Čo je to Uniswap a ako to funguje?
Domov
Články
Čo je to Uniswap a ako to funguje?

Čo je to Uniswap a ako to funguje?

Stredne pokročilý
Zverejnené Aug 24, 2020Aktualizované Jun 22, 2023
12m

Zhrnutie

Uniswap je súbor počítačových programov, ktoré fungujú na blockchaine Ethereum a umožňujú decentralizované výmeny tokenov. Funguje pomocou čarovných jednorožcov (ako znázorňuje logo).

Obchodníci si môžu vymieňať tokeny Ethereum na platforme Uniswap bez potreby zdôverovať prostriedky niekomu inému. Zároveň môže ktokoľvek „požičať“ svoje kryptomeny do špeciálnych rezerv nazývaných pooly likvidity. Za poskytnutie týchto peňazí do poolov sa vyplácajú poplatky.

Akým spôsobom tieto magické jednorožce konvertujú jeden token na iný? Čo potrebujete, aby ste mohli používať Uniswap? Poďme čítať ďalej.


Úvod

Centralizované burzy sú už roky základným predpokladom fungovania trhu s kryptomenami. Ponúkajú rýchle časy vyrovnania, vysoký objem obchodov a neustále sa zlepšujúcu likviditu. Buduje sa však paralelný svet na báze protokolov bez potreby tretích strán. Decentralizované burzy (DEX) nepotrebujú na umožnenie obchodovania žiadnych sprostredkovateľov ani správcov. 

Kvôli prirodzeným obmedzeniam technológie blockchain bolo výzvou vybudovať DEX, ktoré zmysluplne konkurujú ich centralizovaným náprotivkom. Väčšina DEX by sa mohla zlepšiť v oblasti výkonu aj používateľskej skúsenosti.

Mnoho vývojárov sa snaží nájsť nové spôsoby, ako vybudovať decentralizovanú burzu. Jedným z priekopníkov v tejto oblasti je Uniswap. Pochopiť spôsob, akým Uniswap funguje, môže byť o niečo náročnejšie ako pochopenie fungovania tradičnejšej DEX. Čoskoro však uvidíme, že tento model prináša niekoľko atraktívnych výhod. 

Vďaka tejto inovácii sa Uniswap stal jedným z najúspešnejších projektov, ktoré sú súčasťou presunu smerom k decentralizovaným financiám (DeFi).

Pozrime sa na to, čo Uniswap je, ako funguje a ako si na ňom môžete jednoducho vymieňať tokeny pomocou peňaženky siete Ethereum.


Čo je Uniswap?

Uniswap je protokol decentralizovanej burzy postavený na blockchaine Ethereum. Presnejšie povedané, ide o automatizovaný protokol likvidity. Na uskutočňovanie obchodov nie je potrebná žiadna kniha objednávok ani centralizovaný subjekt. Uniswap umožňuje používateľom obchodovať bez sprostredkovateľov, s vysokým stupňom decentralizácie a odolnosti proti cenzúre.

Uniswap je softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Môžete si to preveriť sami na Uniswap GitHub.

Dobre, ale ako prebiehajú obchody bez príkazov? Uniswap používa model, ktorý zahŕňa poskytovateľov likvidity. Tí vytvárajú pooly likvidity. Tento systém poskytuje decentralizovaný cenový mechanizmus, ktorý v podstate rieši hĺbku knihy objednávok. Na to, ako to funguje, sa pozrieme podrobnejšie. Zatiaľ si len pamätajte, že používatelia si môžu bez problémov vymieňať tokeny ERC-20 bez potreby knihy objednávok.

Keďže protokol Uniswap je decentralizovaný, neexistuje žiadny proces zaraďovania. V podstate je možné zaradiť akýkoľvek token ERC-20, pokiaľ je pre obchodníkov k dispozícii pool likvidity. Z tohto dôvodu si Uniswap neúčtuje žiadne poplatky za zaradenie. V istom zmysle funguje protokol Uniswap ako určitý druh verejného statku.

Protokol Uniswap vytvoril Hayden Adams v roku 2018. Základnú technológiu, ktorá inšpirovala jeho implementáciu, však prvýkrát opísal spoluzakladateľ blockchainu Ethereum, Vitalik Buterin.


Ako funguje Uniswap?

Uniswap opúšťa tradičnú architektúru digitálnej výmeny, pretože nepoužíva žiadne príkazy. Pracuje s dizajnom, ktorý sa nazýva tvorca trhu Constant Product, čo je alternatíva modelu s názvom automatizovaný tvorca trhu (AMM).

