Czym Są Tokeny Soulbound (SBT)?
Strona Główna
Artykuły
Czym Są Tokeny Soulbound (SBT)?

Czym Są Tokeny Soulbound (SBT)?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Aug 17, 2022Zaktualizowane Nov 11, 2022
5m

TL;DR

Tokeny Soulbound (SBT) to tokeny tożsamości cyfrowej, które odzwierciedlają właściwości, cechy i osiągnięcia składające się na osobę lub podmiot. Tokeny SBT są wydawane przez tzw. "dusze", które reprezentują konta lub portfele na blockchainie i których nie można przenosić. 

Wprowadzenie

Tokeny Soulbound (SBT) to koncepcja zaproponowana w maju 2022 r. przez współzałożyciela Ethereum Vitalika Buterina, prawniczkę Puję Ohlhaver oraz E. Glena Weyla, ekonomistę i technologa społecznego.

W białej księdze pt. „Decentralized Society: Finding Web3's Soul” przedstawione są podstawy całkowicie zdecentralizowanego społeczeństwa (DeSoc), którym zarządzają jego użytkownicy, oraz to, w jaki sposób Tokeny Soulbound (SBT) mogą pełnić funkcję danych uwierzytelniających, które wykorzystujemy w życiu codziennym. 

Czym Są Tokeny SBT?

Tokeny Soulbound (SBT) to niezbywalne tokeny, które reprezentują tożsamość osoby za pomocą technologii blockchain. Można tu wymienić dokumentację medyczną, historię pracy i wszelkiego rodzaju informacje, które składają się na osobę lub podmiot. Portfele, które służą do przechowywania lub wydawania tych zapisów, to tzw. „dusze”.

Ludzie mogą mieć wiele portfeli (lub "dusz"), które reprezentują różne obszary ich życia. Można mieć np. tzw. duszę danych uwierzytelniających swojej historii pracy i tzw. duszę medyczną dokumentacji medycznej. Dzięki duszom i tokenom SBT można by zbudować weryfikowalną cyfrową reputację w sieci Web3 zgodnie ze swoimi dokonaniami i doświadczeniami.

Dusze mogą też reprezentować podmiot, który przydziela tokeny SBT. Rolę dusz mogą pełnić np. firmy, wydając SBT każdemu pracownikowi. Cyfrowy klub country może wydawać SBT w celu weryfikacji statusu członkostwa.

Pojęcie Soulbound wywodzi się z popularnej gry online World of Warcraft. 

Gracze nie mogą sprzedawać ani przenosić przedmiotów Soulbound. Po ich zebraniu, przedmioty Soulbound są na zawsze przywiązane do duszy gracza.

Wystarczy więc sobie wyobrazić tą koncepcję w odniesieniu do tokenów niewymiennych (NFT). Aktualnie większość tokenów NFT to certyfikaty własności sztuki cyfrowej lub przedmiotów kolekcjonerskich, takich jak np. Bored Ape Yacht Club. Ludzie kupują NFT, handlują nimi lub eksponują je jako symbol statusu i majątku.

W SBT chodzi o przekształcenie koncepcji NFT w coś więcej niż tylko pieniądze i prawo do przechwałek – token, który będzie zarówno jedyny w swoim rodzaju, jak i niezbywalny. O ile token NFT reprezentuje aktywa i własność, token SBT reprezentuje reputację osoby lub podmiotu. Ponadto w przeciwieństwie do NFT, tokeny SBT mają zerową wartość pieniężną i po wyemitowaniu na portfel nie można nimi handlować. 

Jak można wykorzystać tokeny SBT?

SBT mają szeroki zakres potencjalnych zastosowań praktycznych. Oto kilka przykładów, które mogłyby znaleźć zastosowanie w życiu codziennym.

