Περιπτώσεις χρήσης του blockchain: εφοδιαστική αλυσίδα
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Περιπτώσεις χρήσης του blockchain: εφοδιαστική αλυσίδα

Περιπτώσεις χρήσης του blockchain: εφοδιαστική αλυσίδα

Έχει δημοσιευτεί Feb 13, 2019Έχει ενημερωθεί Apr 8, 2024
7m

Περιπτώσεις χρήσης του blockchain: εφοδιαστική αλυσίδα

Ανακαλύψτε τον τρόπο με τον οποίο το blockchain φέρνει την επανάσταση στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, αποδοτικότητα και εξοικονόμηση κόστους σε όλο το δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Κύρια σημεία αναφοράς

  • Μια εφοδιαστική αλυσίδα είναι μια σύνθετη διαδικασία μετατροπής των πρώτων υλών σε αγαθά και της παράδοσής τους στους πελάτες.

  • Το τρέχον σύστημα διαχείρισης του εφοδιασμού δεν διαθέτει διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ενσωμάτωση.

  • Η τεχνολογία blockchain αντιμετωπίζει αποτελεσματικά αυτά τα προβλήματα, αλλά συναντά δυσκολίες στην εφαρμογή της στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Εισαγωγή

Μια εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα δίκτυο ανθρώπων και επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη δημιουργία και διανομή ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας - από τους αρχικούς προμηθευτές μέχρι τους τελικούς χρήστες και πελάτες. Ένα βασικό σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει συχνά τους προμηθευτές τροφίμων ή πρώτων υλών, τους παραγωγούς (στάδιο επεξεργασίας), τις εταιρείες εφοδιαστικής και τους τελικούς λιανοπωλητές.

Προς το παρόν, το σύστημα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας πλήττεται από έλλειψη αποτελεσματικότητας και διαφάνειας και τα περισσότερα δίκτυα αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν προσπαθούν να ενσωματώσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ιδανικά, τα προϊόντα και τα υλικά, καθώς και τα χρήματα και τα δεδομένα πρέπει να διακινούνται απρόσκοπτα στα διάφορα στάδια της αλυσίδας.

Ωστόσο, το σημερινό μοντέλο δυσκολεύει τη διατήρηση ενός συνεπούς και αποτελεσματικού συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας - γεγονός που επηρεάζει αρνητικά όχι μόνο την κερδοφορία των εταιρειών αλλά και την τελική τιμή λιανικής πώλησης.

Η κρίση του 2020 με τον COVID επανέφερε τα προβλήματα στην επιφάνεια με νέα ισχύ. Ο μέσος καταναλωτής παρατήρησε τότε τις συνέπειες του όρου "εφοδιαστική αλυσίδα" όταν χρειάστηκε να περιμένει την άφιξη των αγαθών πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο λόγω των παγκόσμιων περιορισμών.

Ορισμένα από τα πιο επείγοντα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χρήση της τεχνολογίας blockchain, καθώς παρέχει νέους τρόπους καταχώρισης, μετάδοσης και δημοσίευσης δεδομένων.

Τα πλεονεκτήματα χρήσης του blockchain για την εφοδιαστική αλυσίδα

Εφόσον τα blockchain έχουν σχεδιαστεί ως κατανεμημένα συστήματα, είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στην παραποίηση και μπορούν να ταιριάξουν πολύ καλά στα δίκτυα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ένα blockchain αποτελείται από μια αλυσίδα block δεδομένων, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω κρυπτογραφικών τεχνικών που διασφαλίζουν ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να παραποιηθούν - εκτός αν συμφωνεί ολόκληρο το δίκτυο.

Επομένως, τα συστήματα blockchain προσφέρουν μια ασφαλή και αξιόπιστη αρχιτεκτονική μεταφοράς πληροφοριών. Παρόλο που χρησιμοποιείται συχνά για την καταγραφή συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, η τεχνολογία blockchain μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στη διασφάλιση όλων των ειδών ψηφιακών δεδομένων και η εφαρμογή της στο δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη.

