Co jsou půjčky proti NFT a jak fungují?
Domů
Články
Co jsou půjčky proti NFT a jak fungují?

Co jsou půjčky proti NFT a jak fungují?

Začátečníci
Zveřejněno Jul 21, 2023Aktualizováno Sep 27, 2023
8m

TL;DR

 • Půjčky proti NFT jsou typem půjčky v kryptoměnovém odvětví, při kterém se jako zajištění používají NFT. 

 • Koncept půjček proti NFT uvádí odvětví decentralizovaných financí (DeFi) do světa digitálního umění, sběratelských předmětů a dalších jedinečných tokenizovaných aktiv.

 • Mezi klíčové ukazatele, které je třeba při posuzování půjček proti NFT zohledňovat, patří LTV (poměr výše půjčky k hodnotě zajištění), likvidační poměr a dolní hranice ceny NFT.   

 • Půjčky proti NFT mají velké výhody, protože odemykají likviditu a vlastníkům NFT poskytují okamžitý přístup k půjčkám. Zároveň jsou ale spojeny s riziky, jako jsou cenová volatilita, nedostatek likvidity a potenciální regulační rizika. 

Co jsou NFT? 

NFT (nezaměnitelný token) je kryptografický token uložený na blockchainu, který zastupuje digitální aktivum. Na rozdíl od kryptoměn jako bitcoin nebo ether, které jsou zaměnitelné a identické, jsou NFT jedinečné a nezaměnitelné. Každé NFT má jiné vlastnosti a hodnoty.

NFT obecně zastupují vlastnictví jedinečných předmětů, jako jsou umělecká díla, herní postavy a skiny, sběratelské karty, virtuální nemovitosti a další digitální zboží. To znamená, že nezaměnitelné předměty nelze obchodovat podle standardizovaného měřítka, protože jejich hodnota je odvozena od jejich jedinečnosti a subjektivní hodnoty, kterou jim kupující přisuzují.

NFT se stále více prosazují, protože tvůrci je využívají ke zpeněžení svých digitálních výtvorů, sběratelé je využívají k vlastnictví jedinečných digitálních aktiv a značky je využívají k budování užších vztahů se zákazníky. 

Co jsou půjčky proti NFT? 

Půjčky proti NFT, jak už název napovídá, jsou typem půjčky v kryptoměnovém odvětví, při kterém se jako zajištění používají NFT. V oblasti DeFi se k zajištění půjček obvykle používají zastupitelné tokeny jako bitcoin a ether. S rostoucí hodnotou a oblibou NFT ale platformy nabízí držitelům NFT možnost zajistit půjčku i svými nezaměnitelnými aktivy. 

Některé z nejcennějších sbírek NFT tvoří aktiva, kdy každé z nich má hodnotu desítek tisíc dolarů. Půjčky proti NFT přináší vlastníkům NFT možnost získat pohodlně likviditu, aniž by museli své NFT prodat. Koncept půjček proti NFT vnáší odvětví DeFi do světa digitálního umění, sběratelských předmětů, virtuálních nemovitostí a dalších jedinečných tokenizovaných aktiv.

Jak půjčky proti NFT fungují? 

Půjčky proti NFT fungují podobně jako kryptoměnové půjčky. Zjednodušeně půjčka proti NFT vypadá nějak takhle: 

1. krok: uživatel požádá o půjčku

Vlastník NFT použije svůj NFT jako zajištění a požádá na platformě podporující půjčky proti NFT o půjčku.

2. krok: ocenění NFT 

Platforma nebo jiní uživatelé platformy posoudí hodnotu NFT. Pokud má NFT stabilní historii cen na sekundárním trhu, je to relativně snadné, ale u méně známých NFT to může být vzhledem k jedinečnosti a často subjektivní povaze hodnoty NFT náročné.

3. krok: poskytnutí půjčky 

Po odsouhlasení hodnoty NFT poskytne věřitel majiteli NFT půjčku, obvykle v nějakém stablecoinu. NFT se pak do splacení půjčky uzamkne v chytrém kontraktu. Chytrý kontrakt obecně specifikuje podmínky půjčky, včetně požadované částky, doby trvání a úrokové sazby. 

