Čo sú NFT pôžičky a ako fungujú?
Domov
Články
Čo sú NFT pôžičky a ako fungujú?

Čo sú NFT pôžičky a ako fungujú?

Začiatočník
Zverejnené Jul 21, 2023Aktualizované Sep 20, 2023
8m

Zhrnutie

 • NFT pôžičky sú typom úveru v kryptopriestore, kde sa NFT používajú ako kolaterál. 

 • Koncept NFT pôžičiek otvára dvere pre decentralizované financie (DeFi) na vstup do sveta digitálneho umenia, zberateľských predmetov, virtuálnych nehnuteľností a iných jedinečných tokenizovaných aktív.

 • Medzi kľúčové metriky, ktoré je potrebné zvážiť pri pohľade na NFT pôžičky, patria pomer pôžičky k hodnote (LTV), pomer likvidácie a minimálna cena NFT.   

 • NFT pôžičky ponúkajú veľké výhody na odblokovanie likvidity a okamžitý prístup k pôžičkám pre vlastníkov NFT. Prinášajú však aj riziká vrátane cenovej volatility, nedostatku likvidity a potenciálnych regulačných rizík. 

Čo sú NFT? 

NFT (nezameniteľný token) je kryptografický token umiestnený na blockchaine, ktorý sa používa na reprezentáciu digitálneho aktíva. Na rozdiel od kryptomien ako bitcoin alebo ether, ktoré sú zameniteľné a navzájom identické, sú NFT jedinečné a „nezameniteľné“. Každý NFT má iné vlastnosti a hodnoty.

NFT vo všeobecnosti predstavujú vlastníctvo jedinečných položiek, ako napríklad umelecké diela, postavy a vzhľady vo videohrách, zberateľské karty, virtuálne nehnuteľnosti a iný digitálny tovar. To znamená, že s nezameniteľnými položkami nemožno obchodovať štandardizovaným spôsobom, pretože ich hodnota je odvodená od ich jedinečnosti a subjektívnej hodnoty, ktorú im kupujúci pripisujú.

NFT získavajú čoraz väčšiu popularitu, pretože ich tvorcovia používajú na speňaženie svojich digitálnych výtvorov, zberatelia využívajú NFT na vlastníctvo jedinečných digitálnych aktív a značky ich využívajú na budovanie užších vzťahov so svojimi zákazníkmi. 

Čo sú NFT pôžičky? 

NFT pôžička je typom pôžičky v kryptopriestore, kde sa NFT používajú ako kolaterál. Tradične sa v priestore DeFi na zabezpečenie pôžičiek používajú zameniteľné tokeny, napríklad bitcoin a ether. S rastúcou hodnotou a popularitou NFT však platformy ponúkajú držiteľom NFT možnosť použiť svoje aktíva ako kolaterál na pôžičky. 

V rámci niektorých z najcennejších zbierok NFT majú jednotlivé položky hodnotu desiatok tisícov dolárov. NFT pôžičky umožňujú vlastníkom NFT pohodlne získať likviditu bez toho, aby museli svoje NFT predávať. Koncept NFT pôžičiek prináša DeFi do sveta digitálneho umenia, zberateľských predmetov, virtuálnych nehnuteľností a ďalších jedinečných tokenizovaných aktív.

Ako fungujú NFT pôžičky? 

NFT pôžičky fungujú podobne ako kryptopôžičky. Tu je zjednodušený príklad toho, ako funguje NFT pôžička: 

Krok 1: Používateľ požiada o poskytnutie pôžičky

Vlastník NFT použije svoj NFT ako kolaterál a požiada o poskytnutie pôžičky na platforme na požičiavanie, ktorá podporuje pôžičky NFT.

Krok 2: Posúdenie NFT 

Platforma alebo iní používatelia platformy posúdia hodnotu NFT. Toto je jednoduchšie, ak má NFT stabilnú cenovú históriu na sekundárnom trhu. Pre menej etablované NFT to však vzhľadom na jedinečnosť každého NFT a často subjektívnu povahu ich hodnoty môže byť náročné.

Krok 3: Poskytnutie pôžičky 

Po dohodnutí sa na hodnote NFT veriteľ poskytne vlastníkovi NFT pôžičku, ktorá sa zvyčajne vydáva vo forme stablecoinu. NFT sa potom uzamkne do smart kontraktu až do splatenia pôžičky. Smart kontrakt vo všeobecnosti definuje podmienky pôžičky vrátane požadovanej sumy, trvania a úrokovej sadzby. 

