Ako ovplyvní umelá inteligencia ekosystém umenia NFT?
Domov
Články
Ako ovplyvní umelá inteligencia ekosystém umenia NFT?

Ako ovplyvní umelá inteligencia ekosystém umenia NFT?

Stredne pokročilý
Zverejnené Mar 27, 2023Aktualizované Apr 21, 2023
6m

Zhrnutie

Možnosti generátorov obrázkov, ktoré využívajú umelú inteligenciu, sú neobmedzené. Majú však aj množstvo negatív. Na trhu presýtenom takýmito obrázkami môže byť pre umelcov ťažké vyniknúť. Objavuje sa aj nový dopyt po ukladaní umeleckých diel a zabezpečení proti hackerom, ktorí sa snažia jedinečné výtvory v podobe NFT ukradnúť.

Úvod

Umelá inteligencia hrá v poslednej dobe vo svete umenia čoraz väčšiu úlohu. Vďaka algoritmom, ktoré dokážu analyzovať obrovské množstvo údajov a učiť sa z nich, dokáže umelá inteligencia kombinovať rôzne umelecké štýly a prvky, a vytvárať tak nové inovatívne diela.

Vzostup umelej inteligencie mení mnoho odvetví a svet NFT nie je výnimkou. Umenie generované umelou inteligenciou je v ekosystéme NFT čoraz obľúbenejšie a umožňuje každému – bez ohľadu na skúsenosti a zručnosti – vytvárať jedinečné digitálne umenie.

Čo je umenie NFT vytvorené umelou inteligenciou?

Umenie NFT vytvorené umelou inteligenciou označuje digitálne umelecké dielo vytvorené pomocou algoritmov umelej inteligencie, ktoré dokážu analyzovať veľké množstvo údajov a učiť sa z nich. Tieto algoritmy dokážu napríklad kombinovať rôzne výtvarné štýly vrátane farebných paliet, tvarov a textúr. Umenie generované umelou inteligenciou sa tak môže úplne líšiť od existujúcich štýlov a techník, ktoré sú v súčasnom ekosystéme umenia bežné.

Prvok NFT prináša umeleckým dielam generovaným umelou inteligenciou možnosť overenia pomocou technológie blockchainu. Tieto NFT môžu mať podobu obrázkov, animácií a dokonca aj dynamických NFT, ktoré reagujú na vstupy používateľa.

Využitie umelej inteligencie v oblasti umenia NFT

Pokrok v oblasti umelej inteligencie sa v odvetví NFT prejavuje ako faktor ovplyvňujúci niektoré kreatívne zbierky a nové projekty už dnes. Napriek tomu, že tieto techniky zatiaľ nie sú všeobecne rozšírené, potenciálny dopad umelej inteligencie je možné rozdeliť na tvorbu NFT, kontrolu kvality a overovanie. 

Tvorba

Umelú inteligenciu je možné používať na vytváranie jedinečných umeleckých diel NFT, len sa na to namiesto nástrojov, ako sú štetce, farby či softvér na digitálne ilustrácie, používajú slová alebo „príkazy“. Keď je dielo hotové, môžete ho ukázať celému svetu, a dokonca ho prostredníctvom kanálov, ako sú trhoviská s NFT, predať.

Dve kľúčové technológie, ktoré stoja za umením umelej inteligencie, sú takzvaný „prompt engineering“ a generatívna umelá inteligencia. Prompt engineering je proces navrhovania a zdokonaľovania textových príkazov, ktoré model spracovania prirodzeného jazyka používa na začatie konverzácie a navedenie používateľa ku konkrétnemu výsledku.

Generatívna umelá inteligencia označuje generovanie obrázkov alebo iných médií na základe rôznych pravidiel alebo parametrov. Tieto preddefinované obmedzenia môžu vychádzať z existujúcich údajov alebo vzorov, alebo ich môže navrhnúť umelec, aby vytvoril niečo originálne. 

Generátor obrázkov s umelou inteligenciou môže tiež umenie NFT prispôsobiť tým, že bude počúvať preferencie používateľa. Vzhľadom na to, že takýto typ umeleckého diela vzniká špeciálne pre daného používateľa, zvyčajne ide o jedinečný kus, ktorý nemožno replikovať.

