Co jsou soulbound tokeny (SBT)?
Domů
Články
Co jsou soulbound tokeny (SBT)?

Co jsou soulbound tokeny (SBT)?

Pokročilí
Zveřejněno Aug 17, 2022Aktualizováno Nov 11, 2022
5m

TL;DR

Soulbound tokeny (SBT) jsou tokeny digitální identity zastupující vlastnosti, rysy a úspěchy, které utváří osobu nebo subjekt. SBT jsou vydávány takzvanými dušemi, které představují blockchainové účty nebo peněženky, a nelze je převádět. 

Úvod

Soulbound token (SBT) je koncept, který v květnu 2022 navrhli spoluzakladatel Etherea Vitalik Buterin, právnička Puja Ohlhaverova a ekonom a sociální technolog Eric Glen Weyl.

Bílá kniha s názvem „Decentralized Society: Finding Web3’s Soul” (Decentralizovaná společnost: hledání duše Webu 3) popisuje základy plně decentralizované společnosti (DeSoc), kterou řídí její uživatelé, a způsob, kterým mohou tokeny Soulbound (SBT) fungovat jako osobní údaje, které používáme v každodenním životě. 

Co jsou soulbound tokeny (SBT)?

Soulbound tokeny (SBT) jsou nepřenosné tokeny, které pomocí blockchainové technologie zastupují identitu osoby. Mohou sem patřit lékařské záznamy, pracovní historie a jakýkoli typ informací, který utváří osobu nebo subjekt. Peněženkám, které tyto záznamy uchovávají nebo vydávají, se přezdívá "duše".

Lidé by mohli mít několik peněženek (nebo duší), které by představovaly různé části jejich života. Někdo by mohl mít například „duši se svým renomé” pro pracovní historii a „lékařskou duši” pro zdravotní záznamy. Duše a SBT by lidem umožnily na Webu 3 na základě jejich aktivit a zkušeností z minulosti vybudovat ověřitelnou digitální reputaci.

Duše mohou zastupovat i subjekt, který SBT přiděluje. Například společnosti mohou být duše, které každému zaměstnanci vydávají SBT. Digitální golfový klub by mohl vydávat SBT, kterými by ověřoval členský status.

Logika soulbound tokenů pochází z oblíbené online hry World of Warcraft. 

Hráči v ní nemohou prodávat ani převádět věci, které jsou takzvaně soulbound. Jakmile je získají, jsou navždy svázány s hráčovou duší (soulbound).

Teď si tuto myšlenku představte s nezaměnitelnými tokeny (NFT). V dnešní době je většina NFT certifikátem vlastnictví nějakého digitálního umění nebo sběratelských předmětů, jako třeba Bored Ape Yacht Club. Lidé NFT kupují, obchodují nebo se s nimi chlubí jako se symbolem společenského postavení a bohatství.

Cílem SBT je proměnit koncept NFT v něco víc než jen peníze a možnost se chlubit – vytvořit token, který je jedinečný a nepřenosný. Zatímco NFT představují aktiva a majetek, SBT představují pověst osoby nebo subjektu. Na rozdíl od NFT mají SBT nulovou peněžní hodnotu a po jejich emisi do něčí peněženky s nimi nelze obchodovat. 

Jak je možné SBT používat?

SBT mají širokou škálu možných využití. Tady je několik příkladů, které by mohly najít využití v každodenním životě.

1. Historie vzdělání – po dokončení studia na vysoké škole obdržíte osvědčení o absolvování potřebných kurzů. Univerzita by mohla být duše emitující SBT a studenti by byli duše na straně příjemce. V SBT by byly uloženy osobní údaje studenta, které dokazují, že má příslušnou kvalifikaci a je členem univerzity. Jednoduše řečeno, SBT by fungoval jako doklad o tom, že jste na školu chodili.

2. Pracovní žádosti – teoreticky by uchazeči o práci mohli předložit veškerou svou předchozí pracovní historii a profesní osvědčení v podobě oficiálních SBT emitovaných předchozími společnostmi a institucemi. SBT by fungovaly jako osvědčení o dovednostech.

3. Zdravotní záznamy – změnu lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče by bylo možné díky SBT, které uchovávají zdravotní záznamy dané osoby, urychlit. Hypoteticky by SBT nahradily často zdlouhavý proces zatížený vyplňováním dokumentů, ověřováním anamnézy a vyřizováním telefonických hovorů.

Jak SBT fungují v prostředí Webu 3?

Jednou z hlavních výzev, které ovlivňují odvětví Webu 3, je důvěra. Jak můžete důvěřovat něčí pověsti v systému, který je navržen tak, aby nevyžadoval důvěru? Ukážeme si to na příkladu půjčování peněz. Podobně jako při hodnocení bonity v tradičních bankách by SBT mohly sledovat historii výpůjček v oblasti DeFi a další ukazatele, které stanovují rizikový profil uživatele.

SBT jsou také navrhované jako alternativa pro hlasování v decentralizovaných autonomních organizacích (DAO). Namísto současného modelu správy, který funguje na základě množství tokenů držených členy, by decentralizované autonomní organizace mohly vydávat SBT, které přidělují hlasovací právo na základě interakcí uživatelů s komunitou. Tento model by upřednostňoval hlasovací sílu nejoddanějších uživatelů s dobrou pověstí.

Kromě vytvoření hlasovacího systému založeného na základě reputace mohou SBT potenciálně zlepšit i integritu hlasování v DAO – konkrétně obranu proti takzvaným Sybiliným útokům – což je jedna z největších hrozeb současného modelu správy DAO.

Během Sybilina útoku jednotlivec nebo skupina uživatelů se špatnými úmysly svrhne DAO tím, že koupí většinu správních tokenů. Ti, kteří mají většinovou hlasovací sílu, mohou manipulovat s návrhy k hlasování a řídit směřování projektu ve svůj prospěch. Veřejná a ověřitelná povaha SBT by mohla pomoct odhalit a zabránit vstupu uživatelů se špatnými úmysly do DAO, a tím i předejít korupci a Sybiliným útokům. 

Jaké jsou příklady praktického využití SBT?

K srpnu 2022 zatím existují SBT pouze na papíře. Glen Weyl, jeden ze spoluautorů, kteří se podíleli na původní bílé knize SBT, věří, že první možnosti využití SBT budou existovat do konce roku 2022.

Společnost Binance nedávno oznámila vlastní SBT s názvem Binance Account Bound (BAB). Token BAB je nepřenosný, nemá žádnou peněžní hodnotu a je vůbec prvním SBT vydaným na BNB Chainu. Cílem BAB je řešit problémy s ověřováním totožnosti v prostředí Webu 3 a sloužit jako digitální ověřovací nástroj pro uživatele Binance, kteří dokončili ověření KYC.

Tokeny BAB bude možné kromě ekosystému Binance používat i na protokolech třetích stran, mimo jiné pro airdropy a NFT, k prevenci činnosti botů a k usnadnění hlasování o správě v DAO.

Závěrem

Tokeny SBT se v prostředí Webu 3 staly žhavým tématem. Teoreticky by SBT mohly lidem umožnit vytvořit si na blockchainu vlastní digitální reputaci a posuzovat reputaci někoho jiného. Jestli budou SBT fungovat jako Web3 verze dokladu totožnosti, se teprve uvidí.