Случаи на използване на блокчейн: верига за доставки
Начало
Статии
Случаи на използване на блокчейн: верига за доставки

Случаи на използване на блокчейн: верига за доставки

Начинаещ
Публикувано Feb 13, 2019Актуализирано Apr 8, 2024
7m

Случаи на използване на блокчейн: верига за доставки

Открийте как блокчейн революционизира управлението на веригата за доставки, като гарантира прозрачност, ефективност и икономии на разходи в цялата мрежа на веригата за доставки.

Ключови изводи

  • Веригата за доставки е сложен процес на преобразуване на суровини в стоки и доставката им на клиентите.

  • На настоящата система за управление на доставките липсва прозрачност, ефективност и интеграция.

  • Блокчейн технологията се справя ефективно с тези проблеми, но е изправена пред трудности при прилагането ѝ във веригата за доставки.

Въведение

Веригата за доставки е мрежа от хора и фирми, участващи в създаването и разпространението на конкретен продукт или услуга - по целия път от първоначалните доставчици до крайните потребители и клиенти. Една основна система на веригата за доставки често включва доставчиците на храни или суровини, производителите (етап на преработка), логистичните компании и крайните търговци на дребно.

Понастоящем системата за управление на веригата за доставки е засегната от липса на ефективност и прозрачност и повечето мрежи срещат трудности, когато се опитват да интегрират всички участващи страни. В идеалния случай продуктите и материалите, както и парите и данните трябва да се движат безпроблемно през различните етапи на веригата.

Настоящият модел обаче затруднява поддържането на последователна и ефективна система на веригата за доставки - което се отразява отрицателно не само върху рентабилността на компаниите, но и върху крайната цена на дребно.

COVID кризата от 2020 г. накара проблемите да изплуват отново с нова сила. Тогава средният потребител е забелязал последиците от термина „верига за доставки“, когато е трябвало да чака стоките да пристигнат много по-дълго от обикновено поради глобалните ограничения.

Някои от най-належащите проблеми на веригата за доставки могат да бъдат решени чрез използването на блокчейн технология, тъй като тя предоставя нови начини за запис, предаване и споделяне на данни.

Ползите от използването на блокчейн за веригата за доставки

Тъй като блокчейните са проектирани като разпределени системи, те са силно устойчиви на модификации и могат да пасват много добре на мрежите на веригата за доставки. Блокчейнът се състои от верига от блокове данни, които са свързани чрез криптографски техники, които гарантират, че съхранените данни не могат да бъдат променени или подправени - освен ако цялата мрежа не е съгласна.

Следователно блокчейн системите осигуряват сигурна и надеждна архитектура за предаване на информация. Въпреки че често се използва за записване на трансакции с криптовалута, блокчейн технологията може да бъде изключително полезна за защита на всички видове цифрови данни и прилагането им към мрежата на веригата за доставки може да донесе много ползи.

Прозрачни и неизменни записи

Представете си, че имаме няколко компании и институции, които работят заедно. Те могат да използват блокчейн система, за да записват данни за местоположението и собствеността на техните материали и продукти. Всеки член на веригата за доставки може да види какво се случва, докато ресурсите се движат от компания на компания. Тъй като записите с данни не могат да бъдат променяни, няма да има съмнение коя е отговорната страна, ако нещо се обърка.

Намаляване на разходите

Голяма част от разточителството възниква поради неефективността в мрежата на веригата за доставки. Този проблем е особено разпространен в индустриите, които имат нетрайни стоки. Подобреното проследяване и прозрачността на данните помагат на компаниите да идентифицират тези разточителни области, за да могат да въведат мерки за спестяване на разходи.
Блокчейнът може също така да елиминира таксите, свързани с преминаването на средства в и от различни банкови сметки и платежни процесори. Тези такси намаляват маржовете на печалбата, така че възможността да ги извадите от уравнението е важна.

Създаване на оперативно съвместими данни

Един от най-значимите проблеми с текущата верига за доставки е невъзможността да се интегрират данни от всеки партньор в процеса. Блокчейните са изградени като разпределени системи, които поддържат уникално и прозрачно хранилище на данни. Всеки възел на мрежата (всяка страна) допринася за добавянето на нови данни и проверката на тяхната цялост. Това означава, че цялата информация, съхранявана в блокчейн, е достъпна за всички участващи страни, така че едната компания може лесно да провери каква информация се излъчва от другата.

