Domov
Články
Čo je Ethereum 2.0 a prečo je dôležité?

Čo je Ethereum 2.0 a prečo je dôležité?

Začiatočník
Zverejnené Nov 16, 2020Aktualizované Dec 28, 2022
6m

Zhrnutie

Ethereum 2.0 je dlho očakávaný upgrade siete Ethereum (ETH), ktorý sľubuje výrazné vylepšenia funkčnosti siete ako celku a skúseností s jej používaním. Niektoré z najvýznamnejších vylepšení predstavujú prechod na Proof of Stake (PoS), reťazce fragmentov a nový blockchain v jadre nazývaný Beacon Chain. Očakáva sa, že toto všetko sa, okrem iného, postupne zavedie podľa starostlivo pripraveného plánu.

Ale to je len špička ľadovca. Keďže Ethereum je jednou z najpopulárnejších kryptomien na planéte, existujú dôležité podrobnosti o tom, čo Ethereum 2.0 skutočne je a ako to ovplyvní kryptomeny ako celok.

Úvod

Od vydania Etherea sa vývoj nových technológií v podobe decentralizovaných aplikácií (DApps) a iných blockchainov značne rozšíril. Ešte dôležitejšie je, že mnohé z týchto technológií boli postavené na sieti Ethereum. Spomeňte si na niektoré z najväčších inovácií decentralizovaného financovania (DeFi) – značná časť z nich beží na sieti Ethereum.

Bohužiaľ sa začali objavovať problémy so škálovateľnosťou. S nárastom počtu transakcií v sieti Ethereum sa zvýšili aj náklady na vykonanie týchto transakcií (za ktoré sa platí poplatok gas). Ak má byť sieť Ethereum platformou, ktorá otvára ďalšiu generáciu internetu, musí prinášať ekonomické výhody. V opačnom prípade sa jej používanie stáva nepraktickým.

Tu prichádza do hry Ethereum 2.0. Navrhované upgrady ETH 2.0 siete Ethereum majú vyriešiť predovšetkým problém škálovateľnosti. Tieto vylepšenia vytvoria kontrast k existujúcej verzii siete Ethereum, pričom všetky budú uvedené na trh podľa starostlivo pripraveného plánu.

Čo je Ethereum 2.0?

Ethereum 2.0 (tiež pod názvom „Eth2“ alebo „Serenity“) je dlho očakávaný upgrade siete Ethereum, ktorý okrem iného sľubuje zlepšenie škálovateľnosti siete. Implementáciou viacerých vylepšení by sa mala zvýšiť rýchlosť a zlepšiť efektívnosť a škálovateľnosť bez zníženia bezpečnosti a decentralizácie.

Táto verzia siete Ethereum bola vždy na obzore, ale jej spustenie trvalo niekoľko rokov. Hlavným dôvodom je, že škálovanie blockchainu bezpečným a decentralizovaným spôsobom je náročná úloha.

Našťastie, cieľom verzie Ethereum 2.0 je vyriešiť tento problém implementáciou niektorých veľmi dôležitých funkcií. Tieto nové funkcie vytvárajú niekoľko kľúčových rozdielov medzi sieťou Ethereum, ako ju momentálne poznáme, a sieťou Ethereum, ktorú by sme mali očakávať.

Rozdiely medzi Ethereum a Ethereum 2.0

Medzi najväčšie rozdiely medzi sieťami Ethereum a Ethereum 2.0 patria použitie mechanizmu konsenzu Proof of Stake (PoS), reťazcov fragmentov a Beacon Chain. Pozrime sa na tieto rozdiely podrobnejšie.

Proof of Stake

Proof of Work (PoW) je spôsob, akým Ethereum (a mnoho ďalších blockchainov) udržiava sieť bezpečnú a aktuálnu odmeňovaním ťažiarov za vytváranie a overovanie blokov na blockchaine. Bohužiaľ, mechanizmus PoW nie je škálovateľný, pretože vyžaduje čoraz väčšie množstvo výpočtového výkonu, keďže blockchain rastie.

Mechanizmus Proof of Stake (PoS) to rieši tak, že výpočtový výkon nahrádza „spoluúčasť“. To znamená, že pokiaľ máte minimálne 32 ETH, môžete ich vyčleniť (t. j. stakovať), stať sa validátorom a dostávať odmeny potvrdzovaním transakcií. Ak by ste sa chceli hlbšie zaoberať fungovaním PoS a stakovania, pozrite si Vysvetlenie Proof of Stake.

Sharding

Každý, kto chce mať prístup do siete Ethereum, tak musí urobiť prostredníctvom uzla. Uzol uchováva kópiu celej siete, čo znamená, že uzol musí stiahnuť, vypočítať, uložiť a spracovať každú jednu transakciu od začiatku existencie siete Ethereum. Aj keď vy ako používateľ nemusíte bezpodmienečne spustiť uzol len na transakciu, všetko sa tým spomaľuje.

