Τι είναι τα δάνεια NFT και πώς λειτουργούν;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι τα δάνεια NFT και πώς λειτουργούν;

Τι είναι τα δάνεια NFT και πώς λειτουργούν;

Έχει δημοσιευτεί Jul 21, 2023Έχει ενημερωθεί Oct 25, 2023
8m

TL;DR

 • Τα δάνεια NFT είναι ένας τύπος δανείου στον χώρο των κρύπτο, όπου τα NFT χρησιμοποιούνται ως πρόσθετη εγγύηση. 

 • Η ιδέα των δανείων NFT ενσωματώνει την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) στον κόσμο των ψηφιακών τεχνών, των συλλεκτικών ειδών, των εικονικών ακινήτων και άλλων μοναδικών περιουσιακών στοιχείων με μορφή Token.

 • Στις βασικές μετρήσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν εξετάζετε το ενδεχόμενο των δανείων NFT, συμπεριλαμβάνονται η αναλογία δανείου προς αξία (LTV), η αναλογία ρευστοποίησης και η κατώτατη τιμή του NFT.   

 • Τα δάνεια NFT προσφέρουν σημαντικά προνόμια για την αποδέσμευση ρευστότητας και την άμεση πρόσβαση σε δανεισμό για τους κατόχους NFT, αλλά ενέχουν επίσης κινδύνους, όπως τη μεταβλητότητα των τιμών, την έλλειψη ρευστότητας και τους πιθανούς ρυθμιστικούς κινδύνους. 

Τι είναι τα NFT; 

Ένα NFT, ή Non-Fungible Token, είναι ένα κρυπτογραφικό Token το οποίο λειτουργεί σε ένα blockchain που χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο. Σε αντίθεση με κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin ή το Ethereum, που είναι ανταλλάξιμα και πανομοιότυπα, τα NFT είναι μοναδικά και "μη ανταλλάξιμα". Κάθε NFT διαθέτει διαφορετικές ιδιότητες και αξίες.

Τα NFT αντιπροσωπεύουν γενικά την ιδιοκτησία μοναδικών αντικειμένων, όπως έργα τέχνης, χαρακτήρες και εμφανίσεις σε βιντεοπαιχνίδια, κάρτες συναλλαγών, εικονικά ακίνητα και άλλα ψηφιακά είδη. Αυτό σημαίνει ότι τα μη ανταλλάξιμα στοιχεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συναλλαγές σε τυπική βάση, καθώς η αξία τους προκύπτει από τη μοναδικότητά τους και την υποκειμενική αξία που τους αποδίδουν οι αγοραστές.

Τα NFT αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή, καθώς οι δημιουργοί τα χρησιμοποιούν για να αξιοποιούν οικονομικά τις ψηφιακές τους δημιουργίες, οι συλλέκτες αξιοποιούν τα NFT για να αποκτήσουν μοναδικά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τα brands τα αξιοποιούν για να αναπτύσσουν ισχυρότερες σχέσεις με τους πελάτες τους. 

Τι είναι τα δάνεια NFT; 

Τα δάνεια NFT, όπως υποδηλώνει και το όνομα, είναι ένας τύπος δανείου στον χώρο των κρύπτο όπου τα NFT χρησιμοποιούνται ως πρόσθετη εγγύηση. Κατά κανόνα στον τομέα του DeFi, τα ανταλλάξιμα Token, όπως το Bitcoin και το Ether, έχουν χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη εγγύηση για να εξασφαλίζουν τα δάνεια. Ωστόσο, με την αυξανόμενη αξία και δημοτικότητα των NFT, οι πλατφόρμες προσφέρουν στους κατόχους NFT την ευκαιρία να χρησιμοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία ως πρόσθετη εγγύηση για δάνεια. 

Ορισμένες από τις πιο αξιόλογες συλλογές NFT αυξάνουν την αξία μεμονωμένων ειδών που αποτιμώνται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Τα δάνεια NFT δίνουν τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες NFT να αποκτήσουν ρευστότητα χωρίς να χρειαστεί να πουλήσουν τα NFT τους. Η ιδέα των δανείων NFT ενσωματώνει το DeFi στον κόσμο των ψηφιακών τεχνών, των συλλεκτικών ειδών, των εικονικών ακινήτων και άλλων μοναδικών περιουσιακών στοιχείων με μορφή Token.

