Τι είναι η αναβάθμιση Shanghai του Ethereum και πώς θα με επηρεάσει;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι η αναβάθμιση Shanghai του Ethereum και πώς θα με επηρεάσει;

Τι είναι η αναβάθμιση Shanghai του Ethereum και πώς θα με επηρεάσει;

Έχει δημοσιευτεί Jan 17, 2023Έχει ενημερωθεί Aug 15, 2023
5m

TL;DR

Η αναβάθμιση Shanghai του Ethereum (EIP-4895) θα επιτρέψει στους χρήστες που πραγματοποιούν ενέργειες staking με ETH να αφαιρέσουν τα κεφάλαιά τους με ενέργεια Staking ως επικυρωτές. Μετά την εφαρμογή του Proof of Stake, οι χρήστες μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ενέργεια staking με 32 ETH για να γίνουν επικυρωτές του δικτύου, αλλά τα κεφάλαια ήταν κλειδωμένα επ' αόριστον.

Η ενημέρωση πιθανότατα θα επηρεάσει το ποσοστό του συνολικού όγκου ETH, το οποίο συμμετέχει σε ενέργεια Staking. Ως αποτέλεσμα, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση και την προσφορά της αγοράς για ETH.

Εισαγωγή

Για τους χρήστες που πραγματοποιούν ενέργειες staking στο Ethereum, η ενημέρωση Shanghai είναι μια πολυαναμενόμενη αλλαγή στον μηχανισμό συναίνεσης με Proof of Stake (PoS) του Ethereum. Εκτός από τις επιπτώσεις της στις ενέργειες Staking, είναι επίσης πιθανό να έχει κάποιες συνέπειες στη ζήτηση της αγοράς για ETH. Επομένως, ανεξάρτητα από το εάν πραγματοποιείτε ήδη ενέργειες Staking με ETH, εάν το σκέφτεστε ή εάν απλώς διακρατάτε ETH, αξίζει να κατανοήσετε τι ακριβώς θα κάνει η ενημέρωση Shanghai και πώς μπορεί να επηρεάσει το χαρτοφυλάκιό σας.

Τι είναι η αναβάθμιση Shanghai του Ethereum;

Τον Σεπτέμβριο του 2022, το Ethereum ολοκλήρωσε τη μετάβασή του σε μηχανισμό συναίνεσης με Proof of Stake (PoS). Πριν από αυτό, το Ethereum χρησιμοποιούσε Proof of Work (PoW) και έναν μηχανισμό εξόρυξης για την επεξεργασία και την επικύρωση συναλλαγών. Οι χρήστες οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν στην επικύρωση στο δίκτυο μπορούν τώρα να πραγματοποιούν ενέργειες Staking με 32 Ether (ETH) αντί να λύνουν υπολογιστικούς γρίφους χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό εξόρυξης.

Μετά τη Συγχώνευση, κατά την οποία το mainnet του Ethereum συνδυάστηκε με το PoS της Beacon Chain, οι χρήστες δεν μπορούν να αφαιρέσουν τα κεφάλαιά τους με ενέργεια Staking. Η ενημέρωση Shanghai (EIP-4895) επιλύει αυτό το ζήτημα και προσθέτει τη λειτουργία ανάληψης. Στις 5 Ιανουαρίου 2023, οι προγραμματιστές του Ethereum συμφώνησαν ότι ο Μάρτιος του 2023 θα ήταν η ημερομηνία κυκλοφορίας για την εφαρμογή της αναβάθμισης ως hard fork του δικτύου. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την ενημέρωση σε ένα δημόσιο δίκτυο δοκιμών που εφαρμόζει τη Shanghai, προς τα τέλη Φεβρουαρίου του 2023.

Τι είναι η ενέργεια Staking στο Ethereum;

Με τη μετάβαση του Ethereum σε PoS, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν ενέργεια Staking με τα ETH τους, ως μέρος του μηχανισμού συναίνεσης του δικτύου. Το PoS προσφέρει μια εναλλακτική λύση στο ενεργοβόρο σύστημα εξόρυξης PoW, το οποίο εμφανίζεται σε δίκτυα όπως το Bitcoin. Οι χρήστες μπορούν να διακρατήσουν προσωρινά 32 ETH για να εκτελέσουν κόμβους επικύρωσης δημιουργού, οι οποίοι βοηθούν στην ασφάλεια του δικτύου και στην επικύρωση συναλλαγών. 

Κάθε επικυρωτής λαμβάνει νέα Block τα οποία δημιουργούνται από άλλους επικυρωτές στο δίκτυο Ethereum. Αφού ελεγχθούν οι συναλλαγές και η υπογραφή του Block, ο επικυρωτής πιστοποιεί την εγκυρότητα του συγκεκριμένου Block. Με την αναβάθμιση Shanghai, οι χρήστες που πραγματοποιούν ενέργεια Staking θα μπορούν πλέον να κάνουν ανάληψη των κλειδωμένων ETH τους. Προηγουμένως, αυτή η δυνατότητα δεν ήταν διαθέσιμη μετά την κυκλοφορία της Beacon Chain τον Δεκέμβριο του 2020.

