Τι είναι το BNB Greenfield;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το BNB Greenfield;

Τι είναι το BNB Greenfield;

Έχει δημοσιευτεί Mar 3, 2023Έχει ενημερωθεί Nov 6, 2023
8m

TL;DR

Τον Φεβρουάριο του 2023, κυκλοφόρησε το whitepaper του BNB Greenfield, το οποίο εισήγαγε ένα νέο δομικό και οικονομικό πρότυπο για τα δεδομένα στην εποχή του Web3. Το BNB Greenfield χρησιμοποιεί το BNB ως εγγενές token του και είναι το τρίτο blockchain στο οικοσύστημα BNB Chain, μετά το BNB Beacon Chain και το BNB Smart Chain.

Με λίγα λόγια, παρέχει αποκεντρωμένες υποδομές αποθήκευσης εντός του ευρύτερου οικοσυστήματος του BNB Chain, έτσι ώστε οι χρήστες και οι αποκεντρωμένες εφαρμογές (decentralized applications, ή dApp) να μπορούν να δημιουργούν, να αποθηκεύουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα που κατέχουν πλήρως. Το αποτέλεσμα είναι μια νέα οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα, όπου όλοι οι συμμετέχοντες στο οικοσύστημα του BNB Chain μπορούν πλέον να κατέχουν, να χρησιμοποιούν και να δημιουργούν έσοδα από δεδομένα.

Εισαγωγή

Το Web3 είναι ένα όραμα για το μέλλον του internet, στο οποίο οι χρήστες έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων και των διαδικτυακών εμπειριών τους. Η τεχνολογία blockchain έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη μετάβαση προς το Web3. Τα blockchain έχουν ενεργοποιήσει τις συναλλαγές peer-to-peer (P2P) χωρίς την ανάγκη αξιόπιστων τρίτων μερών, καθώς και τη δημιουργία dApp που χρησιμοποιούν έξυπνες συμβάσεις για την αυτοματοποίηση των συμφωνιών. 

Η διαφάνεια και η ιδιοκτησία δεδομένων είναι τα επόμενα βήματα για να αναδειχθούν οι πλήρεις δυνατότητες του Web3. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για αποκεντρωμένη αποθήκευση, η οποία επιτρέπει την αποθήκευση και την πρόσβαση στα δεδομένα με κατανεμημένο τρόπο και όχι σε έναν μόνο κεντρικό διακομιστή. Το BNB Greenfield καλύπτει αυτήν την ανάγκη μέσω σχεδίων για τη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου συστήματος αποθήκευσης δεδομένων, καθώς και μιας ολόκληρης οικονομίας για να το συμπληρώσει.

Τι είναι η αποκεντρωμένη αποθήκευση δεδομένων;

Η αποκεντρωμένη αποθήκευση δεδομένων είναι ένας τρόπος αποθήκευσης δεδομένων σε ένα κατανεμημένο δίκτυο υπολογιστών και όχι σε μια κεντρική τοποθεσία. Τα δεδομένα διαιρούνται και κατανέμονται σε πολλούς υπολογιστές ή κόμβους που θα αποθηκευτούν σε όλο το δίκτυο, με κάθε κόμβο να συμβάλλει στην αποθήκευση. Αυτό καθιστά δυνατή την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων χωρίς να βασίζεται σε έναν κεντρικό διακομιστή ή μεμονωμένη οντότητα ελέγχου. 

Η κεντρική αποθήκευση δεδομένων, από την άλλη πλευρά, είναι εδώ και πολλά χρόνια δημοφιλής. Συνεπάγεται την αποθήκευση δεδομένων σε έναν μόνο διακομιστή (ή ένα σύμπλεγμα διακομιστών στην ίδια τοποθεσία) και τη διαχείριση όλων από έναν συγκεκριμένο πάροχο. Η αποθήκευση στο cloud, για παράδειγμα, είναι συνήθως συγκεντρωμένη, με δεδομένα που αποθηκεύονται σε διακομιστές που ελέγχονται από μία μόνο εταιρεία, όπως την Amazon ή την Google.

