Ethereum med insatsbevis: allt som Ethereum-hodlers behöver veta
Hem
Artiklar
Ethereum med insatsbevis: allt som Ethereum-hodlers behöver veta

Ethereum med insatsbevis: allt som Ethereum-hodlers behöver veta

Avancerad
Publicerad Sep 7, 2022Uppdaterad Mar 16, 2023
7m

TL;DR

Ethereums The Merge är en del av övergången för Ethereum från en blockkedja med arbetsbevis till insatsbevis. Generellt sett erbjuder insatsbevis många fördelar för skalbarhet och hållbarhet. 

När Ethereum byter till sin nya och delade struktur kommer det ursprungliga huvudnätets tillstånd att överföras. Detta innebär att ETH-innehavare inte behöver göra någonting med sina coin och bör vara försiktiga med bedragare som påstår att de måste "överföra" sina token. 

Introduktion

Ethereums efterlängtade övergång till en konsensusmekanism med insatsbevis har väckt en viktig fråga för många HODL:ers: vad måste jag göra med mina ETH? Frågan är relevant, eftersom säkerheten för dina tillgångar kan vara i fara om du inte helt förstår situationen. Låt oss först titta på orsakerna bakom Ethereums byte till insatsbevis.

Vad är Ethereums övergång till insatsbevis för något?

Sedan Ethereums (ETH) begynnelse har det använt samma system som Bitcoin (BTC) för att generera konsensus om nya transaktionsblock: arbetsbevis. Denna konsensusmekanism gör det möjligt för miners att nå en överenskommelse utan en central myndighet, även inför bedragare som arbetar mot dem. 

Arbetsbevis, som implementerades av Satoshi Nakamoto i Bitcoin-nätverket, har skapat en effektiv och pålitlig metod för att uppnå konsensus i decentraliserade nätverk. Fram till idag har Bitcoin-nätverket fortfarande inte lyckats attackeras.

Arbetsbevis har dock blivit mindre populärt hos vissa utvecklare och användare. Det ses ofta som:

  1. Energislöseri. Arbetsbevis avskräcker bedragare som vill göra storskaliga attacker genom att göra det dyrt för dem när det gäller energi. Även om detta är ett sätt att säkra nätverket, ses staking nu som ett mer hållbart alternativ.

  2. Ineffektivt för smarta kontrakt. Att använda smarta kontrakt kan komma att kräva ett stort antal nätverksinteraktioner. Dessa måste läggas till i ett block och bekräftas i nätverket. Arbetsbevis har ofta längre blocktider och högre transaktionsavgifter, vilket gör att interaktionen med smarta kontrakt ofta går långsammare och blir dyrare.

  3. Svårt att utvinna på egen hand. Att bli en miner på ett populärt arbetsbevissystem kan vara svårt för en enskild individ, eftersom utvinningslandskapet ofta domineras av några stora utvinningspooler. Detta kan leda till en centralisering av utvinningskraften, vilket gör det svårt för enskilda miners eller mindre pooler att konkurrera.

  4. Svårt att skala. När nätverket blir alltmer populärt ökar antalet väntande transaktioner. Nätverk för arbetsbevis kommer att ha en begränsad blockstorlek som bara kan innehålla ett visst antal transaktioner. Perioder med hög trafik kan låta användarna vänta i timmar och till och med dagar på att deras transaktioner ska läggas till i ett block och bearbetas.

I och med Ethereum 2.0 kommer nätverket att byta till insatsbevis och ta bort behovet av att utvinna coin. Målet är att förbättra Ethereums skalbarhet, samt att skapa ytterligare fördelar för användarna.

Varför just insatsbevis?

Insatsbevis har visat sig vara det mest populära valet för nya blockkedjenätverk. Det har flera märkbara fördelar och erbjuder bäst tillgänglighet och skalbarhet. Även om det finns några få nackdelar, är de i de flesta ögon minimala jämfört med de fördelar som uppnås.

