Czym Są Standardy Tokenów?
Strona Główna
Artykuły
Czym Są Standardy Tokenów?

Czym Są Standardy Tokenów?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Jan 13, 2023Zaktualizowane Feb 9, 2023
5m

TL;DR

Standardy tokenów to zestawy zasad i konwencji, regulujących sposób działania tokena krypto. Popularne standardy to ERC-20, BEP-20, ERC-721 i ERC-1155.

Wprowadzenie

Chociaż istnieją dziesiątki tysięcy kryptowalut, możesz być zaskoczony, że większość z nich jest zbudowana według tego samego schematu. Te schematy, zwane standardami tokenów, definiują niektóre z kluczowych funkcjonalności i właściwości tokenów blockchain.

Dlaczego Warto Używać Standardów Tokenów?

Współdziałanie

Standardy tokenów zapewniają, że wszystkie produkty zbudowane przy użyciu tego standardu, mogą współdziałać lub pracować razem. Jeśli projekt wyda token zbudowany zgodnie ze standardem tokenów, nowy token pozostanie kompatybilny z istniejącymi platformami i aplikacjami, takimi jak portfele. Na przykład, aktywa ERC-20 są inter-operacyjne z innymi produktami i usługami opracowanymi przy użyciu tego samego standardu tokenów.

To również dlatego możesz wymienić swój token ERC-20 na inny. Bez standardów tokenów, znacznie trudniej byłoby handlować wieloma kryptowalutami. Musiałbyś(-abyś) również stworzyć konkretne portfele dla konkretnych tokenów, zamiast używać portfela, który może przechowywać wiele kryptowalut.

Komponowalność

W programowaniu posiadanie systemu, który jest komponowalny, pozwala programistom na ponowne wykorzystanie istniejących komponentów, do tworzenia nowych produktów. Dotyczy to również tworzenia tokenów – dzięki zastosowaniu standardów tokenów, mniej czasu poświęca się na podstawową funkcjonalność, więc programiści mają więcej czasu na eksperymenty i innowacje.

Wydajność

Standardy tokenów ułatwiają również interakcję między smart kontraktami. Po tym, jak smart kontrakty przestrzegają standardów tokenów i wdrażają tokeny, mogą być używane do monitorowania utworzonych tokenów.

Standardy tokenów, takie jak ERC-20 i BEP-20, wyposażone w podstawowe funkcje, w tym do pobierania adresów i sald tokenów, umożliwiają smart kontraktom bardziej efektywne monitorowanie tokenów. Na przykład, aby skontrolować token ERC-20, programista może użyć interfejsu zwanego Contract Application Binary Interface (ABI) do śledzenia transferów tokena i innych danych.

Wspólne Standardy Tokenów w Krypto i DeFi

BEP-20

BEP-20 to standard tokenów na BNB Smart Chain (BSC). Opracowany jako specyfikacja techniczna dla BSC, umożliwia deweloperom uruchomienie różnych tokenów, w tym peggy coins, tokeny użytkowe, stablecoiny i inne. Standard BEP-20 wprowadza również takie funkcje jak umieszczanie na czarnej liście, minting i pauzowanie wypalania tokenów.

Poniżej przedstawiono główne funkcje standardu tokenów BEP-20:

  1. Całkowita Podaż: określa całkowitą podaż tokena dla danego tokena BEP-20.

  2. Saldo: określa saldo tokena.

  3. Transfer: umożliwia użytkownikom przeniesienie własności tokena na kogoś innego.

  4. Transfer Od: umożliwia przekazanie tokena komuś innemu w imieniu użytkownika, za pośrednictwem smart kontraktu.

  5. Zatwierdzenie: definiuje limit liczby tokenów, które może wycofać smart kontrakt.

  6. Dodatek: określa adresy zewnętrzne, które mają pozwolenie na wydawanie tokenów.

ERC-20

W 2015 roku, Fabian Vogelsteller zaproponował ERC-20, standard tokenów, który później stanowił główny zarys dla deweloperów do projektowania własnych tokenów, w tym tokenów wirtualnych, tokenów stakingowych i walut wirtualnych.