4. krok: splacení půjčky

Po splacení půjčky se NFT odblokuje a vrátí dlužníkovi. Pokud ale dlužník půjčku nesplatí, chytrý kontrakt automaticky převede NFT na věřitele. Tento proces se označuje jako likvidace. 

Platformy, které nabízí půjčky proti NFT, najdou uživatelé podle produktů nabízených jednotlivými platformami nebo průzkumem různých decentralizovaných aplikací. Pokud o půjčce proti NFT uvažujete, doporučujeme provést důkladný průzkum a vybrat si platformu s nejlepšími podmínkami, dobrou pověstí a historií.  

Klíčové ukazatele související s půjčkami proti NFT

Použití NFT jako zajištění k získání půjčky je proces, který vyžaduje důkladné pochopení klíčových ukazatelů měřících proveditelnost půjčky.  Tyto podmínky jsou sice podobné těm, které se používají u kryptoměnových půjček, ale jsou navržené tak, aby zohledňovaly přidanou komplexnost související s používáním NFT jako zajištění. 

 1. Úroková sazba 

Když si berete půjčku a používáte k tomu jako zajištění NFT, musíte věnovat pozornost úrokové sazbě. Zjistěte si, kolik za celou dobu trvání půjčky zaplatíte na úrocích. Taky byste měli znát rozdíl mezi rozdíl mezi APR a APY

 1. Poměr LTV (poměr výše půjčky k hodnotě zajištění)   

LTV je poměr výše půjčky k hodnotě zajištění. Když si například půjčíte 50 DAI a jako zajištění použijete NFT v hodnotě 100 DAI, poměr LTV bude 50 %. Tento poměr je pro věřitele zásadním ukazatelem rizika, protože mu pomáhá posoudit, s jakým rizikem se půjčka může stát nedostatečně zajištěná v případě, že by hodnota zajištění (NFT) klesla.

Maximální dovolený poměr LTV bývá na platformách různý, ale v mnoha případech se pohybuje mezi 50 a 75 %. U volatilnějších aktiv bývá maximální poměr LTV kvůli zohlednění cenových výkyvů nižší. Poměry LTV u půjček proti NFT jsou často nižší než u kryptopůjček, protože jsou cenově volatilnější a je u nich problém s přesným oceněním jejich hodnoty.

 1. Likvidační poměr 

Likvidační poměr je poměr LTV, při kterém může být zajištění za účelem splacení půjčky zlikvidováno. Pokud poměr LTV dlužníka dosáhne likvidačního poměru, platforma může jeho zajištění prodat, aby měla jistotu, že půjčka bude splacena. U půjček proti NFT si věřitel může nárokovat vlastnictví NFT. 

Pokud má platforma likvidační poměr například 75 % a LTV této úrovně dosáhne v důsledku poklesu hodnoty zajištění, zajištění může být zlikvidováno. V těchto případech se dlužníkům obvykle účtuje také sankční poplatek, který je motivuje k tomu, aby likvidaci předcházeli.

Dlužníci musí tomuto ukazateli věnovat dostatečnou pozornost, protože likvidace povede ke ztrátě NFT.

 1. Dolní hranice ceny NFT 

Dolní hranice ceny NFT poukazuje na nejlevnější položku ve sbírce a je považována za jeden z hlavních ukazatelů, který sběratelé používají k měření a hodnocení vhodnosti projektu. Kupujícím dává představu o minimální investici, kterou musí vynaložit, aby mohli vlastnit NFT z vybraného projektu. 

Dolní hranice ceny mohou ovlivnit podmínky půjčky, i když NFT použitý jako zajištění má mnohem vzácnější vlastnosti než nejlevnější NFT ve sbírce. Dolní hranice ceny sbírky může mít významný vliv na limity půjček a poměry LTV. Například pokud chce dlužník jako zástavu použít NFT s jedinečnými a vzácnými vlastnostmi, může očekávat vyšší půjčku, zatímco běžnější NFT získají nižší půjčku.