Fördelar

Nackdelar

En genomsnittlig nätverksanvändare för insatsbevis kan delta i valideringsprocessen med bara nätverkets egen token.

Makt kan fortfarande centraliseras kring stora tokeninnehavare. 

Mindre energikrävande. 

Skadar en lönsam utvinningsbransch.

Snabbare transaktionstider och slutförande.

Vissa kritiker menar att insatsbevis är mindre säkert än att använda kryptografiska pussel för att skapa konsensus.

Vägen till insatsbevis på Ethereum 

Bytet till insatsbevis kan inte göras i ett svep. Under några år påbörjade Ethereum en övergång för att byta till sin nya delade struktur. Resan kan delas upp i en serie med olika faser. Observera att fasstrukturen inte längre används officiellt av Ethereum, utan istället ofta hänvisas till på detta sätt av andra medier.

Lanseringen av Beacon Chain (fas 0)

Fas 0 lanserar Ethereums Beacon Chain, vilket är en insatsbevis-blockkedja som kommer att hantera alla Ethereum-delar. Mer specifikt kommer den att organisera validerare och stakingprocessen, skapa valideringskommittéer, hantera konsensusgenerering och driva andra viktiga åtgärder.

Delningen introduceras (fas 1)

I fas 1 delas den enskilda Ethereum-blockkedjan upp i 64 delade blockkedjor. Dessa blockkedjor hanteras sedan av Beacon Chain som har lanserats i fas 0. Med tiden har dock Ethereum istället koncentrerat sig på The Merge, vilken nu görs innan implementeringen sker.

The Merge (fas 1,5)

Fas 1,5, även känd som The Merge, överbrygger tillståndet för Ethereums huvudnät till det nya systemet för insatsbevis. Smarta kontrakt från det gamla Ethereum-huvudnätet kommer att finnas tillgängliga på det nya Ethereum-nätverket och Beacon Chain blir den officiella arrangören av blockproduktion.

Fas 2

I fas 2 kan delarna skapa nya transaktioner och smarta kontrakt, vilket innebär att de är fullt fungerande. Fas 2 är den sista fasen med en fördefinierad plan, eftersom fas 3 kommer att användas för att eliminera eventuella problem som uppstår under lanseringen av Ethereum 2.0

Vad händer med mina ETH?

Kort sagt kommer dina tillgångar att vara säkra och du behöver inte göra någonting. Hela Ethereums tillstånd kommer att överföras till Ethereum 2.0. Om du innehar BETH för att du har låst ETH i Binances stakingprodukt Ethereum 2.0 kan du snart lösa in dessa mot ETH, efter The Merge. Vitalik har nämnt att upplåsningen kommer att ske ungefär sex månader efter The Merge. BETH är en inslagen token som är knuten i förhållandet 1:1 till ETH och distribuerad till användare som har låst sina ETH hos Binance. Detta har gett stakinganvändare en likvid och ETH-liknande tillgång att använda medan deras tillgångar var låsta. Användare som vill, kommer att kunna byta tillbaka sina BETH till ETH.

Förväntningar från användare och communityn

För många har Ethereums byte till insatsbevis varit efterlängtad. I och med varje ny blockkedja som nu använder insatsbevis har det varit ett enormt tryck på Ethereum att komma ikapp dessa. Nätverket är också fritt från sina tidigare begränsningar, i och med fördelarna med den nya konsensusmekanismen. Eftersom insatsbevis är mer miljövänligt kommer Ethereum även att eliminera stigmatiseringen i samband med dess tidigare energianvändning. Sammantaget kan detta bidra till att förbättra bilden av blockkedjevärlden i allmänhet.

Sammanfattningsvis

Det viktigaste budskapet att ta med sig från The Merge för HODL:ers är att du inte behöver göra någonting med dina ETH-innehav. Så var försiktig om någon påstår att du måste "överföra" eller "överbrygga" dina ETH till det nya nätverket. Bortsett detta viktiga faktum ser Ethereums övergång till insatsbevis ut att ge flera olika fördelar för användarna.