Οι υπέρμαχοι της κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων υποστηρίζουν ότι επιτρέπει την εύκολη διαχείριση και πρόσβαση, καθώς όλα τα δεδομένα βρίσκονται σε ένα μέρος. Επιπλέον, η κεντρική οντότητα που είναι υπεύθυνη φέρει την ευθύνη για να διασφαλίσει ότι υπάρχει η κατάλληλη ασφάλεια και ότι υπάρχουν διαδικασίες για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την ανάκτηση των δεδομένων, εφόσον απαιτείται.

Ωστόσο, η δομή της κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων έχει και τις αδυναμίες της. Καθώς όλα βρίσκονται σε ένα μέρος, οι χάκερ μπορούν να στοχεύσουν ένα μεμονωμένο σημείο αποτυχίας. Επιπλέον, οποιοδήποτε πρόβλημα με τον κεντρικό διακομιστή θα έκανε όλα τα δεδομένα σε αυτόν μη προσβάσιμα. Εδώ μπορεί να βοηθήσει η αποκεντρωμένη αποθήκευση δεδομένων.

Πλεονεκτήματα της αποκεντρωμένης αποθήκευσης δεδομένων

Η αποκεντρωμένη αποθήκευση δεδομένων έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα συγκριτικά με την κεντρική αποθήκευση δεδομένων:

 1. Καλύτερη ασφάλεια. Αυτό οφείλεται στο ότι τα δεδομένα διαδίδονται σε πολλούς κόμβους αντί να βρίσκονται σε έναν μόνο διακομιστή, γεγονός που καθιστά πολύ πιο δύσκολο για τους χάκερ να διεισδύσουν στην αποθήκευση δεδομένων και να εξαγάγουν πληροφορίες.

 2. Βελτιωμένη ανθεκτικότητα. Σε αντίθεση με τα κεντρικά συστήματα, η αποκεντρωμένη αποθήκευση δεν έχει κανένα μεμονωμένο σημείο αποτυχίας, καθώς τα δεδομένα βρίσκονται σε πολλούς κόμβους. Έτσι, ακόμα κι αν πέσει ένας κόμβος, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα από άλλους κόμβους του δικτύου.

 3. Ελευθερία και έλεγχος χρηστών. Η αποκεντρωμένη αποθήκευση δίνει στους χρήστες τον έλεγχο των δεδομένων τους και του τρόπου χρήσης και πρόσβασης σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα υπόκεινται στις πολιτικές ενός κεντρικού παρόχου, ο οποίος μπορεί να αλλάξει τους όρους ανά πάσα στιγμή.

 4. Μεγαλύτερη προστασία απορρήτου. Άλλο ένα πλεονέκτημα του να έχουν οι χρήστες την ευθύνη των δεδομένων τους είναι ότι αυξάνεται σημαντικά το απόρρητο. Σε αντίθεση με τις κεντρικές οντότητες, όποιος θέλει να αποθηκεύσει δεδομένα σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα δεν χρειάζεται να παρέχει προσωπικά στοιχεία.

 5. Αποδοτικότητα της αγοράς. Η χρήση οικονομιών που βασίζονται σε token μέσα σε αποκεντρωμένα συστήματα αποθήκευσης μπορεί να ενθαρρύνει τον κόσμο να συνεισφέρει διαθέσιμους πόρους αποθήκευσης προκειμένου να λάβει ανταμοιβές. Αυτό, με τη σειρά του, εξασφαλίζει ένα πιο βιώσιμο και αποκεντρωμένο οικοσύστημα.

Τι είναι το BNB Greenfield;

Η αποκέντρωση είναι μία από τις βασικές ιδιότητες της τεχνολογίας blockchain του Web3. Η βασική αρχή σχεδιασμού είναι ότι δεν είναι ένα πρόσωπο ή οργανισμός υπεύθυνος. Η τεχνολογία επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές με ασφάλεια χωρίς να χρειάζεται να βασίζονται σε τρίτους για να διατηρείται η εμπιστοσύνη. 

Ανοίγει, επίσης, τον δρόμο για την αυτοματοποίηση αυτών των αλληλεπιδράσεων από έξυπνες συμβάσεις, επιτρέποντας τη δημιουργία dApp που υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων — από υπηρεσίες αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (decentralized finance, ή DeFi) έως παιχνίδια (GameFi) και πολλά ακόμη.

