Vad är BNB Greenfield?
Hem
Artiklar
Vad är BNB Greenfield?

Vad är BNB Greenfield?

Avancerad
Publicerad Mar 3, 2023Uppdaterad Jul 12, 2023
8m

TL;DR

I februari 2023 släpptes BNB Greenfields vitpapper, som introducerade ett nytt strukturellt och ekonomiskt paradigm för data i Web3-eran. BNB Greenfield använder BNB som sin egen token och är den tredje blockkedjan i BNB Chain-ekosystemet, efter BNB Beacon Chain och BNB Smart Chain.

Kort sagt ger den en decentraliserad lagringsinfrastruktur inom det bredare BNB Chain-ekosystemet, så att användarna och decentraliserade applikationer (DApps) kan skapa, lagra och utbyta data som de äger själva. Resultatet är en ny datadriven ekonomi, där alla deltagare i BNB Chains ekosystem nu kan äga, använda sig av och tjäna pengar på data.

Introduktion

Web3 är en vision för framtidens internet, där användarna har mer kontroll över sina data och onlineupplevelser. Blockkedjetekniken har spelat en stor roll i denna övergång till Web3. Blockkedjor har möjliggjort peer-to-peer-transaktioner (P2P) utan behov av betrodda tredje parter, liksom skapandet av dApps som använder smarta kontrakt för att automatisera avtal. 

Transparens och dataägande är nästa steg för att låsa upp Web3:s fulla potential. Därför finns det ett ökande behov av decentraliserad lagring, vilket gör att data kan lagras och nås på ett distribuerat sätt, snarare än på en enda centraliserad server. BNB Greenfield tillgodoser detta behov genom sina planer att skapa ett decentraliserat datalagringssystem, liksom en hel ekonomi för att komplettera det.

Vad är decentraliserad datalagring?

Decentraliserad datalagring är ett sätt att lagra data över ett distribuerat nätverk av datorer, snarare än på en central plats. Data delas upp och sprids ut mellan flera datorer eller noder som ska lagras på nätverket och där alla noder bidrar med lagring. Detta gör det möjligt att lagra stora mängder data utan att förlita sig på en central server eller en enda kontrollerande enhet. 

Centraliserad datalagring har å andra sidan varit ett populärt val i många år. Detta val innebär lagring av data på en enda server (eller kluster av servrar på samma plats) och allt hanteras av en specifik leverantör. Molnlagring är till exempel vanligtvis centraliserad, där data lagras på servrar som styrs av ett enda företag, till exempel Amazon eller Google.

Förespråkare för centraliserad datalagring menar att det möjliggör enkel hantering och åtkomst, eftersom alla data finns på ett ställe. Dessutom är det den centraliserade enhetens jobb att ansvara för att se till att lämplig säkerhet finns på plats och att det finns processer för att säkerhetskopiera och återställa data om det behövs.

Strukturen för centraliserad datalagring har emellertid även sina svagheter. Eftersom allt är på ett enda ställe kan hackare rikta in sig på en enda felpunkt. Dessutom skulle ett problem på den centrala servern göra alla data på den otillgänglig. Det är här decentraliserad datalagring kan hjälpa till.

Fördelar med decentraliserad datalagring

Decentraliserad datalagring har ett antal fördelar jämfört med centraliserad datalagring:

 1. Bättre säkerhet. Detta beror på att data sprids över flera noder snarare än att vara på en enda server, vilket gör det mycket svårare för hackare att infiltrera datalagringen och komma åt information.

 2. Förbättrad motståndskraft. Till skillnad från centraliserade system har decentraliserad lagring ingen enskild felpunkt, eftersom data finns på flera noder. Så även om en enhet går offline kan användarna fortfarande komma åt data från andra noder i nätverket.

 3. Användarfrihet och kontroll. Decentraliserad lagring ger användarna kontroll över sina egna data samt hur de används och nås. På så sätt omfattas de inte av en centraliserad leverantörs policyer, som kan ändra villkoren när som helst.

 4. Mer integritet. En annan konsekvens av att låta användarna ansvara för sina egna data är att detta väsentligt ökar integriteten. Till skillnad från centraliserade enheter behöver alla som vill lagra data i ett decentraliserat system inte skicka in någon personlig information.

 5. Marknadseffektiv. Användningen av tokenbaserade ekonomier inom decentraliserade lagringssystem kan uppmuntra individer att bidra med tillgängliga lagringsresurser för att få belöningar. Detta säkerställer i sin tur ett mer hållbart och decentraliserat ekosystem.

Vad är BNB Greenfield?

Decentralisering är en av grundegenskaperna hos Web3:s blockkedjeteknik. Den viktigaste designprincipen är att ingen person eller organisation är ansvarig. Tekniken tillåter användarna att föra över filer säkert, utan att behöva lita på en tredje part för att upprätthålla förtroende. 

Tekniken öppnar också upp dörren för smarta kontrakt för att automatisera dessa interaktioner, vilket möjliggör skapandet av dApps som stöder ett brett utbud av produkter – från decentraliserade finanstjänster (DeFi) till spel (GameFi) med mera.

BNB Chain är ett distribuerat blockkedjenätverk där utvecklare och innovatörer kan bygga DApps som en del av övergången till Web3. I skrivande stund (februari 2023) är BNB Chain världens största blockkedja för smarta kontrakt när det gäller transaktionsvolym och dagliga aktiva användare.

