Czym są pożyczki NFT i jak one działają?
Strona Główna
Artykuły
Czym są pożyczki NFT i jak one działają?

Czym są pożyczki NFT i jak one działają?

Początkujący
Opublikowane Jul 21, 2023Zaktualizowane Sep 20, 2023
8m

TL;DR

 • Pożyczka NFT to rodzaj pożyczki w świecie krypto, w której funkcję zabezpieczenia pełnią NFT. 

 • Koncepcja pożyczek NFT wprowadza zdecentralizowane finanse (DeFi) do świata sztuki cyfrowej, przedmiotów kolekcjonerskich, nieruchomości wirtualnych oraz innych niepowtarzalnych aktywów tokenizowanych.

 • Kluczowe wskaźniki, które należy brać pod uwagę przy analizie pożyczek NFT, to m.in. stosunek wartości pożyczki do wartości zabezpieczenia (LTV), wskaźnik likwidacji oraz cena minimalna NFT.   

 • Pożyczki NFT mają ogromne zalety, jeżeli chodzi o uwalnianie płynności i natychmiastowego dostępu do pożyczek dla właścicieli NFT, ale wiążą się również z ryzykiem, np. zmiennością cenową, brakiem płynności i potencjalnym ryzykiem regulacyjnym. 

Czym jest NFT? 

NFT, czyli token niewymienny (Non-Fungible Token), to kryptograficzny token funkcjonujący w sieci blockchain, który ma reprezentować aktywa cyfrowe. W przeciwieństwie do kryptowalut takich jak bitcoin lub ether, które są wymienne i wzajemnie identyczne, NFT są niepowtarzalne i „niewymienne”. Każdy token NFT ma inne właściwości i wartości.

NFT zazwyczaj reprezentują prawo do posiadania niepowtarzalnych przedmiotów, np. dzieł sztuki, postaci oraz skórek z gier wideo, kart kolekcjonerskich, nieruchomości wirtualnych, a także innych dóbr cyfrowych. Oznacza to, że artykuły niewymienne nie mogą być przedmiotem handlu w znormalizowanej skali, ponieważ ich wartość wynika z niepowtarzalnego charakteru i subiektywnej wartości, jaką przypisują im nabywcy.

NFT stają się coraz bardziej popularne, ponieważ dzięki nim twórcy zarabiają na swoich cyfrowych dziełach, kolekcjonerzy wchodzą poprzez NFT w posiadanie niepowtarzalnych aktywów cyfrowych, a marki budują przy ich użyciu bliższe relacje z klientami. 

Czym jest pożyczka NFT? 

Pożyczka NFT to, jak sama nazwa wskazuje, rodzaj pożyczki w świecie krypto, w ramach której funkcję zabezpieczenia pełnią NFT. Tradycyjnie w świecie DeFi funkcję zabezpieczenia pożyczek pełnią tokeny wymienne, np. bitcoin i ether. Jednak ze względu na wzrost wartości i popularności NFT platformy dają posiadaczom NFT możliwość zabezpieczania pożyczek własnymi aktywami. 

Niektóre najcenniejsze kolekcje NFT zawierają pojedyncze przedmioty wyceniane na dziesiątki tysięcy dolarów. Pożyczki NFT dają właścicielom NFT możliwość wygodnego pozyskania płynności bez konieczności sprzedaży swoich NFT. Koncepcja pożyczek NFT wprowadza DeFi do świata sztuki cyfrowej, przedmiotów kolekcjonerskich, nieruchomości wirtualnych oraz innych niepowtarzalnych aktywów tokenizowanych.

Na czym polegają pożyczki NFT? 

Pożyczki NFT działają podobnie do pożyczek kryptowalutowych. Oto uproszczony przykład działania pożyczki NFT: 

Krok 1: Użytkownik wnioskuje o pożyczkę

Właściciel tokena NFT wykorzystuje go jako zabezpieczenie i wnioskuje o pożyczkę na platformie pożyczkowej, która obsługuje pożyczki NFT.

Krok 2: Ocena NFT 

Platforma lub inni użytkownicy platformy oceniają wartość NFT. Jest to łatwiejsze, jeżeli NFT ma stabilną historię cen na rynku wtórnym, ale może być kłopotliwe w przypadku mniej uznanych NFT, biorąc pod uwagę wyjątkowość każdego NFT i często subiektywny charakter ich wartości.

Krok 3: Udzielenie pożyczki 

Po uzgodnieniu wartości NFT pożyczkodawca udziela właścicielowi NFT pożyczki, zazwyczaj emitowanej w stablecoinach. Token NFT zostaje następnie zamrożony w smart kontrakcie do chwili spłaty pożyczki. Smart kontrakt zasadniczo określa warunki pożyczki, w tym żądaną kwotę, okres trwania i oprocentowanie. 

