Allt du behöver veta om Ethereum-uppgraderingen The Merge
Hem
Artiklar
Allt du behöver veta om Ethereum-uppgraderingen The Merge

Allt du behöver veta om Ethereum-uppgraderingen The Merge

Avancerad
Publicerad Sep 1, 2022Uppdaterad Dec 23, 2022
8m


TL;DR

Ethereums huvudnät kommer snart att övergå från konsensusmekanismen arbetsbevis till insatsbevis, i en uppgradering som heter The Merge (sammanslagningen). The Merge är en del av en serie stora Ethereum-ekosystemuppgraderingar, som också inkluderar The Surge, The Verge, The Purge och The Splurge. Målet med dessa uppgraderingar är att göra Ethereum mer skalbart och energieffektivt. The Merge kommer att kombinera Ethereums huvudnät med Beacon Chains insatsbevis och förväntas ske i september 2022. 

Introduktion

Sedan lanseringen 2015 har Ethereum etablerat sin plats i blockkedje-branschen som en populär decentraliserad datorplattform, vilket gör att tusentals projekt kan skapas på dess blockkedja. Även om den fortfarande är en av de mest relevanta blockkedjorna, kan Ethereums nuvarande infrastruktur inte skala sin verksamhet på ett sätt som kan tillgodose den växande globala efterfrågan. För att bekämpa bristen på skalbarhet föreslog Ethereum-teamet en uppsättning uppgraderingar som skulle leda till en mer utvecklad Ethereum-blockkedja. Dessa uppgraderingar är Beacon Chain, The Merge, The Surge, The Verge, The Purge och The Splurge.

Varför uppgraderar Ethereum?

Blockkedjor är vanligtvis utformade med en grundprincip om decentralisering, istället för att förlita sig på en central myndighet. Fördelarna med decentraliserade blockkedjor är bland annat att de är utan behörighet, trustless och säkrare genom att vara motståndskraftiga mot enskilda felpunkter. 

När blockkedjor blir mer populära måste plattformarna se till att de kan matcha det globala behovet av transaktionernas bearbetningshastigheter, även kända som skalbarhetskrav. Görs inte detta kan det leda till överbelastning av nätverket när blockkedjekapaciteten överväldigas av antalet väntande transaktioner. Ofta leder detta till högre transaktionsavgifter. 

Att uppnå säkerhet och skalbarhet kan dock bli svårt om blockkedjan vill bevara sin decentraliserade natur. Detta problem förklaras av begreppet skalbarhetstrilemma som föreslagits av Vitalik Buterin. Blockkedjetrilemma beskriver utmaningen att balansera tre viktiga egenskaper – skalbarhet, säkerhet och decentralisering.

Vitalik Buterin har medgett att Ethereum-nätverket före sammanslagningen inte kan uppfylla kriterierna för skalbarhet på grund av dess konsensusmekanism, arbetsbevis. En blockkedja med arbetsbevis tenderar att vara svårare att skala på grund av ett antal skäl. För det första är antalet transaktioner som ett block kan validera i varje block begränsat. För det andra måste block skapas i en konstant takt. 

Som exempel är Bitcoin utformat för att block ska brytas var 10:e minut i genomsnitt, beroende på utvinningssvårigheten som automatiskt justeras av protokollet. Även om Bitcoins design är mycket säker kan blocktiden i kombination med gränsen för transaktioner per block leda till överbelastning av nätverket under perioder med ökad efterfrågan. Detta gör ofta att transaktionsavgifterna och bekräftelsetiderna stiger avsevärt.

För att övervinna sådana begränsningar med arbetsbevis föreslog Ethereum-teamet en uppsättning uppgraderingar som kallas Ethereum 2.0 (ETH 2.0).

Ethereum-uppgraderingarna: den kompletta översikten

Ethereum 2.0-uppgraderingarna består av den befintliga Beacon Chain (redan implementerad), The Merge (kommer snart) samt The Surge, The Verge, The Purge och The Splurge. Efter att alla uppgraderingar har distribuerats förväntas den nya Ethereum-blockkedjan bli mer skalbar, säker och hållbar – samtidigt som den fortfarande är decentraliserad.

Beacon Chain

Beacon Chain är tidigare känd som fas 0 och är den första uppgraderingen i serien av stora Ethereum-uppgraderingar. Det lanserades den 1 december 2020 och introducerade insatsbevis till Ethereums ekosystem. Användarna kan interagera med Beacon Chain på två sätt: satsa ETH eller köra en konsensusklient för att säkra nätverket. Den körs för närvarande parallellt med Ethereums huvudnät.

The Merge

The Merge är Ethereums nästa stora steg för att ta itu med skalbarhetsproblemet. Enkelt uttryckt integrerar det de två befintliga oberoende kedjorna i Ethereum-ekosystemet: utförandelagret och konsensuslagret (Beacon Chain). 

Ethereums huvudnät förväntas gå samman i insatsbevissystemet som samordnades av Beacon Chain i september 2022. Efter The Merge kommer ekosystemet endast att använda en insatsbevismekanism för att säkra sitt nätverk.

Konsensusmekanism

När The Merge sker kommer Ethereums arbetsbevis att ersättas av konsensusmekanismen insatsbevis. Istället för utvinning kommer block att skapas (eller mintas) av noder som kallas validerare. En nod utses slumpmässigt och regelbundet för att validera ett kandidatblock. Dessa validerare uppmuntras att göra detta tack vare transaktionsavgifter och stakingbelöningar. Eftersom inga noder tävlar om att lägga till ett nytt block tar insatsbevis upp betydligt färre resurser än arbetsbevis, vilket gör det mer hållbart.