Den 1 februari 2023 utannonserade BNB Chain lanseringen av BNB Greenfields vitpapper. Sammanfattningsvis tillhandahåller BNB Greenfield decentraliserad lagringsinfrastruktur inom det övergripande BNB Chain-ekosystemet. Tanken är att hjälpa användare och DApps att skapa, lagra och utbyta data med fullt ägande och bilda en ny dataekonomi.

Hur fungerar BNB Greenfield?

BNB Greenfield är en lagringsorienterad blockkedja som interagerar med ett decentraliserat nätverk av lagringsleverantörer (Storage Providers/SP:er). Användarna laddar upp sina data med unika åtkomst- och användningsbehörigheter. Lagringsleverantörerna lagrar data utanför kedjan med ordentlig redundans och säkerhetskopiering, medan metadata för användarnas BNB-huvudbok lagras på BNB Greenfields blockkedja.

Tack vare en inbyggd tvärkedjebro kan alla aspekter av data som lagras i BNB Greenfield-ekosystemet enkelt överföras till BNB Smart Chain, där de kan användas både i det befintliga BNB Chain dApp-ekosystemet, liksom tillsammans med en ny generation BNB Greenfield DApps. Dessa DApps kan antingen hjälpa användarna att interagera med Greenfield-ekosystemet eller fungera som Web3-produkter som utnyttjar tillgängliga data. 

Möjligheten att unikt konfigurera behörigheter för data i en inbyggd och aktiverad miljö med smarta kontrakt möjliggör otaliga potentiella affärsmodeller som kommer att gynna användare och andra BNB Greenfield-användare.

Potentiella användningsområden

Här är några av möjligheterna som BNB Greenfield kan låsa upp för att skapa en ny våg av DApps.

 1. Webbhotell. Eftersom BNB Greenfield tillhandahåller API:er och använder koncept som liknar Amazon S3, kan användarna enkelt distribuera sina webbplatser via BNB Greenfield och enkelt hantera sina betalningar med BNB.

 2. Personlig molnlagring. Med sina privata nycklar kan användarna skapa sina egna nätverksenheter med BNB Greenfield för att ladda upp och ladda ner sina krypterade filer, foton och videor via sina stationära och mobila enheter.

 3. Datalagring i blockkedjan. L1:er innehåller dussintals terabyte med tidigare data, varav en stor del är vilande. BNB Greenfield kan användas för att lagra dessa data, minska L1-latensen och förbättra datatillgängligheten, samt leverera vilande data till L1 vid behov. Greenfield kan även användas som ett billigare alternativ för att lagra L2-samlade transaktionsdata.

 4. Publicering. Författare kan lagra sitt arbete på BNB Greenfield och spegla dem på BNB Smart Chain, där de kan sälja dem genom att ge läsbehörighet till köparadresser efter att ha fått betalningen.

 5. Sociala medier. BNB Greenfield tillhandahåller infrastrukturen för influencers och viktiga opinionsledare på sociala medier så att de själva kan äga sina egna innehåll och data. Mot en avgift kan DApps använda denna information och publicera den till en offentlig publik via ett decentraliserat socialt nätverk.

 6. Personuppgiftsmarknaden. Detta kan vara det mest komplicerade problemet att ta itu med nu: hur du äger dina data – till exempel sidvisningar, registreringar, klick, beteendedata med mera – och inte tillåta plattformar (vanligtvis stora, centraliserade monopol) att hantera eller till och med missbruka data.

BNB Greenfield gör det möjligt för applikationer att lagra dina krypterade personuppgifter på ditt eget personliga konto och endast tillåta andra applikationer att använda dem om du ger dem tillstånd. Du kan till och med ta ut en avgift för denna användning av dina data.

Uppbyggnaden av BNB Greenfield och ett testnet

Sedan februari 2023 har BNB Chains grundläggande utvecklarteam aktivt engagerat Amazon Web Services (AWS), NodeReal och Blockdaemon. Dessutom har de redan börjat arbeta med BNB Greenfield, med planer på ett testnet under de kommande månaderna. 

BNB Greenfield är byggt för att vara inkluderande för både Web2- och Web3-communityn. API:er är utformade för att fungera på samma sätt som populära molnlagringssystem och även om avgifterna betalas i BNB så kommer de att debiteras i USD, vilket ger användarna en konsekvent förståelse för BNB Greenfields kostnadsstruktur.

Sammanfattningsvis: BNB Greenfield och framtiden för Web3

Som framgår av listan över användningsområden, har introduktionen av BNB Greenfield potential att öppna portarna för en helt ny våg av nya, innovativa och transparenta Web3-affärsmodeller för DApps.

Transparens och dataägande är nästa steg för att låsa upp Web3:s fulla potential. BNB Greenfield kommer att fortsätta utveckla denna nya gräns i samarbete med den bredare Web3-communityn, till förmån för nästa generation användare.

Lanseringen av BNB Greenfields vitpapper i februari 2023 var bara det första steget i resan mot ett större dataoberoende, ägande och möjligheter för användare, skapare och den bredare Web3-communityn.

Mer information

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig "i befintligt skick" och endast för allmän information och i utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Innehållet ska inte tolkas som finansiell rådgivning och det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta är inte ekonomisk rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.