Krok 4: Spłata pożyczki

Kiedy pożyczkobiorca spłaci pożyczkę, token NFT zostaje odblokowany i zwrócony pożyczkobiorcy. Jeżeli jednak pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki, token NFT zostaje automatycznie przekazany pożyczkodawcy przez smart kontrakt. Procedura ta nosi nazwę likwidacji. 

Platform z ofertą pożyczek NFT można szukać na stronach produktowych platform lub rozeznając różne aplikacje DApp DeFi. Jeżeli chcesz wziąć pożyczkę NFT, najlepiej przeprowadzić dokładną analizę, aby znaleźć platformę z najlepszymi warunkami pożyczki, solidną reputacją i osiągnięciami.  

Kluczowe wskaźniki pożyczek NFT, które należy rozumieć

Wzięcie pożyczki pod zabezpieczenie w NFT jest procedurą, która wymaga dogłębnego zrozumienia kluczowych wskaźników służących do pomiaru rentowności pożyczek.  Chociaż warunki te są podobne do warunków stosowanych w przypadku krypto pożyczek, uwzględniają większą złożoność wynikającą z wykorzystania NFT w charakterze zabezpieczenia. 

 1. Oprocentowanie 

Zaciągając pożyczkę pod zabezpieczenie w postaci NFT, należy zwrócić uwagę na wysokość oprocentowania. Zorientuj się, ile odsetek zapłacisz w trakcie trwania pożyczki. Zorientuj się również, jaka jest różnica między APR i APY

 1. Stosunek Loan-to-Value (LTV)   

Wskaźnik LTV to stosunek kwoty pożyczki do wartości zabezpieczenia. Jeżeli np. pożyczysz 50 DAI pod zabezpieczenie w postaci NFT o wartości 100 DAI, wskaźnik LTV wyniesie 50%. Wskaźnik ten jest istotną miarą ryzyka dla pożyczkodawców, ponieważ pomaga ocenić ryzyko, że pożyczka stanie się niedostatecznie zabezpieczona w razie spadku wartości zabezpieczenia (NFT).

Maksymalny współczynnik LTV, na jaki zezwala platforma, bywa różny, ale w wielu przypadkach wynosi od 50% do 75%. W przypadku bardziej zmiennych aktywów maksymalny wskaźnik LTV bywa zwykle niższy, aby uwzględnić wahania cenowe. Wskaźniki LTV w przypadku pożyczek NFT są często niższe niż w przypadku pożyczek kryptowalutowych ze względu na ich większą zmienność cenową i kłopoty z dokładną wyceną ich wartości.

 1. Wskaźnik likwidacji 

Wskaźnik ten jest wskaźnikiem LTV, przy którym można upłynnić zabezpieczenie w celu spłaty pożyczki. Jeżeli wskaźnik LTV pożyczkobiorcy dojdzie do wskaźnika likwidacji, platforma może sprzedać jego zabezpieczenie, aby zapewnić spłatę pożyczki. W przypadku pożyczek NFT pożyczkodawca może sobie rościć prawo własności do NFT. 

Jeżeli np. wskaźnik likwidacji platformy wynosi 75%, a LTV użytkownika dojdzie do tego poziomu z powodu spadku wartości zabezpieczenia, jego zabezpieczenie może ulec likwidacji. W takich scenariuszach często stosuje się również opłatę karną, która stanowi dla pożyczkobiorców zachętę do unikania likwidacji.

Pożyczkobiorcy muszą zwracać na ten wskaźnik szczególną uwagę, ponieważ likwidacja skutkuje utratą NFT.

 1. Cena minimalna NFT 

Cena minimalna NFT oznacza najniższą cenę przedmiotu wystawionego w kolekcji i uchodzi za jeden z głównych wskaźników służących kolekcjonerom do pomiaru i oceny atrakcyjności projektu. Daje to kupującym wyobrażenie o minimalnej inwestycji koniecznej do wejścia w posiadanie NFT z określonego projektu. 

Ceny minimalne mogą mieć wpływ na warunki pożyczki, nawet jeżeli NFT wykorzystywane pod zabezpieczenie mają znacznie rzadsze właściwości niż najtańsze NFT w kolekcji. Cena minimalna kolekcji może mieć znaczący wpływ na limity pożyczek i wskaźniki LTV. Np. pożyczkobiorca, który chce użyć pod zabezpieczenie tokena NFT o niepowtarzalnych i rzadkich właściwościach, może oczekiwać, że otrzyma wyższą kwotę pożyczki, a pod bardziej pospolite NFT dostanie niższą kwotę pożyczki.

