Czym Jest Dynamiczny Token NFT i Jak Się Zmienia z Biegiem Czasu?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Dynamiczny Token NFT i Jak Się Zmienia z Biegiem Czasu?

Czym Jest Dynamiczny Token NFT i Jak Się Zmienia z Biegiem Czasu?

Początkujący
Opublikowane Jan 19, 2023Zaktualizowane Mar 7, 2023
5m

TL;DR

W ramach szerszej kategorii tokenów niewymiennych (NFT) jest pewna podkategoria – tzw. dynamiczne tokeny NFT. Takie NFT różnią się zasadniczo od swoich statycznych odpowiedników, ponieważ mogą ewoluować – dzięki smart kontraktom i warunkom kodowanym przez ich twórców. 

Wprowadzenie

NFT to niepowtarzalne, niezastępowalne kryptoaktywa na blockchainie. Te jedyne w swoim rodzaju aktywa tworzy się zwykle przy użyciu wytycznej, zwanej inaczej standardem tokena, dzięki której każdy token NFT ma niepowtarzalny identyfikator tokena.

Oprócz kryptowalutowych przedmiotów kolekcjonerskich i sztuki NFT statyczne tokeny NFT mogą służyć do cyfryzacji aktywów świata rzeczywistego, np. paszportów, świadectw oraz aktów własności nieruchomości. Jednak mimo że te eksperymentalne zastosowania tokenów NFT są już faktem, mogą nie być w stanie w pełni odwzorować takich aktywów świata rzeczywistego, które przekazują informacje niestatyczne.

Kiedy smart kontrakty tworzą statyczne tokeny NFT, aktywa te są mintowane z trwałymi, niezmiennymi danymi tokena – innymi słowy, dane te nie podlegają zmianie. Dlatego też, niezależnie od okoliczności zewnętrznych, statyczne NFT pozostają niezmienione, co oznacza, że w przypadku zmiany informacji stają się nieaktualne.

Temu ograniczeniu są jednak w stanie zaradzić dynamiczne NFT. Wprawdzie ID tokena dynamicznych NFT pozostają takie same, ale same tokeny mają wyjątkową zdolność do zmiany w określonych warunkach. 

Czym Są Dynamiczne NFT?

Dynamiczne NFT są podkategorią tokenów NFT, których właściwości podlegają zmianie po spełnieniu określonych warunków. Każdy token NFT zawiera informacje zwane metadanymi, które opisują jego cechy.

Metadane mogą zawierać nazwy, opisy, a nawet konkretne cechy NFT. Dla przykładu, metadane NFT do gier mogą zawierać cechy awatara takie jak siła czy wytrzymałość. W przypadku sztuki NFT mogą to być kolory lub dodatki do danego dzieła sztuki.

Być może słyszeliście już o grze na blockchainie Ethereum, CryptoKitties, jednym z pierwszych projektów NFT, który szybko stał się popularny po debiucie w 2017 roku. CryptoKitties to gra na blockchainie, w której gracze mogą zbierać, hodować i wymieniać dynamiczne NFT w formie wirtualnych kotów.

W przeciwieństwie do statycznych NFT metadane dynamicznych NFT podlegają zmianie i przekładowi wizualnemu. Jest tak dlatego, że o ile NFT statyczne są zwykle tworzone przy użyciu standardu tokena ERC-721, o tyle NFT dynamiczne są projektowane przy użyciu standardu tokena ERC-1155.

Według Ethereum tokeny tworzone przy użyciu tego drugiego standardu mają cechy podobne do zamiennych tokenów ERC-20 i niewymiennych tokenów ERC-721. Tokeny ERC-1155 są więc technicznie półwymienne i w razie potrzeby da się je zmienić.

Jak Można Zmieniać Dynamiczne NFT?

