Čo sú poplatky za transakcie na blockchaine?
Domov
Články
Čo sú poplatky za transakcie na blockchaine?

Čo sú poplatky za transakcie na blockchaine?

Začiatočník
Zverejnené Mar 15, 2021Aktualizované Jun 9, 2023
8m

Zhrnutie

Čo sa týka blockchainových sietí, poplatky za transakcie plnia dve hlavné úlohy. Slúžia ako odmena pre ťažiarov alebo validátorov, ktorí pomáhajú potvrdzovať transakcie, a pomáhajú chrániť sieť pred spamovými útokmi.

Poplatky za transakcie môžu byť nízke aj vysoké, v závislosti od aktivity siete. Trhové sily môžu mať tiež vplyv na poplatky, ktoré platíte. Zatiaľ čo vysoké poplatky môžu brániť širšiemu prijatiu blockchainu, veľmi nízke poplatky by mohli potenciálne spôsobiť bezpečnostné problémy.


Prečo poplatky za transakcie?

Poplatky za transakcie sú a vždy boli dôležitou súčasťou väčšiny blockchainových systémov už od ich vzniku. S najväčšou pravdepodobnosťou ste sa s nimi stretli pri odosielaní, vkladaní alebo výbere kryptomien.

Väčšina kryptomien využíva poplatky za transakcie z dvoch dôležitých dôvodov. Po prvé, poplatky znižujú množstvo spamu v sieti. Vďaka nim sú veľké spamové útoky nákladné a ich implementácia je drahá. Po druhé, poplatky za transakcie fungujú ako stimul pre používateľov, ktorý pomáha overovať a validovať transakcie. Predstavte si ich ako odmenu za pomoc sieti.

Vo väčšine blockchainov sú poplatky za transakcie primerane nízke, ale v závislosti od aktivity v sieti môžu byť aj značne vysoké. Pre vás, ako pre používateľa, suma, ktorú sa rozhodnete zaplatiť v poplatkoch, určuje prioritu vašej transakcie pri pridávaní do ďalšieho bloku. Čím vyšší je poplatok, tým rýchlejší je proces potvrdenia.


Poplatky za transakcie v sieti Bitcoin

Ako prvá blockchainová sieť na svete, Bitcoin nastavil štandard pre poplatky za transakcie, ktoré dnes používa mnoho kryptomien. Satoshi Nakamoto si uvedomil, že poplatky za transakcie môžu ochrániť sieť pred rozsiahlymi spamovými útokmi a pôsobiť ako motivácia pre dobré správanie.

Ťažiari bitcoinu dostávajú poplatky za transakcie ako súčasť procesu potvrdenia transakcií do nového bloku. Súbor nepotvrdených transakcií sa nazýva pamäťový pool (alebo mempool). Je prirodzené, že ťažiari budú uprednostňovať transakcie s vyššími poplatkami, ktoré používatelia súhlasili zaplatiť pri odosielaní svojich BTC do inej bitcoinovej peňaženky.

Zlomyseľní aktéri, ktorí by chceli spomaliť sieť, preto musia zaplatiť poplatok spojený s každou transakciou. Ak nastavia príliš nízky poplatok, je pravdepodobné, že ťažiari budú ich transakcie ignorovať. Ak ich nastavia na vhodnú úroveň, vzniknú im vysoké ekonomické náklady. Poplatky za transakcie teda fungujú aj ako jednoduchý, ale účinný filter nevyžiadanej pošty.


Ako sa počítajú poplatky za transakcie BTC?

V sieti Bitcoin niektoré kryptopeňaženky umožňujú používateľom manuálne nastaviť poplatky za transakcie.  Existuje aj možnosť posielať BTC s nulovými poplatkami, ale ťažiari budú takéto transakcie s najväčšou pravdepodobnosťou ignorovať, čo znamená, že nebudú overené.

Na rozdiel od toho, čo si niektorí myslia, poplatky siete Bitcoin nezávisia od odoslanej sumy, ale od veľkosti transakcie (v bajtoch). Predstavte si napríklad, že veľkosť vašej transakcie je 400 bajtov a priemerný poplatok za transakciu je aktuálne na úrovni 80 satoshi za bajt. V takom prípade by ste museli zaplatiť približne 32 000 satoshi (alebo 0,00032 BTC), aby ste mali dobrú šancu, že vaša transakcia bude pridaná do ďalšieho bloku.

Keď je sieťová prevádzka vysoká a existuje veľký dopyt po odosielaní BTC, poplatok za transakciu potrebný na rýchle potvrdenie stúpa, keďže sa o to isté pokúšajú ostatní používatelia bitcoinov. Toto sa môže vyskytnúť počas období intenzívnej volatility trhu. 

Tieto vysoké poplatky ako také môžu sťažiť používanie BTC v každodenných situáciách. Nákup kávy za 3 USD sa môže dosť predražiť, ak sú poplatky za transakciu oveľa vyššie.

