Kas ir EIP-4844 Ethereum tīklā, un kādas priekšrocības tas var sniegt lietotājiem?
Sākums
Raksti
Kas ir EIP-4844 Ethereum tīklā, un kādas priekšrocības tas var sniegt lietotājiem?

Kas ir EIP-4844 Ethereum tīklā, un kādas priekšrocības tas var sniegt lietotājiem?

Vidēji sarežģītas tēmas
Publicēts Feb 14, 2023Atjaunināts Nov 30, 2023
7m

Īsumā

EIP-4844 jeb "proto-danksharding" ir ierosinātais Ethereum protokola jauninājums, ar kuru paredzēts samazināt komisijas maksas un palielināt darījumu apstrādes veiktspēju. Šos mērķus ir paredzēts sasniegt, ieviešot jauna veida darījumus, kas spēj apstrādāt lielus bināru datu objektus.

Vienkāršs veids, kā raksturot EIP-4844 funkciju, ir ar frāzi "EIP-4844 bolts blobs onto blocks" ("EIP-4844 piestiprina blokiem lielus binārus objektus"). Tas ir pārejas jauninājums, kas nākotnē novedīs pie pilnīgas slodzes dalīšanas (angl. "danksharding"), ļaujot Ethereum nodrošināt globālam darījumu tīklam nepieciešamo jaudu. 

Ievads

Gadiem ilgi Ethereum izstrādātāji ir meklējuši risinājumus, kā apkalpot lietotājus, kuru skaits turpina pieaugt. Izmantojot t. s. Ethereum jauninājumus, tika ierosināti būtiski uzlabojumi, piemēram, apvienošana ("The Merge") un apkopojumi. Šīs izmaiņas palīdzēja Ethereum palielināt darījumu apstrādes jaudu un pazemināt darījumu izmaksas.

Taču komisijas maksas joprojām daudziem šķiet pārāk augstas, un arī tīkla veiktspēja neatbilst gaidītajai, kas savukārt kavē tīkla plašāku ieviešanu. Lai risinātu šo problēmu ilgtermiņā, Ethereum tīklā ir paredzēts ieviest datu dalīšanu.

Tā kā datu dalīšanas ieviešana ir ilgs un sarežģīts process, kā pārejas risinājums tika piedāvāts EIP-4844. Tas sagatavos Ethereum tīklu pilnai slodzes dalīšanai, sasniedzot aptuveni 100 000 darījumu sekundē (TPS) veiktspēju bez negatīvas ietekmes uz tīkla decentralizāciju vai drošību.

Kas ir EIP-4844?

EIP nozīmē "Ethereum Improvement Proposal" ("Ethereum uzlabojumu priekšlikums") – tas ir protokols, kas ļauj izstrādātājiem ierosināt jaunas funkcijas un risinājumus Ethereum protokolam. Nosaukums "proto-danksharding" ir cēlies no divu Ethereum pētnieku – Proto Lambdas (Proto Lambda) un Dankrada Faista (Dankrad Feist) – vārdiem.   

Lai izprastu EIP-4844, vispirms ir jāsaprot, kas ir slodzes dalīšana. Vienkārši izsakoties, tas ir veids, kā sadalīt datubāzes mazākās, kas pārvaldīs noteiktus datu segmentus, tādējādi uzlabojot šo datu bāzu efektivitāti un veiktspēju. 

Blokķēdēs (un jo īpaši Ethereum blokķēdē) slodzes dalīšanai ir dažas unikālas funkcijas. Ethereum plāno ieviest īpašu slodzes dalīšanas veidu ("danksharding"), kas palīdzēs samazināt darījumu izmaksas un palielināt tīkla veiktspēju. Ir paredzēts, ka ar šo slodzes dalīšanas risinājumu, ko mēdz saukt par "mērogojamības slepkavu", Ethereum TPS jeb darījumu skaits sekundē tiks palielināts līdz aptuveni 100 000. 

