Možnosti využití blockchainu: dodavatelský řetězec
Domů
Články
Možnosti využití blockchainu: dodavatelský řetězec

Možnosti využití blockchainu: dodavatelský řetězec

Začátečníci
Zveřejněno Feb 13, 2019Aktualizováno Apr 8, 2024
7m

Možnosti využití blockchainu: dodavatelský řetězec

Zjistěte, jak může blockchain způsobit revoluci v oblasti řízení dodavatelského řetězce a zajistit v celé síti dodavatelského řetězce transparentnost, efektivitu a úspory nákladů.

Hlavní body:

  • Dodavatelský řetězec je komplikovaný proces přeměny surovin na zboží a jejich dodání zákazníkům.

  • Současný systém řízení dodávek postrádá transparentnost, efektivitu a integraci.

  • Blockchainová technologie tyto problémy řeší efektivně, ale při implementaci v dodavatelském řetězci se potýká s obtížemi.

Úvod

Dodavatelský řetězec je síť lidí a podniků, kteří se podílí na vytváření a distribuci konkrétního produktu nebo služby – od počátečních dodavatelů až ke koncovým uživatelům a zákazníkům. Základní systém dodavatelských řetězců často zahrnuje dodavatele potravin nebo surovin, výrobce (fáze zpracování), logistické společnosti a konečné maloobchodníky.

V současné době je systém řízení dodavatelského řetězce sužován nedostatečnou efektivitou a transparentností a většina řetězců se potýká s obtížemi při snaze integrovat všechny zúčastněné strany. V ideálním případě by se produkty a materiály, stejně jako peníze a data, měly hladce pohybovat různými fázemi řetězce.

Současný model však udržování stabilního a efektivního systému dodavatelského řetězce ztěžuje, což negativně ovlivňuje nejen ziskovost společností, ale i konečnou maloobchodní cenu.

Koronavirová krize v roce 2020 způsobila, že se tyto problémy v ještě horší podobě vynořily opět na povrch. Průměrný spotřebitel pak mnohem častěji slýchával o „dodavatelském řetězci“, když musel čekat, až zboží kvůli globálním omezením dorazí s mnohem větším zpožděním, než bylo obvyklé.

Blockchainová technologie přináší nové způsoby zaznamenávání, převádění a sdílení dat, a dokáže tak vyřešit některé z nejpalčivějších problémů dodavatelského řetězce.

Výhody používání blockchainu v rámci dodavatelského řetězce

Blockchainy jsou navržené jako distribuované systémy, takže jsou vysoce odolné proti úpravám a umí se velmi dobře přizpůsobit sítím dodavatelských řetězců. Blockchain tvoří řetězec bloků dat. Ty jsou propojené kryptografickými technikami, které zajišťují, že uložená data nelze změnit ani s nimi manipulovat, pokud s tím nesouhlasí celá síť.

Blockchainové systémy jsou proto bezpečnou a spolehlivou architekturou pro předávání informací. I když se blockchainová technologie často používá k zaznamenávání kryptoměnových transakcí, může být velmi užitečná i k zabezpečení všech druhů digitálních dat a její použití v síti dodavatelského řetězce by mohlo přinést mnoho výhod.

Transparentní a neměnné záznamy

Představte si několik společností a institucí, které spolupracují. Ty mohou blockchainový systém používat k zaznamenávání údajů o poloze a vlastnictví materiálů a výrobků. Každý člen dodavatelského řetězce uvidí, co se děje při přesunu zdrojů z jedné společnosti do druhé. Vzhledem k tomu, že datové záznamy nelze měnit, nebylo by pochyb o tom, kdo je za případný problém odpovědný.

Snižování nákladů

Kvůli neefektivitě v síti dodavatelského řetězce dochází k velkému plýtvání. Tento problém převládá zejména v odvětvích, která pracují se zbožím podléhajícím rychlé zkáze. Zlepšené sledování a transparentnost dat pomáhají společnostem tyto nehospodárné oblasti identifikovat, aby mohly zavést úsporná opatření.
Blockchain dokáže také eliminovat poplatky spojené s převody finančních prostředků mezi různými bankovními účty a zpracovateli plateb. Tyto poplatky snižují ziskové marže, takže jejich vyřazení ze hry by bylo významnou úsporou.

