Kas ir MiCA (kriptovalūtu tirgus regulējums)?
Sākums
Raksti
Kas ir MiCA (kriptovalūtu tirgus regulējums)?

Kas ir MiCA (kriptovalūtu tirgus regulējums)?

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Sep 15, 2023Atjaunināts Dec 11, 2023
6m

Īsumā

  • MiCA ir ES pirmā kriptovalÅ«tu normatÄ«vā regulējuma sistēma, kas vērsta uz patērētāju aizsardzÄ«bu, finanÅ¡u stabilitāti un inovācijām, nosakot tirgus dalÄ«bniekiem skaidrus standartus.

  • ES MiCA regulējums vienkārÅ¡o licencēšanu, nodroÅ¡ina stabilo kriptovalÅ«tu uzraudzÄ«bu un uzlabo noziedzÄ«gi iegÅ«tu lÄ«dzekļu legalizācijas novērÅ¡anas pasākumus.

  • MiCA regulējums ir ļāvis Eiropas SavienÄ«bai ieņemt lÄ«dera lomu kriptovalÅ«tu regulējuma jomā, taču MiCA ir savi trÅ«kumi, tostarp lielākas atbilstÄ«bas izmaksas, mazāka lietotāju anonimitāte un pārmērÄ«ga regulējuma risks.

Kas ir MiCA (kriptovalūtu tirgus regulējums)?  

Kriptovalūtu tirgus regulējums (MiCA) ir svarīga normatīvā regulējuma sistēma, kas izstrādāta Eiropas Savienībā 2022. gadā, panākot vienprātību. 2023. gada 20. aprīlī Eiropas Parlamenta ratificētā MiCA ir pirmā šāda veida sistēma pasaulē – tā sniedz skaidras pamatnostādnes un standartus kriptovalūtu tirgus dalībniekiem ar mērķi nodrošināt patērētāju aizsardzību un uzturēt tirgus integritāti.

MiCA ir plānots ieviest periodā no 2024. gada vidus līdz 2025. gada sākumam, un Eiropa varētu kļūt par pirmo reģionu, kur ieviesta šāda veida normatīvā regulējuma sistēma. Izveidojot standartizētu pieeju, MiCA tiecas atbalstīt inovācijas un attīstību kriptovalūtu tirgū, vienlaikus risinot iespējamos riskus un izaicinājumus.

Kādi ir MiCA galvenie komponenti?

MiCA ietver vairākus svarīgus komponentus, kuru mērķis ir nodrošināt pārskatāmību, stabilitāti un patērētāju aizsardzību Eiropas kriptovalūtu tirgū.

1. Licencēšanas prasības

Viens no galvenajiem MiCA komponentiem ir licencēšanas prasības kriptoaktīvu izdevējiem (ar dažiem izņēmumiem) un ar kriptovalūtām saistītu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, biržām un maku pakalpojumu nodrošinātājiem. Šie noteikumi palīdz vienkāršot sākotnējo kriptovalūtu piedāvājumu (ICO) un vērtspapīru tokenu piedāvājumu (STO) procesus un nodrošināt, ka izdevēji ievēro informācijas izpaušanas un pārskatāmības prasības.

2. Stabilās kriptovalūtas un tokeni ar aktīvu nodrošinājumu

MiCA ietver specifiskas prasības aktīviem piesaistītiem tokeniem (ART) un elektroniskās naudas tokeniem (EMT), kas varētu radīt finanšu stabilitātes riskus. ART ir kriptovalūtu tokeni, kurus var apmainīt pret vairākām bezseguma valūtām, fiziskiem aktīviem vai kriptovalūtām, bet ETM ir tokeni, kuru vērtība piesaistīta vienai bezseguma valūtai. Šī sistēma nosaka autorizācijas procesus, kapitāla prasības un pārvaldības struktūras stabilo kriptovalūtu izdevējiem, palīdzot saglabāt to stabilitāti un pārliecinātos, ka tie ievēro minimālās aktīvu rezervju prasības.

3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un terorisma finansēšanas novēršanas (CTF) noteikumi

MiCA pastiprina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un terorisma finansēšanas novēršanas (CTF) noteikumus kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem. Viņiem ir jāievieš stingras AML/CTF procedūras, kas atbilst esošajam regulējumam, piemēram, ES Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai (AMLD). Līdz ar to ir vieglāk kontrolēt riskus, kas saistīti ar nelikumīgām aktivitātēm kriptovalūtu ekosistēmā.

4. Patērētāju aizsardzība

MiCA patērētāju aizsardzības pasākumi ir paredzēti investoru un tirgotāju aizsardzībai, nosakot tirgus dalībniekiem vairākus pienākumus. Tas ietver pirms līgumu noslēgšanas sniedzamo informāciju, noteikumus par mērķētajiem sludinājumiem un pakalpojumu piedāvājumu obligāto pārskatāmību. Izvirzot stingras pārskatāmības un informācijas sniegšanas prasības, MiCA ļauj saukt pie atbildības tirgus dalībniekus, tādējādi mazinot krāpniecības un citu nesankcionētu darbību iespējamību.