Salīdzinājumam – uz 2023. gada 1. ceturksni Ethereum bāzes slānis apstrādā aptuveni 15 TPS, bet tā 2. slāņa apkopojums – aptuveni 100 TPS. Lai gan šie skaitļi ir aptuveni, slodzes dalīšanas ietekme ir acīmredzama – tā ļaus Ethereum tīklam vairākkārtīgi uzlabot mērogojamību.

Dažas no galvenajām atšķirībām starp "danksharding" un iepriekšējiem Ethereum un citu tīklu slodzes dalīšanas priekšlikumiem ir tāda, ka ar jauno slodzes dalīšanas priekšlikumu tiks mēģināts nodrošināt vairāk vietas lieliem bināru datu objektiem, nevis darījumiem (detalizētāk tam pievērsīsimies pēc brīža). 

Vēl viena inovācija ir t. s. apvienoto komisijas maksu tirgus, kurā visiem segmentiem darījumus izvēlas viens ierosinātājs un katram segmentam nav sava ierosinātāja. 

Lai apvienoto komisijas maksu tirgus darbotos un tiktu risināta maksimālās iegūstamās vērtības (MEV) problēma, tiks ieviesta arī ierosinātāju/veidotāju nošķiršanas metode. Ierosinātājs ir Ethereum protokola validētājs (pirms Ethereum apvienošanas saukts par ieguvēju), kurš izvēlas, kurus darījumus iekļaut nākamajā blokā.  

EIP-4844 ("proto-danksharding") notiks pirms pilnīgas slodzes dalīšanas ieviešanas un palielinās TPS rādītāju līdz aptuveni 1000. Svarīgākais ir tas, ka ar EIP-4844 tiks ieviests jauns darījumu veids, kas spēs apstrādāt lielus bināru datu objektus – tas ir svarīgs elements, kas padarīs iespējamu pilnīgu slodzes dalīšanu. EIP-4844 ir plānots ieviest 2023. gada otrajā pusē, taču process var aizkavēties.

Kā darbojas EIP-4844?

Būtībā EIP-4844 ieviesīs jaunu darījumu veidu – darījumus ar lieliem bināru datu objektiem. Tie līdzinās parastiem darījumiem, taču ietver papildu informāciju – t. s. lielu bināru datu objektus (angliski "blob"). 

Ethereum līdzstrādnieks Bens Edžingtons (Ben Edgington) apkopo EIP-4844 būtību atmiņā paliekošā aliteratīvā frāzē "EIP-4844 bolts blobs onto blocks" ("EIP-4844 piestiprina blokiem lielus binārus objektus"). Tā kodolīgi raksturo, kā darījumu blokiem tiek pievienoti lieli bināru datu objekti, tādējādi palielinot datu apjomu, ko iespējams ietvert šādos blokos. 

Tas var šķist mulsinoši, jo atgādina bloka lieluma palielināšanu – tas ir pretrunā Ethereum nostājai pret patvaļīgi veidotiem lieliem blokiem, kam būtu nepieciešama lielāka skaitļošanas jauda un kas tādējādi varētu novest pie centralizācijas. 

Taču starp bloka un liela bināru datu objekta glabāšanas apgabalu pastāv dažas būtiskas atšķirības.

Bloka glabāšanas apgabals

Liela bināru datu objekta glabāšanas apgabals

Redz visi mezgli

Jā

Jā

Ilgmūžība

Uz visiem laikiem

Nedēļas

Redzamība Ethereum virtuālajai mašīnai (EVM)

Jā

Nē

Datu glabāšana

Izpildes klients

Konsensa klients

Apjoms

Maks. mērķis apm. 940 KB

Sākotnējais mērķis 256 KB

Cena

Dārgi (16 gāzes vienības par baitu)

Ļoti lēti

Lieli bināru datu objekti: ierobežotas glabāšanas izmaksas un nekādu izpildes izmaksu, taču katrs mezgls sedz joslas platuma izmaksas. Avots: Bens Edžingtons

Lielie bināru datu objekti ir apjomīgi, taču atšķirībā no blokiem, kas tiek glabāti mūžīgi un ir redzami Ethereum virtuālajai mašīnai (EVM), šie objekti ir pieejami īsu laika periodu un nav redzami EVM. Turklāt lielie bināru datu objekti atrodas Ethereum konsensa slānī, nevis izpildes slānī, kam nepieciešama apjomīga skaitļošana. Svarīgākais ir tas, ka lielu bināru datu objektu glabāšanas apgabals ir lētāks par bloku glabāšanas apgabalu. 