Wygląda to zwykle tak:

  1. Dynamiczny token NFT zostaje stworzony przez smart kontrakt z zestawem metadanych.

  2. Smart kontrakt pozyskuje dane z wyroczni. Są to usługi stron zewnętrznych, które dostarczają informacji zewnętrznych ze źródeł danych, np. danych Internetu Rzeczy (IoT) oraz sieciowych interfejsów programowania aplikacji (API).

  3. NFT jest następnie oceniane przez smart kontrakt przy użyciu danych uzyskanych od wyroczni na potrzeby oceny NFT i zakodowania zmian podczas procesu tworzenia.

  4. Charakterystyka dynamicznego NFT podlega następnie w miarę potrzeby uaktualnieniom.

Zastosowania Dynamicznych NFT

Tożsamość

Jeżeli tożsamość blockchainowa stanie się faktem, dynamiczne NFT będą mogły rzeczywiście służyć do reprezentowania cyfrowych dowodów tożsamości lub paszportów na całym świecie. Elastyczność tych NFT może umożliwić automatyczną aktualizację zmian bez konieczności wymiany cyfrowych dokumentów tożsamości. Chodzi tu np. o takie informacje, jak miejsce zamieszkania, stan cywilny i dane kontaktowe.

Gaming

Standard tokenów ERC-1155 stosuje się głównie w grach NFT, więc nie dziwi fakt, że dynamiczne NFT można spotkać najczęściej w grach blockchainowych. Gracze mogą podnosić poziom swoich awatarów za pomocą dynamicznych NFT, które reprezentują ich postacie w grze, a tym samym zwiększają doznania z gry. W miarę jak gracz nabiera doświadczenia, rozwój jego postaci może znajdować odzwierciedlenie w zmianach wyglądu i statystyk jego awatarów NFT.

Koncepcja rozwoju w grach jest przy ich projektowaniu niezbędna, aby wciągać graczy, a dynamiczne NFT to umożliwiają. Dynamiczne NFT mogą również ułatwić tworzenie gier umożliwiających wybór własnego zakończenia oraz innych sytuacji związanych z uczestnictwem, które wymagają do działania danych zewnętrznych.

Nieruchomości wirtualne

Chociaż tokenizacja nieruchomości ma już od pewnego czasu miejsce, statyczne NFT nie są w stanie odzwierciedlić zmieniających się czynników, takich jak ceny nieruchomości, wiek i własność. Natomiast NFT dynamiczne potrafią uchwycić najdrobniejsze szczegóły związane z nieruchomością i mają elastyczność potrzebną do uaktualniania konkretnych informacji.

Sztuka

Jak pokazuje tradycyjna japońska forma sztuki estetycznej wabi-sabi, która zamiast na trwałości skupia się na przemijaniu, sztuka, która jest ulotna i przejściowa, jest powszechnie doceniana na całym świecie. Dzięki dynamicznym NFT artyści cyfrowi mogą przy użyciu bieżących danych kodować w swoich dziełach sztuki zmiany, które oddają tę nietrwałość, przez co ich dzieła sztuki są bardziej wyjątkowe. Są np. dynamiczne dzieła sztuki NFT, których wygląd zmienia się w zależności od aktualnej pogody lub pory roku.

Sztukę NFT można również wzbogacić poprzez naśladowanie instalacji artystycznych w świecie rzeczywistym, które do pełnego odbioru wymagają udziału publiczności. W tym przypadku dynamiczny token NFT może się zmieniać w zależności od interakcji posiadacza tokena ze swoimi aktywami, a tym samym zwiększać zaangażowanie na wystawach sztuki cyfrowej.

Wnioski Końcowe

Dynamiczne NFT są „mądrzejszą“ kategorią NFT niż ich statyczne odpowiedniki, ponieważ potrafią się dostosowywać do informacji ze świata zewnętrznego i na bieżąco je odzwierciedlać. Oprócz przykładów wymienionych w tym artykule istnieje niezliczona liczba zastosowań dynamicznych tokenów NFT, które są w stanie łatwo zaspokoić potrzebę modyfikacji NFT.

Dalsza Lektura