Čo je maximálna extrahovateľná hodnota (MEV)?
Domov
Články
Čo je maximálna extrahovateľná hodnota (MEV)?

Čo je maximálna extrahovateľná hodnota (MEV)?

Stredne pokročilý
Zverejnené Jan 27, 2023Aktualizované Jun 19, 2023
7m

Zhrnutie

Maximálna extrahovateľná hodnota (MEV) (predtým známa pod názvom ťažiarom extrahovateľná hodnota) označuje stratégiu zahrnutia, vynechania alebo zmeny poradia transakcií pri vytváraní nového bloku. Cieľom MEV je dosiahnuť čo najväčší dodatočný zisk. Producenti blokov sú na tom správnom mieste, aby to mohli robiť, pretože majú možnosť vyberať a zoraďovať transakcie.

Iní účastníci siete (známi ako vyhľadávači), však môžu tiež zaplatiť poplatky za uskutočnenie transakcií, ak uvidia príležitosť MEV, ako je arbitráž, predbiehanie alebo likvidácia. MEV sa najčastejšie nachádza v sieťach používajúcich smart kontrakty, kde sú súčasťou blockchainových transakcií komplexnejšie informácie.

Úvod

MEV je termín zo sveta kryptomien používaný na opis zámernej zmeny poradia, zahrnutia alebo vylúčenia transakcií pri vytváraní nového bloku (ktorý má byť pridaný do blockchainu) s cieľom získať čo najväčší zisk. Predstavte si to ako dodatočnú hodnotu „vyžmýkanú“ z bloku nad rámec štandardnej odmeny a poplatkov gas výberom transakcií a ich poradia.

MEV sa najčastejšie spája so sieťou Ethereum. Dôvodom je jej významný ekosystém decentralizovaných financií (DeFi). Čím zložitejšie sú transakcie zahrnuté v bloku (napríklad smart kontrakty súvisiace s poskytovaním/prijímaním pôžičiek alebo obchodovaním), tým viac možností majú producenti blokov na získanie dodatočného zisku (extrahovanie maximálnej hodnoty) rozhodnutím zahrnúť alebo vynechať určité transakcie, prípadne zmeniť poradie transakcií. 

Čo je MEV?

Keď bol tento koncept prvýkrát predstavený, väčšinou bol spájaný so sieťou Ethereum, ktorá v tom čase používala mechanizmus konsenzu Proof of Work (PoW). Ťažiari boli tí, ktorí mali pri tvorbe blokov právomoc transakcie zahrnúť alebo vylúčiť, prípadne zmeniť ich poradie. Tieto rozhodnutia mohli urobiť s cieľom „vyžmýkať“ dodatočnú hodnotu. 

Z tohto dôvodu sa spojenie ťažiarom extrahovaná hodnota začalo používať na opísanie fenoménu takéhoto spôsobu ťažby s cieľom dosiahnuť čo najväčší dodatočný zisk. V septembri 2022 však Ethereum uskutočnilo The Merge (zlúčenie), technickú aktualizáciu, v rámci ktorej sa mechanizmus konsenzu siete zmenil z PoW na proof-of-stake (PoS). 

Nové bloky v sieti Ethereum už teda nevytvárajú ťažiari, ale validátori. Systémy PoS však nie sú imúnne voči MEV. Bloky sa stále vytvárajú, takže ktokoľvek si vyberie, ktoré transakcie zahrnie a v akom poradí, môže robiť rozhodnutia, ktoré mu pomôžu vytiahnuť z bloku čo najviac peňazí. Aj keď starý koncept MEV stále existuje, teraz sa používa ako maximálna extrahovateľná hodnota, pretože už neplatí exkluzívne pre ťažiarov. 

Ako MEV funguje?

Pochopenie spôsobu fungovania MEV si vyžaduje základné pochopenie úlohy tvorcov blokov (či už sú to ťažiari alebo validátori). Zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní a udržiavaní blockchainových sietí a zároveň sú zodpovední za overovanie transakcií a ich pridávanie do siete vo forme blokov. V závislosti od reťazca je tento proces známy po názvom ťažba alebo validácia. 

Jednoducho povedané, tvorcovia blokov zaručujú integritu transakcií v sieti a zabezpečujú jej nepretržitú funkčnosť. Bez nich nie je možné do reťazca pridávať žiadne nové údaje. Producenti blokov sú tí, ktorí zhromažďujú údaje o transakciách používateľov a organizujú ich do blokov, ktoré sa pridávajú do sieťového reťazca. 

Dôležité je poznamenať, že je na rozhodnutí producentov blokov, ktoré transakcie zahrnú do svojich blokov. Transakcie sa logicky vyberajú na základe ziskovosti, To znamená, že ako prvé sa vyberú tie, s ktorými súvisia najvyššie poplatky. To je dôvod, prečo používatelia platia vyššie poplatky gas (alebo poplatky za transakciu) počas rušných období. Cieľom je zabezpečiť, aby sa ich transakcie vybrali ako prvé. Ak výrobca blokov vyberie transakcie s najvyššími poplatkami, dosiahne väčší zisk. V dôsledku toho musia transakcie s nižšími poplatkami čakať na zaradenie do bloku dlhšie.

Neexistuje však žiadne pravidlo, ktoré by hovorilo, že transakcie sa musia vyberať alebo objednávať na základe poplatkov. Keď transakcie zahŕňajú komplexnejšie informácie (to je prípad blockchainov s podporou smart kontraktov), výrobcovia blokov môžu transakcie zahrnúť alebo vylúčiť, prípadne zmeniť ich poradie tak, aby dosiahli dodatočný zisk nad rámec štandardných blokových odmien a poplatkov.

