθμίσεων στο δίκτυο Ethereum. Προτάθηκε για να προετοιμάσει την εφαρμογή νέων λύσεων επέκτασης για καλύτερη επεκτασιμότητα. Μετά την ολοκλήρωση όλων των αναβαθμίσεων που αναφέρονται, το Ethereum, πιθανότατα, θα προετοιμαστεί για να αναλάβει περισσότερο όγκο συναλλαγών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την αποκέντρωση.


Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς και μεταβλητότητας τιμών. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και είναι πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι αξιόπιστος οδηγός για τις μελλοντικές αποδόσεις. Θα πρέπει να επενδύετε μόνο σε προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και των οποίων τους κινδύνους κατανοείτε. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή κινδύνου σας, και να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και τις Προειδοποιήσεις κινδύνου.