Automatizovaní tvorcovia trhu sú smart kontrakty, ktoré držia rezervy likvidity (pooly likvidity), s ktorými môžu obchodníci obchodovať. Tieto rezervy sú financované poskytovateľmi likvidity. Poskytovateľom likvidity môže byť ktokoľvek, kto vloží do fondu hodnotu vo výške rovnajúcej sa dvom tokenom. Obchodníci zase zaplatia poplatok do poolu, ktorý sa potom rozdelí medzi poskytovateľov likvidity podľa ich podielu v poole. Poďme sa pozrieť podrobnejšie na spôsob, ako to funguje. 

Poskytovatelia likvidity vkladajú hodnotu rovnajúcu sa dvom tokenom na vytvorenie trhu. Môžu to byť buď ETH a token ERC-20 alebo dva tokeny ERC-20. Tieto pooly sa bežne skladajú zo stablecoinov, ako sú napr. DAI, USDC alebo USDT. Nie je to však podmienkou. Poskytovatelia likvidity dostávajú „tokeny likvidity“, ktoré predstavujú ich podiel na celom poole likvidity. Tieto tokeny likvidity je možné uplatniť za podiel, ktorý predstavujú v poole.

Skúsme teda pracovať s poolom likvidity ETH/USDT. Časť poolu ETH si označíme ako „x“ a časť USDT si označíme ako „y“. Uniswap vezme tieto dve množstvá a vynásobí ich, a tak vypočíta celkovú likviditu v poole. Toto si označme ako „k“. Hlavnou myšlienkou Uniswapu je, že hodnota „k“ musí byť konštantná, čo znamená, že celková likvidita v poole je konštantná. Takže vzorec na výpočet celkovej likvidity v poole je nasledovný: 

x * y = k

Čo sa však stane, keď chce niekto uskutočniť obchod?

Povedzme, že Alica kúpi 1 ETH za 300 USDT použitím poolu likvidity ETH/USDT. Tým zvýši časť poolu v USDT a zníži časť poolu v ETH. To v praxi znamená, že cena ETH sa zvýši. Prečo? Po transakcii je v poole menej ETH a vieme, že celková likvidita (k) musí zostať na konštantnej úrovni. Cenu teda určuje tento mechanizmus. V konečnom dôsledku je cena zaplatená za tento ETH založená na tom, o koľko daný obchod posunie pomer medzi „x“ a „y“.

Je nutné poznamenať, že škálovanie tohto modelu nie je lineárne. V skutočnosti to funguje tak, že čím je príkaz vyšší, tým viac sa posúva rovnováha medzi „x“ a „y“. To znamená, že väčšie objednávky sú v porovnaní s menšími objednávkami exponenciálne drahšie, čo vedie k neustále zvyšujúcej sume odchýlky. Znamená to tiež, že čím väčší je pool likvidity, tým ľahšie je spracovávanie veľkých príkazov. Prečo? V takom prípade je posun medzi „x“ a „y“ menší.


Uniswap v3

Technológia, ktorú používa Uniswap, doteraz zaznamenala niekoľko iterácií. Je pravdepodobné, že ak ste použili Uniswap, použili ste Uniswap v2. Stále však prichádzajú nové vylepšenia. Poďme sa pozrieť na najvýznamnejšie aktualizácie ktoré priniesol Uniswap v3.


Kapitálová efektívnosť

Jedna z najvýznamnejších zmien, ktorú prináša Uniswap v3, sa týka kapitálovej efektívnosti. Väčšina AMM je kapitálovo veľmi neefektívna. To znamená, že väčšina prostriedkov, ktoré v nich sú, sa v danom okamihu nevyužíva. Je to spôsobené inherentnou povahou modelu (x * y = k), ktorý sme spomínali vyššie. Jednoducho povedané, čím viac likvidity je v poole, tým väčšie príkazy dokáže systém realizovať vo väčšom cenovom rozpätí.

Poskytovatelia likvidity (LP) v týchto pooloch však v podstate poskytujú likviditu pre cenovú krivku (rozsah) medzi 0 a nekonečnom. Všetok kapitál tam sedí a je vyhradený pre scenár, keď jedno z aktív v poole 5x-s, 10x-s, 100x-s.

Ak sa to stane, tieto nevyužité aktíva zabezpečia, že v tejto časti cenovej krivky bude stále nejaká likvidita. Z tohto dôvodu je len malá časť likvidity v poole tam, kde prebieha väčšina obchodovania.