Napríklad uprednostnenie určitých transakcií pred inými a ich zoradenie určitým spôsobom môže umožniť dodatočné zisky v dôsledku výsledných arbitrážnych príležitostí alebo likvidácie v rámci reťazca. Toto je podstata MEV: proces výberu a zoraďovania transakcií za účelom dosiahnutia ďalšieho finančného zisku.

Vyhľadávači MEV

Aj keď sa zdá, že MEV je stratégia, z ktorej čerpajú úžitok výlučne výrobcovia blokov, značné množstvo MEV zabezpečujú iní účastníci, známi ako „vyhľadávači“. Títo účastníci využívajú operácie špecifické pre MEV, ktoré analyzujú sieťové údaje pri hľadaní ziskových príležitostí MEV. 

Vyhľadávači väčšinou platia extrémne vysoké poplatky gas, aby zablokovali výrobcov blokov, s cieľom zabezpečenia realizácie ich transakcií a stratégií MEV. Prirodzene, v závislosti od súťaže o príležitosť MEV, môže výrobca blokov získať poplatky gas až do výšky 99,99 % potenciálneho zisku vyhľadávača.

Vezmime si napríklad arbitráž decentralizovanej burzy (DEX), kde je známe, že vyhľadávači platia viac ako 90 % svojho príjmu z MEV na poplatkoch gas. Robia to preto, lebo je to jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby sa ziskový arbitrážny obchod uskutočnil pred podobnými obchodmi.

Bežné príklady MEV

Arbitráž, predbiehanie a likvidácia ponúkajú príležitosti pre vyhľadávačov a výrobcov blokov, ktorí chcú zarábať prostredníctvom MEV. Nižšie sa bližšie pozrieme na tieto príklady, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie o tom, čo je MEV a ako funguje. 

Arbitráž

Keď cena aktíva nie je na burzách konzistentná, okamžite existuje možnosť arbitráže. Vo svete kryptomien môže byť cena toho istého tokenu na dvoch rôznych DEX odlišná. Keď to niekto spozoruje (arbitrážny obchodník), urobí obchod, ktorého cieľom je zarobiť na tejto nezrovnalosti. K MEV dochádza, keď robot vyhľadávača identifikuje čakajúcu transakciu a vloží pred ňu svoju vlastnú transakciu, s cieľom extrahovať hodnotu, ktorú ponúka táto arbitrážna príležitosť.

Predbiehanie

Vyhľadávači a producenti blokov môžu využiť svoju schopnosť určovať poradie transakcií v bloku na spustenie významného nákupného príkazu, ktorý stále čaká v poole transakcií. MEV nastane, keď sa podobný nákupný príkaz vloží pred tento obchod s cieľom zabezpečiť lepšie cenu predtým, ako prejde veľký nákupný príkaz, čo by zvýšilo cenu tohto digitálneho aktíva.

Podobnou stratégiou MEV je „sendvičovanie“. Jeho podstatou je zadanie nákupného príkazu pred a predajného príkazu po špecifickej transakcii s pohybom cien, čím sa využije cenový tlak z oboch strán.

Likvidácie

DeFi umožňujú používateľom brať si pôžičky za uložené digitálne aktíva ako kolaterál. Ak sa trh pohne a hodnota kolaterálu klesne pod určitú cenu, táto pozícia sa zlikviduje. Zapojené smart kontrakty často vyplácajú odmenu alebo poplatok za transakciu, ktorá spustí likvidáciu.

Existuje tu príležitosť MEV pre každého vyhľadávača alebo producenta blokov, ktorý spúšťa roboty, aby si všimol tento druh transakcie. Ten potom dokáže vložiť svoju vlastnú transakciu likvidácie do bloku pred kohokoľvek iného, čím získa hodnotu odmeny.

Záverečné myšlienky: Výhody a nevýhody MEV

MEV je racionálna stratégia, pretože snahou tých, ktorí ju používajú, je hlavne maximalizovať svoje zisky. Niekto by mohol namietať, že to prospieva širšiemu ekosystému tým, že sa zabezpečí, aby sa neefektívnosť čo najrýchlejšie opravila.

Napríklad predbiehanie vyhľadávačov MEV v tom, kto ako prvý získa hodnotu z arbitrážnych príležitostí, vedie k rýchlej korekcii cien naprieč decentralizovanými burzami. Podobne aj protokoly o výpožičkách nechcú, aby rizikové pôžičky zostali nekontrolované v prípade, ak by sa úroveň kolateralizácie stala nevyváženou. Tlak na likvidáciu MEV preto vedie k čo najrýchlejšiemu vyplateniu veriteľov. 

MEV však predstavuje aj množstvo problémov, ktoré sa nesmú ignorovať. Niektoré implementácie, ako napríklad predbiehanie a sendvičovanie, majú nepriaznivé účinky na ostatných používateľov, ktorí sú nútení preplácať svoje obchody, trpia väčšou odchýlkou, prípadne strácajú hodnotu v hre s nulovým súčtom. 

Okrem toho môže aktivita vyhľadávača MEV viesť k vyšším cenám gas za transakciu a preťaženiu siete, pretože súťažia o vloženie svojich transakcií do blokov s cieľom získať výslednú hodnotu. 

Na základnej úrovni platí, že ak je hodnota zo zmeny poradia transakcií v predchádzajúcom bloku vyššia ako odmeny a poplatky nasledujúceho bloku, MEV by mohlo byť ekonomicky racionálne, aby sa producent bloku zaviazal k reorganizácii blockchainu. To by potom ohrozilo konsenzus a integritu celej siete.

Ako sa ekosystém naďalej rýchlo vyvíja, hľadanie riešení týchto problémov súvisiacich s MEV je teraz hlavnou oblasťou výskumu a vývoja v rámci tohto odvetvia.

Prečítajte si tiež