Co je maximální vytěžitelná hodnota?
Domů
Články
Co je maximální vytěžitelná hodnota?

Co je maximální vytěžitelná hodnota?

Pokročilí
Zveřejněno Jan 27, 2023Aktualizováno Jun 19, 2023
7m

TL;DR

Maximální vytěžitelná hodnota (MEV) – dříve známá jako těžaři extrahovatelná hodnota – označuje strategii, kdy se při vytváření nového bloku záměrně zahrnují a vynechávají transakce nebo se mění jejich pořadí. Cílem MEV je dosáhnout co největšího dodatečného zisku. Nejvhodnější příležitost k tomu mají tvůrci bloků, protože mohou vybírat a seřazovat transakce.

Pokud si ale příležitosti pro MEV, jako je arbitráž, front-running nebo likvidace, všimnou jiní účastníci sítě (tzv. vyhledávači), mohou zaplatit poplatek, aby zahrnuli vlastní transakce. Příležitosti pro MEV nastávají nejčastější na sítích s podporou chytrých kontraktů, kde blockchainové transakce obsahují komplexnější informace.

Úvod

MEV je kryptoměnový pojem, který popisuje zařazení, vyloučení nebo záměrnou změnu pořadí transakcí při vytváření nového bloku (který má být přidán na blockchain) s cílem získat co největší výnos. Představte si ji jako dodatečnou hodnotu, kterou z bloku vytěžíte nad rámec standardní odměny a poplatků gas tím, že si vyberete, které transakce a v jakém pořadí zahrnete.

MEV je nejčastěji spojována se sítí Ethereum, protože ta má má významný ekosystém decentralizovaných financí (DeFi). Čím jsou transakce zahrnuté v bloku komplexnější – například chytré kontrakty související s půjčkami, výpůjčkami nebo obchodováním – tím víc příležitostí k dosažení dodatečného zisku (získání maximální hodnoty) tvůrci bloků mají, protože se mohou rozhodnout, které transakce zahrnou a vynechají nebo u kterých změní pořadí. 

Co je MEV?

Tento koncept byl ze začátku většinou spojován se sítí Ethereum, která v té době používala mechanismus konsenzu proof-of-work (PoW). Těžaři měli při vytváření bloků pravomoc zahrnovat a vylučovat transakce nebo měnit jejich pořadí, díky které mohli z bloků získávat dodatečnou hodnotu. 

Vznikl tak termín těžaři extrahovatelná hodnota, který tento jev vytěžení co největšího zisku vysvětluje. V září 2022 ale Ethereum dokončilo Merge, technické vylepšení, které mechanismus konsenzu PoW změnilo na proof-of-stake (PoS). 

Nové bloky na síti Ethereum proto už nevytváří těžaři, ale validátoři. Systémy s algoritmem PoS ale nejsou vůči MEV imunní. Bloky se pořád vytváří, takže ten, kdo vybírá, jaké transakce a v jakém pořadí do bloku zahrne, se může rozhodovat tak, aby za blok získal co nejvíc peněz. Starý koncept MEV sice pořád existuje, ale dnes tato zkratka zastupuje maximální vytěžitelnou hodnotu, protože už se netýká výhradně těžařů. 

Jak MEV funguje?

Abyste pochopili, jak MEV funguje, musíte mít alespoň základní znalosti o tvůrcích bloků (ať jsou jimi těžaři nebo validátoři). V zabezpečení a údržbě blockchainových sítí hrají klíčovou roli a jsou zodpovědní za ověřování transakcí a jejich přidávání na síť v podobě bloků. V závislosti na konkrétním blockchainu se bloky buď těží nebo ověřují. 

Jednoduše řečeno, tvůrci bloků zaručují integritu transakcí na síti a zajišťují její další fungování. Bez nich není možné přidávat na blockchain nová data. Tvůrci bloků jsou ti, kdo shromažďují data o transakcích uživatelů a uspořádávají je do bloků, které se přidávají na blockchain. 

O tom, jaké transakce přijdou do bloku, rozhodují tvůrci bloků. Transakce jsou logicky vybírány podle ziskovosti, což znamená, že jako první se vybírají ty s nejvyššími poplatky. Proto uživatelé ve vytíženějších obdobích platí vyšší poplatky gas (poplatky za transakce) – aby si zaručili, že jejich transakce budou vybrány jako první. Když tvůrce bloku vybere transakce s nejvyššími poplatky, dosáhne vyššího zisku. Proto transakce s nižšími poplatky čekají na zařazení do bloku déle.

Žádné pravidlo, které by nařizovalo, že transakce musí být vybírány nebo řazeny podle poplatků, ale neexistuje. Když transakce obsahují komplexnější informace (jako je tomu na blockchainech s podporou chytrých kontraktů), tvůrci bloků mohou transakce zahrnout, vyloučit nebo změnit jejich pořadí, aby vydělali víc než jen standardní odměnu za blok a poplatky.