Διαφανείς και αμετάβλητες εγγραφές

Φανταστείτε ότι έχουμε διάφορες εταιρείες και ιδρύματα που συνεργάζονται μεταξύ τους. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα blockchain για να καταγράφουν δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία και την ιδιοκτησία των υλικών και των προϊόντων τους. Κάθε μέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να δει τι συμβαίνει καθώς οι πόροι μετακινούνται από εταιρεία σε εταιρεία. Από τη στιγμή που τα αρχεία δεδομένων δεν μπορούν να τροποποιηθούν, δεν θα υπήρχε αμφιβολία για το ποιος ήταν ο υπεύθυνος εάν προέκυπτε κάποιο πρόβλημα.

Μείωση του κόστους

Προκύπτουν πολλές σπατάλες λόγω της αναποτελεσματικότητας του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις βιομηχανίες με αναλώσιμα αγαθά. Η βελτιωμένη παρακολούθηση και η διαφάνεια των δεδομένων βοηθούν τις εταιρείες να εντοπίζουν αυτούς τους τομείς σπατάλης, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν μέτρα εξοικονόμησης κόστους.
Το blockchain μπορεί επίσης να καταργήσει τις προμήθειες που σχετίζονται με τα κεφάλαια που εισέρχονται και εξέρχονται από διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς και εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών. Αυτές οι προμήθειες μειώνουν τα περιθώρια κέρδους, οπότε η δυνατότητα να μην υπολογίζονται είναι σημαντική.

Δημιουργία διαλειτουργικών δεδομένων

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της τρέχουσας εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η αδυναμία ενσωμάτωσης δεδομένων σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος της διαδικασίας. Τα blockchain αναπτύσσονται ως κατανεμημένα συστήματα που διατηρούν ένα μοναδικό και διαφανές αποθετήριο δεδομένων. Κάθε κόμβος του δικτύου (κάθε μέρος) συμμετέχει στην προσθήκη νέων δεδομένων και στην επαλήθευση της ακεραιότητάς τους. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε ένα blockchain είναι προσβάσιμες σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Επομένως, μια εταιρεία μπορεί εύκολα να επαληθεύσει ποιες πληροφορίες διαβιβάζονται από μια άλλη.

Αντικατάσταση EDI

Πολλές εταιρείες βασίζονται σε συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI) για την αποστολή επιχειρησιακών πληροφοριών μεταξύ τους. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται συχνά τμηματικά και όχι σε πραγματικό χρόνο. Αν μια αποστολή χαθεί ή η κοστολόγηση αλλάξει γρήγορα, οι άλλοι συμμετέχοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας θα λάβουν αυτές τις πληροφορίες μόνο μετά την αποστολή της επόμενης παρτίδας EDI. Με το blockchain, οι πληροφορίες ενημερώνονται τακτικά και μπορούν να διανεμηθούν γρήγορα σε όλες τις εμπλεκόμενες οντότητες.

Ψηφιακές συμφωνίες και κοινή χρήση εγγράφων

Σημαντική είναι η καθολική εκδοχή της αλήθειας για κάθε τύπο ανταλλαγής εγγράφων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η απαραίτητη τεκμηρίωση και οι συμβάσεις μπορούν να συσχετιστούν με συναλλαγές blockchain και ψηφιακές υπογραφές, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν πρόσβαση στην αρχική έκδοση των συμφωνιών και των εγγράφων. 

Το blockchain διασφαλίζει την αμεταβλητότητα των εγγράφων και οι συμφωνίες μπορούν να τροποποιηθούν μόνο αν συμφωνήσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Με αυτόν τον τρόπο, οι οργανισμοί μπορούν να ξοδεύουν λιγότερο χρόνο με τους δικηγόρους τους μελετώντας τη γραφειοκρατία ή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να εστιάζουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή στην προώθηση της ανάπτυξης της επιχείρησης.

