Jakým způsobem ovlivní umělá inteligence ekosystém v oblasti NFT umění?
Domů
Články
Jakým způsobem ovlivní umělá inteligence ekosystém v oblasti NFT umění?

Jakým způsobem ovlivní umělá inteligence ekosystém v oblasti NFT umění?

Pokročilí
Zveřejněno Mar 27, 2023Aktualizováno Dec 11, 2023
6m

TL;DR

Možnosti generátorů obrázků, které používají umělou inteligencí, jsou neomezené. Mají ale i řadu nevýhod. Na trhu přesyceném takovými obrázky může být pro umělce obtížné vyniknout. Objevuje se také nová poptávka po ukládání uměleckých děl a zabezpečení proti hackerům, kteří se snaží jedinečné výtvory v podobě NFT odcizit.

Úvod

Umělá inteligence hraje v poslední době ve světě umění stále větší roli. Díky algoritmům, které dokáží analyzovat obrovské množství dat a učit se z nich, umí umělá inteligence kombinovat různé umělecké styly a prvky, a vytvářet tak nová, inovativní díla.

Vzestup umělé inteligence mění mnoho odvětví a svět NFT není výjimkou. Umění generované umělou inteligencí se v ekosystému NFT stává čím dál oblíbenější a každému, bez ohledu na zkušenosti a dovednosti, umožňuje vytvářet jedinečná digitální umělecká díla.

Co je umělecké NFT vytvořené umělou inteligencí?

NFT umění vytvořené umělou inteligencí označuje digitální umělecké dílo vytvořené pomocí algoritmů umělé inteligence, které dokáží analyzovat velké množství dat a učit se z nich. Umí například kombinovat různé výtvarné styly, včetně barevných palet, tvarů a textur. Umění generované umělou inteligencí se tak může zcela lišit od stávajících stylů a technik, které jsou v současném světě umění běžné.

Prvek NFT přináší uměleckým dílům generovaným umělou inteligencí možnost ověření pomocí blockchainové technologie. Tyto NFT mohou mít podobu obrázků, animací a dokonce i dynamických NFT, které reagují na uživatelské zadání.

Využití umělé inteligence v oblasti uměleckých NFT

Pokrok v oblasti umělé inteligence se v odvětví NFT projevuje jako faktor ovlivňující některé kreativní sbírky a nové projekty už dnes. Přestože tyto techniky zatím nejsou obecně rozšířené, potenciální dopad umělé inteligence je možné rozdělit na tvorbu NFT, kontrolu kvality a ověřování. 

Tvorba

Umělou inteligenci je možné používat k vytváření jedinečných uměleckých NFT, jen k tomu místo nástrojů, jako jsou štětce, barvy nebo i software pro digitální ilustrace, používáte slova nebo „příkazy“. Jakmile je dílo hotové, můžete ho ukázat celému světu, a dokonce ho prostřednictvím kanálů, jako jsou tržiště s NFT, prodat.

Dvě klíčové technologie, které za uměním generovaným pomocí umělé inteligence stojí, jsou takzvaný „prompt engineering“ a generativní umělá inteligence. Prompt engineering je proces navrhování a zdokonalování textových příkazů, které model zpracování přirozeného jazyka používá k zahájení konverzace a navedení uživatele ke konkrétnímu výsledku.

Generativní umělou inteligencí se rozumí generování obrázků nebo jiných médií na základě různých pravidel nebo parametrů. Tato předdefinovaná omezení mohou vycházet z existujících dat nebo vzorů, nebo je může navrhnout umělec, aby vytvořil něco originálního. 

Generátor obrázků s umělou inteligencí může také umělecké NFT přizpůsobit tím, že bude naslouchat preferencím uživatele. Vzhledem k tomu, že takový typ uměleckého díla vzniká speciálně pro daného uživatele, jedná se obvykle o jedinečné dílo, které nelze replikovat.

