Čo sú Ordinals? Prehľad NFT blockchainu Bitcoin
Domov
Články
Čo sú Ordinals? Prehľad NFT blockchainu Bitcoin

Čo sú Ordinals? Prehľad NFT blockchainu Bitcoin

Stredne pokročilý
Zverejnené Mar 21, 2023Aktualizované May 24, 2023
7m

Zhrnutie

  • Každý bitcoin pozostáva zo 100 000 000 satoshi (sat). Protokol Ordinals umožňuje identifikáciu a transakciu každého jednotlivého satoshi s pripojenými dodatočnými údajmi (použitím procesu známeho ako inskripcia).

  • Ordinals vytvorili ďalší prípad použitia bitcoinov nad rámec jednoduchého prevodu hodnoty, vďaka čomu sa bitcoinové NFT stali skutočnosťou.

Úvod

Až donedávna sa NFT primárne razili a používali na blockchainoch ako Ethereum, Solana a BNB Smart Chain. Tím stojaci za Ordinals sa však domnieva, že nezameniteľné tokeny majú svoje miesto aj na blockchaine Bitcoin. To následne viedlo k vzniku projektu Ordinals.

História ukázala, že zmena časti kódu siete Bitcoin je mimoriadne náročná. Tento problém je spôsobený hlavne decentralizovanou sieťou uzlov a vývojármi, ktorí nechcú riskovať bezpečnosť siete. Bitcoinové NFT ako také nezískali toľko pozornosti. Napriek tomu rast ekosystému kryptomien otvoril brány inovatívnejším mozgom, pre ktoré je vytvorenie bitcoinových NFT súčasťou budúcnosti Web3.

Vo februári 2023 prekročil počet inskripcií číslo 100 000, keďže používatelia nalievali do siete obrázky, videohry a ďalší obsah. Pozrime sa, ako to funguje.

Čo sú Ordinals siete Bitcoin?

Protokol Ordinals je systém na číslovanie satoshi, ktorý každému satoshi pridelí sériové číslo a tieto čísla sleduje pri uskutočňovaní transakcií. Jednoducho povedané, Ordinals umožňujú používateľom urobiť jednotlivé satoshi jedinečnými tým, že k nim pridajú ďalšie údaje. Tento postup je známy pod názvom „inskripcia“.

Satoshi (pomenované pod pseudonymom tvorcovi bitcoinu Satoshim Nakamotovi) je najmenšou nominálnou hodnotou bitcoinu (BTC). Jeden BTC možno rozdeliť na 100 000 000 satoshi, čo znamená, že každé satoshi má hodnotu 0,00000001 BTC.

Satoshi sú očíslované podľa poradia, v ktorom boli vyťažené a prevedené. Schéma číslovania sa spolieha na poradie ťažby satoshi, zatiaľ čo schéma prenosu sa spolieha na poradie vstupov a výstupov transakcie. Odtiaľ pochádza názov „ordinals (radové číslovky)“.

Zatiaľ čo tradičné NFT sú v niektorých ohľadoch podobajú na Ordinals, je tu niekoľko kľúčových rozdielov. NFT sa zvyčajne vyrábajú pomocou smart kontraktov na blockchainoch, ako napríklad Ethereum, Solana a BNB Smart Chain. Niekedy sú aktíva, ktoré predstavujú, umiestnené inde. Naopak, Ordinals sa vpisujú priamo do jednotlivých satoshi, ktoré sú potom zahrnuté do blokov na blockchaine Bitcoin. Ordinals sú úplne umiestnené na blockchaine a nevyžadujú sidechain ani samostatný token. V tomto zmysle inskripcie Ordinals dedia jednoduchosť, nemennosť, bezpečnosť a trvanlivosť samotného bitcoinu.

Ordinal Theory a inskripcie

V kontexte siete Bitcoin je Ordinal Theory navrhovanou metodológiou identifikácie každého satoshi prostredníctvom sériového čísla a jeho sledovania v dodávke bitcoinov, od prvého vyrazenia a celú dobu trvania transakcií. Tento postup je známy pod názvom „inskripcia“. Radové inskripcie sú teda digitálne aktíva, podobné NFT, vyrazené na satoshi v sieti Bitcoin. Tento proces umožnila inovácia Taproot, ktorá bola zavedená 14. novembra 2021. Z tohto dôvodu inskripcie Ordinals nepotrebujú sidechain ani samostatný token.

Keďže Ordinal Theory umožňuje sledovanie a prenášanie jednotlivých satoshi, vznikla možnosť ich zbierania. Na základe celkovej dodávky bitcoinov boli na označenie vzácnosti rôznych satoshi určené nasledujúce poradia:

  • Bežné: akýkoľvek iný satoshi okrem prvého satoshi v bloku (celková zásoba: 2,1 biliardy).

  • Neobyčajné: prvý satoshi každého bloku (celková zásoba: 6 929 999).

  • Zriedkavé: prvý satoshi každého obdobia úpravy náročnosti (celková zásoba: 3 437).

  • Epické: prvý satoshi po každom halvingu (celková zásoba: 32).

  • Legendárne: prvý satoshi každého cyklu* (celková zásoba: 5).

  • Bájny: prvý satoshi bloku Genesis (celková zásoba: 1).

*Cyklus predstavuje obdobie medzi konjunkciami, ku ktorým dochádza, keď sa súčasne uskutoční halving a úprava náročnosti. Teoreticky sa to deje každých 6 halvingov, ale prvá konjunkcia ešte len nastane (očakáva sa v roku 2032).

Výhody a nevýhody Ordinals

Ordinals vytvorili ďalší prípad použitia pre sieť Bitcoin nad rámec jednoduchého prevodu hodnoty. Protokol Ordinals však sprevádza kontroverzia, pretože vyvoláva zásadný problém medzi komunitou bitcoinerov. Na jednej strane sú tí, ktorí veria, že by mala byť zachovaná relatívna jednoduchosť siete Bitcoin v jej obmedzeniach na ukladanie a prenos hodnoty. Na druhej strane sú tí, ktorí veria, že sieť Bitcoin by sa mala vyvíjať a ponúkať nové funkcie možnosti použitia.

Satoshi s inskripciou teraz súťažia o blokový priestor s pravidelnými transakciami BTC, čo zvyšuje sieťové poplatky. To vyvolalo v komunite bitcoinerov určitú kontroverziu, niektorí priaznivci Ordinals však tvrdia, že by to mohlo mať pozitívny vplyv, pretože poplatky sú pre ťažiarov kľúčovým stimulom na zabezpečenie blockchainu. V budúcnosti, keď sa odmeny za blok časom budú znižovať, sa sieťové poplatky stanú primárnym stimulom na odovzdanie hašovacej sily Bitcoinu. Zdá sa, že kryptokomunita je v tejto téme rozdelená, projekt však bezpochyby priniesol inováciu do sveta Bitcoinu.

Záverečné myšlienky

Ordinals menia svet blockchainového umenia tým, že poskytujú úplne nový spôsob ukladania informácií o transakciách bitcoinov. Pridávajú ďalší úžitok a zvýšili počet nenulových bitcoinových adries na historické maximum. Sme svedkami jedinečného momentu v histórii siete Bitcoin, kde inovácie generujú sieťovú aktivitu nad rámec typických prípadov použitia investícií a peňažného prevodu. Znamená to, že Ordinals budú naďalej rásť? Nemusí to tak byť. Budeme si musieť počkať.

Prečítajte si tiež

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme vás, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu.Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.

Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.