Uniswap má napríklad v súčasnosti zablokovanú likviditu približne 5 miliárd dolárov, zatiaľ čo objem obchodov je v hodnote iba približne 1 miliardy za deň. Môžete sa zdať, že toto nie je ten najlepší spôsob, ako sa to má robiť. A vyzerá to tak, že si to myslí aj tím Uniswapu. Uniswap v3 rieši tento problém.

Poskytovatelia likvidity si teraz môžu nastaviť vlastné cenové rozpätia, pre ktoré chcú poskytovať likviditu. To by malo viesť ku koncentrovanejšej likvidite v cenovom rozpätí, v ktorom prebieha väčšina obchodných aktivít.

V určitom zmysle je Uniswap v3 základným spôsobom vytvárania knihy objednávok na blockchaine Ethereum, kde sa tvorcovia trhu môžu rozhodnúť poskytnúť likviditu v cenových rozpätiach, ktoré si sami nastavia. Je nutné poznamenať, že táto zmena uprednostňuje profesionálnych tvorcov trhu pred maloobchodnými účastníkmi. Krása AMM spočíva v tom, že ktokoľvek môže poskytnúť likviditu a využiť svoje prostriedky na zarábanie.

Pri tejto ďalšej vrstve zložitosti však „leniví“ LP zarobia oveľa menej na poplatkoch za obchodovanie ako profesionálni hráči, ktorí dokážu neustále optimalizovať svoju stratégiu. Zároveň nie je ťažké predstaviť si, že agregátory, ako napríklad yearn.finance, ponúkajú maloobchodným LP spôsob, ako byť v tomto prostredí do istej miery konkurencieschopnými.


Tokeny Uniswap LP ako NFT

Teraz už vieme, že každá pozícia Uniswap LP je jedinečná, pretože každý vkladateľ si môže nastaviť svoj vlastný cenový rozsah. To znamená, že pozície Uniswap LP už nie sú zameniteľné. Výsledkom je, že každá pozícia LP je teraz zastúpená nezameniteľným tokenom (NFT).

Jednou z výhod zastupovania pozície Uniswap LP zameniteľným tokenom bol spôsob, akým sa dal použiť v iných častiach DeFi. Tokeny LP v rámci Uniswap v2 je možné vložiť do Aave alebo MakerDAO ako zábezpeku. Toto už vo verzii v3 nie je možné, pretože každá pozícia je jedinečná. Tento zlom v skladateľnosti sa však dá vyriešiť novými typmi derivátových produktov.


Uniswap na vrstve 2

Poplatky za transakciu v reťazci Ethereum sa za posledný rok raketovo zvýšili. Vďaka tomu sa pre mnohých menších používateľov používanie Uniswapu stalo ekonomicky nevýhodné.

Uniswap v3 bude nasadený aj na riešení škálovania vrstvy 2 s názvom Optimistic rollup. Ide o šikovný spôsob, ako škálovať smart kontrakty a zároveň získať bezpečnosť zo siete Ethereum. Toto nasadenie by malo viesť k obrovskému zvýšeniu priepustnosti transakcií a oveľa nižším poplatkom pre používateľov.


Čo je to dočasná strata?

Ako sme už uviedli, poskytovatelia likvidity zarábajú poplatky za poskytovanie likvidity obchodníkom, ktorí môžu vymieňať tokeny. Je ešte niečo, na čo by si poskytovatelia likvidity mali dávať pozor? Áno. Existuje efekt nazývaný dočasná strata.

Povedzme, že Alica vloží do poolu Uniswap 1 ETH a 100 DAI. Keďže tokenový pár musí mať rovnakú hodnotu, znamená to, že cena ETH je 100 USDT.  Okrem toho je v poole celkovo 10 ETH a 1 000 DAI. Zostatok financovaný inými poskytovateľmi likvidity podobnými Alici. To znamená, že podiel Alice v poole je 10 %. Celková likvidita (k) je v tomto prípade 10 000.

Čo sa stane, ak sa cena ETH zvýši na 400 USDT? Nezabúdajte, že celková likvidita v poole musí zostať konštantná. Ak je teraz hodnota ETH 400 DAI, pomer medzi množstvom ETH a množstvom DAI v poole sa zmenil. V skutočnosti je teraz v poole 5 ETH a 2 000 USDT. Zatiaľ čo sa to deje, arbitrážni obchodníci pridajú do poolu DAI a odstránia z neho ETH, až kým pomer nebude odrážať aktuálnu cenu. Toto je dôvod, prečo je nutné pochopiť, že „k“ je konštanta.