Transaktioner på huvudnätet

För närvarande behandlar Beacon Chain bara en del av nätverkstransaktionerna. Med The Merge kommer Beacon Chain att bli den viktigaste platsen för konsensus.

"Efter The Merge kommer Beacon Chain att bli konsensusmotorn för alla nätverksdata, inklusive utförandelagertransaktioner och kontobalanser." – Ethereum.org

Kryptoenheter

Ethereums transaktionshistorik kommer att slås samman med Beacon Chain, men dess ethervaluta (ETH) kommer att förbli som den är. ETH-tillgångar kommer att förbli tillgängliga efter The Merge och ETH-tokenanvändarna behöver inte vidta några åtgärder före uppgraderingen.

Den nuvarande modellen har ett utfärdandesystem av token som distribuerar ungefär 13 000 ETH per dag i utvinnings- och stakingbelöningar. Efter att The Merge har implementerats kommer det inte längre att finnas utvinningsbelöningar, vilket minskar nya ETH-utfärdanden till cirka 1 600 ETH per dag i stakingbelöningar. 

Vad sker efter The Merge?

Även om det inte finns något officiellt tillkännagivande om de andra Ethereum-uppgraderingarna The Surge, The Verge, The Purge och The Splurge, är Sharding definitivt på gång och planerad att äga rum någon gång under 2023, efter The Merge.

Delning (sharding)

Ethereum kommer att öka skalbarheten med hjälp av sharding (delning) för att öka genomströmningen, vilket sannolikt minskar transaktionskostnaderna och tiden. Sharding introducerar shardkedjor som liknar vanliga blockkedjor – förutom att de bara innehåller en del av blockkedjedata. Tack vare den specifika delmängden data som tillhandahålls av shardkedjor kan noderna verifiera transaktioner mer effektivt.

Sharding är en skalningslösning som kräver mycket tid och arbete att implementera. Om det görs bra kan det dock bli en av blockkedjans bästa drag när det gäller skalbarhet, vilket gör det möjligt för Ethereum att lagra och få tillgång till data på ett bättre sätt. 

Sharding-processen blir en flerfasprocess, där version 1:s shard-kedjor ger mera data till nätverket och där version 2:s shard-kedjor lagrar och kör kod. Tvärkommunikation mellan de båda versionerna kommer att aktiveras. 

När det gäller de andra uppgraderingarna är ingenting bestämt ännu. I en tweet gjorde Vitalik Buterin sin åsikt tydlig med att ovanstående uppgraderingar inte bör betraktas som steg, eftersom de är uppgraderingar som löper parallellt med The Merge. Alla läsare bör fortsätta prenumerera på Binance-bloggen och Binance Academy för att få fler uppdateringar när vi följer The Merge och efterföljande Ethereum-uppgraderingar.

Varför finns det så många skalningslösningar?

Det verkar som om Ethereum förbereder sig för att bli framtidssäkert och tar på sig en massiv transaktionsbelastning som sannolikt kommer att följa massanpassning. Ju fler lösningar det finns, desto mer sannolikt är det att den totala överbelastningen av nätverket kommer att minskas. Dessutom kan detta också förhindra enskilda felpunkter, om en skalningslösning visar sig vara otillräcklig. Att ha flera skalningslösningar förbereder inte bara nätverket för ökad transaktionshastighet och genomströmning, utan hjälper också användarna att undvika höga transaktionsavgifter.

The Merges inverkan på ETH

Ethereum lanserades med ett initialt utbud på 72 miljoner ether (ETH), som ett av de mest framstående av den andra generationens blockkedjeprojekt. Under sin ursprungliga arbetsbevis-modell användes en stor andel av denna tokentillgång för att stimulera miners att säkra nätverket.

Vid övergången till insatsbevis kommer utvinningsbelöningar inte längre att delas ut. Som ett resultat kommer det att bli en nettominskning av den årliga ETH-emissionen med cirka 90 %. Om lagen om utbud och efterfrågan spelar ut sin roll kan detta möjligen leda till en ökning av priset på ETH. Finansmarknader är dock oförutsägbara och volatila och det finns många andra faktorer som spelar in.

The Merges inverkan på BETH

BETH är en tokeniserad version av staking-ETH på Binance. Mot bakgrund av The Merge kommer miners inte längre att kunna tjäna belöningar från arbetsbevis. Istället kommer validerare att belönas med stakingbelöningar samt transaktionsavgifter som erbjöds miners före The Merge. Dessutom kommer validerarna att få en del av MEV-belöningar (Maximum Extractable Value) efter sammanslagningen och APR bör se en ökning när BETH antar detta koncept. Därför förväntas den årliga procentuella räntan (APR) att öka avsevärt. 

The Merges inverkan på Binance användare och produkter

För ETH-tokeninnehavare och Binance-användare kommer Binance-produkterna för det mesta att förbli opåverkade. Det kommer bara att ske en avlistning av ETH från vår utvinningstjänst och ett tillfälligt stopp för ETH-låning, -insättningar och -uttag.

Om du är ETH-innehavare kan du läsa bloggen Vad händer med mina Ethereum efter The Merge? för att förbereda dig inför The Merge.

Sammanfattningsvis

The Merge är den andra i en serie betydande uppgraderingar av Ethereum-nätverket. Den föreslogs för att förbereda implementeringen av nya skalningslösningar för bättre skalbarhet. Efter att ha slutfört alla listade uppgraderingar kommer Ethereum sannolikt att vara klart för fler transaktionsbelastningar, utan att kompromissa med säkerhet eller decentralisering.


Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå upp eller ner och du får kanske inte tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Du bör bara investera i produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål, risktoleransnivå och rådfråga din oberoende finansiella rådgivare om din investeringssituation innan du gör några investeringar eller affärer. Detta material bör inte tolkas som finansiell rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.