Vad är ERC-4337, eller kontoabstraktion för Ethereum?
Hem
Artiklar
Vad är ERC-4337, eller kontoabstraktion för Ethereum?

Vad är ERC-4337, eller kontoabstraktion för Ethereum?

Avancerad
Publicerad Mar 17, 2023Uppdaterad Aug 1, 2023
7m

TL;DR

ERC-4337 är en Ethereum-standard som uppnår kontoabstraktion på protokollet, utan några ändringar i konsensuslagret. ERC-4337 är distribuerad på Ethereums mainnet sedan i mars 2023 och gör det möjligt att handla och skapa kontrakt på ett enda kontraktskonto. Detta öppnar dörren till användarvänliga kryptoplånboksdesigner som potentiellt kan underlätta för bredare användning.

Introduktion 

Ethereum Improvement Proposals (EIP) beskriver standarder som grundprotokollspecifikationer och kontraktsstandarder för Ethereum-plattformen. Ethereum Request for Comment (ERC) är en typ av EIP som sätter standarder på applikationsnivå, såsom kontrakt och tokenstandarder. En EIP kan bli en ERC först när styrningsgruppen på kedjan godkänner ändringen.

ERC-4337 är den senaste ERC-standarden som har distribuerats på Ethereums mainnet för att uppnå dess efterlängtade mål om kontoabstraktion. Vissa använder fortfarande originaltermen EIP-4337 för ERC-4337. EIP-4337 föreslogs dock ursprungligen under 2021 och har godkänts att bli ERC-4337 under 2023.

Vad är ERC-4337? 

ERC-4337 föreslogs av Ethereums grundare Vitalik Buterin och andra utvecklare under 2021, för att upprätta kontoabstraktion. Den distribuerades på Ethereums mainnet i mars 2023 och förväntas offentliggöra användarvänliga kryptoplånbokdesigner

I Ethereum siktar kontoabstraktion på att kombinera funktioner i protokollets två befintliga kontotyper: externt ägda konton (Externally owned accounts/EOA) och smarta kontraktskonton. Resultatet är ett enda kontraktskonto som kan handla med token och skapa kontrakt samtidigt. Denna förändring möjliggör kreativa plånboksdesigner såsom social återhämtning, anpassning och möjligheten att uppgradera.

Ett annat sätt att förklara ERC-4337 är att den ger funktionalitet för smarta kontrakt till plånböcker i ett enda konto. Detta gör tjänster som multifaktorautentisering och automatiska betalningar enklare att konfigurera.

Varför behövs ERC-4337? 

För att kunna se varför ERC-4337 behövs är det viktigt att förstå varför den föreslogs och implementerades till att börja med. Till skillnad från Bitcoin-nätverkets Unspent Transaction Output (UTXO)-modul, använder Ethereum-protokollet en kontobaserad modell. Detta betyder att Ethereum-protokollet håller reda på och uppdaterar kontons tillgängliga balanser när transaktioner bekräftas.

De två typerna av konton på Ethereum har sina egna funktioner. EOA:er ägs och kontrolleras av användare, medan smarta kontraktskonton är smarta kontrakt som distribueras i nätverket. Båda kontona kan ta emot, hålla och skicka ether eller token.

De flesta befintliga kryptoplånböckerna på Ethereum, såsom MetaMask, är EOA:er, vilket innebär att de begränsas av reglerna för EOA:er. Dessa begränsningar inkluderar enbart att förlita sig på privata nycklar för att komma åt konton och kräva att alla transaktioner ska signeras. På grund av detta är plånboksinställningsprocedurerna och säkerhetsåtgärderna för privata nycklar vanligtvis komplexa och inte användarvänliga. Om användaren förlorar sin seed-fras betyder det vanligtvis att denne förlorar tillgången till plånboken.

ERC-4337 tar bort sådana begränsningar. Smarta kontraktsplånböcker såsom UniPass och Safe är plånböcker som hanteras av smarta kontraktskonton istället för EOA:er och kan uppnå samma mål. Användaren måste dock hantera sin ether på två konton för att betala för gas eller förlita sig på ett centraliserat reläsystem. ERC-4337 tar bort sådana begränsningar, eftersom den kombinerar de två kontonas funktioner till en, vilket gör det lättare att distribuera önskade plånboksfunktioner.

Hur fungerar ERC-4337?