Замяна на електронния обмен на данни (EDI)

Много компании разчитат на системи за електронен обмен на данни (EDI), за да изпращат бизнес информация една на друга. Тези данни обаче често излизат на партиди, а не в реално време. Ако дадена пратка изчезне или цените се променят бързо, другите участници във веригата за доставки ще получат тази информация само след излизането на следващата партида EDI. С блокчейн информацията се актуализира редовно и може бързо да бъде разпространена до всички участващи субекти.

Цифрови споразумения и споделяне на документи

Една единствена версия на истината е важна за всеки тип споделяне на документи във веригата за доставки. Необходимата документация и договори могат да бъдат свързани с блокчейн трансакции и цифрови подписи, така че всички участници да имат достъп до оригиналната версия на споразуменията и документите. 

Блокчейнът гарантира неизменност на документите и споразуменията могат да бъдат променяни само ако всички участващи страни постигнат консенсус. По този начин организациите могат да прекарват по-малко време с адвокатите си в разглеждане на документите или на масата за преговори и да се съсредоточат върху разработването на нови продукти или насърчаване на растежа на бизнеса.

Повишаване качеството на стоките

Блокчейн технологията прави възможно проследяването на качеството на продуктите, докато преминават през цялата верига за доставки. Това позволява по-бързо и по-ефективно откриване и елиминиране на дефектен продукт. Това е от полза за потребителя, тъй като той би имал по-малка възможност да получи повредена стока. Фирмите биха били стимулирани да се съсредоточат върху производството на висококачествен инвентар, тъй като дефектните стоки винаги могат да бъдат забелязани от партньорите и изхвърлени.

Предизвикателствата на приемането на блокчейн в управлението на веригата за доставки

Въпреки че блокчейн технологията има голям потенциал за индустрията на веригата за доставки, има някои предизвикателства и ограничения, които си струва да бъдат взети предвид.

Внедряване на нови системи

Системите, които са специално създадени за веригата за доставки на организацията, може да не са в състояние да се адаптират към среда, базирана на блокчейн. Преразглеждането на инфраструктурата и бизнес процесите на компанията е значително начинание, което може да наруши операциите и да отнеме ресурси от други проекти. По този начин висшето ръководство може да се колебае да предприеме този тип инвестиция, преди да види широко приемане от други големи играчи в тяхната индустрия.

Привличане на партньори на борда

Партньорите, участващи във веригата за доставки, също трябва да имат желание да се включат в блокчейн технологията. Въпреки че организациите все още получават ползи, ако дори част от процеса е поет от блокчейна, те не могат да се възползват напълно от него, когато има откази. Освен това прозрачността не е нещо, което всички компании желаят.

Управление на промените

След като системата, базирана на блокчейн, е въведена, фирмите трябва да насърчават приемането ѝ сред своите служители. Планът за управление на промените трябва да се отнася до това какво представлява блокчейнът, начините, по които той подобрява техните работни задължения и как да работят с новите системи, които го включват. Една текуща програма за обучение може да се занимава с нови функции или иновации в блокчейн технологията, но това изисква време и ресурси.

Заключителни мисли

Няколко големи играчи в индустрията на веригата за доставки вече възприемат базирани на блокчейн разпределени системи и създават ресурси, за да насърчат използването им. Например IBM Food Trust използва блокчейн технология, за да повиши прозрачността във веригата за доставки на храни. Вероятно ще видим глобални платформи на веригата за доставки, които използват блокчейн технологията, за да рационализират начина, по който компаниите споделят информация, докато продуктите и материалите се движат.

Блокчейн технологията може да трансформира организациите по много различни начини, от производство и обработка до логистика и отчетност. Всяко събитие може да бъде регистрирано и проверено, за да се създадат прозрачни и неизменни записи. Следователно използването на блокчейн в мрежите на веригата за доставки със сигурност има потенциала да елиминира областите на неефективност, които са толкова често срещани в традиционните модели на управление.

Допълнителни статии

Отказ от отговорност и предупреждение за риск: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без представяне или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите собствен съвет от подходящи професионални съветници. Когато статията е предоставена от сътрудник трета страна, имайте предвид, че тези изразени мнения принадлежат на сътрудника трета страна и не отразяват непременно тези на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да претърпите. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск.