Čo je štandard EIP-4844 v sieti Ethereum a aký úžitok môže priniesť používateľom?
Domov
Články
Čo je štandard EIP-4844 v sieti Ethereum a aký úžitok môže priniesť používateľom?

Čo je štandard EIP-4844 v sieti Ethereum a aký úžitok môže priniesť používateľom?

Rozšírené
Zverejnené Feb 14, 2023Aktualizované Aug 9, 2023
7m

Zhrnutie

EIP-4844, tiež pod názvom proto-danksharding, je plánovaná inovácia protokolu Ethereum. Má priniesť zníženie poplatkov a zvýšenie priepustnosti transakcií protokolu. Tieto ciele chce dosiahnuť zavedením nového typu transakcie, ktorý akceptuje „bloby“ údajov.

Jednoduchý spôsob, ako pochopiť funkciu upgradu EIP-4844, je ľahko zapamätateľná fráza: „EIP-4844 lepí bloby na bloky“. Ide o prechodnú inováciu, ktorá v konečnom dôsledku povedie k úplnému dankshardingu v budúcnosti. To umožní sieti Ethereum získať kapacitu, ktorá zvládne globálnu sieť transakcií. 

Úvod

Vývojári siete Ethereum už roky hľadajú riešenia na uspokojenie rastúcej základne používateľov. Prostredníctvom „inovácií siete Ethereum“ boli navrhnuté hlavné vylepšenia, ako napríklad The Merge a rollupy. Tieto zmeny pomohli sieti Ethereum zvýšiť priepustnosť transakcií a znížiť náklady na transakcie.

Poplatky však zostávajú pre mnohých príliš vysoké a priepustnosť nie je na úrovni, na ktorej by mala byť, čo spomaľuje tempo hromadného prijatia. Na vyriešenie tohto problému sieť Ethereum použila ako dlhodobé riešenie sharding údajov.

Keďže nasadenie shardingu údajov je dlhý a zložitý proces, EIP-4844 sa navrhuje ako prechodné riešenie. EIP-4844 pripraví sieť Ethereum na úplný danksharding, ktorý dosiahne priepustnosť približne 100 000 transakcií za sekundu (TPS) bez ohrozenia decentralizácie alebo bezpečnosti.

Čo je EIP-4844?

EIP je skratka pre návrh na zlepšenie siete Ethereum (Ethereum Improvement Proposal), ktorý umožňuje vývojárom navrhovať nové funkcie a riešenia pre protokol Ethereum. Proto-danksharding je pomenovanie po dvoch výskumníkoch siete Ethereum, Proto Lambda a Dankrad Feist.   

Aby bolo možné pochopiť EIP-4844, najprv je potrebné pochopiť, čo je sharding. Jednoducho povedané, je to spôsob rozdelenia databáz na menšie, ktoré spravujú špecifické dátové segmenty, čím sa zvyšuje efektivita a výkon týchto databáz. 

Pri použití na blockchaine (a najmä Ethereum) získava sharding niekoľko jedinečných funkcií. Ethereum plánuje implementovať typ shardingu nazývaný danksharding, ktorý pomôže znížiť náklady na transakcie a zvýšiť priepustnosť. Očakáva sa, že danksharding, označovaný ako „akcelerátor škálovateľnosti“, zvýši TPS siete Ethereum na približne 100 000. 

Na porovnanie, základná vrstva Ethereum spracováva okolo 15 TPS a rollupy vrstvy 2 spracovávajú okolo 100 TPS (údaj platný v 1. štvrťroku 2023). Aj keď sú tieto čísla len hrubými odhadmi, účinok dankshardingu je jasný: sieti Ethereum umožní mnohonásobné zvýšenie škálovania.

Niektoré z hlavných rozdielov medzi dankshardingom a predchádzajúcimi návrhmi na sharding siete Ethereum a iných sietí spočívajú v tom, že danksharding sa pokúsi poskytnúť viac priestoru pre bloby údajov namiesto transakcií (viac neskôr). 

Ďalšou inováciou dankshardingu je takzvaný zlúčený trh poplatkov, kde len jeden navrhovateľ vyberá transakcie pre všetky shardy, namiesto toho, aby každý shard mal svojho navrhovateľa. 

Aby tento zlúčený trh s poplatkami fungoval a aby sa zmiernil problém maximálnej extrahovateľnej hodnoty (maximal extractable value, MEV), zavedie sa aj metóda nazývaná oddelenie navrhovateľa/staviteľa. Navrhovateľ je validátor protokolu Ethereum (pred upgradom The Merge) nazývaný ťažiar) a ten vyberá, ktoré transakcie sa majú zahrnúť do ďalšieho bloku.  

EIP-4844 (proto-danksharding) je krok, ktorý príde pred úplným dankshardingom a zvýši priepustnosť na približne 1 000 TPS. Čo je však najdôležitejšie, EIP-4844 predstaví nový typ transakcie, ktorá akceptuje „bloby“ údajov – dôležitý prvok umožňujúci úplný danksharding. Implementácia EIP-4844 sa očakáva v druhej polovici roku 2023, hoci môže dôjsť k oneskoreniu.