V rámci bloku, ktorý má limit 1 MB (t. j. veľkosť bloku), môže byť iba určitý počet transakcií. Ťažiari pridávajú tieto bloky do blockchainu tak rýchlo, ako je to možné. Stále však existuje obmedzenie ich rýchlosti.

Škálovateľnosť sietí s kryptomenami je kľúčom pri určovaní poplatkov za používanie siete. Vývojári blockchainu sa neustále snažia tento problém vyriešiť. Predchádzajúce aktualizácie siete pomohli zlepšiť škálovateľnosť, ako napríklad implementácia SegWitLightning Network.


Chcete vstúpiť do sveta kryptomien? Kúpte si BNB na Binance!


Poplatky za transakcie v sieti Ethereum

Poplatky za transakcie v sieti Ethereum fungujú v porovnaní s bitcoinom odlišne. Poplatok zohľadňuje množstvo výpočtového výkonu potrebného na spracovanie transakcie. Toto je známe ako cenový mechanizmus gas. Poplatok gas má tiež variabilnú cenu meranú v tokene ether (ETH), natívnom tokene siete. 

Zatiaľ čo poplatok gas potrebný na konkrétnu transakciu môže zostať rovnaký, výška poplatku gas môže stúpať alebo klesať. Táto výška poplatku gas priamo súvisí s aktivitou siete. Ak zaplatíte vyššiu cenu gas za transakciu, ťažiari pravdepodobne uprednostnia vašu transakciu.


Ako sa počítajú poplatky za transakcie v sieti Ethereum?

Celkový poplatok gas je jednoducho cena, ktorá pokrýva náklady, plus stimul na spracovanie vašej transakcie. Mali by ste však zvážiť aj limit gas, ktorý definuje, aká je maximálna cena zaplatená za príslušnú transakciu alebo úlohu.

Inými slovami, poplatky gas si môžete predstaviť ako množstvo potrebnej práce a cenu gas za transakciu ako cenu zaplatenú za každú „hodinu práce“. Vzťah medzi týmito dvoma a limitom gas definuje celkový poplatok za transakciu v sieti Ethereum alebo vykonanie smart kontraktu.

Ako príklad si môžeme vybrať náhodnú transakciu na Etherscan.io. Transakcia stála 21 000 v poplatku gas a cena gas za transakciu bola 71 Gwei. Celkový poplatok za transakciu bol teda 1 491 000 Gwei alebo 0,001491 ETH.


Keďže sieť Ethereum sa presúva smerom k modelu Proof of Stake (pozri Casper), očakáva sa zníženie poplatkov gas. Výška poplatku gas potrebná na potvrdenie transakcie bude nižšia, keďže na overenie transakcií bude sieť potrebovať len zlomok výpočtového výkonu. Aktivita siete však stále môže ovplyvniť poplatky za transakcie, pretože validátori uprednostňujú transakcie s vyššími platbami.


Poplatky za transakcie na BNB Beacon Chain

BNB Beacon Chain je blockchainová sieť, ktorá používateľom umožňuje vykonávať transakcie a obchodovať s BNB a ďalšími tokenmi typu BEP-2. Používatelia si tiež môžu vytvárať a distribuovať svoje vlastné tokeny. BNB Beacon Chain používa mechanizmus konsenzu nazývaný delegovaný Proof of Stake. Takže namiesto ťažiarov máme validátorov. 

BNB Beacon Chain poháňa aj Binance DEX (decentralizovaná burza), kde môžu používatelia obchodovať s kryptoaktívami priamo zo svojich peňaženiek. Poplatky za transakciu na BNB Beacon Chain a DEX sa platia v BNB.

Všimnite si, že BNB Beacon Chain a BNB Smart Chain sú dva rôzne blockchainy. Viac informácií nájdete v článku Úvod do BNB Smart Chain (BSC).


Ako sa počítajú poplatky za transakcie v BNB Beacon Chain?

V závislosti od aktivity, ktorú chcete realizovať, platí štruktúra poplatkov uvedená v BNB. Existuje rozdiel medzi poplatkami za transakciu (napr. odoslanie BNB) a poplatkami za obchodovanie na Binance DEX. Celková cena transakcie môže tiež stúpať alebo klesať v závislosti od trhovej ceny BNB. 

Pri uskutočňovaní transakcií nesúvisiacich s obchodovaním, ako je výber alebo vloženie BNB do peňaženky, sú poplatky splatné iba v BNB. Poplatky za obchodnú činnosť na Binance DEX sú splatné v obchodovanom tokene, ale pri platbe použitím BNB sa poskytuje zľava. Táto schéma pomáha stimulovať prijatie BNB a budovať jeho používateľskú základňu.