1. Historia kształcenia – Po ukończeniu studiów otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające ukończenie wymaganych kursów. Uniwersytet mógłby być duszą wydającą SBT, a studenci mogliby być duszami przyjmującymi. W tokenie SBT byłyby zapisane dane uwierzytelniające studenta, potwierdzające, że posiada odpowiednie kwalifikacje i jest członkiem uniwersytetu. Mówiąc najprościej, token SBT pełniłby funkcję potwierdzenia uczestnictwa.

2. Podania o pracę – Teoretycznie kandydaci mogliby przesyłać całą swoją historię pracy i świadectwa przy użyciu oficjalnych SBT wydanych przez poprzednie firmy i instytucje. SBT pełniłyby funkcję świadectw potwierdzających umiejętności.

3. Dokumentacja medyczna – Dzięki tokenom SBT, w których byłaby zapisana dokumentacja medyczna danej osoby, można by przyspieszyć zmianę lekarza lub opiekii medycznej. Hipotetycznie rzecz biorąc, technologia SBT zastąpiłaby nierzadko powolne procedury wypełniania dokumentów, weryfikacji historii medycznej oraz setki rozmów przez telefon.

Jaka jest rola SBT w Web3?

Jednym z głównych problemów, z jakimi boryka się branża Web3, jest zaufanie. Jak można ufać reputacji osoby w systemie zaprojektowanym jako niewymagający zaufania? Weźmy np. udzielanie pożyczek pieniężnych. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych ocen kredytowych od banków, w SBT może być zapisana historia pożyczek DeFi użytkownika, a także inne wskaźniki, które określają jego profil ryzyka.

SBT są również proponowaną alternatywą wobec głosowań w zdecentralizowanych organizacjach autonomicznych (DAO). Zamiast obecnego modelu zarządzania, którego podstawą jest liczba tokenów posiadanych przez członka, DAO mogłyby wydawać SBT, w których siła głosu byłaby przydzielana na podstawie interakcji użytkowników ze społecznością. Ten model dawałby pierwszeństwo w głosowaniu najbardziej oddanym użytkownikom o silnej reputacji.

Oprócz stworzenia reputacyjnego systemu głosowania, SBT mogą potencjalnie poprawić nienaruszalność głosowania w DAO – a konkretnie ochronę przed atakami typu Sybil – jednym z największych zagrożeń obecnego modelu zarządzania DAO.

Podczas ataku Sybil, osoba lub grupa osób o złych intencjach obala DAO, skupując większość tokenów zarządzania. Osoby z większością głosów mogą manipulować propozycjami głosowania i kierować projektem na swoją korzyść. Publiczny i weryfikowalny charakter SBT mógłby ułatwić wykrywanie oraz zapobieganie wchodzeniu do DAO osób o złych intencjach, co z kolei zapobiegałoby korupcji i atakom typu Sybil. 

Jakie są przykłady SBT w akcji?

Na sierpień 2022 r. tokeny SBT istnieją tylko w teorii. Glen Weyl, jeden ze współautorów, który przyczynił się do powstania oryginalnej białej księgi SBT, uważa, że do końca 2022 r. pojawią się pierwsze zastosowania praktyczne SBT.

Giełda Binance zapowiedziała również niedawno własny token SBT o nazwie Binance Account Bound (BAB). Token BAB jest niezbywalny, nie ma wartości pieniężnej i jest pierwszym w historii SBT wyemitowanym na sieci BNB Chain. Token BAB ma rozwiązać problemy z weryfikacją tożsamości w Web3 i pełnić funkcję cyfrowego narzędzia weryfikacyjnego dla użytkowników Binance, którzy zakończą procedurę KYC.

Oprócz ekosystemu Binance, tokenów BAB będą mogły używać protokoły stron trzecich, między innymi do airdropów NFT, zapobiegania działaniom botów i ułatwiania głosowania w sprawie zarządzania DAO.

Przemyślenia końcowe

SBT stały się gorącym tematem w Web3. Teoretycznie SBT mogą umożliwiać ludziom tworzenie własnej cyfrowej reputacji i ocenę czyjejś reputacji na blockchainie. Zobaczymy, czy tokeny SBT zafunkcjonują jako „dowody tożsamości” w Web3.