Ako funguje EIP-4844?

EIP-4844 vo svojom jadre predstaví nový typ transakcie nazývaný transakcia prenášajúca bloby. Tieto transakcie sa podobajú na bežné transakcie, majú však pridané časti informácií známe ako binárne veľké objekty (binary large objects) alebo „bloby“. 

Prispievateľ siete Ethereum Ben Edgington našiel na zhrnutie EIP-4844 ľahko zapamätateľnú frázu „EIP-4844 lepí bloby na bloky“. Výstižne popisuje, ako sa transakcie zahŕňajúce „bloby“ pripájajú k blokom, čo zvyšuje kapacitu dát, ktoré tieto bloky dokážu zvládnuť. 

Toto môže byť mätúce, pretože to môže vzbudzovať podobnosť so zvyšovaním veľkosti blokov. To je v protiklade s postojom siete Ethereum voči ľubovoľne veľkým blokom, ktoré by si vyžadovali väčší výpočtový výkon a mohli by viesť k centralizácii. 

Medzi blockspace a blobspace však existujú určité zásadné rozdiely.

Blockspace

Blobspace

Viditeľný všetkými uzlami

Áno

Áno

Životnosť

Navždy

Týždne

Viditeľnosť pre EVM

Áno

Nie

Uchovávanie

Vykonávací klient

Konsenzuálny klient

Veľkosti

Maximálny cieľ ~ 940 kB

Prvotný cieľ 256 KB

Cena

Vysoká (16 gas/bajt)

Mimoriadne nízka

Bloby: obmedzené náklady na úložisko a žiadne náklady na realizáciu, každý uzol však znáša náklady súvisiace so šírkou pásma. Zdroj: Ben Edgington

Bloby sú veľké, ale na rozdiel od blokov, ktoré sú uložené navždy a viditeľné pre virtuálny stroj Ethereum (EVM), sú bloby dostupné iba na krátky čas a nie sú viditeľné pre EVM. Okrem toho sa bloby nachádzajú na konsenzuálnej vrstve siete Ethereum namiesto na výpočtovo náročnej realizačnej vrstve. Najdôležitejšie je, že blobspace je oveľa lacnejší ako blockspace. 

Okrem zavedenia transakcií prenášajúcich bloby bude EIP-4844 implementovať aj logiku realizačnej vrstvy, pravidlá overovania, viacrozmerné trhy s poplatkami a ďalšie systémové zmeny potrebné pre úplný danksharding v budúcnosti.

Jedna vec, ktorú treba poznamenať, je, že aj keď EIP-4844 bude implementovať väčšinu logiky úplného dankshardingu, v podstate nebude implementovať žiadny skutočný sharding. Napriek tomu, okrem toho, že sa Ethereum o krok priblíži k dosiahnutiu úrovne nákladov a priepustnosti potrebnej na hromadné prijatie, môže EIP-4844 stále ponúknuť určité výhody v oblasti škálovania a úspory nákladov.     

Aký prínos bude mať EIP-4844 pre používateľov?

EIP-4844 je inovácia protokolu, ktorá je súčasťou plánu orientovaného na rollupy siete Ethereum. Príprava na implementáciu EIP-4844 rýchlo napreduje, pričom niektoré siete devnet už boli spustené a špecifikácie inovácie sú takmer dokončené. 

Po implementácii EIP-4844 používatelia uvidia viditeľné zlepšenia, najmä vo forme rýchlejších transakcií a nižších poplatkov. Úspešná implementácia EIP-4844 tiež zvýši konkurencieschopnosť siete Ethereum vo svete kryptomien.

Niektorí používatelia sa môžu pýtať, čo treba urobiť, ak chcú získať prístup k starým údajom blobov, ktoré boli odstránené. Ako už bolo vysvetlené vyššie, bloby sa nachádzajú na konsenzuálnej vrstve siete Ethereum, ktorej účelom je poskytnúť vysoko bezpečnú nástenku v reálnom čase na dlhodobé ukladanie iných protokolov. Takže aj keď sa bloby po týždňoch vymažú, ich údaje by mali byť stále dostupné v dlhodobom úložisku niekde inde.

Záverečné myšlienky

EIP-4844 je veľmi komplikovaná inovácia protokolu Ethereum, ktorá je súčasťou väčšieho plánu a je prepojená s ďalšími inováciami systému, ako je oddelenie navrhovateľa/staviteľa (PBS) a úprava poplatku za blob EIP-1559.

Zatiaľ čo pochopenie EIP-4844 lepšie pripraví priemerných používateľov na nadchádzajúce zmeny, je potrebné poznamenať, že väčšina týchto zmien príde vo forme nižších nákladov a rýchlejších transakcií.

Protokol Ethereum sa neustále vyvíja a zlepšuje. EIP-4844 je jednou z kritických inovácií blízkej budúcnosti, ktorá má zlepšiť schopnosti siete. Úspešná implementácia EIP-4844 spôsobí, že sieť Ethereum bude vysoko konkurencieschopná ako globálna sieť transakcií.

Prečítajte si tiež

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Toto nie je finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.