Vad är NFT-lån och hur fungerar de?
Hem
Artiklar
Vad är NFT-lån och hur fungerar de?

Vad är NFT-lån och hur fungerar de?

Nybörjare
Publicerad Jul 21, 2023Uppdaterad Sep 20, 2023
8m

TL;DR

 • NFT-lån är en typ av lån inom krypto där NFT:er används som säkerhet. 

 • Begreppet NFT-lån fär decentraliserad finansiering (DeFi) till världen av digital konst, samlarobjekt, virtuella fastigheter och andra unika tokeniserade tillgångar.

 • Viktiga mätvärden att tänka på när man tittar på NFT-lån inkluderar belåningsgrad (LTV), likvideringsgrad och lägsta prisnivå för NFT.   

 • NFT-lån erbjuder stora fördelar för att låsa upp likviditet och få tillgång till lån direkt för NFT-ägare, men kommer också med risker, inklusive prisvolatilitet, brist på likviditet och potentiella regleringsrisker. 

Vad är NFT:er? 

En NFT, eller icke-fungibel token, är en kryptografisk token som finns på en blockkedja som används för att representera en digital tillgång. Till skillnad från kryptovalutor som Bitcoin eller Ethereum, som är fungibla och identiska med varandra, är NFT:er unika och "icke-fungibla". Alla NFT:er har olika egenskaper och värden.

NFT:er representerar i allmänhet ägande av unika föremål som konstverk, videospelkaraktärer och skins, handelskort, virtuella fastigheter och andra digitala varor. Detta innebär att icke-fungibla objekt inte kan handlas i standardiserad skala, eftersom deras värde härrör från deras unika egenskaper och det subjektiva värde som köpare ger dem.

NFT:er blir allt vanligare, eftersom skapare använder dem för att tjäna pengar på sina digitala skapelser, samlare använder NFT:er för att äga unika digitala tillgångar och varumärken utnyttjar dem för att bygga närmare relationer med sina kunder. 

Vad är NFT-lån? 

NFT-lån, som namnet antyder, är en typ av lån i kryptorummet där NFT:er används som säkerhet. Traditionellt har i DeFi-utrymmet fungibla token som bitcoin och ether använts som säkerhet för att säkra lån. Men med det ökande värdet och populariteten hos NFT:er erbjuder plattformar NFT-innehavare möjlighet att använda sina tillgångar som säkerhet för lån. 

För några av de mest värdefulla NFT-samlingarna kan enstaka föremål öka i värde till tiotusentals dollar. Med NFT-lån kan ägare av NFT:er att få likviditet bekvämt utan att behöva sälja sina NFT:er. Begreppet NFT-lån för DeFi in i världen av digital konst, samlarobjekt, virtuella fastigheter och andra unika tokeniserade tillgångar.

Hur fungerar NFT-lån? 

NFT-lån fungerar på samma sätt som kryptolån. Här är ett förenklat exempel på hur ett NFT-lån fungerar: 

Steg 1: Användare begär ett lån

En NFT-ägare använder sin NFT som säkerhet och begär ett lån på en utlåningsplattform som stöder NFT-lån.

Steg 2: NFT-bedömning 

Plattformen, eller andra användare på plattformen, bedömer värdet av NFT:n. Detta är lättare att göra om en NFT har en stabil prishistorik på sekundärmarknaden, men kan vara utmanande för mindre etablerade NFT:er, med tanke på NFT:ers unikhet och den ofta subjektiva karaktären av deras värde.

Steg 3: Utfärdande av lån 

När NFT:ns värde har överenskommits ger långivaren ett lån till NFT-ägaren, vanligtvis utfärdat i en stablecoin. NFT:n låses sedan i ett smart kontrakt tills lånet återbetalas. Det smarta kontraktet anger i allmänhet lånets villkor, inklusive önskat belopp, varaktighet och räntesats. 

Steg 4: Återbetalning av lån

När låntagaren återbetalar lånet låses NFT:n upp och returneras till låntagaren. Men om låntagaren inte kan återbetala lånet överförs NFT:n automatiskt till långivaren genom det smarta kontraktet. Denna process kallas likvidering. 

Användare kan hitta plattformar som erbjuder NFT-lån genom att kontrollera plattformens produktsidor eller genom att undersöka olika DeFi dApps. Det är bäst att göra grundlig efterforskning för att hitta en plattform med de bästa lånevillkoren och ett gott rykte om du funderar på att få ett NFT-lån.  

Viktiga mätvärden för att förstå NFT-lån

Att använda din NFT som säkerhet för att få ett lån är en process som kräver en djupgående förståelse av de viktigaste mätvärdena som mäter lånets lönsamhet.  Även om dessa termer liknar de som används för kryptolån, är de utformade för att ta hänsyn till den extra komplexiteten som kommer med att använda NFT som säkerhet. 

 1. Räntesats 

När du tar ett lån med NFT som säkerhet måste du vara uppmärksam på den räntesats du betalar. Kontrollera hur mycket ränta du betalar under lånets löptid. Lägg också märke till skillnaden mellan APR och APY

 1. Belåningsgrad (LTV)   

Belåningsvärdet (LTV) är förhållandet mellan lånebeloppet och värdet av säkerheten. Om du till exempel lånar 50 DAI med en NFT värd 100 DAI som säkerhet, skulle LTV-kvoten vara 50 %. Detta förhållande är ett väsentligt riskmått för långivare, eftersom det hjälper till att mäta risken för att lånet blir undersäkerställt om värdet på säkerheten (NFT) sjunker.

