Случаи на използване на блокчейн: верига за доставки
Начало
Статии
Случаи на използване на блокчейн: верига за доставки

Случаи на използване на блокчейн: верига за доставки

Начинаещ
Публикувано Feb 13, 2019Актуализирано Aug 7, 2023
5m

Веригата за доставки е мрежа от хора и фирми, участващи в създаването и разпространението на конкретен продукт или услуга - по целия път от първоначалните доставчици до крайните потребители и клиенти. Една основна система на веригата за доставки често включва доставчиците на храни или суровини, производителите (етап на преработка), логистичните компании и крайните търговци на дребно.

Понастоящем системата за управление на веригата за доставки е засегната от липса на ефективност и прозрачност и повечето мрежи срещат трудности, когато се опитват да интегрират всички участващи страни. В идеалния случай продуктите и материалите, както и парите и данните трябва да се движат безпроблемно през различните етапи на веригата.

Настоящият модел обаче затруднява поддържането на последователна и ефективна система на веригата за доставки - което се отразява отрицателно не само върху рентабилността на компаниите, но и върху крайната цена на дребно.

Някои от най-належащите проблеми на веригата за доставки могат да бъдат решени чрез използването на блокчейн технология, тъй като тя предоставя нови начини за запис, предаване и споделяне на данни.


Ползите от използването на блокчейн за веригата за доставки

Тъй като блокчейните са проектирани като разпределени системи, те са силно устойчиви на модификации и могат да пасват много добре на мрежите на веригата за доставки. Блокчейнът се състои от верига от блокове данни, които са свързани чрез криптографски техники, които гарантират, че съхранените данни не могат да бъдат променени или подправени - освен ако цялата мрежа не е съгласна.

Следователно блокчейн системите осигуряват сигурна и надеждна архитектура за предаване на информация. Въпреки че често се използва за записване на трансакции с криптовалута, блокчейн технологията може да бъде изключително полезна за защита на всички видове цифрови данни и прилагането им към мрежата на веригата за доставки може да донесе много ползи.


Прозрачни и неизменни записи

Представете си, че имаме няколко компании и институции, които работят заедно. Те могат да използват блокчейн система, за да записват данни за местоположението и собствеността на техните материали и продукти. Всеки член на веригата за доставки може да види какво се случва, докато ресурсите се движат от компания на компания. Тъй като записите с данни не могат да бъдат променяни, няма да има съмнение коя е отговорната страна, ако нещо се обърка.


Намаляване на разходите

Голяма част от разточителството възниква поради неефективността в мрежата на веригата за доставки. Този проблем е особено разпространен в индустриите, които имат нетрайни стоки. Подобреното проследяване и прозрачността на данните помагат на компаниите да идентифицират тези разточителни области, за да могат да въведат мерки за спестяване на разходи.

Блокчейнът може също така да елиминира таксите, свързани с преминаването на средства в и от различни банкови сметки и платежни процесори. Тези такси намаляват маржовете на печалбата, така че възможността да ги извадите от уравнението е важна.


Създаване на оперативно съвместими данни

Един от най-значимите проблеми с текущата верига на доставки е невъзможността да се интегрират данни от всеки партньор в процеса. Блокчейните са изградени като разпределени системи, които поддържат уникално и прозрачно хранилище на данни. Всеки възел на мрежата (всяка страна) допринася за добавянето на нови данни и проверката на тяхната цялост. Това означава, че цялата информация, съхранявана в блокчейн, е достъпна за всички участващи страни, така че едната компания може лесно да провери каква информация се излъчва от другата.


Замяна на електронния обмен на данни (EDI)

Много компании разчитат на системи за електронен обмен на данни (EDI), за да изпращат бизнес информация една на друга. Тези данни обаче често излизат на партиди, а не в реално време. Ако дадена пратка изчезне или цените се променят бързо, другите участници във веригата за доставки ще получат тази информация само след излизането на следващата партида EDI. С блокчейн информацията се актуализира редовно и може бързо да бъде разпространена до всички участващи субекти.


Цифрови споразумения и споделяне на документи

Една единствена версия на истината е важна за всеки тип споделяне на документи във веригата за доставки. Необходимата документация и договори могат да бъдат свързани с блокчейн трансакции и цифрови подписи, така че всички участници да имат достъп до оригиналната версия на споразуменията и документите. 

Блокчейнът гарантира неизменност на документите и споразуменията могат да бъдат променяни само ако всички участващи страни постигнат консенсус. По този начин организациите могат да прекарват по-малко време със своите адвокати в разглеждане на документите или на масата за преговори и повече време за разработване на нови продукти или насърчаване на растежа на бизнеса.


Предизвикателствата на приемането на блокчейн в управлението на веригата за доставки

Въпреки че блокчейн технологията има огромен потенциал за индустрията на веригата за доставки, има някои предизвикателства и ограничения, които си струва да бъдат разгледани.


Внедряване на нови системи

Системите, които са специално създадени за веригата за доставки на организацията, може да не са в състояние да се адаптират към среда, базирана на блокчейн. Преразглеждането на инфраструктурата и бизнес процесите на компанията е значително начинание, което може да наруши операциите и да отнеме ресурси от други проекти. По този начин висшето ръководство може да се колебае да предприеме този тип инвестиция, преди да види широко приемане от други големи играчи в тяхната индустрия.


Привличане на партньори на борда

Партньорите, участващи във веригата за доставки, също трябва да имат желание да се включат в блокчейн технологията. Въпреки че организациите все още получават ползи, ако дори част от процеса е поет от блокчейна, те не могат да се възползват напълно от него, когато има откази. Освен това прозрачността не е нещо, което всички компании желаят.


Управление на промените

След като системата, базирана на блокчейн, е въведена, фирмите трябва да насърчават приемането ѝ сред своите служители. Планът за управление на промените трябва да се отнася до това какво представлява блокчейнът, начините, по които той подобрява техните работни задължения и как да работят с новите системи, които го включват. Една текуща програма за обучение може да се занимава с нови функции или иновации в блокчейн технологията, но това със сигурност изисква време и ресурси.


Поглед към бъдещето

Няколко големи играчи в индустрията на веригата за доставки вече възприемат базирани на блокчейн разпределени системи и създават ресурси, за да насърчат използването им. Вероятно ще видим глобални платформи на веригата за доставки, които използват блокчейн технологията, за да рационализират начина, по който компаниите споделят информация, докато продуктите и материалите се движат.

Блокчейн технологията може да трансформира организациите по много различни начини, от производство и обработка до логистика и отчетност. Всяко събитие може да бъде регистрирано и проверено, за да се създадат прозрачни и неизменни записи. Следователно използването на блокчейн в мрежите на веригата за доставки със сигурност има потенциала да елиминира областите на неефективност, които са толкова често срещани в традиционните модели на управление.