Tento proces může vypadat nějak takto:

  1. Uživatel poskytne informace o svých preferencích, jako jsou oblíbené barvy, styly a zájmy.

  2. Generátor s umělou inteligencí na základě těchto preferencí vytvoří jedinečné umělecké dílo.

  3. Uživatel vygenerované umělecké dílo vyrazí na blockchainové platformě jako NFT.

Příklad tvorby: Bicasso

Bicasso je generátor obrázků v podobě NFT, který využívá sílu umělé inteligence a umožňuje uživatelům vytvářet na základě předem definovaných příkazů jedinečné digitální umění. Uživatelé mohou také nahrát podkladové obrázky, které může aplikace Bicasso kreativně vylepšit. Bicasso má navíc funkci ražby NFT, která uživatelům umožňuje jejich vygenerované obrázky vyrazit na síti BNB Smart Chain. Ty se jim pak automaticky uloží do peněženky.

Bicasso používá speciální typ hlubokého učení – model převodu textu na obraz, který umí generovat nové obrázky na základě předem definované trénovací sady dat. Nejprve obrázky v trénovacích sadách rozloží na náhodný šum. Když pak uživatel zadá své pokyny, model tento proces obrátí a na základě předvídání odstraní šum a vytvoří odpovídající obrázek. Více informací o generátoru Bicasso se dočtete na blogu Binance.

Kontrola kvality

Umělá inteligence dokáže při tvorbě uměleckých NFT pomoct i s kontrolou kvality a zajistit, aby výsledný produkt splňoval určité normy a byl pro sběratele žádoucí.

Algoritmy umělé inteligence například dokáží analyzovat obrázky uměleckých NFT a identifikovat potenciální problémy, jako je nízké rozlišení, pixelace nebo zkreslení. Umělou inteligenci je možné použít také k analýze kompozice uměleckých NFT, aby splňovala konkrétní estetické normy.

Ověřování a autentizace

Umělou inteligenci můžete také použít k analýze souborů digitálního umění za účelem ověření pravosti. Analýzou transakční historie uměleckého NFT na blockchainu se dá například ověřit, jestli se skutečně jedná o originál.

Umělá inteligence může také analyzovat obsah uměleckých NFT, aby nedocházelo k padělání a porušování autorských práv. Kupující tak mohou mít větší důvěru v původ a hodnotu zakoupeného uměleckého díla.

Algoritmy umělé inteligence mohou také z údajů o prodeji a nákupu uměleckých NFT analyzovat tržní trendy a poskytovat personalizovaná doporučení. Zlepší se tím výsledky vyhledávání, minimalizuje se pravděpodobnost podvodu a pozvedne to celkový uživatelský dojem.

Potenciální stinné stránky umělé inteligence v oblasti NFT

Umělá inteligence sice dokáže ekosystém uměleckých NFT obohatit, ale může mít i stinné stránky. Výsledkem použití umělé inteligence může být například ekosystém NFT, který postrádá originalitu.

Generátory obrázků používající umělou inteligenci mohou vytvářet nekonečné množství variant jednoho uměleckého díla, což by mohlo vést k přesycení trhu a umělcům by to znesnadnilo možnost se jeden od druhého odlišit.

Další častou obavou je, že umění generované umělou inteligencí může postrádat nádech lidskosti, který je pro tradiční umění typický. Snižuje se tím emocionální vazba mezi umělcem a jeho dílem, což může vést k tomu, že takové dílo bude působit méně autenticky a osobně.

Obavy vzbuzuje také závislost umění generovaného umělou inteligencí na technologiích, protože by v případě technologického selhání mohlo dojít ke ztrátě nebo krádeži uměleckého díla.

Shrnutí

Dopad umělé inteligence na ekosystém NFT může změnit způsob tvorby, prodeje a ověřování digitálního umění. Existují ale i obavy, že NFT generované umělou inteligencí by mohly vést k přesycení trhu a nedostatku originality. S pokračujícím vývojem používání umělé inteligence v ekosystému NFT bude zajímavé sledovat, jak umělá inteligence změní pohled na digitální umění a způsob interakce s ním.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.