Ar EIP-4844 tiek ieviesti ne tikai darījumi ar lieliem bināru datu objektiem, bet arī izpildes slāņa loģika, verifikācijas noteikumi, daudzdimensionāli komisijas maksu tirgi un citas sistēmas izmaiņas, kas nepieciešamas pilnas slodzes dalīšanas ieviešanai nākotnē.

Tomēr ir jāņem vērā, ka, lai gan EIP-4844 ieviesīs lielāko daļu no pilnai slodzes dalīšanai nepieciešamās loģikas, faktiska slodzes dalīšana ar to netiks ieviesta. Tomēr EIP-4844 ne tikai pietuvinās Ethereum plašai ieviešanai nepieciešamajam izmaksu un veiktspējas līmenim, bet var piedāvāt arī zināmas priekšrocības mērogojamības un izmaksu samazināšanas jomā.     

Kādas būs EIP-4844 sniegtās priekšrocības lietotājiem?

EIP-4844 ir protokola jauninājums, kas ietilpst Ethereum rīcības plānā saistībā ar apkopojumiem. Strauji norit sagatavošanās darbi EIP-4844 ieviešanai, daži izstrādātāju tīkli ir jau palaisti, un jauninājuma specifikācijas ir jau gandrīz izstrādātas. 

Pēc EIP-4844 ieviešanas lietotāji pieredzēs acīmredzamus uzlabojumus – galvenokārt ātrākā darījumu apstrādē un komisijas maksu samazinājumā. Veiksmīgi ieviešot EIP-4844, tiks arī palielināta Ethereum konkurētspēja kriptovalūtu pasaulē.

Kādiem lietotājiem varētu rasties jautājums par to, kā piekļūt vecajai lielu bināru datu objektu informācijai, kas ir dzēsta. Kā iepriekš skaidrojām, lielie bināru datu objekti atrodas Ethereum konsensa slānī, kura mērķis ir nodrošināt īpaši drošu reāllaika ziņojumu dēli citu protokolu ilgtermiņa krātuvei. Tāpēc, lai arī lielie bināru datu objekti pēc dažām nedēļām tiek dzēsti, to datiem ir jābūt pieejamiem kādā ilgtermiņa krātuvē.

Noslēgumā

EIP-4844 ir ļoti sarežģīts Ethereum protokola jauninājums, kas ietilpst plašākā rīcības plānā un ir saistīts ar citiem sistēmas jauninājumiem, piemēram, ar ierosinātāju/veidotāju nošķiršanu (PBS) un EIP-1559 lielo bināru datu objektu komisijas maksu korekciju.

Izpratne par EIP-4844 ļauj vidusmēra lietotājiem veiksmīgāk sagatavoties gaidāmajām izmaiņām, taču pietiek arī vienkārši zināt, ka lielākā daļa šo izmaiņu būs saistītas ar izmaksu pazemināšanu un darījumu apstrādes ātruma palielināšanu.

Ethereum protokols pastāvīgi attīstās un tiek pilnveidots. EIP-4844 ir viens no svarīgākajiem drīzumā gaidāmajiem jauninājumiem, ar kuru plānots uzlabot tīkla veiktspēju. Veiksmīgi ieviešot EIP-4844, Ethereum kļūs par ļoti konkurētspējīgu globālu darījumu tīklu.

Turpini lasīt

Atruna un brīdinājums par risku: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finanšu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, kā arī tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finanšu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.