Jak vytvořit NFT
Domů
Články
Jak vytvořit NFT

Jak vytvořit NFT

Pokročilí
Zveřejněno Apr 17, 2023Aktualizováno Dec 11, 2023
8m

TL;DR

 • Digitální aktiva, jako jsou umělecká díla, sběratelské předměty, herní předměty a další je možné změnit na nezaměnitelné tokeny(NFT).

 • Tvorba NFT je poměrně jednoduchý a dostupný proces. Abyste se ale dokázali orientovat v poplatcích a cenotvorbě NFT, musíte rozumět blockchainové technologii a kryptoměnovému ekosystému.

 • Klíčový je také výběr správného blockchainu a tržiště k ražbě a prodeji NFT.

Co je NFT?

NFT jsou digitální aktiva, která mohou v digitální sféře zastupovat vlastnictví jedinečných předmětů. Ukládají se do veřejně ověřitelné decentralizované účetní knihy, což znamená, že je nelze snadno upravovat, kopírovat ani duplikovat. 

NFT nabízí tvůrcům nové způsoby zpeněžení, takže podporují inovace a růst kreativních odvětví.

Nejlepší možnosti využití NFT

NFT se jako nově vznikající technologie neustále zkoumají v různých odvětvích. Tady jsou některá z hlavních využití NFT:

Umění

Digitální umění – včetně obrázků, interaktivních děl a dokonce i výtvorů umělé inteligence – je možné tokenizovat a vytvořit z něj NFT. Umělcům to umožňuje vytvářet, prodávat a sledovat své digitální výtvory.

videa

Videoobsah, jako jsou filmy, hudební videa nebo dokonce živé sportovní přenosy, mohou být zastupovány pomocí NFT. Videotvůrci tak mohou oslovit globální publikum a zpeněžit svou práci.

Hudba

Stejně tak mohou svou práci tokenizovat i hudebníci a lidé pracující se zvukem. Díky NFT mohou obejít třetí strany a prodávat skladby, alba nebo dokonce vstupenky na koncerty přímo svým fanouškům. Navíc se tito umělci mohou rozhodnout, že vybrané položky budou jedinečné nebo limitované.

Herní NFT a sběratelské předměty

NFT na sebe mohou vzít také podobu digitálních sběratelských předmětů, jako jsou sběratelské kartičky, virtuální mazlíčci nebo herní předměty. Poprvé od vzniku NFT je možné jejich vzácnost snadno ověřit a obchodovat je podobně jako fyzické sběratelské předměty. Mezi běžné příklady herních NFT patří herní měna, postavy a herní předměty, jako jsou zbraně, zbroj a vzhled.

Kdo může vytvářet NFT?

NFT může vytvářet prakticky kdokoli s přístupem k internetu, což svědčí o otevřené, decentralizované a dostupné povaze blockchainové technologie. Dostupnost a demokratizace blockchainové technologie umožňuje umělcům, hudebníkům, vývojářům her a doslova komukoli vytvářet NFT a experimentovat s nimi. Musíme ale upozornit také na to, že tvorba NFT vyžaduje určité znalosti o blockchainu a procesu ražby NFT.

Jak vytvořit NFT

Krok 1: výběr blockchainu

Vyberte si blockchainovou platformu, na které chcete NFT vytvořit. Nejčastěji se používá Ethereum, ale existují i další vhodné možnosti, jako je BNB Chain, Cardano, Solana nebo EOS. Než se pro nějakou platformu rozhodnete, prozkoumejte, jestli splňuje vaše konkrétní požadavky, jaké si účtuje poplatky a jaké peněženky jsou s ní kompatibilní.

Na vybraném blockchainu totiž zůstane trvalý záznam vašeho NFT, a proto je důležité vybrat takový, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Upozorňujeme, že po vyražení NFT už není možné výběr blockchainu změnit.

Krok 2: založení digitální peněženky a nahrání kryptoměny

Vytvořte si kryptoměnovou peněženku, která je kompatibilní se zvoleným blockchainem, abyste měli NFT a kryptoměny jak spravovat. Soukromý klíč nebo seed fráze si někde bezpečně uložte – ztráta by mohla vést ke ztrátě přístupu k peněžence a aktivům.

Dál si budete muset koupit nativní kryptoměnu vybraného blockchainu, abyste měli čím zaplatit poplatky gas za ražbu NFT. Tuto kryptoměnu si můžete koupit na burze nebo v peněžence (pokud to peněženka umožňuje).

Krok 3: výběr platformy NFT

Vyberte si platformu k vytvoření NFT a ověřte si, že je s vybraným blockchainem a peněženkou kompatibilní. Na trh neustále přibývají nová tržiště s NFT, která umožňují vytvářet NFT bez větších potíží. Některá z nich navíc nabízí služby od A do Z – od ražby přes zařazení do nabídky až po prodej.

Krok 4: vytvoření NFT

Konkrétní možnosti a kroky tvorby NFT se mohou v závislosti na zvoleném tržišti s NFT lišit. Proto byste se před vytvořením NFT měli seznámit s jeho rozhraním. Tyto obecné pokyny pro tvorbu NFT ale uplatníte na většině tržišť s NFT:

 1. Připojte peněženku: na vybraném tržišti s NFT vyhledejte možnost připojení digitální peněženky.

 2. Najděte možnost „Vytvořit NFT“: vyhledejte na tržišti sekci „Vytvořit“ nebo „Vyrazit“, která vás provede procesem tvorby NFT. Obvykle zde najdete možnosti pro nahrání mediálního souboru, nastavení vlastností NFT a poskytnutí dalších informací.