Πώς λειτουργούν τα δάνεια NFT; 

Τα δάνεια NFT λειτουργούν όπως τα δάνεια κρυπτονομισμάτων. Ακολουθεί ένα απλοποιημένο παράδειγμα για το πώς λειτουργεί ένα δάνειο NFT: 

Βήμα 1: Οι χρήστες ζητάνε ένα δάνειο

Ένας κάτοχος NFT χρησιμοποιεί το NFT του ως πρόσθετη εγγύηση και ζητάει δάνειο από μια πλατφόρμα δανεισμού που υποστηρίζει δάνεια NFT.

Βήμα 2: Εκτίμηση του NFT 

Η πλατφόρμα, ή άλλοι χρήστες στην πλατφόρμα, αποτιμούν την αξία του NFT. Είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό αν το NFT έχει σταθερό ιστορικό τιμών στη δευτερογενή αγορά, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο για τα λιγότερο γνωστά NFT, αφού το κάθε NFT είναι μοναδικό και η αξία του είναι συχνά υποκειμενική.

Βήμα 3: Έκδοση δανείου 

Μόλις υπάρξει συμφωνία για την αξία του NFT, ο δανειστής χορηγεί δάνειο στον κάτοχο του NFT, το οποίο συνήθως εκδίδεται σε stablecoin. Στη συνέχεια, το NFT δεσμεύεται σε μια έξυπνη σύμβαση μέχρι να αποπληρωθεί το δάνειο. Η έξυπνη σύμβαση καθορίζει γενικά τους όρους του δανείου, όπως το ποσό, τη διάρκεια και το επιτόκιο που θέλετε. 

Βήμα 4: Αποπληρωμή δανείου

Μόλις ο δανειολήπτης αποπληρώσει το δάνειο, το NFT θα αποδεσμευτεί και θα επιστραφεί στον δανειολήπτη. Ωστόσο, αν ο δανειολήπτης δεν μπορέσει να αποπληρώσει το δάνειο, το NFT μεταφέρεται αυτόματα στον δανειστή από την έξυπνη σύμβαση. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται "ρευστοποίηση". 

Οι χρήστες μπορούν να βρουν πλατφόρμες που προσφέρουν δάνεια NFT εξετάζοντας τις σελίδες προϊόντων της πλατφόρμας ή διερευνώντας διάφορα dApp DeFi. Είναι προτιμότερο να κάνετε διεξοδική έρευνα για να βρείτε μια πλατφόρμα με τους καλύτερους όρους δανεισμού, την καλύτερη φήμη και το καλύτερο ιστορικό, αν σκέφτεστε να αποκτήσετε ένα δάνειο NFT.  

Βασικές μετρήσεις κατανόησης των δανείων NFT

Η χρήση των NFT ως πρόσθετη εγγύηση για την απόκτηση δανείου είναι μια διαδικασία που απαιτεί ενδελεχή κατανόηση των βασικών μετρήσεων που καθορίζουν τη βιωσιμότητα του δανείου.  Παρόλο που αυτοί οι όροι παραπέμπουν σε εκείνους που χρησιμοποιούνται για τα δάνεια κρύπτο, έχουν δημιουργηθεί για να λαμβάνουν υπόψη την αυξημένη πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η χρήση των NFT ως πρόσθετη εγγύηση. 

 1. Επιτόκιο 

Όταν αποκτάτε δάνειο χρησιμοποιώντας NFT ως πρόσθετη εγγύηση, πρέπει να προσέξετε το επιτόκιο που πληρώνετε. Να κατανοήσετε το ποσό των τόκων που πληρώνετε κατά τη διάρκεια του δανείου. Επίσης, να κατανοήσετε τη διαφορά μεταξύ ΣΕΠΕ και APY

 1. Αναλογία δανείου προς αξία (LTV)   

Η αναλογία δανείου προς αξία (LTV) είναι η αναλογία του ποσού δανείου προς την αξία της πρόσθετης εγγύησης. Για παράδειγμα, αν δανειστείτε 50 DAI χρησιμοποιώντας ένα NFT αξίας 100 DAI ως πρόσθετη εγγύηση, η αναλογία LTV θα είναι 50%. Αυτή η αναλογία είναι μια σημαντική μέτρηση κινδύνου για τους δανειστές, καθώς βοηθά στον υπολογισμό κινδύνου του δανείου χωρίς εξασφάλιση, σε περίπτωση που η αξία της πρόσθετης εγγύησης (του NFT) μειωθεί.

