Vad är Ordinals? En översikt över Bitcoin-NFT:er
Hem
Artiklar
Vad är Ordinals? En översikt över Bitcoin-NFT:er

Vad är Ordinals? En översikt över Bitcoin-NFT:er

Avancerad
Publicerad Mar 21, 2023Uppdaterad May 24, 2023
7m

TL;DR

  • Alla bitcoin består av 100 000 000 satoshis (sats). Ordinalsprotokollet gör det möjligt för varje enskild satoshi att identifieras och överföras med extra data bifogade (genom en process som kallas för en inskription).

  • Ordinals har skapat ett nytt användningsområde för Bitcoin, utöver den enkla överföringen av värde, vilket gör Bitcoin-NFT:er till verklighet.

Introduktion

Fram till nu har NFT:er främst skapats och använts på blockkedjor som Ethereum, Solana och BNB Smart Chain. Teamet bakom Ordinals anser dock att icke-fungibla token även har sin plats på Bitcoin-blockkedjan. Följaktligen har detta lett till framväxten av Ordinals-projektet.

Genom historien har det visat sig att det är extremt svårt att ändra en del av Bitcoins kod. Detta problem beror främst på det decentraliserade nätverket av noder och utvecklare som inte vill riskera nätverkssäkerheten. Därför har Bitcoin-NFT:er inte fått så mycket dragkraft. Ändå har tillväxten av kryptoekosystemet öppnat portarna för mer innovativa idéer, för vilka skapandet av Bitcoin-NFT:er är en del av framtiden för Web3.

I februari 2023 passerades 100 000 inskriptioner med Ordinals, när användarna skickade bilder, spel och annat innehåll till nätverket. Vi ska se hur det fungerar.

Vad är Bitcoin Ordinals?

Ordinalsprotokollet är ett system för numrering av satoshis, vilket ger alla satoshis ett serienummer och spårar dem över transaktioner. Enkelt uttryckt tillåter ordinals användarna att göra enskilda satoshis unika, genom att bifoga extra data till dem. Denna process kallas för ”inscription” (inskription).

En satoshi – uppkallad efter Bitcoins pseudonyma skapare Satoshi Nakamoto – är den minsta valören av bitcoin (BTC). En enda BTC kan delas in i 100 000 000 satoshis, vilket betyder att alla satoshis är värda 0,00000001 BTC.

Satoshis numreras baserat på den ordning i vilken de utvinns och överförs. Numreringssystemet bygger på ordningen som satoshis utvinns i, medan överföringssystemet bygger på ordningen för transaktionsingångar och -utgångar. Därav namnet, ”ordinals”.

Även om traditionella NFT:er liknar ordinals på vissa sätt, finns det några viktiga skillnader. NFT:er har vanligtvis gjorts med smarta kontrakt på blockkedjor som Ethereum, Solana och BNB Smart Chain och ibland är tillgångarna som de representerar placerade någon annanstans. Ordinals är tvärtom inskrivna direkt på enskilda satoshis, som sedan ingår i block på Bitcoins blockkedja. Ordinals är helt på blockkedjan och kräver ingen sidokedja eller separat token. I den meningen har ordinalsinskriptioner samma enkelhet, oföränderlighet, säkerhet och hållbarhet som Bitcoin själv.

Ordinalsteori och inskriptioner

När det gäller Bitcoin är Ordinalteorin en föreslagen metod för att identifiera alla satoshis via ett serienummer och spåra dem i coinförsörjningen för Bitcoin, från första skapandet och genom hela transaktionens livslängd. Denna process kallas ”inskription”. Därför är ordinalinskriptioner digitala tillgångar, liknande NFT:er, som är inskrivna på en satoshi i Bitcoin-nätverket. Denna process har möjliggjorts tack vare Taproot-uppgraderingen, som lanserades den 14 november 2021. Tack vare detta kräver ordinalsinskriptioner inte en sidokedja eller separat token.

Eftersom ordinalteorin tillåter spårning och överföring av enskilda satoshis, har den öppnat upp för möjligheten att samla in dem. Baserat på den totala tillgången av bitcoin har följande nivåer föreskrivits för att beteckna sällsyntheten hos olika satoshis:

  • Vanlig: alla sat förutom den första sat i dess block (2,1 biljarder i total tillgång).

  • Mindre vanlig: den första sat i alla block (6 929 999 i total tillgång).

  • Sällsynt: den första sat i alla svårighetsjusteringsperioder (3 437 i total tillgång).

  • Episk: den första sat efter alla halveringar (32 i total tillgång).

  • Legendarisk: den första sat i alla cyklar* (5 i total tillgång).

  • Mytisk: den första sat i genesis-blocket (1 i total tillgång).

*En cykel representerar perioden mellan konjunktioner, som inträffar när en halvering och en svårighetsjustering sammanfaller. I teorin sker detta var 6:e halving, men den första konjunktionen har ännu inte inträffat (förväntas inträffa under 2032).

Fördelar och nackdelar med ordinals

Ordinals har skapat ett nytt användningsområde för Bitcoin-nätverket, utöver enkla värdeöverföringar. Ordinalsprotokollet har dock mötts med kontroverser, eftersom det skapar ett grundläggande problem i Bitcoin-communityn. Å ena sidan finns de som menar att Bitcoins relativa enkelhet i dess begränsningar för att lagra och överföra värde bör bevaras. Å andra sidan finns de som menar att Bitcoin bör utvecklas till att inkludera nya funktioner och användningsområden.

Inskrivna satoshis tävlar nu om blockutrymme med vanliga BTC-transaktioner, vilket ökar nätverksavgifterna. Detta har orsakat en del kontroverser inom Bitcoin-communityn, men vissa Ordinalssupportrar hävdar att detta kan vara positivt, eftersom avgifterna är ett avgörande incitament för miners att säkra blockkedjan. I framtiden, när blockbelöningarna minskar efter hand, kommer nätverksavgifterna att bli det främsta incitamentet för att ansluta hashkraft till Bitcoin. Kryptocommunityn verkar splittrad i ämnet, men projektet gav verkligen innovation till Bitcoin-världen.

Sammanfattningsvis

Ordinals förändrar världen med blockkedjekonst genom att tillhandahålla ett helt nytt sätt att lagra information i Bitcoin-transaktioner. De lägger till extra verktyg och har ökat antalet Bitcoin-adresser som inte är noll till en rekordhög nivå. Vi bevittnar ett unikt ögonblick i Bitcoin-historien, där innovation genererar nätverksaktivitet utöver de typiska användningsområdena för investeringar och monetär överföring. Betyder detta att Ordinals kommer att fortsätta växa? Inte nödvändigtvis. Vi får vänta och se.

Mer information

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och riskvarning för mer information.