Vytváření interoperabilních dat

Jedním z nejvýznamnějších problémů současného dodavatelského řetězce je neschopnost integrovat data napříč všemi partnery v procesu. Blockchainy jsou vybudované jako distribuované systémy, které udržují jedinečné a transparentní úložiště dat. K přidávání nových dat a ověřování jejich integrity přispívá každý uzel sítě (každá strana). To znamená, že všechny informace uložené na blockchainu jsou přístupné všem zúčastněným stranám, takže jedna společnost může snadno ověřit, jaké informace odesílá druhá společnost.

Náhrada elektronické výměny dat

Mnoho společností se spoléhá na systémy elektronické výměny dat, které si vzájemně posílají obchodní informace. Tato data se ale často neodesílají v reálném čase a místo toho se posílají po dávkách. Pokud se zásilka ztratí nebo se ceny rychle změní, ostatní účastníci dodavatelského řetězce získají tyto informace až poté, co se odešle další dávka. Blockchain informace pravidelně aktualizuje a je možné je rychle distribuovat všem zúčastněným subjektům.

Digitální smlouvy a sdílení dokumentů

Jediná verze pravdy je důležitá pro jakýkoli typ sdílení dokumentů v dodavatelském řetězci. Potřebnou dokumentaci a smlouvy je možné propojit s blockchainovými transakcemi a digitálními podpisy, aby všichni účastníci měli přístup k původní verzi dohod a dokumentů. 

Blockchain zajišťuje neměnnost dokumentů a dohody je možné měnit pouze v případě, že se na tom shodnou všechny zúčastněné strany. Díky tomu mohou organizace trávit méně času se svými právníky nebo u jednacího stolu a zaměřit se na vývoj nových produktů nebo podporu růstu podnikání.

Zvyšování kvality zboží

Blockchainová technologie umožňuje sledovat kvalitu produktů při průchodu celým dodavatelským řetězcem. Umožňuje to rychlejší a efektivnější detekci a eliminaci vadných produktů. Pro spotřebitele je to výhodné v tom, že by existovala nižší pravděpodobnost, že obdrží poškozené zboží. Firmy by zase byly motivovány k tomu, aby se zaměřily na výrobu vysoce kvalitních zásob, protože vadné zboží mohou odhalit a zlikvidovat partneři.

Výzvy související s přijetím blockchainu v oblasti řízení dodavatelských řetězců

I když má blockchainová technologie v odvětví dodavatelského řetězce velký potenciál, existují i určité výzvy a omezení, které je dobré zvážit.

Nasazování nových systémů

Systémy vytvořené speciálně pro dodavatelský řetězec nějaké organizace nemusí být schopné přizpůsobit se blockchainovému prostředí. Přepracování infrastruktury a obchodních procesů společnosti je významný závazek, který může narušit provoz a odebrat zdroje z jiných projektů. Vyšší management tak může s podpisem takového typu investice váhat, dokud neuvidí široké přijetí od ostatních významných hráčů v odvětví.

Zapojení partnerů

Ochota přijmout blockchainovou technologii musí být i ze strany partnerů dodavatelského řetězce. I když organizace pořád získají výhody i z pouze částečného pokrytí procesu, plného využití se v případě zdráhavých partnerů nedočkají. Transparentnost navíc není něco, po čem touží každá společnost.

Řízení změn

Po zavedení blockchainového systému musí podniky jeho přijetí propagovat mezi zaměstnanci. Plán řízení změn by se měl zabývat tím, co je blockchain, jak zlepšuje pracovní povinnosti a jak s takovým systémem pracovat. Pokračující školicí program se může zabývat novými funkcemi nebo inovacemi v blockchainové technologii, což ale vyžaduje čas a zdroje.

Závěrem

Několik velkých hráčů v odvětví dodavatelských řetězců už blockchainové distribuované systémy využívá a vytváří zdroje na podporu jejich používání. Například IBM Food Trust využívá blockchainovou technologii ke zvýšení transparentnosti v potravinovém řetězci. Pravděpodobně uvidíme globální platformy dodavatelských řetězců, které budou blockchainovou technologii využívat k zefektivnění způsobu, jakým společnosti sdílí informace o pohybu produktů a materiálů.

Blockchainová technologie může transformovat organizace mnoha různými způsoby – od výroby a zpracování až po logistiku a zodpovědnost. Každou akci je možné zaregistrovat a ověřit, a vytvořit tak transparentní a neměnný záznam. Proto má použití blockchainu v sítích dodavatelských řetězců potenciál eliminovat oblasti neefektivity, které jsou v tradičních modelech řízení velmi běžné.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.