Mis on Ethereumis EIP-4844 ja kuidas see kasutajatele kasulik on?
Avaleht
Artiklid
Mis on Ethereumis EIP-4844 ja kuidas see kasutajatele kasulik on?

Mis on Ethereumis EIP-4844 ja kuidas see kasutajatele kasulik on?

Edasijõudnud
Avaldatud Feb 14, 2023Värskendatud Aug 9, 2023
7m

TL;DR

EIP-4844, tuntud ka kui „proto-danksharding“, on kavandatud versiooniuuendus Ethereumi protokollile, mille eesmärk on vähendada tasusid ja suurendada tehingute läbilaskevõimet. See kavatseb need eesmärgid saavutada, võttes kasutusele uue tehingutüübi, mis aktsepteerib andmeplokkide kogumeid.

Lihtne viis EIP-4844 funktsiooni mõistmiseks on järgmine alliteratiivne fraas: „EIP-4844 kruvib kogumid plokkidele“. See on ajutine täiendus, mis toob tulevikus kaasa täieliku „dankshardingu“, võimaldades seeläbi Ethereumil hallata ülemaailmse tehinguvõrgu võimsust. 

Sissejuhatus

Ethereumi arendajad on aastaid otsinud lahendusi kasvavale kasutajaskonnale. Ethereumi versiooniuuenduste kaudu on pakutud olulisi täiendusi, nagu The Merge ja koondfailid. Need muudatused on aidanud Ethereumil suurendada tehingute läbilaskevõimet ja vähendada tehingukulusid.

Massilise kasutuselevõtu tempot aeglustavad asjaolud, et tasud jäävad aga paljude jaoks liiga kalliks ja läbilaskevõime pole seal maal, kus vaja. Selle probleemi lahendamiseks on Ethereum teinud oma pikaajaliseks lahenduseks andmete killustamise.

Kuna andmete killustamise juurutamine on pikk ja keeruline protsess, on pakutud üleminekuks lahendust EIP-4844. Sellisena valmistab see Ethereumi ette täielikuks „dankshardinguks“, mis on võimeline tegema umbes 100 000 tehingut sekundis (TPS) ilma detsentraliseerimist või turvalisust ohustamata.

Mis on EIP-4844?

EIP tähistab Ethereumi täiustamisettepanekut - protokolli, mis võimaldab arendajatel pakkuda Ethereumi protokollile uusi funktsioone ja lahendusi. „Proto-danksharding“ on oma nime saanud kahe Ethereumi teadlase Proto Lambda ja Dankrad Feisti järgi.   

EIP-4844 mõistmiseks on vaja kõigepealt mõista, mis on killustamine . Lihtsamalt öeldes on see viis andmebaaside jaotamiseks väiksemateks osadeks, mis haldavad konkreetseid andmesegmente, parandades seeläbi nende andmebaaside tõhusust ja jõudlust. 

Kui seda rakendatakse plokiahelale – ja eriti Ethereumile –, omandab killustamine unikaalseid funktsioone. Ethereum kavatseb rakendada teatud tüüpi jaotust, mida nimetatakse „dankshardinguks“, mis aitab vähendada tehingukulusid ja suurendada läbilaskevõimet. „Skaleeritavuse tapjana" märgistatud „danksharding“ suurendab eeldatavasti Ethereumi tehinguid sekundis umbes 100 000-ni. 

Võrdluseks, Ethereumi aluskiht töötleb 2023. aasta I kvartali seisuga ligikaudu 15 tehingut sekundis ja selle 2. kihi koondtulemused ligikaudu 100 tehingut sekundis. Kuigi need arvud on ligikaudsed, on „dankshardingu“ mõju selge: see võimaldab Ethereumil skaleerimist suurusjärgu võrra suurendada.

Mõned peamised erinevused „dankshardingu“ ning varasemate Ethereumi ja mitte-Ethereumi jagamise ettepanekute vahel on, et „danksharding“ püüab anda rohkem ruumi andmekogumitele, mitte tehingutele (sellest lähemalt hiljem). 

Teine „dankshardingu“ uuendus on nn ühinemistasude turg, kus kõikide kildude jaoks valib tehingud ainult üks pakkuja, mitte ei ole igal killul oma pakkuja. 

Et selline ühendatud tasuturg toimiks ja maksimaalse eraldatava väärtuse probleemi saaks leevendada, rakendatakse ka meetodit, mida nimetatakse ettepaneku esitaja ja ehitaja eraldamiseks. Pakkuja on Ethereumi protokolli valideerija (mida nimetati enne Ethereumi ühendamist kaevandajaks), kes valib, millised tehingud järgmisse plokki kaasata.  

EIP-4844 („proto-danksharding“) on samm, mis tuleb enne täielikku „dankshardingut“ ja suurendab tehinguid sekundis ligikaudu 1000-ni. Kõige tähtsam on see, et EIP-4844 tutvustab uut tehingutüüpi, mis võtab vastu andmekogumeid, mis on oluline element täieliku „dankshardingu“ võimaldamisel. EIP-4844 võetakse kasutusele 2023. aasta teisel poolel, kuigi võib esineda viivitusi.

Kuidas EIP-4844 toimib?

Põhimõtteliselt tutvustab EIP-4844 uut tehingutüüpi, mida nimetatakse kogumeid kandvateks tehinguteks, mis on nagu tavalised tehingud, kuid millele on lisatud teabetükke, mida nimetatakse binaarseteks suurteks objektideks või kogumiteks. 