Krok 4: Splatenie pôžičky

Akonáhle dlžník splatí pôžičku, NFT sa odblokuje a vráti dlžníkovi. Ak však dlžník pôžičku nesplatí, NFT sa automaticky prevedie na veriteľa prostredníctvom smart kontraktu. Tento postup sa označuje ako likvidácia. 

Používatelia môžu nájsť platformy, ktoré ponúkajú NFT pôžičky, tak, že si pozrú produktové stránky platformy alebo preskúmajú rôzne DeFi DApp. Ak uvažujete o získaní NFT pôžičky, najlepšie je urobiť si dôkladný prieskum, aby ste našli platformu s najlepšími úverovými podmienkami, solídnou povesťou a históriou.  

Kľúčové metriky, ktoré treba pochopiť v súvislosti s pôžičkami NFT

Použitie NFT ako kolaterálu na získanie pôžičky je proces, ktorý si vyžaduje dôkladné pochopenie kľúčových metrík, ktoré merajú životaschopnosť pôžičky.  Aj keď sú tieto podmienky podobné tým, ktoré sa používajú pre kryptopôžičky, sú navrhnuté tak, aby zohľadňovali pridanú zložitosť, ktorá súvisí s používaním NFT ako kolaterálu. 

 1. Úroková sadzba 

Keď si vezmete pôžičku použitím NFT ako kolaterálu, musíte venovať pozornosť úrokovej sadzbe, ktorú budete platiť. Zistite, akú celkovú sumu zaplatíte počas trvania pôžičky na úrokoch. Tiež je dôležité pochopiť rozdiel medzi ročnou percentuálnou mierou nákladov (RPMN) a ročným percentuálnym výnosom (RPV)

 1. Pomer pôžičky k hodnote (LTV)   

Pomer pôžičky k hodnote (LTV) je pomer výšky úveru k hodnote kolaterálu. Ak si napríklad požičiate 50 DAI použitím NFT v hodnote 100 DAI ako kolaterálu, pomer LTV je 50 %. Tento pomer je základnou rizikovou metrikou pre veriteľov, pretože pomáha merať riziko, že pôžička bude nedostatočne zabezpečená, ak hodnota kolaterálu (NFT) klesne.

Maximálny pomer LTV, ktorý platforma umožňuje, sa líši, v mnohých prípadoch sa však pohybuje medzi 50 % a 75 %. Pri volatilnejších aktívach je tendencia používať nižší pomer LTV s cieľom zohľadniť cenové výkyvy. Pomery LTV pre NFT pôžičky sú často nižšie ako v prípade kryptopôžičiek kvôli ich vyššej cenovej volatilite a problémom pri presnom ocenení ich hodnoty.

 1. Pomer likvidácie 

Tento pomer je pomer LTV, pri ktorom môže byť kolaterál zlikvidovaný na splatenie pôžičky. Ak pomer LTV dlžníka dosiahne pomer likvidácie, platforma môže predať jeho kolaterál, aby sa zabezpečilo splatenie pôžičky. Pri NFT pôžičkach si veriteľ môže nárokovať vlastníctvo NFT. 

Napríklad, ak má platforma pomer likvidácie stanovený na 75 % a pomer LTV používateľa dosiahne túto úroveň v dôsledku poklesu hodnoty kolaterálu, môže byť jeho kolaterál zlikvidovaný. V týchto scenároch sa často uplatňuje aj sankčný poplatok, ktorý dlžníkov motivuje, aby sa vyhli likvidácii.

Dlžníci musia venovať veľkú pozornosť tejto metrike, pretože likvidácia bude mať za následok stratu ich NFT.

 1. Minimálna cena NFT 

Minimálna cena NFT sa vzťahuje na položku s najnižšou cenou uvedenú v zbierke a považuje sa za jednu z hlavných metrík používaných zberateľmi na meranie a hodnotenie vhodnosti projektu. Kupujúcim poskytuje predstavu o minimálnej investícii potrebnej na vlastníctvo NFT z konkrétneho projektu. 

Minimálne ceny môžu ovplyvniť podmienky pôžičky, dokonca aj keď NFT použitý ako kolaterál má oveľa zriedkavejšie vlastnosti ako najlacnejší NFT v zbierke. Minimálna cena zbierky môže mať významný vplyv na limity pôžičky a pomery LTV. Napríklad dlžník, ktorý chce použiť NFT s jedinečnými a zriedkavými atribútmi ako kolaterál, môže očakávať, že dostane vyššiu sumu pôžičky, zatiaľ čo bežnejšie NFT môžu získať nižšiu sumu pôžičky.