Το BNB Chain είναι ένα διανεμημένο δίκτυο blockchain, στο οποίο οι προγραμματιστές και οι καινοτόμοι μπορούν να δημιουργήσουν dApp ως μέρος της μετάβασης στο Web3. Τη στιγμή της συγγραφής αυτού του άρθρου (Φεβρουάριος 2023), το BNB Chain είναι το μεγαλύτερο blockchain έξυπνων συμβάσεων στον κόσμο όσον αφορά τον όγκο συναλλαγών και τους καθημερινούς ενεργούς χρήστες.

Την 1η Φεβρουαρίου 2023, το BNB Chain ανακοίνωσε την κυκλοφορία του whitepaper του BNB Greenfield. Συνοψίζοντας, το BNB Greenfield παρέχει αποκεντρωμένη υποδομή αποθήκευσης εντός του ευρύτερου οικοσυστήματος του BNB Chain. Η ιδέα είναι να βοηθηθούν οι χρήστες και τα dApp στη δημιουργία, αποθήκευση και ανταλλαγή δεδομένων με πλήρη ιδιοκτησία και στη διαμόρφωση μιας νέας οικονομίας δεδομένων.

Πώς λειτουργεί το BNB Greenfield;

Το BNB Greenfield είναι ένα blockchain προσανατολισμένο στην αποθήκευση, το οποίο αλληλεπιδρά με ένα αποκεντρωμένο δίκτυο παρόχων αποθήκευσης (storage providers, ή SP). Οι χρήστες ανεβάζουν τα δεδομένα τους με μοναδικά δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης. Οι SP αποθηκεύουν αυτά τα δεδομένα εκτός αλυσίδας με κατάλληλο πλεόνασμα και αντίγραφα ασφαλείας, ενώ τα μεταδεδομένα του καθολικού BNB των χρηστών αποθηκεύονται στο blockchain BNB Greenfield.

Χάρη σε μια εγγενή cross-chain γέφυρα, όλες οι πτυχές των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο οικοσύστημα του BNB Greenfield μπορούν εύκολα να μεταφερθούν στο BNB Smart Chain, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στο υπάρχον οικοσύστημα dApp του BNB Chain, όσο και σε μια νέα γενιά dApp στο BNB Greenfield. Αυτά τα dApp μπορούν είτε να βοηθήσουν τους χρήστες να αλληλεπιδράσουν με το οικοσύστημα του Greenfield είτε να λειτουργήσουν ως προϊόντα Web3 που αξιοποιούν τα διαθέσιμα δεδομένα. 

Η δυνατότητα μοναδικής διαμόρφωσης αδειών σε δεδομένα σε ένα εγγενές περιβάλλον με δυνατότητα έξυπνων συμβάσεων υποστηρίζει χιλιάδες δυνητικά επιχειρηματικά μοντέλα που θα ωφελήσουν τους χρήστες και άλλους συμμετέχοντες στο BNB Greenfield.

Πιθανές περιπτώσεις χρήσης

Παρατίθενται μερικές από τις δυνατότητες που μπορεί να ξεκλειδώσει το BNB Greenfield για τη δημιουργία ενός νέου κύματος dApp.

 1. Φιλοξενία ιστοτόπων. Δεδομένου ότι το BNB Greenfield παρέχει API και χρησιμοποιεί έννοιες που μοιάζουν πολύ με το Amazon S3, οι χρήστες μπορούν εύκολα να αναπτύξουν τους ιστότοπούς τους μέσω του BNB Greenfield και να διαχειρίζονται εύκολα τις πληρωμές τους με BNB.

 2. Προσωπική αποθήκευση cloud. Με τα ιδιωτικά τους κλειδιά, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους μονάδες δίσκου δικτύου χρησιμοποιώντας το BNB Greenfield για να μεταφορτώσουν και να λάβουν τα κρυπτογραφημένα αρχεία, τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους μέσω επιτραπέζιου υπολογιστή και φορητών συσκευών.

 3. Αποθήκευση δεδομένων στο blockchain. Τα Επίπεδα 1 περιέχουν δεκάδες terabyte ιστορικών δεδομένων, μεγάλο μέρος των οποίων είναι αδρανές. Το BNB Greenfield μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση αυτών των δεδομένων, μειώνοντας τον λανθάνοντα χρόνο των Επιπέδων 1 και βελτιώνοντας τη διαθεσιμότητα δεδομένων, καθώς και για την παροχή αδρανών δεδομένων στα Επίπεδα 1 όταν χρειάζεται. Το Greenfield μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως φθηνότερη επιλογή για την αποθήκευση rollup δεδομένων συναλλαγών Επιπέδου 2.