Wskaźniki te mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia wzajemnych relacji pożyczek zabezpieczonych w DeFi i mogą się znacznie różnić w zależności od platformy oraz rodzaju zabezpieczenia. Ponieważ pożyczki z zabezpieczeniem w formie NFT to wciąż stosunkowo nowa i rozwojowa gałąź, wskaźniki te mogą się znacznie różnić od wskaźników zwykle obserwowanych w przypadku zabezpieczeń w formie tokenów wymiennych. Wpływ na te wskaźniki może mieć również stosunkowo niepłynny charakter NFT oraz trudności z wyceną ich wartości.

Zalety pożyczek NFT

Pożyczki NFT mają liczne zalety, np.: 

 1. Uwolnienie płynności 

Właściciele NFT o wysokiej wartości mogą uwalniać płynność bez konieczności sprzedaży swoich aktywów. Może to być korzystne dla osób, które wierzą w długoterminową wartość swoich NFT, ale muszą mieć natychmiastowy dostęp do środków. 

 1. Rozszerzenie DeFi na sferę sztuki cyfrowej 

Pożyczki NFT zapewniają posiadaczom NFT możliwość uczestniczenia w DeFi poprzez zaciąganie pożyczek. Może to być szczególnie korzystne dla artystów lub kolekcjonerów z branży NFT, którzy chcą wykorzystać swoje aktywa cyfrowe w DeFi.

 1. Brak analizy zdolności kredytowej 

Podobnie jak inne pożyczki DeFi, pożyczki z zabezpieczeniem w NFT nie wymagają analizy zdolności kredytowej. Jest to znacząca zaleta dla osób o niskiej zdolności kredytowej lub osób, które nie mają dostępu do tradycyjnych usług bankowych.

Ryzyko związane z pożyczkami NFT

Należy pamiętać, że pożyczki NFT wiążą się z ryzykiem. Wartość NFT może być bardzo zmienna i jej oszacowanie może nastręczać trudności. NFT są mniej płynne niż tradycyjne kryptowaluty, co oznacza, że jeżeli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, pożyczkodawca może mieć trudności ze sprzedażą NFT w celu odzyskania swoich środków.

Ryzyko związane z pożyczkami NFT, które należy brać pod uwagę, to m.in.: 

 1. Zmienność cenowa 

Wartość NFT może być bardzo zmienna, co utrudnia dokładną wycenę ich wartości na potrzeby zabezpieczenia kredytu. Może to prowadzić do sytuacji, w których wartość NFT spada poniżej wartości pożyczki, prowadząc do likwidacji.

 1. Brak płynności 

NFT są często mniej płynne niż inne aktywa krypto. Jeżeli pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki, pożyczkodawca może mieć trudności ze sprzedażą NFT w celu odzyskania środków.

 1. Ryzyko związane ze smart kontraktami 

Pożyczkami NFT, podobnie jak innymi protokołami DeFi, zarządzają zwykle smart kontrakty. Kontrakty te mogą zawierać błędy lub luki, które często wykorzystują hakerzy, co prowadzi do utraty środków lub NFT. 

 1. Ryzyko regulacyjne 

Podobnie jak w przypadku innych obszarów DeFi, z pożyczkami NFT wiąże się niepewność regulacyjna. Przyszłe uregulowania prawne mogą mieć wpływ na rentowność pożyczek NFT lub wprowadzić dodatkowe wymogi w zakresie zgodności z przepisami.

Przemyślenia Końcowe 

NFT stały się popularne, ponieważ tokenizują szereg aktywów, począwszy od sztuki cyfrowej po nieruchomości. Pożyczki NFT stanowią fascynujące zjawisko w sektorze DeFi i oferują opcje w zakresie płynności posiadaczom niepowtarzalnych aktywów cyfrowych. 

Chociaż pożyczki NFT stanowią dla właścicieli NFT nowy sposób na uwolnienie płynności z aktywów, wiążą się ze znacznym ryzykiem. Ważne jest, aby użytkownicy w pełni rozumieli te zagrożenia przed skorzystaniem z pożyczek NFT lub jakichkolwiek innych protokołów DeFi.

Dalsza Lektura


Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana w stanie, w jakim się znajduje, wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej ani innej porady specjalistycznej. Nie ma ona również charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu ani usługi. Użytkownik powinien zasięgnąć własnej porady u odpowiednich zawodowych doradców. Jeżeli artykuł jest napisany przez osobę z zewnątrz, należy pamiętać, że wyrażone poglądy są poglądami tej osoby i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym wyłączeniu odpowiedzialności tutaj. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie możesz ponieść. Niniejszy materiał nie stanowi porady z zakresu finansów, prawa ani innej dziedziny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.