Η μέγιστη αναλογία LTV, την οποία μπορεί να έχει μια πλατφόρμα, ποικίλλει, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κυμαίνεται μεταξύ 50% και 75%. Για πιο ασταθή περιουσιακά στοιχεία, η μέγιστη αναλογία LTV είναι συνήθως χαμηλότερη, για να δικαιολογηθούν οι διακυμάνσεις των τιμών. Οι αναλογίες LTV για τα δάνεια NFT είναι συχνά χαμηλότερες από εκείνες των δανείων κρύπτο, λόγω της υψηλότερης μεταβλητότητας των τιμών τους και των προκλήσεων ως προς την ακριβή εκτίμηση της αξίας τους.

 1. Αναλογία ρευστοποίησης 

Αυτή η αναλογία είναι η αναλογία LTV στην οποία η πρόσθετη εγγύηση μπορεί να ρευστοποιηθεί για την αποπληρωμή του δανείου. Αν η αναλογία LTV ενός δανειολήπτη φθάσει την αναλογία ρευστοποίησης, η πλατφόρμα μπορεί να πουλήσει τις πρόσθετες εγγυήσεις του για να διασφαλίσει την αποπληρωμή του δανείου. Στα δάνεια NFT, ο δανειστής θα μπορούσε να απαιτήσει την ιδιοκτησία του NFT. 

Για παράδειγμα, αν μια πλατφόρμα διαθέτει αναλογία ρευστοποίησης 75% και η LTV ενός χρήστη φτάσει σε αυτό το επίπεδο λόγω μείωσης της αξίας της πρόσθετης εγγύησης, η πρόσθετη εγγύησή του μπορεί να ρευστοποιηθεί. Συχνά, σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται επίσης χρηματικό πρόστιμο, η οποία αποτελεί κίνητρο για τους δανειολήπτες να αποφύγουν τη ρευστοποίηση.

Οι δανειολήπτες πρέπει να προσέξουν πολύ αυτή τη μέτρηση, καθώς η ρευστοποίηση θα οδηγήσει στην απώλεια του NFT τους.

 1. Κατώτατη τιμή NFT 

Η κατώτατη τιμή ενός NFT είναι το είδος με τη χαμηλότερη τιμή, το οποίο περιλαμβάνεται σε μια συλλογή, και θεωρείται ένα από τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούν οι συλλέκτες για να μετρήσουν και να εκτιμήσουν πόσο περιζήτητο είναι ένα έργο. Δίνει στους αγοραστές μια ιδέα για την ελάχιστη επένδυση που απαιτείται προκειμένου να αποκτήσουν ένα NFT από ένα συγκεκριμένο έργο. 

Οι κατώτατες τιμές μπορούν να επηρεάσουν τους όρους ενός δανείου, ακόμη και αν το NFT που χρησιμοποιείται ως πρόσθετη εγγύηση, έχει πολύ πιο σπάνια χαρακτηριστικά από το φθηνότερο NFT της συλλογής. Η κατώτατη τιμή μιας συλλογής μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα όρια δανεισμού και στις αναλογίες LTV. Για παράδειγμα, ένας δανειολήπτης που θέλει να χρησιμοποιήσει ως πρόσθετη εγγύηση ένα NFT με μοναδικά και σπάνια χαρακτηριστικά, μπορεί να προσδοκά να λάβει υψηλότερο ποσό δανείου, ενώ τα πιο συνηθισμένα NFT μπορεί να λάβουν χαμηλότερο ποσό δανείου.

Αυτές οι αναλογίες είναι πολύ σημαντικές για να κατανοήσουμε τη δυναμική της πρόσθετης εγγύησης των δανείων DeFi και μπορούν να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την πλατφόρμα και τον τύπο της πρόσθετης εγγύησης. Καθώς τα δάνεια που υποστηρίζονται από NFT είναι ακόμη ένας σχετικά νέος και υπό διαμόρφωση τομέας, αυτές οι αναλογίες θα μπορούσαν να διαφέρουν σημαντικά από εκείνες που συνήθως παρατηρούνται στην πρόσθετη εγγύηση των ανταλλάξιμων Token. Η σχετικά μη ρευστοποιήσιμη φύση των NFT και η δυσκολία αποτίμησης της αξίας τους μπορεί επίσης να επηρεάσει αυτές τις αναλογίες.