 4. Δημοσίευση. Οι συντάκτες μπορούν να αποθηκεύσουν τα έργα τους στο BNB Greenfield και να τα αντικατοπτρίσουν στο BNB Smart Chain, όπου μπορούν να τα πουλήσουν παραχωρώντας άδειες ανάγνωσης στις διευθύνσεις των αγοραστών μετά τη λήψη της πληρωμής.

 5. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το BNB Greenfield παρέχει την υποδομή για τους influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τους βασικούς διαμορφωτές της κοινής γνώμης προκειμένου να έχουν πλήρη κατοχή του περιεχομένου και των δεδομένων τους. Έναντι αμοιβής, τα dApp μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα και να τα δημοσιεύσουν στο ευρύ κοινό μέσω ενός αποκεντρωμένου κοινωνικού δικτύου.

 6. Αγορά προσωπικών δεδομένων. Αυτό ίσως να είναι το πιο περίπλοκο πρόβλημα που έχετε να αντιμετωπίσετε αυτήν τη στιγμή: πώς να κατέχετε τα δεδομένα σας — όπως προβολές σελίδων, εγγραφές, κλικ, δεδομένα συμπεριφοράς και πολλά άλλα — και να μην επιτρέπετε σε πλατφόρμες (συνήθως μεγάλα, κεντρικά μονοπώλια) να τα διαχειρίζονται κακώς ή ακόμη και να τα καταχρώνται.

Το BNB Greenfield θα επιτρέπει στις εφαρμογές να αποθηκεύουν τα κρυπτογραφημένα προσωπικά δεδομένα σας στον προσωπικό λογαριασμό σας και θα δίνει σε άλλες εφαρμογές τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιούν μόνο εάν χορηγήσετε την άδειά σας. Ακόμα καλύτερα, μπορείτε ακόμη και να χρεώνετε μια προμήθεια για αυτήν τη χρήση των δεδομένων σας.

Δημιουργία του BNB Greenfield και ενός testnet

Από τον Φεβρουάριο του 2023, η βασική ομάδα προγραμματιστών του BNB Chain ασχολείται ενεργά με το Amazon Web Services (AWS), το NodeReal, και το Blockdaemon. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται στο BNB Greenfield, με σχέδια για ένα testnet τους ερχόμενους μήνες. 

Το BNB Greenfield έχει δημιουργηθεί ώστε να περιλαμβάνει τις κοινότητες τόσο του Web2 όσο και του Web3. Τα API έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με τα δημοφιλή συστήματα αποθήκευσης cloud και, ενώ οι προμήθειες θα καταβάλλονται σε BNB, θα χρεώνονται σε USD, παρέχοντας στους χρήστες μια ολοκληρωμένη κατανόηση της δομής κόστους του BNB Greenfield.

Συμπεράσματα: Το BNB Greenfield και το μέλλον του Web3

Όπως φαίνεται από τη λίστα περιπτώσεων χρήσης, η άφιξη του BNB Greenfield έχει τη δυνατότητα να ανοίξει διάπλατα τις πόρτες σε ένα εντελώς νέο κύμα νέων, καινοτόμων και διαφανών επιχειρηματικών μοντέλων Web3 για dApp.

Η διαφάνεια και η ιδιοκτησία δεδομένων είναι το επόμενο βήμα για να αναδειχθούν οι πλήρεις δυνατότητες του Web3. Το BNB Greenfield θα συνεχίσει να αναπτύσσει αυτό το νέο σύνορο σε συνεργασία με την ευρύτερη κοινότητα του Web3, προς όφελος της επόμενης γενιάς χρηστών.

Η κυκλοφορία του whitepaper του BNB Greenfield τον Φεβρουάριο του 2023 είναι μόνο το πρώτο βήμα στο μονοπάτι προς τη μεγαλύτερη ανεξαρτησία δεδομένων, την ιδιοκτησία και τις ευκαιρίες για χρήστες, κατασκευαστές και την ευρύτερη κοινότητα του Web3.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών και προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Διαβάστε την πλήρη αποποίηση ευθύνης μας εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού μπορεί να μεταβάλλονται. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, καθώς είναι πιθανό και να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Δεν είναι οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.