Poplatky za transakcie v BNB Smart Chain

BNB Smart Chain (BSC) je ďalší blockchain, ktorý funguje paralelne s BNB Beacon Chain (ide o dve samostatné siete). Zatiaľ čo BNB fungujúci na BNB Beacon Chain je token typu BEP-2, BNB na BSC je token typu BEP-20.

BNB Smart Chain umožňuje vytváranie smart kontraktov, vďaka čomu je prispôsobiteľnejší. Štruktúra poplatkov pre BSC nie je pevná ako na BNB Beacon Chain. Namiesto toho sa používa cenový mechanizmus gas (podobný tomu, ktorý používa sieť Ethereum), ktorý odráža výpočtový výkon potrebný na vykonávanie transakcií a smart kontraktov.

Sieť BSC používa mechanizmus konsenzu Proof of Stake. Aby sa používatelia siete stali validátormi, musia stakovať BNB. Po úspešnom overení bloku dostanú odmenu vo forme poplatkov za transakciu.


Ako sa počítajú poplatky za transakcie v sieti BNB Smart Chain?

Ako už bolo uvedené, štruktúra poplatkov v sieti BSC je veľmi podobná tej, ktorú používa sieť Ethereum. Poplatky za transakciu sú uvedené v Gwei, čo je malá nominálna hodnota BNB rovnajúca sa 0,000000001. Používatelia si môžu nastaviť ceny gas za transakciu tak, aby uprednostnili svoje transakcie pridané do bloku. 

Na zistenie aktuálnej a historickej priemernej výšky poplatku gas poskytuje BscScan denný priemer, spolu s najnižšou a najvyššou zaplatenou cenou. Od marca 2021 je priemerný poplatok na BSC približne 13 Gwei.

V príklade uvedenom nižšie (prevzatom z Bscscan.com) bola cena gas za transakciu vo výške 10 Gwei. Všimnite si, že limit gas bol nastavený na 622 732 Gwei, ale na túto transakciu bolo použitých len 352 755 (52,31 %) V tejto transakcii bol použitý Gwei, výsledkom čoho bol transakčný poplatok 0,00325755 BNB.


Poplatky v sieti BSC sú zvyčajne veľmi nízke, ale ak sa pokúsite poslať tokeny bez BNB na svojom účte, sieť vás upozorní, že nemáte dostatok prostriedkov. Uistite sa, že máte vo svojej peňaženke nejaké BNB navyše, aby ste nimi mohli uhrádzať poplatky za transakcie.


Poplatky za výber na Binance

Keď uskutočňujete na burze Binance výbery, musíte zaplatiť súvisiace poplatky za transakciu. Tieto poplatky sa líšia v závislosti od kryptomeny a siete, ktorú používate. Binance má vlastnú štruktúru poplatkov za transakcie, ku ktorým dochádza v rámci jej obchodnej platformy. Poplatky za výber sú však ovplyvnené externými faktormi, ktoré Binance nemá pod kontrolou.

Výber vašej kryptomeny závisí od práce ťažiarov alebo validátorov, ktorí nie sú súčasťou ekosystému Binance. Ako taká musí Binance pravidelne upravovať poplatky za výber na základe podmienok siete, ktoré zahŕňajú prevádzku a dopyt.

Binance tiež stanovuje minimálne limity na množstvo kryptomeny, ktoré je možné vybrať. Aktuálne limity si môžete vyhľadať na stránke Sadzobník poplatkov.

Obchodné poplatky sú založené na VIP úrovni vášho účtu a sú nezávislé od poplatkov za výber. Váš kumulatívny mesačný objem obchodov určuje VIP úroveň vášho účtu. Maximálny poplatok, ktorý sa v súčasnosti účtuje, je 0,1 % z kryptomeny, s ktorou sa obchoduje ako tvorca trhu aj príjemca ceny. Nezabúdajte, že používatelia, ktorí platia v BNB, budú mať pri obchodovaní nižšie poplatky.


Záverečné myšlienky

Poplatky za transakciu sú neoddeliteľnou súčasťou kryptoekonomiky blockchainových sietí. Sú súčasťou stimulov poskytovaných používateľom, ktorí udržiavajú sieť v prevádzke. Poplatky tiež ponúkajú vrstvu ochrany pred škodlivým správaním a spamom.

Objem aktivity v niektorých sieťach však viedol k výrazne vyšším poplatkom. Decentralizovaná povaha väčšiny blockchainov sťažuje ich škálovanie. Je pravda, že niektoré siete majú vysokú škálovateľnosť a priepustnosť transakcií, ale to často prichádza s obetou vo forme zníženia bezpečnosti alebo decentralizácie.

Napriek tomu existuje niekoľko výskumníkov a vývojárov, ktorí pracujú na vylepšeniach, ktoré snáď prinesú väčšie začlenenie v rozvíjajúcom sa svete kryptomien.