Tyto poměry jsou klíčové k pochopení dynamiky zajištěných půjček v oblasti DeFi a mohou se v závislosti na platformě a typu zajištění značně lišit. Vzhledem k tomu, že půjčky zajištěné pomocí NFT jsou stále relativně novou a rozvíjející se oblastí, mohou se tyto poměry značně lišit od poměrů, které se obvykle vyskytují u zajištění pomocí zaměnitelných tokenů. Tyto ukazatele může ovlivnit i relativně nelikvidní povaha NFT a obtížnost ocenění jejich hodnoty.

Výhody půjček proti NFT

Půjčky proti NFT mají řadu výhod, včetně následujících: 

 1. Odemknutí likvidity 

Vlastníci hodnotných NFT mohou odemknout likviditu, aniž by museli svá aktiva prodávat. To může být výhodné pro ty, kteří věří v dlouhodobou hodnotu svých NFT, ale potřebují okamžitý přístup k finančním prostředkům. 

 1. Rozšíření DeFi do prostoru digitálního umění 

Půjčky proti NFT přináší držitelům NFT možnost vstoupit do světa DeFi tím, že si vezmou půjčku. Mohlo by to být výhodné zejména pro umělce nebo sběratele v oblasti NFT, kteří chtějí svá digitální aktiva využívat v oblasti DeFi.

 1. Žádné prověřování bonity 

Půjčky proti NFT, stejně jako ostatní půjčky v oblasti DeFi, nevyžadují kontrolu úvěruschopnosti. To je velká výhoda pro osoby s nízkou bonitou nebo pro ty, kdo nemají přístup k tradičním bankovním službám.

Úskalí půjček proti NFT

Je důležité nezapomínat, že půjčky proti NFT s sebou nesou i rizika. Hodnota NFT může být velmi volatilní a může být obtížné ji správně stanovit. NFT nejsou tak likvidní jako tradiční kryptoměny, takže pokud se stane, že dlužník nesplácí, věřitel by mohl mít s prodejem NFT potíže, když by chtěl své prostředky získat zpět.

Mezi rizika půjček proti NFT, která byste měli zohlednit, patří následující: 

 1. Cenová volatilita 

Hodnota NFT může být velmi volatilní, což ztěžuje přesné ocenění jejich hodnoty pro účely zajištění půjčky. Může se také stát, že hodnota NFT klesne pod hodnotu půjčky, a dojde k její likvidaci.

 1. Nedostatek likvidity 

NFT jsou často méně likvidní než jiná kryptoměnová aktiva. Pokud dlužník svou půjčku nesplácí, věřitel může mít s prodejem NFT a získáním finančních prostředků zpět problémy.

 1. Riziko chytrých kontraktů 

Půjčky proti NFT jsou stejně jako ostatní protokoly DeFi obvykle řízeny chytrými kontrakty. V těchto kontraktech mohou být chyby nebo slabá místa, které mohou hackeři zneužít, což pak vede ke ztrátě finančních prostředků nebo NFT. 

 1. Regulatorní riziko 

Kolem půjček proti NFT panuje stejně jako v jiných oblastech DeFi regulatorní nejistota. Budoucí předpisy mohou ovlivnit vyhlídky půjček proti NFT nebo přinést nové požadavky.

Závěrem 

Lidé si NFT oblíbili díky jejich schopnosti tokenizovat celou řadu aktiv od digitálního umění až po nemovitosti. Půjčky proti NFT představují zajímavý vývoj v oblasti DeFi a držitelům těchto jedinečných digitálních aktiv přináší možnosti likvidity. 

Půjčky proti NFT sice nabízí nový způsob, jak mohou vlastníci NFT odemknout likviditu, ale souvisí s tím i značná rizika. Je důležité, aby se uživatelé s těmito riziky dobře seznámili, než začnou půjčky proti NFT nebo jiné protokoly DeFi používat.

Související články:


Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.