Reťazce fragmentov sú ako každý iný blockchain, ibaže obsahujú iba špecifické podmnožiny jedného celého blockchainu. To pomáha uzlom tým, že musia spravovať iba časť (alebo fragment) siete Ethereum. To by malo zvýšiť priepustnosť transakcií a celkovú kapacitu siete Ethereum.

Beacon Chain

Keďže reťazce fragmentov fungujú paralelne, niečo musí zabezpečiť, aby boli navzájom synchronizované. Beacon Chain to zabezpečuje tak, že poskytuje konsenzus všetkým reťazcom fragmentov, ktoré bežia paralelne.

Beacon Chain je úplne nový blockchain, ktorý hrá ústrednú úlohu v upgrade Ethereum 2.0. Bez neho by zdieľanie informácií medzi fragmentmi nebolo možné a neexistovala by škálovateľnosť. Z tohto dôvodu bolo uvedené, že to bude prvá funkcia spustená na ceste k Ethereum 2.0.

Cesta k Ethereum 2.0

Zavedenie Ethereum 2.0 nepríde naraz. Uskutoční sa v troch fázach, pričom v každej fáze pôjde o odlišné funkcie, ktoré zabezpečia úspech novej siete Ethereum.

Fáza 0

Prvá fáza (alebo fáza 0) bude venovaná spusteniu Beacon Chain, pretože ide o ústredný prvok funkčnosti reťazcov fragmentov. Reťazce fragmentov zatiaľ nebudú existovať, ale Beacon Chain začne prijímať validátorov (t. j. stakerov) prostredníctvom jednosmernej zmluvy o vklade.

Je dôležité poznamenať, že všetci registrovaní validátori, ktorí stakujú svoje ETH, ich nebudú môcť „odstakovať“ až do úplnej implementácie reťazcov fragmentov. To znamená, že ETH validátorov budú zablokované až do ďalšej fázy.

Beacon Chain bol spustený 1. decembra 2020 a beží paralelne s hlavnou sieťou. Beacon Chain po svojom spustení nespracováva transakcie na hlavnej sieti. Namiesto toho beží paralelne, pričom sa dosiahol konsenzus dohodou o aktívnych validátoroch a ich zostatkoch na účtoch. 

Fáza 1/1.5

Ďalšia fáza je vlastne zmiešaním dvoch fáz: fáza 1 a fáza 1.5. Vo fáze 1 sa zaviedli reťazce fragmentov, ktoré umožňujú validátorom vytvárať bloky na blockchaine prostredníctvom PoS. Fáza 1.5 nastane, keď hlavná sieť blockchainu Ethereum oficiálne predstaví reťazce fragmentov a začne prechádzať z PoW na PoS.

Fáza 1/1.5 začala v roku 2021.

Zlúčenie

Zlúčenie je dôležitým krokom k zavedeniu Ethereum 2.0 a je uzavretím prechodu od PoW. Zlúčenie presunie blockchain Ethereum z mechanizmu konsenzu PoW na mechanizmus PoS. 

Pri zlúčení pôjde o prechod súčasného protokolu hlavnej siete Ethereum na reťazec Beacon Chain. Toto je hlavná zmena, pretože odteraz sa transakcie siete Ethereum budú vykonávať v novej sieti PoS. Nové tokeny ETH budú vyrazené uzlami v sieti, pričom sa bude stakovať značné množstvo tokenov ether do poolu na zabezpečenie siete a overenie transakcií.

Zlúčenie nie je ako hard fork, ktorý by viedol k dvom rôznym verziám blockchainu. Ethereum bude pokračovať ako jeden blockchain a celá história používateľských transakcií bude zlúčená. Celá história transakcií, ktorá je aktuálne uložená v hlavnej sieti, sa nestratí. Používatelia preto nemusia podnikať žiadne kroky na ochranu svojho majetku.

Fáza 2

Záverečnou fázou bude fáza 2, kedy Ethereum 2.0 bude podporovať plne vytvorené fragmenty a stane sa oficiálnou sieťou Ethereum. Reťazce fragmentov budú môcť fungovať aj so smart kontraktmi, čo umožní vývojárom DApps a ďalších technológií bezproblémovú integráciu s Ethereum 2.0.

Očakáva sa, že fáza 2 bude spustená po zlúčení alebo neskôr.

Záverečné myšlienky

Ethereum 2.0 je dôležitý upgrade siete Ethereum z viacerých dôvodov, najmä pokiaľ ide o škálovateľnosť. Bez nových funkcií PoS, reťazcov fragmentov a Beacon Chain by sa Ethereum nakoniec mohlo stať neudržateľným a už by nebolo vedúcou platformou smart kontraktov v kryptoekosystéme.

Zavedenie Eth2 bude nejaký čas trvať. Môže dokonca trvať aj dlhšie, ako sa očakávalo. Dobrou správou je, že už naplno prebieha a vývojári siete Ethereum sú odhodlaní dotiahnuť to do konca.