Przykłady wykorzystania Blockchain: Internet Rzeczy (IoT)
Strona Główna
Artykuły
Przykłady wykorzystania Blockchain: Internet Rzeczy (IoT)

Przykłady wykorzystania Blockchain: Internet Rzeczy (IoT)

Początkujący
Opublikowane Apr 16, 2019Zaktualizowane Jun 9, 2023
5m

Czym jest Internet Rzeczy (ang. Internet of Things)?

Licząc od pierwszych dni pojawienia się rewolucji cyfrowej w latach 50. XX wieku, stworzono już bardzo szeroką gamę wielu przełomowych technologii. Pomimo początkowego ograniczenia dostępu do nich dla nielicznych, przemysł rozwijał się bardzo szybko, a większość nowych technologii stała się coraz bardziej rozpowszechniona i dostępna.

Połączenie ze sobą wielu różnych typów innowacyjnych urządzeń (takich jak chipy RFID, szerokie spektrum czujników i sieć Internet) oraz ich zwiększona dostępność bezpośrednio przyczyniły się do sformułowania się idei Internetu Rzeczy (IoT). Technologia IoT niesie za sobą istotną zmianę podejścia w branży komputerowej, dzięki której komputery nie są już jedynymi urządzeniami podłączonymi do sieci.


Historia IoT

Pierwszym znane zastosowanie Internetu Rzeczy pojawiło się na uniwersytecie MIT, gdzie studenci stosowali tanie czujniki do monitorowania i uzupełniania swojej maszyny do dozowania coli. Większy postęp w kierunku IoT nastąpił około 1994 roku kiedy to Reza Raji szerzej opowiedział o możliwościach i korzyściach płynących z przesyłania i odbierania danych z różnych urządzeń za pośrednictwem internetu. 

W okolicach połowy lat dziewięćdziesiątych Microsoft, Novell i kilka innych firm rozpoczęło pracę nad podobnymi pomysłami. Kolejnym przełomem w historii IoT był artykuł z 2002 roku, który traktował o inteligentnych urządzeniach wzajemnie ze sobą połączonych i podłączonych do wspólnego systemu informacyjnego. 

Według Cisco Systems, IoT naprawdę narodziło się w 2008 roku, kiedy okazało się, że  na świecie jest już więcej rzeczy podłączonych do Internetu niż ludzi. 


How IoT works?

Technologia IoT najprościej mówiąc polega na połączeniu ze sobą wielu urządzeń i obiektów fizycznych. Taka sieć zazwyczaj składa się z wielu czujników i urządzeń innych niż komputery, które komunikują się z komputerami lub innymi urządzeniami za pośrednictwem Internetu. Sieć IoT mogą tworzyć m.in termostaty, monitory tętna, tryskacze i domowe systemy bezpieczeństwa. Innowacje technologii IoT pozwalają na zdalne monitorowanie, sterowanie, automatyzację i sprawdzanie stanu szerokiej gamy urządzeń i czujników, które można zainstalować tworząc tzw. inteligentne domy czy autonomiczne pojazdy.


IoT w użytku osobistym i domowym

IoT obecnie wdrażane jest do użytku domowego na wiele różnych sposobów. Typowe przykłady odnoszą się do m.in automatyki domowej, a polegają na zastosowaniu kilku urządzeń do monitorowania i sterowania wykorzystaniem świateł w domu, klimatyzatorów, grzejników, a nawet systemów bezpieczeństwa. Urządzenia te mogą być również połączone z innymi przedmiotami osobistymi, takimi jak inteligentne zegarki i smartfony, lub też z dedykowanymi inteligentnymi Hubami (centralkami) zaprojektowanymi do łączenia różnych produktów inteligentnego domu (takich jak inteligentne telewizory i lodówki).

Automatyzacja domów jest w stanie również znacząco poprawić jakość życia osób starszych i niepełnosprawnych, zapewniając im technologie wspomagające - zwłaszcza dla osób z ograniczeniami wzroku, słuchu lub mobilności. Mowa tutaj chociażby o wykorzystaniu czujników działających w czasie rzeczywistym, które ostrzegają członków rodziny, gdy tętno ich krewnych nagle spadnie lub co gorsza zatrzyma się. Innym interesującym przykładem jest wykorzystanie inteligentnych łóżek do wykrywania, czy jest ono aktualnie zajęte, czy nie - tego typu zastosowanie IoT jest już testowane przez niektóre szpitale w celu sprawdzenia, kiedy i czy pacjenci opuszczają swoje szpitalne łóżka.


IoT w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych

Przykłady zastosowania IoT w przemyśle mogą obejmować m.in stosowanie czujników do śledzenia warunków środowiskowych w jakich w danym momencie przebywają przedmioty, takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza i jego jakość. Urządzenia IoT mogą również być wykorzystywane przez rolników do śledzenia, kiedy ich zwierzętom w ich hodowli zabraknie wody lub żywności. Producenci z kolei mogą stosować urządzenia IoT, aby móc stale monitorować terminy ważności ich produktów, Obecnie istnieją już rozwiązania umożliwiające zautomatyzowanie procesu zamawiania półproduktów potrzebnych do produkcji, gdy stany magazynowe znajdą się poniżej pewnego progu.


Ograniczenia

Internet Rzeczy przynosi ze sobą wiele ciekawych innowacji i na pewno będzie coraz bardziej wkraczać w nasze codzienne życie. W kwestii ograniczeń tej technologii, które dotyczą zarówno firm, jak gospodarstw domowych, jednym z głównych jest zwiększona liczba urządzeń wymagających podłączonych do sieci i wymagających uwagi (działanie wielu z nich może być też uzależnione od uzyskania przez nie połączenia internetowego). Jeśli implementacja IoT nie zostanie przemyślana, to zarówno firmy jak i właściciele domów mogą być zmuszeni do korzystania nawet z kilku różnych aplikacji w celu zarządzania zainstalowanymi urządzeniami. Mnogość konfiguracji, systemów przesyłu danych i producentów stosujących własne algorytmy komunikacji pomiędzy urządzeniami sprawia, że wielu konsumentów nie decyduje się na wkroczenie do świata IoT - problemem jest czas i niekompatybilność.

To właśnie z tego powodu Lenovo we współpracy z Apple, stworzyło aplikacje, która umożliwia sterowanie wieloma urządzeniami w środowisku iOS, nawet za pomocą poleceń głosowych. Wiele obecnie już istniejących platform IoT jest w stanie działać niezależnie od dostępu do połączenia Internetowego lub sieci WiFi. Przykładami takich platform są Amazon Echo, czy Samsung SmartThings Hub. Zarówno w ekosystemie Amazonu jak i Samsunga, wiele czujników łączy się z innymi, większymi urządzeniami (działającymi jak bramki), które z kolei podłączone są bezpośrednio do Internetu lub odbiornika sieci WiFi, umożliwiając użytkownikowi sterowanie nimi, programowanie ich działań i ich monitorowanie.


Kryptowaluty IoT

Systemu IoT aby stać się użytecznymi i móc się rozpowszechnić uzależnione są bezpośrednio od tzw. procesorów mikro transakcji - a więc mechanizmy, podmioty lub algorytmy umożliwiające zawiązanie się tak zwanej gospodarki maszyna-maszyna (M2M) - którą zasadniczo można określić wymianą danych/pieniędzy między urządzeniami z pominięciem człowieka. Zapotrzebowanie na powstanie walut zgodnych z standardami, ograniczeniami i wymogami IoT rosną z miesiąca na miesiąc. Kryptowaluty mają szansę wypełnić tę lukę.

W pierwszych latach po pojawieniu się technologii blockchain, wiele osób uważało, że blockchain będzie podstawową strukturą dla gospodarki M2M, ponieważ nadaje się do mikropłatności i jest powszechnie stosowany w kryptowalutach. Jednakże wiele sieci blockchain ma ograniczoną wydajność pod względem ich przepustowości (czyt. liczby transakcji na sekundę), którą mogą obsłużyć. Oznacza to, że większość implementacji sieci blockchain opartych na algorytmach konsensusu Proof of WorkProof of Stake ma obecnie ograniczony potencjał skalowalności, co czyni je nieodpowiednimi do przetwarzania mikrotransakcji M2M na dużą skalę. Przy tej okazji warto jednak wspomnieć, że że wiele projektów opartych o blockchain pracuje obecnie nad rozwiązaniem problemu skalowalności. Efektem tych prac są m.in Lightning Network w przypadku Bitcoina i Plasma w przypadku Ethereum.


IOTA

IOTA (ang. Internet of Things Application) jest projekt, który jest mocno skoncentrowany na rozwiązaniach IoT i ma być podstawą dla gospodarki M2M. IOTA, to inaczej protokół rozproszonej księgi, który w przeciwieństwie do Bitcoina i innych kryptowalut nie wymaga od górników weryfikacji transakcji. IOTA nie opiera się na sieci blockchain, ale na strumieniu powiązanych ze sobą transakcji, które określa się Tangle (dosł. plątanina).

Tangle składa się z tzw. sieci, w której transakcje weryfikowane są bezpośrednio przez użytkowników, którzy je pozyskują, o ile wcześniej wykonają oni weryfikację dwóch innych transakcji. Limit transakcji na sekundę, który sieć jest w stanie przetworzyć, jest bezpośrednio związany z liczbą użytkowników samej sieci.

IOTA jest złożoną i wysoce eksperymentalną kryptowalutą. Jest też jedyną, która wykorzystuje architekturę Tangle. Od początku powstania zgłoszono już wiele problemów technicznych, a sama struktura Tangle nadal musi udowodnić swoją skuteczność. Mimo to projekt przyniósł kilka interesujących oraz innowacyjnych koncepcji. Jeśli deweloperzy zdołają przezwyciężyć potencjalne ograniczenia, IOTA może okazać się idealnym rozwiązaniem dla urządzeń IoT i gospodarki M2M.


Słowem zakończenia

Internet Rzeczy (IoT) pozwoli na zautomatyzowanie, regulowanie i kontrolowanie pracy wielu urządzeń na masową skalę, co z pewnością jest w stanie poprawić nasze codzienne życie i zwiększy wydajność wielu branż. Obecnie istnieje ograniczona liczba projektów z branży kryptowalut skupionych wokół IoT, ale prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości powstanie ich o wiele więcej, ponieważ obie branże jednocześnie rozwijają się w bardzo szybkim tempie.

Udostępnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.