Ethereum-communityn har arbetat med sätt att uppnå kontoabstraktion under en lång tid. Före EIP-4337 lade communityn fram ett annat förslag som siktade på att uppnå kontoabstraktion och som kallades EIP-2938. EIP-2938 liknade ERC-4337, men krävde förändringar i konsensuslager. ERC-4337 kringgår detta.

Den gör detta genom att införa ett pseudo-transaktionsobjekt med högre lager som kallas för en UserOperation, som delar likheter med rollups eftersom båda involverar olika versioner av konceptet buntning. I ERC-4337 skickar olika användare UserOperation-objekt till en separat mempool.

De som buntar paketerar dessa objekt i en transaktion, som inkluderas i ett block. "Buntarna" betalar gas för de medföljande transaktionerna och får betalningsavgifter av de enskilda UserOperation-utförandena. De arbetar på liknande sätt som en validator, genom att välja vilka objekt som ska inkluderas baserat på avgiftsprioriteringslogik.

Nya funktioner, inklusive validateUserOp, läggs också till för att göra det möjligt för en plånbok att samtidigt vara ett smart kontrakt. Ett nytt kontrakt som heter EntryPoint introduceras också, för att fungera som en säkerhetsport för utförandet av dessa nya funktioner.

Vilka mål uppnår ERC-4337? 

Målen som ERC-4337 siktar på att uppnå är följande: 

Kontoabstraktion: gör att användarna kan dra nytta av ett enda konto med funktioner i smarta kontrakt och EOA:er. 

Decentralisering: gör att alla buntare delta i processen. 

Undvika konsensusförändringar: gör ett snabbare antagande möjligt, eftersom Ethereums konsensuslager fokuserar på skalbarhetsorienterade uppgraderingar.

Aktivera innovativa användningsområden: kan inkludera aggregerad signatur, inställning av daglig transaktionsgräns, nödfallsfrysning av konton, vitlistning och sekretessbevarande applikationer.

Spara tid och gas: eftersom buntare kan paketera UserOperation-objekt i en transaktion kan detta spara tid och gas.  

Vad betyder ERC-4337 för användarna? 

ERC-4337 kan bli slutet för den komplicerade användarupplevelsen med kryptoplånböcker och därmed också öka användningen. Här är några höjdpunkter för vad ERC-4337 kan aktivera: 

Plånboksinställning: Tar bort behovet av att skriva ner seed-fraser. Installationen blir snabb och enkel med bara några klick.

Bekymmersfri kontoåterställning: Användarna behöver inte längre oroa sig över att förlora sina seed-fraser, eftersom multifaktorautentisering och kontoåterställning nu är möjliga. 

Användarvänliga plånboksfunktioner: Användarna kan dra nytta av ett brett utbud av anpassade tjänster, inklusive automatiska betalningar, förhandsgodkänna transaktioner och buntade transaktioner. Ingenting är omöjligt. 

Bättre säkerhet: Plånböcker kan potentiellt bli säkrare, eftersom risken för mänskliga misstag minskar – du behöver inte längre gömma dina seed-fraser under sängen! ERC-4337 bör i teorin leda till en smidigare och enklare upplevelse för användarna och därmed ta bort ett stort hinder för massadoption.

Gasflexibilitet: Plånböcker som drivs av ERC-4337 kan nu betala gasavgifter med alla ERC-20-token, med flera. Utvecklarna kan bygga plånböcker som gör det möjligt att betala gasavgifter i alla token och till och med i fiat. 

Sammanfattningsvis 

Terminologierna för kryptoplånböcker – såsom seed-fraser, privata nycklar och offentliga nycklar – kan vara skrämmande för nya användare. Processen för att använda kryptoplånböcker är fortfarande en utmaning för vissa personer. Många håller med om att den genomsnittliga användarens kryptogränssnitt måste vara så enkelt som möjligt för att påskynda antagandet.  

ERC-4337 fastställer den tekniska grunden för att stödja kreativa kryptoplånböcker. Vad utvecklarna kan bygga baserat på detta kan ändra den viktigaste delen mellan krypto och användarna. Oavsett vilken inverkan ERC-4337 kommer att ha på användarupplevelsen och krypto som helhet är den något att hålla ögonen på under de kommande åren. 

Vidare läsning:

En introduktion till ERC-20-token

Vad är Ethereum?

Vad är Ethereum Shanghai-uppgraderingen för något och hur kommer den att påverka mig?

Vad är EIP-4844 i Ethereum och hur kan den gynna användarna?

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.