5. Uzraudzība un regulējuma piemērošana

MiCA nodrošina uzraudzības un regulējuma piemērošanas sistēmu, izveidojot uzraudzības iestādes valstiskā un starptautiskā mērogā. Valsts uzraudzības iestādes pārraudzīs pakalpojumu sniedzēju darbību, bet Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) uzraudzīs noteiktus aspektus, piemēram, stabilās kriptovalūtas un starptautiskos pakalpojumus. Sadarbība starp valstu un starptautiskajām iestādēm varētu palīdzēt efektīvi ieviest MiCA regulējumu visās Eiropas Savienības valstīs.

Kā MiCA ietekmēs kriptovalūtu tirgu?

MiCA būs plaša ietekme uz dažādām ieinteresētajām pusēm Eiropas kriptovalūtu tirgū. Standartizētu vadlīniju ieviešana varētu vienkāršot uzņēmumu darbību un sniegt skaidrību normatīvā regulējuma jomā. Biržām un maku pakalpojumu sniedzējiem, iespējams, būs jāveic izmaiņas savās platformās, lai nodrošinātu atbilstību jaunajām prasībām. 

Turpretī individuālie investori varētu iegūt no labākas patērētāju aizsardzības un lielākas pārskatāmības, lai gan daļa investoru varētu būt noraizējušies par iespējamiem privātuma riskiem, kas izriet no stingriem noteikumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un "Pazīsti savu klientu" (PSK) procedūru jomā.

Kādas ir MiCA priekšrocības? 

Kriptovalūtu tirgus regulējums (MiCA) piedāvā vairākas iespējamās priekšrocības Eiropas kriptovalūtu tirgum un tā dalībniekiem.

1. Patērētāju aizsardzība 

MiCA izvirza skaidrus noteikumus un standartizētas prasības saistībā ar sniedzamo informāciju, lai aizsargātu investorus no krāpniekiem kriptovalūtu tirgū. Uzlabojumi patērētāju aizsardzības jomā var veicināt investoru uzticēšanos un tirgus līdzdalību.

2. Tirgus integritāte 

Regulējot un uzraugot tirgus dalībniekus, piemēram, biržas un maku pakalpojumu sniedzējus, MiCA veicina tirgus pārskatāmību un integritāti, veidojot taisnīgu un konkurētspējīgu vidi.

3. Apjomīgāki institucionālie ieguldījumi

MiCA nodrošinātā juridiskā noteiktība un stabilā normatīvā sistēma varētu piesaistīt vairāk institucionālo investoru. Lielāka institucionālo investoru dalība var iepludināt tirgū vairāk kapitāla, tādējādi veicinot kriptovalūtu tirgus turpmāku izaugsmi un briedumu.

4. Leģitimācija un inovācijas

Ieviešot standartizētu regulējumu, kriptovalūtu tirgū varētu tikt iegūts augstāka līmeņa likumiskums un valdības atbalsts. Konsekventa un pārskatāma normatīvā regulējuma vide var veicināt arī inovācijas un ieguldījumus Eiropas Savienībā.

Kādi ir MiCA ierobežojumi? 

Lai gan MiCA mērķis ir izveidot visaptverošu normatīvo vidi kriptovalūtu tirgus attīstībai Eiropas Savienībā, šim regulējumam ir arī vairāki trūkumi.

1. Lielākas atbilstības izmaksas 

MiCA nosaka tirgus dalībniekiem papildu atbilstības procedūras, kas var palielināt operatīvās izmaksas, jo īpaši mazākiem uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, kam var būt grūti rast resursus atbilstības nodrošināšanai.

2. Mazāka pseidonimitāte

MiCA stingro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un "Pazīsti savu klientu" (PSK) noteikumu dēļ daļa tirgus dalībnieku varētu zaudēt pseidonimitāti. Šis aspekts varētu atturēt no iesaistīšanās ES kriptovalūtu tirgū tās privātpersonas un uzņēmumus, kam svarīgs privātums.

3. Pārmērīga regulējuma risks 

Daļa nozares dalībnieku uzskata, ka pārmērīgs regulējums varētu kavēt inovācijas un konkurenci, jo tirgus dalībniekiem var būt sarežģīti noorientēties daudzajās juridiskajās prasībās. MiCA ieviešana, nekaitējot inovācijām, ir liels izaicinājums regulējošajām iestādēm.

4. Šķēršļi mazo uzņēmumu ienākšanai tirgū 

Atbilstības MiCA prasībām nodrošināšanai nepieciešamie resursi var neļaut ienākt tirgū mazākiem uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, un ieguvēji būtu lielie tirgus dalībnieki, kam ir vairāk resursu. Šādi šķēršļi var mazināt dažādību kriptovalūtu tirgū un kavēt jaunu risinājumu izstrādi.

Noslēgumā 

MiCA ir nozīmīga un visaptveroša iniciatīva saistībā ar plaukstošā kriptovalūtu tirgus regulējumu Eiropas Savienībā. Ieviešot standartizētu regulējumu, ar šo sistēmu ir paredzēts līdzsvarot patērētāju aizsardzību, tirgus integritāti un inovācijas un veicināt drošākas, pārskatāmas un atbildīgas kriptovalūtu tirgus vides izveidi. 

Taču MiCA ieviešana rada ne tikai priekšrocības, bet arī izaicinājumus, un ieinteresētajām pusēm ir jāapzinās to iespējamā ietekme. Turpinoties MiCA ieviešanai, visām iesaistītajām pusēm ir svarīgi būt informētām un aktīvi rīkoties, lai veidotu prasībām atbilstošu un plaukstošu tirgu.

Turpini lasīt

Atruna un brīdinājums par risku: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.