Τι είναι τα πρότυπα token;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι τα πρότυπα token;

Τι είναι τα πρότυπα token;

Έχει δημοσιευτεί Jan 13, 2023Έχει ενημερωθεί Jun 16, 2023
5m

TL;DR

Τα πρότυπα token είναι κανόνες και συμβάσεις για τη διακυβέρνηση λειτουργίας των token κρύπτο. Στα δημοφιλή πρότυπα συμπεριλαμβάνονται τα ERC-20, BEP-20, ERC-721 και ERC-1155.

Εισαγωγή

Αν και υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες κρυπτονομίσματα, ίσως εκπλαγείτε αν μάθετε ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν δημιουργηθεί με το ίδιο πρότυπο. Αυτά τα πρότυπα, τα λεγόμενα πρότυπα token, καθορίζουν ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες και ιδιότητες των token ενός blockchain.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε πρότυπα token;

Διαλειτουργικότητα

Τα πρότυπα token διασφαλίζουν ότι όλα τα προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί βάσει του συγκεκριμένου προτύπου, μπορούν να αλληλεπιδρούν ή να συνεργάζονται μεταξύ τους. Εάν ένα έργο εκδώσει ένα token που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με ένα πρότυπο token, το νέο token θα συνεχίσει να είναι συμβατό με τις υπάρχουσες πλατφόρμες και εφαρμογές, όπως τα πορτοφόλια. Για παράδειγμα, τα περιουσιακά στοιχεία του ERC-20 είναι διαλειτουργικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας το ίδιο πρότυπο token.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μπορείτε να ανταλλάξετε το token ERC-20 με ένα άλλο. Χωρίς πρότυπα token, η συναλλαγή πολλαπλών κρυπτονομισμάτων θα ήταν πολύ πιο δύσκολη. Θα πρέπει επίσης να δημιουργήσετε ειδικά πορτοφόλια για συγκεκριμένα token αντί να χρησιμοποιήσετε ένα πορτοφόλι που μπορεί να διατηρεί πολλά κρυπτονομίσματα.

Συνθεσιμότητα

Στον προγραμματισμό, η ύπαρξη ενός σύνθετου συστήματος επιτρέπει στους προγραμματιστές να επαναχρησιμοποιούν τα υπάρχοντα στοιχεία για τη δημιουργία νέων προϊόντων. Αυτό ισχύει και για τη δημιουργία token – χρησιμοποιώντας πρότυπα token, δαπανάται λιγότερος χρόνος για τη βασική λειτουργικότητα, οπότε οι προγραμματιστές έχουν περισσότερο χρόνο να πειραματιστούν και να καινοτομήσουν.

Αποδοτικότητα

Τα πρότυπα token διευκολύνουν επίσης την αλληλεπίδραση μεταξύ έξυπνων συμβάσεων. Αφού οι έξυπνες συμβάσεις ακολουθήσουν τα πρότυπα token και αναπτύξουν token, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρακολουθούν τα token που δημιουργούνται.

Τα πρότυπα token όπως το ERC-20 και το BEP-20 διαθέτουν βασικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης διευθύνσεων και των υπολοίπων token, επιτρέποντας στις έξυπνες συμβάσεις να παρακολουθούν τα token πιο αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, για να επιθεωρήσει ένα token ERC-20, ένας προγραμματιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διεπαφή που ονομάζεται δυαδική διεπαφή εφαρμογής σύμβασης (ABI) για να παρακολουθεί τις μεταφορές token και άλλα δεδομένα.

Κοινά πρότυπα token σε κρύπτο και DeFi

BEP-20

Το BEP-20 είναι ένα πρότυπο token για το BNB Smart Chain (BSC). Αναπτύχθηκε ως τεχνική προδιαγραφή για την BSC και επιτρέπει στους προγραμματιστές να κυκλοφορούν διάφορα token, συμπεριλαμβανομένων των νομισμάτων peggy, των Token εναλλακτικής χρησιμότητας, των stablecoin και άλλων. Το πρότυπο BEP-20 παρουσιάζει επίσης χαρακτηριστικά όπως η λίστα αποκλεισμών, η δημιουργία και η παύση ανάλωσης token.

Ακολουθούν οι κύριες λειτουργίες του προτύπου BEP-20 token:

  1. Συνολικός όγκος: ορίζει τον συνολικό όγκο token σε ένα συγκεκριμένο token BEP-20.

  2. Υπόλοιπο σε: ορίζει το υπόλοιπο token.

  3. Μεταφορά: επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν την ιδιοκτησία token σε κάποιον άλλο.

  4. Μεταφορά από: δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς ενός token σε κάποιον άλλον εκ μέρους του χρήστη μέσω έξυπνης σύμβασης.

  5. Έγκριση: ορίζει ένα όριο στον αριθμό των token που μπορεί να κάνει ανάληψη μια έξυπνη σύμβαση.

  6. Άδεια: ορίζει τς εξωτερικές διευθύνσεις που έχουν την άδεια να ξοδεύουν token.