Ethereumi toetaja Ben Edgington võtab EIP-4844 kokku meeldejääva alliteratiivse lausega: „EIP-4844 kruvib kogumid plokkidele“. See kirjeldab lühidalt, kuidas kogumeid kandvad tehingud toovad kaasa plokkidele lisatud kogumid, mis suurendab andmemahtu, mida plokkide kogumeid on võimelised kandma. 

See võib olla segadusttekitav, kuna see näib olevat sarnane plokkide suuruse suurendamisega – vastuolu Ethereumi seisukohaga meelevaldselt suurte plokkide suhtes, mis nõuaksid suuremat arvutusvõimsust ja võivad seega viia tsentraliseerimiseni. 

Plokkruumi ja kogumiruumi vahel on siiski mõned olulised erinevused.

Plokiruum

Kogumiruum

Nähtud kõikide sõlmede poolt

Jah

Jah

Pikaealisus

Igavene

Nädalad

Nähtavus EVM-ile

Jah

Ei

Salvestusruum

Teostusklient

Konsensusklient

Suurus

Maksimaalne sihtmärk ~940 KB

Esmane sihtmärk 256 KB

Hinnakujundus

Kallis (16 gaasi/bait)

Üliodav

Kogumid: piiratud salvestuskulud ja täitmiskulud puuduvad, kuid iga sõlm tasub ribalaiuse kulusid. Allikas: Ben Edgington

Kogumid on suured, kuid erinevalt igavesti salvestatud plokkidest, mis on Ethereumi virtuaalmasinale (EVM) nähtavad. Kogumid on saadaval vaid lühikeseks ajaks ega ole EVM-ile nähtavad. Lisaks asuvad kogumid Ethereumi konsensuskihil, mitte arvutuslikul täitmiskihil. Mis kõige tähtsam, kogumiruum on palju odavam kui plokiruum. 

Lisaks rakendab EIP-4844 kogumit kandvate tehingute juurutamisel ka täitmiskihi loogikat, kontrollireegleid, mitmemõõtmelisi tasuturge ja muid süsteemimuudatusi, mis on vajalikud tulevikus täielikuks „dankshardinguks“.

Üks asi, mida tuleb märkida, on see, et kuigi EIP-4844 kasutab suuremat osa täielikust „dankshardingu“ loogikast, ei rakenda see tegelikku killustumist. Sellegipoolest, peale Ethereumi massilise kasutuselevõtu jaoks vajalike kulu- ja läbilaskevõimetaseme saavutamisele sammukese lähemale jõudmist, võib EIP-4844 siiski pakkuda mõningaid skaleerimis- ja kulude kokkuhoiu eeliseid.     

Kuidas on EIP-4844 kasutajatele kasulik?

EIP-4844 on protokolli uuendus, mis on osa Ethereumi rollupi kesksest tegevuskavast. EIP-4844 juurutamise ettevalmistamine edeneb kiiresti, mõned arendusvõrgud on juba käivitatud ja uuenduse tehnilised spetsifikatsioonid on peaaegu lõpule viidud. 

Kasutajad näevad pärast EIP-4844 kasutuselevõttu märgatavaid täiustusi, peamiselt kiiremate tehingute ja madalamate tasude näol. EIP-4844 edukas kasutuselevõtt muudab Ethereumi konkurentsivõimelisemaks ka krüptorahade valdkonnas.

Mõned kasutajad võivad küsida, mida nad peaksid tegema, kui soovivad pääseda juurde vanadele kustutatud andmete kogumikele. Nagu varem selgitatud, asuvad kogumid Ethereumi konsensuskihil, mille eesmärk on pakkuda väga turvalist reaalajas teadetetahvlit teiste protokollide pikaajaliseks talletamiseks. Seega, kuigi kogumid kustutatakse nädalate pärast, peaksid nende andmed olema mujal pikemaajaliselt saadaval.

Lõppmärkused

EIP-4844 on väga keerukas Ethereumi protokolli täiendus, mis on osa suuremast tegevuskavast ja mis on ühendatud muude süsteemiuuendustega, nagu ettepaneku esitaja/ehitaja eraldamine (PBS) ja EIP-1559 kogumitasu korrigeerimine.

Kuigi EIP-4844 toimimisest arusaamine valmistab tavakasutajaid eelseisvateks muudatusteks paremini ette, tuleb arvestada, et suurem osa sellest muudatusest väljendub madalamate kulude ja kiiremate tehingute näol.

Ethereumi protokoll areneb ja täieneb pidevalt. EIP-4844 on lähitulevikus üks olulisemaid uuendusi, mis on mõeldud võrgu võimaluste parandamiseks. EIP-4844 edukas kasutuselevõtt muudab Ethereumi ülemaailmse tehinguvõrguna väga konkurentsivõimeliseks.

Lisalugemist

Lahtiütlus ja riskihoiatus: seda sisu esitatakse sellisel kujul, nagu see on, ainult üldiseks teabeks ning hariduslikel eesmärkidel, ilma igasuguse esinduse või garantiita. Seda ei tohiks tõlgendada finantsnõustamisena ega kui soovitust konkreetse toote või teenuse ostmiseks. Lisateabe saamiseks loe meie täielikku lahtiütlust siit. Digitaalsete varade hinnad võivad olla volatiilsed. Sinu investeeringu väärtus võib langeda või tõusta ning sa ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Oma investeerimisotsuste eest vastutad ainult sina ja Binance'i Akadeemia ei vastuta võimalike kahjude eest. See pole finantsnõustamine. Lisateabe saamiseks loe meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.