Alica sa teda rozhodne vybrať svoje prostriedky a dostane 10 % z fondu na základe svojho podielu. Výsledkom je to, že môže vybrať 0,5 ETH a 200 DAI, v celkovej výške 400 USDT. Vyzerá to na celkom slušný zisk. Ale moment, čo by sa stalo, keby nevložila svoje prostriedky do poolu? Mala by 1 ETH a 100 USDT, spolu 500 USDT.

Pravdou je, že Alica by na tom bola lepšie, keby namiesto vkladu do poolu likvidity použila HODLing. V tomto prípade je dočasná strata v podstate nákladmi súvisiacimi s príležitosťou na zhromaždenie tokenu, ktorého cena sa zhodnocuje. Znamená to len, že vkladaním prostriedkov do Uniswapu v nádeji, že zarobí na poplatkoch, môžu Alici ujsť iné príležitosti.

Všimnite si, že tento efekt funguje bez ohľadu na to, akým smerom sa cena mení od času vkladu. Čo to však znamená? Ak sa cena ETH v porovnaní s časom vkladu zníži, straty môžu byť ešte výraznejšie. Ak by ste k tomu chceli podrobné vysvetlenie, prečítajte si Pintailov článok.

Ale prečo je strata dočasná? Ak sa cena tokenov zhromaždených v poole vráti na cenu, pri ktorej boli pridané do poolu, účinok sa zmierni. A keďže poskytovatelia likvidity zarábajú poplatky, strata sa môže časom vyrovnať. Napriek tomu si to poskytovatelia likvidity musia pred pridaním prostriedkov do poolu uvedomiť.


Ako Uniswap zarába peniaze?

Nezarába. Uniswap je decentralizovaný protokol podporovaný spoločnosťou Paradigm (kryptohedžový fond). Všetky poplatky idú poskytovateľom likvidity a žiadnemu zo zakladateľov nedostane podiel z obchodov, ktoré sa prostredníctvom protokolu uskutočňujú.

V súčasnosti je poplatok za transakciu vyplácaný poskytovateľom likvidity vo výške 0,3 % za obchod. Štandardne sa poplatky pridávajú do poolu likvidity, ale poskytovatelia likvidity si ich môžu kedykoľvek uplatniť. Potom sa rozdeľujú podľa podielu jednotlivých používateľov v poole.

Časť poplatkov môže byť v budúcnosti určená na rozvoj Uniswapu. Tím Uniswapu už nasadil vylepšenú verziu protokolu s názvom Uniswap v2.


➟ Chcete začať s kryptomenou? Kúpte si Bitcoin na Binance!


Ako používať Uniswap

Uniswap je protokol s otvoreným zdrojovým kódom, čo znamená, že každý si preň môže vytvoriť vlastnú aplikáciu s používateľským rozhraním. Najčastejšie sa však používa https://app.uniswap.org alebo https://uniswap.exchange.

 1. Prejdite do rozhrania Uniswap.

 2. Pripojte svoju peňaženku. Môžete použiť MetaMask, Trust Wallet alebo ktorúkoľvek inú peňaženku podporovanú sieťou Ethereum.

 3. Vyberte token, ktorý chcete vymeniť.

 4. Vyberte token, ktorý chcete získať.

 5. Kliknite na Vymeniť.

 6. Skontrolujte transakciu vo vyskakovacom okne.

 7. Potvrďte požiadavku na uskutočnenie transakcie vo svojej peňaženke.

 8. Počkajte na potvrdenie transakcie na blockchaine Ethereum. Stav môžete sledovať na adrese https://etherscan.io/.


Token Uniswap (UNI)

UNI je natívny token protokolu Uniswap. Držiteľom dáva oprávnenie na riadenie. Znamená to iba to, že držitelia tokenov UNI môžu hlasovať o zmenách protokolu. Vyššie sme uviedli, ako protokol už funguje ako určitý druh verejného blaha. Token UNI len podporuje túto myšlienku.

Pri vzniku bola vyrazená 1 miliarda tokenov UNI. 60 % z nich sa rozdelí existujúcim členom komunity Uniswap, zatiaľ čo 40 % bude sprístupnených členom tímu, investorom a poradcom v priebehu štyroch rokov.

Časť rozdelenia komunite prebieha prostredníctvom ťažby likvidity. To znamená, že token UNI bude pridelený tým, ktorí poskytujú likviditu nasledujúcim poolom Uniswap:

 • ETH/USDT

 • ETH/USDC

 • ETH/DAI

 • ETH/WBTC

Kto sú však členovia komunity Uniswap? Každá adresa Ethereum, ktorá interagovala so zmluvami Uniswap. Pozrime sa na to, ako si môžete uplatniť tokeny UNI.