ERC-20

Το 2015, ο Fabian Vogelsteller πρότεινε το ERC-20, ένα πρότυπο token που αργότερα θα αποτελούσε το βασικό σχέδιο για τους προγραμματιστές ώστε να σχεδιάσουν τα δικά τους token, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών token, των token staking και των εικονικών νομισμάτων.

Το ERC-20 είναι ένα πρότυπο token για την ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων που ακολουθούν κοινούς κανόνες και είναι εναλλάξιμα μεταξύ τους (δηλ. ανταλλάξιμα). Επομένως, αν δημιουργήσετε 1.000 μονάδες ενός token ERC-20, κάθε μονάδα θα έχει την ίδια λειτουργικότητα. 

Το πρότυπο BEP-20 έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με το πρότυπο ERC-20. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι αποτελούν μέρος διαφορετικών δικτύων blockchain. Το πρότυπο token ERC-20 χρησιμοποιείται στο blockchain του Ethereum, ενώ το BEP-20 στην Binance Smart Chain (BSC).

ERC-721

Γνωρίζατε ότι ένα μεγάλο μέρος των non-fungible token (NFT) στο Ethereum μοιράζονται όλα το ίδιο πρότυπο token, το ERC-721; Είτε πρόκειται για NFT περιορισμένης έκδοσης είτε για Πρωτόκολλο Proof of Attendance (PoA) (POAP), το NFT σας πιθανότατα δημιουργήθηκε με το ίδιο πρότυπο. Τι κάνει τα NFT μοναδικά; Σύμφωνα με μία από τις οδηγίες, για να είναι ένα token κατηγορίας ERC-721, το περιουσιακό στοιχείο πρέπει να έχει ένα tokenId που είναι παγκοσμίως μοναδικό.

Οι λειτουργίες του ERC-721 περιλαμβάνουν τη μεταφορά token, το τρέχον υπόλοιπο, τον συνολικό όγκο και, όπως αναφέρθηκε, να είναι μοναδικό παγκοσμίως.

ERC-1155

Καθώς εξελίσσονται τα πρότυπα token, δημιουργείται μια κοινή οδηγία για να καλύψει την ανάγκη του κλάδου να υπάρχουν πολλαπλοί τύποι token. Το ERC-1155 είναι ένα πρότυπο πολλαπλών token που επιτρέπει τη δημιουργία διαφορετικών τύπων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων token εναλλακτικής χρησιμότητας όπως τα BNB και τα NFT.

Μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, το ERC-1155 προσφέρει λειτουργίες παρτίδας token, όπως:

  1. Μεταφορά παρτίδας: όπου πολλαπλά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να μεταφερθούν ταυτόχρονα.

  2. Υπόλοιπο παρτίδας: όπου τα υπόλοιπα πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων μπορούν να ανακτηθούν με ένα μόνο βήμα.

  3. Έγκριση παρτίδας: όπου όλα τα token μπορούν να εγκριθούν σε μια διεύθυνση.

  4. Υποστήριξη NFT: όπου ένα token αντιμετωπίζεται ως NFT εάν υπάρχει μόνο 1.

Περιορισμοί των προτύπων token

Ενώ τα token που έχουν δημιουργηθεί με τα ίδια πρότυπα είναι ευθυγραμμισμένα ως προς τις βασικές λειτουργίες και μπορούν να αλληλεπιδρούν καλά μεταξύ τους, τα token διαφορετικών προτύπων είναι απίθανο να το κάνουν. Επειδή υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες που διέπουν τα πρότυπα συμβόλων στον κλάδο, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν είναι πάντα συμβατά μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα token που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση διαφορετικών προτύπων μπορεί να μην υπάρχουν στην ίδια πλατφόρμα ή ότι δεν μπορούν να επικοινωνούν ή να συναλλάσσονται μεταξύ τους. Αν διαθέτετε πολλά κρυπτονομίσματα, μπορεί να έχετε βιώσει την απογοήτευση ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα BTC σας στο Ethereum. Για να αντιμετωπιστεί αυτός ο περιορισμός, ο κλάδος δημιούργησε ένα νέο είδος token που ονομάζεται wrapped token.

Wrapped token

Τα Wrapped token είναι κρυπτονομίσματα που είναι αντιστοιχισμένα με την αξία ενός άλλου. Συνήθως, το αρχικό περιουσιακό στοιχείο αποθηκεύεται σε μια ψηφιακή θυρίδα που ονομάζεται wrapped και μια έκδοση wrapped του δημιουργείται σε ένα άλλο blockchain, όπως ένα avatar.

Συμπεράσματα

Τα πρότυπα token είναι σαν προσχέδια για τον σχεδιασμό και την κυκλοφορία token που βασίζονται σε blockchain. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα token στον κλάδο σήμερα και καινοτόμες λύσεις, όπως οι γέφυρες blockchain και οι μηχανισμοί wrapping, μπορούν να βοηθήσουν στην εξομάλυνση των προβλημάτων ασυμβατότητας μεταξύ αυτών των token.

Για περαιτέρω ανάγνωση