Například výběrem určitých transakcí na úkor jiných a jejich řazením určitým způsobem mohou tvůrci bloků díky výsledným arbitrážním příležitostem nebo likvidaci získat dodatečný zisk. To je podstata MEV: výběr a řazení transakcí za účelem dalšího finančního zisku.

Vyhledávači MEV

I když se může zdát, že MEV je strategie, ze které těží výhradně tvůrci bloků, značnou část MEV uplatňují další účastníci sítě, takzvaní „vyhledávači“. Tito účastníci analyzují síťová data a hledají ziskové příležitosti pro MEV. 

Vyhledávači obvykle platí tvůrcům bloků extrémně vysoké poplatky gas, aby si pojistili realizaci ziskových transakcí a strategií MEV. Tvůrce bloku tak může v závislosti na konkurenci pro příležitost na MEV získat logicky poplatky gas až do výše 99,99 % potenciálního zisku vyhledávače.

Vezměme si například arbitráž na decentralizované burze (DEX), kde vyhledávači běžně platí víc než 90 % svého příjmu z MEV v poplatcích gas – je to totiž jediný způsob, jak mohou zajistit, že se jejich ziskový arbitrážní obchod realizuje dřív než jiné podobné obchody.

Běžné příklady MEV

Vyhledávači MEV a tvůrci bloků, kteří chtějí na MEV vydělávat, k tomu používají arbitráž, front-running a likvidaci. V následujících odstavcích se na tyto příklady podíváme podrobněji, abyste lépe pochopili, co MEV je a jak funguje. 

Arbitráž

Když se cena nějakého aktiva na různých burzách liší, okamžitě tím vzniká příležitost k arbitráži. V kryptoměnovém prostředí může být stejný token na dvou různých decentralizovaných burzách naceněn různě. Když si toho někdo všimne (arbitrážní obchodník), pokusí se na tomto rozdílu vydělat. Příležitost pro MEV nastává, když bot vyhledávače identifikuje čekající transakci a vloží před ni svou vlastní transakci, aby získal hodnotu, kterou tato arbitrážní příležitost nabízí.

Front-running

Vyhledávači a tvůrci bloků mohou řazení transakcí v bloku využívat k tomu, aby před významný nákupní příkaz, který čeká na zpracování v poolu transakcí, vložili vlastní příkaz. Příležitost pro MEV nastává, když někdo před velký nákupní příkaz, který by cenu daného digitálního aktiva zvýšil, vloží podobný nákupní příkaz, aby se realizoval ze příznivější cenu.

Podobně je možné využívat takzvanou sendvičovou strategii spočívající v zadání nákupního příkazu před a prodejního příkazu za transakci, která by pohnula s cenou, čímž se využije cenového tlaku z obou stran.

Likvidace

Prostředí DeFi umožňuje uživatelům brát si půjčky proti zajištění v podobě uložených digitálních aktiv. Pokud se trh pohne a hodnota zajištění klesne pod určitou hranici, pozice se zlikviduje. Příslušné chytré kontrakty často transakci, která likvidaci spustí, vyplácí odměnu nebo poplatek.

Této příležitosti pro MEV může využít libovolný vyhledávač nebo tvůrce bloku, který má spuštěné boty hledající takovou transakci a který pak vloží vlastní likvidační transakci do bloku před ostatní, aby z toho vytěžil odměnu.

Závěrem: klady a zápory MEV

MEV je racionální strategie, protože ti, kteří ji využívají, se snaží především maximalizovat zisk. Podle některých prospívá širšímu ekosystému tím, že rychle napravuje neefektivitu.

Například vyhledávači MEV, kteří se předhání v tom, kdo jako první získá hodnotu z arbitrážních příležitostí, vedou k rychlým cenovým korekcím napříč decentralizovanými burzami. Úvěrové protokoly zase v případě ztráty rovnováhy nechtějí nechat rizikové úvěry bez kontroly, takže tlak na likvidaci způsobený MEV vede k tomu, že věřitelé jsou rychle vyplaceni. 

S MEV ale souvisí také řada problémů, které nemůžeme ignorovat. Některé implementace, jako je front-running a sendvičová strategie, jsou pro ostatní uživatele nevýhodné, protože musí za své obchody přeplácet, mají větší prokluz nebo přichází o hodnotu ve hře v podstatě s nulovým součtem. 

Aktivita vyhledávačů MEV může navíc vést k vyšším cenám poplatků gas a zahlcení sítě, protože kvůli výsledné hodnotě soutěží o vložení transakcí do bloků. 

V zásadě platí, že pokud tvůrci bloku mohou ze změny pořadí transakcí v předchozím bloku získat vyšší hodnotu než z odměn a poplatků za další blok, může jim začít dávat ekonomicky smysl reorganizovat blockchain. Tím by byl ale ohrožen konsenzus a integrita sítě.

Vzhledem k neuvěřitelně rychlému vývoji tohoto ekosystému je vyřešení problémů souvisejících s MEV teď hlavní oblastí výzkumu a vývoje.

Související články:

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.