Tento proces môže vyzerať napríklad takto:

  1. Používateľ poskytne informácie o svojich preferenciách, ako sú napríklad obľúbené farby, štýly a záujmy.

  2. Generátor s umelou inteligenciou na základe týchto preferencií vytvorí jedinečné umelecké dielo.

  3. Používateľ vygenerované umelecké dielo vyrazí na platforme blockchainu ako NFT.

Príklad tvorby: Bicasso

Bicasso je generátor obrázkov v podobe NFT, ktorý využíva silu umelej inteligencie a umožňuje používateľom vytvárať na základe vopred definovaných príkazov jedinečné digitálne umenie. Používatelia môžu tiež nahrať podkladové obrázky, ktoré môže aplikácia Bicasso kreatívne vylepšiť. Bicasso má navyše funkciu razby NFT, ktorá používateľom umožňuje vygenerované obrázky vyraziť na BNB Smart Chaine. Tie sa im potom automaticky uložia do peňaženky.

Bicasso využíva špeciálny typ hlbokého učenia – model prevodu textu na obraz, ktorý dokáže generovať nové obrázky na základe vopred definovanej tréningovej množiny údajov. Najskôr obrázky v tréningových množinách rozloží na náhodný šum. Keď potom používateľ zadá svoje pokyny, model tento proces obráti a na základe predikcií odstráni šum a vytvorí zodpovedajúci obrázok. Viac informácií o generátore Bicasso nájdete na blogu Binance.

Kontrola kvality

Umelá inteligencia dokáže pri tvorbe umenia NFT pomôcť aj s kontrolou kvality a zabezpečiť, aby výsledný produkt spĺňal určité normy a bol pre zberateľov žiaduci.

Algoritmy umelej inteligencie napríklad dokážu analyzovať obrázky umeleckých diel NFT a identifikovať potenciálne problémy, ako je napríklad nízke rozlíšenie, pixelácia alebo skreslenie. Umelú inteligenciu možno používať aj na analýzu kompozície umeleckých diel NFT, aby spĺňali konkrétne estetické normy.

Overovanie

Umelú inteligenciu možno používať aj na analýzu súborov digitálneho umenia s cieľom overenia ich pravosti. Analýzou histórie transakcií umeleckého diela NFT v blockchaine dokáže napríklad overiť, či naozaj ide o originál.

Umelá inteligencia môže tiež analyzovať obsah umeleckých diel NFT, aby nedochádzalo k falšovaniu a porušovaniu autorských práv. Kupujúci tak môžu mať väčšiu dôveru v pôvod a hodnotu zakúpeného umeleckého diela.

Algoritmy umelej inteligencie môžu tiež z údajov o predaji a nákupe umeleckých diel NFT analyzovať trhové trendy a poskytovať prispôsobené odporúčania. Zlepšia sa tým výsledky vyhľadávania, minimalizuje sa pravdepodobnosť podvodu a pozdvihne to celkový používateľský dojem.

Potenciálne negatíva umelej inteligencie v oblasti NFT

Umelá inteligencia síce dokáže ekosystém umeleckých diel NFT obohatiť, ale môže mať aj tienisté stránky. Výsledkom použitia umelej inteligencie môže byť napríklad ekosystém NFT, ktorý nemá originalitu.

Generátory obrázkov používajúce umelú inteligenciu môžu vytvárať nekonečné množstvo variantov jedného umeleckého diela, čo by mohlo viesť k presýteniu trhu a umelcom by to sťažilo možnosť odlíšiť sa jeden od druhého.

Ďalšou častou obavou je, že umeniu generovanému umelou inteligenciou môže chýbať nádych ľudskosti, ktorý je pre tradičné umenie typický. Znižuje sa tým emocionálna väzba medzi umelcom a jeho dielom, čo môže viesť k tomu, že takéto dielo bude pôsobiť menej autenticky a osobne.

Obavy vzbudzuje aj závislosť umenia generovaného umelou inteligenciou od technológií, pretože by v prípade technologického zlyhania mohlo dôjsť k strate alebo krádeži umeleckého diela.

Záver

Vplyv umelej inteligencie na ekosystém NFT môže zmeniť spôsob tvorby, predaja a overovania digitálneho umenia. Existujú však aj obavy, že NFT generované umelou inteligenciou by mohli viesť k presýteniu trhu a nedostatku originality. S pokračujúcim vývojom používania umelej inteligencie v ekosystéme NFT bude zaujímavé sledovať, ako umelá inteligencia zmení náš pohľad na digitálne umenie a spôsob interakcie s ním.

Prečítajte si tiež

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme vás, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu.Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.