 3. Vytvořte mediální soubor: nástroje pro vytvoření NFT se mohou v závislosti na požadovaném typu digitálního aktiva lišit. Když chcete například vytvořit digitální umění, měli byste se poohlédnout po specializovaném softwaru pro obrázky, ilustrace nebo animace.

  Umělci mohou také použít specializovaný software, který jim umožňuje vytvářet 3D objekty, přidávat textury a materiály a výsledný model ve správném formátu exportovat. Stejně tak mohou fotografové použít editační software, aby výsledný snímek vylepšili. Nebo dokonce můžete v procesu tvorby používat umělou inteligenci a vytvořit umělecké NFT pouze pomocí textových pokynů.

  Nezapomeňte použít správné formáty, například JPG a PNG pro digitální umění a GLB pro 3D grafiku.

 4. Nahrajte mediální soubor: nahrajte obrázek, zvuk, video nebo jiný mediální soubor, který chcete tokenizovat jako NFT.

 5. Vyplňte údaje: uveďte název NFT a přidejte k němu popis. Můžete k němu přidat také další výhody, například přístup k exkluzivnímu obsahu nebo výhodám (jako jsou výuková videa nebo pozvánky do uzavřených chatovacích skupin). Oblíbenou možností je také limitovaný počet NFT, které je možné vytvořit. V závislosti na kontextu ale tato možnost může a nemusí být vhodná.

 6. Vytvořte své první NFT: po zadání všech potřebných informací a zvolení všech parametrů (včetně výběru blockchainu) klikněte na „Vytvořit“ nebo „Vyrazit“. Platforma zpracuje vaši žádost a vytvoří NFT.

Krok 5: nabídněte NFT k prodeji

Po vytvoření nemusí být NFT automaticky zařazen do prodeje. Pokud ho chcete prodat, najděte možnost přidání NFT na tržiště a nastavte si požadovanou cenu a další podmínky. Tento krok je nepovinný, ale umožní vám tvorbu lépe propagovat a zpeněžit.

Kolik stojí vytvoření NFT?

S vytvořením NFT jsou spojeny náklady, které souvisí především s blockchainovou sítí, na které se razí. Například za ražbu NFT musíte blockchainové síti zaplatit transakční poplatek za zpracování a ověření transakce. Tyto poplatky se platí v nativní kryptoměně a mohou se lišit v závislosti na vytížení sítě a poptávce.

Podobně některá tržiště s NFT účtují poplatek za vytvoření NFT. Tento poplatek může být stanoven pevnou částkou nebo procentem z prodejní ceny NFT. Pokud prodáváte NFT na tržišti, mohou se na vás vztahovat i poplatky nebo provize účtované platformou.

U NFT mohou podobně jako u tradičních uměleckých děl vznikat náklady na digitální uskladnění. Při plánování vytvoření NFT byste měli počítat s náklady na hostování a uložení obsahu pomocí služby centralizovaného nebo decentralizovaného úložiště.

Cenotvorba NFT

Cena NFT závisí na faktorech, jako je vzácnost, užitná hodnota, pověst autora, estetický vzhled, příběh a zapojení komunity. Správnou cenu NFT se můžete pokusit určit v několika krocích. Za prvé zhodnoťte jedinečnost a funkční využití v rámci virtuálních ekosystémů.

Za druhé porovnejte svůj NFT s podobnými NFT a prozkoumejte aktuální trendy na trhu. Jako referenční hodnotu ke stanovení přiměřené výchozí ceny vlastního NFT můžete například použít minimální ceny podobných kolekcí, čímž si zajistíte i konkurenceschopnost.

Cenotvorba NFT je ale jak umění, tak i věda. Proto byste měli být otevření úpravě cen na základě zpětné vazby od komunity a tržních podmínek. Cenné informace vám může poskytnout i konzultace s ostatními tvůrci NFT – kryptoměnová komunita má silné zastoupení, takže není obtížné najít lidi, kteří jsou ochotní pomoct.

Autorská práva a krádež obsahu NFT

Pro oblast NFT platí stejná autorská práva jako pro jakoukoli jinou tvůrčí práci a použití cizího díla bez svolení může mít právní důsledky. Proto by tvůrce NFT měl mít v zájmu minimalizace rizika jistotu, že má právo daný obsah použít.

Nejlepším způsobem, jak ochránit sebe a své NFT, je zajistit si právo daný obsah používat. Jinými slovy by tvůrce NFT měl buď práva k obsahu vlastnit, nebo mít povolení od původního tvůrce.

Krádeží cizího díla se vystavujete nejen riziku právních postihů, ale zároveň poškozujete původního tvůrce. Proto je důležité respektovat práci jiných lidí a před použitím něčeho, co není vaše, k vytvoření NFT si opatřit řádné povolení.

Shrnutí

NFT přinášejí do oblasti digitálních aktiv revoluci tím, že nabízí snadný způsob, jak prokázat vlastnictví a pravost různých digitálních aktiv, ať už jde o digitální umění, hudbu nebo videa.

Vzhledem k tomu, že vytváření NFT je stále dostupnější, čím dál tím víc tvůrců se k tomuto hnutí připojuje a zkoumá technologii, na které vše stojí. Upozorňujeme ale, že úspěšná tvorba NFT není jen o vytvoření digitálního aktiva, které lidé chtějí vidět a používat – musíte rozumět i dalším aspektům, jako jsou náklady a cenotvorba.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.