Ako si uplatniť tokeny Uniswap (UNI)

Ak ste použili Uniswap, pravdepodobne si môžete uplatniť 400 tokenov UNI na adresu, ktorú ste pri použití Uniswap použili. Ak si chcete uplatniť tokeny:

 1. Prejdite na stránku https://app.uniswap.org/.

 2. Pripojte peňaženku, s ktorou ste predtým použili Uniswap. 

 3. Kliknite na „Uplatnite si tokeny UNI“.

how-to-claim-uni-tokens-uniswap

 1. Potvrďte transakciu vo svojej peňaženke (aktuálnu výšku poplatkov gas si môžete pozrieť na Sledovači poplatkov gas Ethscan).

 2. Gratulujeme, ste držiteľom UNI!

Chcete obchodovať so svojimi tokenmi UNI? Binance vám to umožňuje.


➟ Ak chcete obchodovať s tokenmi UNI na Binance, kliknite sem!


Ako kúpiť UNI na Binance

Ak chcete kúpiť UNI, budete musieť vymeniť buď fiat alebo krypto pomocou zobrazenia burzy Binance. Na priamy nákup UNI nemôžete použiť debetnú/kreditnú kartu. Nižšie sú uvedené možné páry: BNB, BTC, BUSD, USDT alebo EUR.


Ak si chcete kúpiť UNI použitím kryptomeny, môžete buď previesť kryptomenu do svojej spotovej peňaženky, aby ste ju mohli vymeniť, alebo si kúpiť kryptomenu použitím fiatu. Jednou z odporúčaných možností je BUSD, z dôvodu cenovej stability. BUSD si môžete kúpiť použitím svojej karty tak, že prejdete na stránku [Kúpiť krypto]. Zadajte sumu, ktorú chcete zakúpiť, a kliknutím na [Pokračovať] sa dostanete na stránku, kde zadáte údaje svojej karty.


Keď budete mať svoje krypto, zamierte na burzu a vyberte pár UNI, ktorý chcete obchodovať. Pár môžete zmeniť kliknutím na aktuálny trhový pár vľavo hore.


Do vyhľadávacieho panela zadajte vybraný pár. V našom príklade potrebujeme UNI/BUSD.


Teraz môžete vytvoriť objednávku na nákup UNI. Najrýchlejší spôsob je trhový príkaz, ktorý vám poskytne aktuálnu spotovú cenu. Ak chcete nakupovať za konkrétnu cenu alebo lepšiu cenu, môžete tiež nastaviť limit príkaz alebo príkaz stop limit.

Ak chcete vytvoriť trhovú objednávku, prejdite na pravú stranu zobrazenia burzy a kliknite na [Spot]. Skontrolujte, či ste pod kartou [Kúpiť] vybrali ako typ príkazu [Trh], a zadajte sumu BUSD, ktorú chcete obchodovať. Kliknutím na [Kúpiť UNI] odošlite objednávku.


Ako predať UNI na Binance

Predaj UNI je podobný postup ako jeho nákup. Najprv skontrolujte, či je UNI vo vašej spotovej peňaženke Binance. Ak ste tokeny nevložili, prejdite na stránku [Fiat a Spot] a vyhľadajte UNI. Kliknite na [Vložiť] a zobrazia sa vám podrobné informácie o tom, ako previesť svoje UNI. Ďalšie informácie si môžete prečítať aj v našom sprievodcovi Ako vložiť prostriedky na Binance.


Po úspešnom vložení UNI otvorte zobrazenie burza a vyberte pár UNI, ktorý chcete obchodovať. Pozrime sa na pár UNI/BTC.


Pomocou panela vyhľadávania nájdite požadovaný pár. V našom prípade kliknite na [UNI/BTC].


Ak chcete predať svoje UNI za aktuálnu trhovú cenu, prejdite na pravú stranu obrazovky. Kliknite na [Spot] a na karte [Predať] vyberte ako typ objednávky [Trh]. Zadajte množstvo UNI, ktoré chcete predať, a kliknite na [Predať UNI].


Záverečné myšlienky

Uniswap je protokol inovatívnej burzy postavený na blockchaine Ethereum. Umožňuje komukoľvek s peňaženkou na sieti Ethereum vymieňať si tokeny bez potreby akejkoľvek centrálnej strany. 

Aj keď má táto technológia svoje obmedzenia, môže mať vzrušujúce dôsledky pre budúcnosť výmeny tokenov bez potreby tretej strany. Akonáhle budú sprístupnené riešenia škálovateľnosti Ethereum 2.0, je pravdepodobné, že prinesú prospech aj platforme Uniswap.