Βελτίωση της ποιότητας των αγαθών

Η τεχνολογία blockchain επιτρέπει την παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων κατά το πέρασμά τους από ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό επιτρέπει ταχύτερο και αποτελεσματικότερο εντοπισμό και απομάκρυνση ελαττωματικών προϊόντων. Αυτό είναι προς όφελος του καταναλωτή, καθώς θα έχει μικρότερη πιθανότητα να λάβει ένα κατεστραμμένο αγαθό. Οι επιχειρήσεις θα έχουν κίνητρο να εστιάζουν στην παραγωγή αποθεμάτων υψηλής ποιότητας, καθώς τα ελαττωματικά εμπορεύματα θα μπορούν πάντοτε να εντοπίζονται από τους ομότιμους και να απορρίπτονται.

Οι προκλήσεις της υιοθέτησης του blockchain στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Παρόλο που η τεχνολογία blockchain έχει πολλές δυνατότητες στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις και περιορισμοί που αξίζει να εξεταστούν.

Ανάπτυξη νέων συστημάτων

Τα συστήματα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την εφοδιαστική αλυσίδα του οργανισμού, ίσως να μην μπορούν να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον που βασίζεται στο blockchain. Η αναδιάρθρωση της υποδομής και των επιχειρησιακών διαδικασιών της εταιρείας είναι ένα σημαντικό έργο που μπορεί να διαταράξει τις λειτουργίες και να αποσπάσει πόρους από άλλα έργα. Συνεπώς, τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη μπορεί να διστάζουν να εγκρίνουν αυτού του είδους τις επενδύσεις προτού διαπιστώσουν την ευρεία υιοθέτησή τους από άλλους σημαντικούς παράγοντες του κλάδου τους.

Η συμμετοχή των εταίρων

Οι εταίροι που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει επίσης να είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν την τεχνολογία blockchain. Παρόλο που οι οργανισμοί εξακολουθούν να επωφελούνται από την κάλυψη μόνο ενός μέρους της διαδικασίας από το blockchain, δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από αυτό όταν υπάρχουν εμπόδια. Επιπλέον, δεν επιθυμούν όλες οι εταιρείες τη διαφάνεια.

Διαχείριση αλλαγών

Μόλις αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα που βασίζεται σε blockchain, οι επιχειρήσεις πρέπει να προωθήσουν την υιοθέτησή του στους υπαλλήλους τους. Ένα σχέδιο διαχείρισης αλλαγών θα πρέπει να ασχολείται με το τι είναι το blockchain, με τους τρόπους με τους οποίους βελτιώνει τα εργασιακά τους καθήκοντα και πώς να εργάζονται με τα νέα συστήματα που το περιλαμβάνουν. Ένα συνεχές πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να καλύψει νέα χαρακτηριστικά ή καινοτομίες της τεχνολογίας blockchain, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο και πόρους.

Συμπεράσματα

Αρκετοί σημαντικοί παράγοντες του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν ήδη υιοθετήσει τα κατανεμημένα συστήματα που βασίζονται σε blockchain και έχουν δημιουργήσει πόρους για να προωθήσουν τη χρήση τους. Για παράδειγμα, το Food Trust της IBM χρησιμοποιεί την τεχνολογία blockchain για να αυξήσει τη διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων. Είναι πιθανό να συναντήσουμε παγκόσμιες πλατφόρμες εφοδιαστικής αλυσίδας που θα αξιοποιούν την τεχνολογία blockchain για την απλούστευση του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείες ανταλλάσσουν πληροφορίες καθώς διακινούνται προϊόντα και υλικά.

Η τεχνολογία blockchain μπορεί να αλλάξει τους οργανισμούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, από την παραγωγή και την επεξεργασία έως την εφοδιαστική και τη λογοδοσία. Κάθε συμβάν μπορεί να καταγράφεται και να επαληθεύεται για τη δημιουργία σαφών και αμετάβλητων εγγραφών. Επομένως, η χρήση του blockchain στα δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας έχει σίγουρα τη δυνατότητα να εξαλείψει σημεία αναποτελεσματικότητας που είναι τόσο συνηθισμένα στα παραδοσιακά μοντέλα διαχείρισης.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημία προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.