ERC-20 to standard tokenów służący do opracowania aktywów, które przestrzegają wspólnych zasad i są wymienne między sobą (tj. zamienne). Jeśli więc stworzysz 1000 jednostek tokena ERC-20, każda jednostka będzie miała taką samą funkcjonalność. 

Standard BEP-20 jest bardzo podobny do standardu ERC-20. Zauważ jednak, że są one częścią odrębnych sieci blockchain. Standard tokenów ERC-20 jest używany na blockchainie Ethereum, natomiast BEP-20 na Binance Smart Chain (BSC).

ERC-721

Czy wiesz, że duża część tokenów niewymiennych (NFT) na Ethereum ma ten sam standard tokenów, ERC-721? Niezależnie od tego, czy jest to limitowana edycja NFT, czy też Protokół Dowodu Obecności (POAP), Twoje NFT zostało prawdopodobnie stworzone na podstawie tego samego schematu. Co więc sprawia, że NFT są wyjątkowe? Zgodnie z jedną z wytycznych, aby być tokenem ERC-721, aktywa muszą mieć tokenId, który jest globalnie unikalny.

Funkcjonalności ERC-721 obejmuje transfer tokenów, bieżące saldo, całkowitą podaż oraz jak wspomniano, bycie unikalnym w skali globalnej.

ERC-1155

W miarę rozwoju standardów tokenów, pojawia się jedna wytyczna, obejmująca branżową potrzebę posiadania wielu typów tokenów. ERC-1155 to standard wielu tokenów, który pozwala na tworzenie różnych typów aktywów cyfrowych, w tym tokenów użytkowych, takich jak BNB i NFT.

Spośród wielu funkcji, ERC-1155 oferuje między innymi funkcjonalności partii tokenów, w tym:

  1. Transfer zbiorczy: gdzie wiele aktywów można przenieść jednocześnie.

  2. Saldo zbiorcze: gdzie salda wielu aktywów mogą być pobierane w jednym kroku.

  3. Zatwierdzenie zbiorcze: gdzie wszystkie tokeny mogą być zatwierdzone na adres.

  4. Wsparcie NFT: gdzie token jest traktowany jako NFT, jeśli podaż wynosi tylko 1.

Ograniczenia Standardów Tokenów

O ile tokeny stworzone w oparciu o te same standardy są zgodne w zakresie podstawowych funkcjonalności i mogą ze sobą dobrze współdziałać, o tyle tokeny o różnych standardach raczej nie. Ponieważ w branży obowiązują różne zasady regulujące standardy tokenów, nic dziwnego, że nie zawsze są one ze sobą kompatybilne. Może to oznaczać, że tokeny opracowane przy użyciu różnych standardów mogą nie istnieć na tej samej platformie, lub że nie są w stanie komunikować się ze sobą, lub być przedmiotem handlu. Jeśli posiadasz wiele kryptowalut być może doświadczyłeś(-aś) frustracji związanej z brakiem możliwości użycia swojego BTC na Ethereum. Aby rozwiązać to ograniczenie, branża wymyśliła nowy gatunek tokenów, zwanych tokenami wrappowanymi.

Tokeny wrappowane

Tokeny wrappowane to kryptowaluty, przywiązane do wartości innego. Zazwyczaj, oryginalne aktywo jest umieszczane w cyfrowym skarbcu zwanym wrapperem, a jego wrappowana wersja jest tworzona na innym blockchainie, jak awatar.

Wnioski Końcowe

Standardy tokenów są jak schematy do projektowania i uruchamiania tokenów opartych na blockchainie. Obecnie w branży istnieje kilka standardów tokenów, a innowacyjne rozwiązania, takie jak mosty blockchain i mechanizmy wrappowania, mogą pomóc wygładzić problemy związane z niekompatybilnością między tymi tokenami.

Dalsza Lektura