Τι είναι οι προτάσεις βελτίωσης του Ethereum (Ethereum Improvement Proposal, ή EIP);

Οι EIP είναι βελτιώσεις ή αλλαγές στο δίκτυο Ethereum και στον τρόπο λειτουργίας του. Οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει μια EIP ακολουθώντας τη φόρμα υποβολής και υποβάλλοντάς τη στην κοινότητα και σε ένα συμβούλιο προγραμματιστών για αξιολόγηση. Οι τεχνικές αλλαγές μιας EIP πρέπει να εγκριθούν για να γίνουν μέρος μιας ενημέρωσης. Οι EIP συμμορφώνονται επίσης με ένα συγκεκριμένο σύστημα αρίθμησης και η αναβάθμιση Shanghai είναι γνωστή ως EIP 4895.

Πώς θα με επηρεάσει η ενημέρωση Shanghai του Ethereum;

Οι ακριβείς συνέπειες της ενημέρωσης Shanghai θα εξαρτηθούν από την κατάστασή σας. Εάν έχετε πραγματοποιήσει ενέργεια Staking με ETH απευθείας με το Ethereum ή μέσω ενός προϊόντος ενέργειας Staking, θα μπορείτε πλέον να κάνετε ανάληψη των κεφαλαίων σας. Λάβετε υπόψη ότι δεν πραγματοποιούν όλοι ενέργειες Staking απευθείας με 32 ETH και πολλοί πραγματοποιούν ενέργεια Staking με μικρότερα ποσά, σε πλατφόρμες ενέργειας Staking υψηλής ρευστότητας.

Για τους επενδυτές, ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα θα είναι η πιθανή επίπτωση στην τιμή του ETH. Φυσικά, δεν υπάρχει σίγουρη απάντηση σε αυτό. Μέχρι στιγμής, το 13,81% όλων των Token ETH συμμετέχει σε ενέργειες Staking, σύμφωνα με τις Ανταμοιβές ενέργειας Staking. Με την άδεια για αναλήψεις, ξεκλειδώνεται ένα σημαντικό ποσό ρευστότητας και οι ιδιοκτήτες ETH με ενέργεια Staking έχουν πλέον τη δυνατότητα να κάνουν ανάληψη και να πουλήσουν το χαρτοφυλάκιό τους με ενέργεια Staking. Για πολλούς επενδυτές, το ποσοστό των νομισμάτων που συμμετέχουν σε ενέργεια Staking, σε σχέση με τον συνολικό όγκο, θα είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθείται.

Από την άλλη πλευρά, οι ενέργειες Staking με ETH μπορεί να είναι πιο ελκυστικές για τους χρήστες, λόγω της βελτιωμένης ρευστότητάς τους. Όσοι δεν ήθελαν να χρησιμοποιήσουν πρωτόκολλα ενέργειας Staking υψηλής ρευστότητας, θα έχουν τώρα την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ενέργεια Staking με ETH, απευθείας με το Ethereum. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζήτηση για ETH, λόγω των βελτιωμένων συνθηκών στην ενέργεια Staking.

Για χρήστες οι οποίοι διακρατούν εγγενή Token πλατφορμών ενέργειας Staking υψηλής ρευστότητας, μπορεί επίσης να επηρεαστεί η τιμή τους. Το σκεπτικό είναι ότι το άνοιγμα των αναλήψεων στο Ethereum αφαιρεί τη μοναδική λειτουργικότητα που προσφέρει η ενέργεια Staking υψηλής ρευστότητας με ETH.

Συνολικά, η δυνατότητα αναλήψεων από τις ενέργειες Staking προωθεί μια πιο ελεύθερη αγορά ETH, στην οποία καθίσταται δυνατό για τους κατόχους ETH να αντιδρούν στη ζήτηση και την προσφορά των ενεργειών Staking, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία στην αγορά. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένα θετικό αποτέλεσμα, επειδή μειώνει τις συνέπειες του τεχνητού ελέγχου στην τιμή και την κυκλοφορία του ETH.

Συμπεράσματα

Η ενημέρωση Shanghai ενεργοποιεί μια σημαντική δυνατότητα για τους χρήστες οι οποίοι πραγματοποιούν ενέργεια Staking στο Ethereum ή για όσους σκέφτονται να πραγματοποιήσουν ενέργεια Staking. Μαζί με τη Συγχώνευση του Ethereum, είναι μία από τις πιο αναμενόμενες λειτουργίες για τους χρήστες, οι οποίοι περίμεναν υπομονετικά για έναν πλήρως λειτουργικό μηχανισμό με Proof of Stake (PoS). Αν και οι πιθανές επιπτώσεις της στην αγορά είναι αβέβαιες, όσοι εκτίθενται σε ΕΤΗ θα ήταν καλό να κατανοήσουν την ενημέρωση και τι προσφέρει.

Για περαιτέρω ανάγνωση