Det maximala LTV-förhållandet som en plattform tillåter varierar, men i många fall är det mellan 50 % och 75 %. För mer volatila tillgångar tenderar den maximala LTV-kvoten att vara lägre för att ta hänsyn till prisfluktuationer. LTV-kvoterna för NFT-lån är ofta lägre än för kryptolån på grund av deras högre prisvolatilitet och utmaningarna med att exakt bedöma deras värde.

 1. Likvideringsförhållande 

Detta förhållande är LTV-kvoten vid vilken säkerheten kan likvideras för att återbetala lånet. Om en låntagares LTV-kvot når likvideringsgraden kan deras säkerhet säljas av plattformen för att säkerställa att lånet återbetalas. I NFT-lån kan långivaren göra anspråk på ägande av NFT. 

Till exempel, om en plattform har en likvideringsgrad på 75 % och en användares LTV når denna nivå på grund av en minskning av säkerhetsvärdet, kan deras säkerhet likvideras. Ofta tillämpas också en straffavgift i dessa scenarier, vilket ger ett incitament för låntagare att undvika likvidering.

Låntagare måste ägna stor uppmärksamhet åt detta mått eftersom likvidering leder till förlust av deras NFT.

 1. Lägsta prisnivå för NFT 

Den lägsta prisnivån för en NFT avser det billigaste objektet som listas i en samling och anses vara en av de viktigaste mätvärdena som används av samlare för att mäta och utvärdera hur eftertraktat ett projekt är. Det ger köpare en uppfattning om den minsta investering som krävs för att äga en NFT från ett visst projekt. 

Lägsta prisnivå kan påverka villkoren för ett lån, även om NFT:er som används som säkerhet har mycket sällsynta egenskaper än den billigaste NFT:n i samlingen. En samlings lägsta prisnivå kan ha en betydande inverkan på lånegränser och LTV-kvoter. Till exempel kan en låntagare som vill använda en NFT med unika och sällsynta attribut som säkerhet förvänta sig att få ett högre lånebelopp, medan vanligare NFT:er kan få ett lägre lånebelopp.

Dessa förhållanden är avgörande för att förstå dynamiken i säkerhetslån i DeFi och kan variera mycket beroende på plattform och typ av säkerhet. Eftersom NFT-stödda lån fortfarande är ett relativt nytt område under utveckling, kan dessa förhållanden skilja sig avsevärt från de som vanligtvis ses med fungibla tokensäkerheter. NFT:ers relativt illikvida karaktär och svårigheten att bedöma deras värde kan också påverka dessa förhållanden.

Fördelarna med NFT-lån

NFT-lån erbjuder många fördelar, inklusive följande: 

 1. Låsa upp likviditet 

Ägare av högvärdiga NFT:er kan låsa upp likviditet utan att sälja sina tillgångar. Detta kan vara fördelaktigt för dem som tror på det långsiktiga värdet av sina NFT:er, men behöver omedelbar tillgång till tillgångar. 

 1. Utöka DeFi till det digitala konstutrymmet 

NFT-lån ger en möjlighet för NFT-innehavare att delta i DeFi genom att ta lån. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för artister eller samlare i NFT-utrymmet som vill utnyttja sina digitala tillgångar i DeFi.

 1. Inga kreditkontroller 

Som med andra DeFi-lån kräver NFT-stödda lån inte kreditkontroller. Detta är en betydande fördel för personer med låga kreditpoäng eller de som inte har tillgång till traditionella banktjänster.

Riskerna med NFT-lån

Det är viktigt att uppmärksamma att NFT-lån medför risker. NFT-värde kan vara extremt flyktigt och svårt att exakt bedöma. NFT:er är mindre likvida än traditionella kryptovalutor, vilket innebär att om en låntagare inte betalar kan långivaren ha svårt att sälja sina NFT för att få tillbaka sina tillgångar.

Riskerna med NFT-lån som du måste överväga är till exempel: 

 1. Prisvolatiliteten 

NFT-värde kan vara mycket volatilt, vilket gör det svårt att exakt bedöma deras värde för lånesäkerhet. Detta kan leda till situationer där en NFT:s värde sjunker under lånevärdet, vilket leder till likvidering.

 1. Brist på likviditet 

NFT:er är ofta mindre likvida än andra kryptotillgångar. Om en låntagare inte betalar sitt lån kan långivaren ha problem med att sälja NFT:n för att få tillbaka sina tillgångar.

 1. Smart kontraktsrisk 

NFT-lån, liksom andra DeFi-protokoll, styrs vanligtvis av smarta kontrakt. Dessa kontrakt kan ha buggar eller sårbarheter som hackare kan utnyttja, vilket leder till förlust av tillgångar eller NFT. 

 1. Regulatorisk risk 

Som med andra områden av DeFi finns det regleringsosäkerhet kring NFT-lån. Framtida regler kan påverka lönsamheten för NFT-lån eller införa ytterligare efterlevnadskrav.

Sammanfattningsvis 

NFT:er har vunnit popularitet när de tokeniserar en rad tillgångar, från digital konst till fastigheter. NFT-lån representerar en spännande utveckling inom DeFi och erbjuder likviditetsalternativ för innehavare av unika digitala tillgångar. 

Medan NFT-lån erbjuder ett nytt sätt för NFT-ägare att låsa upp likviditet från sina tillgångar, kommer de med betydande risker. Det är viktigt för användare att fullt ut förstå dessa risker innan de engagerar sig i NFT-lån eller andra DeFi-protokoll.

Mer information


Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.