Τα πλεονεκτήματα των δανείων NFT

Τα δάνεια NFT έχουν πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων τα εξής: 

 1. Αποδέσμευση ρευστότητας 

Οι κάτοχοι NFT υψηλής αξίας μπορούν να αποδεσμεύσουν ρευστότητα χωρίς να πουλήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτό μπορεί να ωφελήσει όσους πιστεύουν στη μακροπρόθεσμη αξία των NFT τους αλλά χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε κεφάλαια. 

 1. Εξάπλωση του DeFi στην ψηφιακή τέχνη 

Τα δάνεια NFT προσφέρουν στους κατόχους NFT τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο DeFi με τη λήψη δανείων. Αυτό θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά ωφέλιμο για καλλιτέχνες ή συλλέκτες του τομέα των NFT, οι οποίοι θέλουν να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά τους περιουσιακά στοιχεία στο DeFi.

 1. Χωρίς ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας 

Όπως συμβαίνει και με άλλα δάνεια DeFi, τα δάνεια NFT δεν απαιτούν ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για άτομα με χαμηλή βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας ή για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε συμβατικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Οι κίνδυνοι των δανείων NFT

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα δάνεια NFT ενέχουν κινδύνους. Η αξία των NFT μπορεί να είναι εξαιρετικά ασταθής και είναι δύσκολο να αποτιμηθεί με ακρίβεια. Τα NFT δεν διαθέτουν τόσο μεγάλη ρευστότητα όσο τα παραδοσιακά κρυπτονομίσματα, πράγμα που σημαίνει ότι αν ένας δανειολήπτης αθετήσει τις υποχρεώσεις του, ο δανειστής θα δυσκολευτεί να πουλήσει το NFT για να ανακτήσει τα κεφάλαιά του.

Οι κίνδυνοι των δανείων NFT που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του, είναι οι εξής: 

 1. Μεταβλητότητα τιμής 

Η αξία των NFT μπορεί να είναι εξαιρετικά ασταθής, καθιστώντας δύσκολη την ακριβή αποτίμηση της αξίας τους ως πρόσθετη εγγύηση δανείων. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει καταστάσεις στις οποίες η αξία ενός NFT μειώνεται κάτω από την αξία του δανείου, με αποτέλεσμα να γίνει ρευστοποίηση.

 1. Έλλειψη ρευστότητας 

Τα NFT είναι συνήθως λιγότερο ρευστά από άλλα περιουσιακά στοιχεία κρύπτο. Εάν ένας δανειολήπτης αθετήσει τις υποχρεώσεις του δανείου του, ο δανειστής ίσως δυσκολευτεί να πουλήσει το NFT για να ανακτήσει τα κεφάλαιά του.

 1. Κίνδυνος έξυπνης σύμβασης 

Τα δάνεια NFT, όπως και άλλα πρωτόκολλα DeFi, συνήθως διέπονται από έξυπνες συμβάσεις. Αυτές οι συμβάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν σφάλματα ή τρωτά σημεία που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι χάκερ, με αποτέλεσμα την απώλεια κεφαλαίων ή NFT. 

 1. Ρυθμιστικός κίνδυνος 

Όπως συμβαίνει και με άλλους τομείς του DeFi, υπάρχει ρυθμιστική αβεβαιότητα σχετικά με τα δάνεια NFT. Οι μελλοντικοί κανονισμοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα των δανείων NFT ή να επιβάλουν επιπλέον απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Συμπεράσματα 

Τα NFT έχουν αποκτήσει μεγάλη απήχηση καθώς προσδίδουν τη μορφή Token σε πολλά περιουσιακά στοιχεία, από ψηφιακή τέχνη έως ακίνητη περιουσία. Τα δάνεια NFT αποτελούν μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη στον χώρο του DeFi, προσφέροντας επιλογές ρευστότητας για τους κατόχους μοναδικών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. 

Παρόλο που τα δάνεια NFT παρέχουν στους κατόχους NFT έναν νέο τρόπο για να αποδεσμεύσουν ρευστότητα από τα περιουσιακά τους στοιχεία, ενέχουν και σημαντικούς κινδύνους. Είναι σημαντικό για τους χρήστες να κατανοήσουν πλήρως αυτούς τους κινδύνους πριν αποκτήσουν δάνεια NFT ή άλλα πρωτόκολλα DeFi.

Για περαιτέρω ανάγνωση


Αποποίηση ευθυνών και Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη αποποίηση ευθύνης μας εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι παράλληλα πιθανό και να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.