Tieto pomery sú kľúčové pre pochopenie dynamiky kolateralizovaných pôžičiek vo svete DeFi a môžu sa značne líšiť v závislosti od platformy a typu kolaterálu. Keďže pôžičky kryté NFT sú stále relatívne novým a vyvíjajúcim sa priestorom, tieto pomery sa môžu značne líšiť od pomerov, ktoré sa bežne vyskytujú pri kolaterále, pri ktorom sa používa zameniteľný token. Na tieto pomery môže mať vplyv aj relatívne nelikvidná povaha NFT a ťažkosti pri posudzovaní ich hodnoty.

Výhody NFT pôžičiek

NFT pôžičky ponúkajú množstvo výhod vrátane nasledujúcich: 

 1. Odomknutie likvidity 

Majitelia NFT s vysokou hodnotou môžu odomknúť likviditu bez predaja svojich aktív. Z tohto môžu profitovať tí, ktorí veria v dlhodobú hodnotu svojich NFT, ale potrebujú okamžitý prístup k finančným prostriedkom. 

 1. Rozšírenie DeFi do priestoru digitálneho umenia 

NFT pôžičky poskytujú držiteľom NFT možnosť byť súčasťou sveta DeFi prijímaním pôžičiek. To by mohlo byť výhodné najmä pre umelcov alebo zberateľov v priestore NFT, ktorí chcú využiť svoje digitálne aktíva v DeFi.

 1. Žiadne overovanie solventnosti 

Rovnako ako pri iných pôžičkách DeFi, ani pri pôžičkach krytých NFT sa nevyžaduje overovanie solventnosti. To je významná výhoda pre jednotlivcov s nízkou kredibilitou alebo pre tých, ktorí nemajú prístup k tradičným bankovým službám.

Riziká NFT pôžičiek

Je dôležité poznamenať, že NFT pôžičky prinášajú aj riziká. Hodnota NFT môže byť extrémne volatilná a jeho presné ocenenie môže byť náročné. NFT sú menej likvidné ako tradičné kryptomeny, čo znamená, že ak dlžník nesplní svoje záväzky, veriteľ môže mať problémy s predajom NFT, aby získal späť svoje prostriedky.

Medzi riziká NFT pôžičiek, ktoré je potrebné zvážiť, patria: 

 1. Cenová volatilita 

Hodnota NFT môže byť veľmi volatilná, čo sťažuje presné ocenenie ich hodnoty na účely zabezpečenia pôžičky (kolaterálu). To by mohlo viesť k situáciám, keď hodnota NFT klesne pod hodnotu pôžičky, čo vedie k likvidácii.

 1. Nedostatok likvidity 

NFT sú často menej likvidné ako iné kryptoaktíva. Ak dlžník nesplatí svoju pôžičku, veriteľ môže mať problém s predajom NFT, aby získal späť svoje prostriedky.

 1. Riziko smart kontraktu 

NFT pôžičky, podobne ako iné protokoly DeFi, sa zvyčajne riadia smart kontraktmi. Tieto kontrakty môžu obsahovať chyby alebo zraniteľné miesta, ktoré môžu hackeri zneužiť, čo môže viesť k strate finančných prostriedkov alebo NFT. 

 1. Regulačné riziko 

Rovnako ako v iných oblastiach DeFi, existuje regulačná neistota týkajúca sa NFT pôžičiek. Budúce nariadenia by mohli ovplyvniť životaschopnosť NFT pôžičiek, prípadne zaviesť dodatočné požiadavky na dodržiavanie predpisov.

Záverečné myšlienky 

NFT si získali popularitu, pretože tokenizujú celý rad aktív, od digitálneho umenia až po nehnuteľnosti. NFT pôžičky predstavujú vzrušujúci vývoj vo svete DeFi a ponúkajú možnosti likvidity pre držiteľov jedinečných digitálnych aktív. 

Zatiaľ čo NFT pôžičky ponúkajú vlastníkom NFT nový spôsob, ako uvoľniť likviditu zo svojich aktív, sú s nimi spojené aj značné riziká. Je dôležité, aby používatelia plne porozumeli týmto rizikám predtým, ako sa zapoja do NFT pôžičiek alebo akýchkoľvek iných protokolov DeFi.

Prečítajte si tiež


Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by sa nemali považovať za finančné, právne alebo odborné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné, právne ani iné odborné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.