Domů
Glosář
Nejnižší cenová hladina NFT

Nejnižší cenová hladina NFT

Začátečníci

Co je nejnižší cenová hladina NFT?

Nejnižší cena NFT označuje nejlevnější položku ve sbírce a považuje se za jeden z hlavních ukazatelů, které sběratelé používají k měření a hodnocení atraktivity projektu. Kupujícím dává představu o minimální investici, kterou musí vynaložit, aby mohli vlastnit NFT z vybraného projektu. 

Nejnižší cenová hladina je obvykle skvělým výchozím bodem, jak si vytvořit představu o oblibě a hodnotě projektu. Nejnižší cenová hladina ale není spolehlivým ukazatelem úspěšnosti projektu. 

Výpočet nejnižší cenové hladiny NFT

Nejnižší cenová hladina sbírky je cena nejlevnějšího NFT daného projektu. Nejnižší cenové hladiny NFT se aktualizují v reálném čase podle nabídky, poptávky, zúčastněných stran projektu a aktuálních tržních podmínek. Nejnižší cenová hladina konkrétní sbírky se může na různých tržištích lišit. 

Řekněme, že nejlevnější NFT v nějaké sbírce stojí 50 USD. Nejnižší cenová hladina sbírky by tedy byla 50 USD. Když si ale tento NFT někdo koupí, novou nejnižší cenovou hladinu bude stanovovat následné nejlevnější NFT ve sbírce. 

Co ovlivňuje nejnižší cenovou hladinu NFT?

Nejnižší cenovou hladinu NFT ovlivňuje celá řada faktorů. Když sběratelé těmto různým faktorům porozumí, mohou se informovaně rozhodnout. Nejnižší cenovou hladinu mohou ovlivňovat například následující faktory:

Tržní trendy

Historické a aktuální tržní události mohou mít na nejnižší cenovou hladinu NFT velký vliv. Ke změnám nejnižší cenové hladiny mohou přispívat tržní trendy, jako je poptávka po konkrétním umělci nebo uměleckém stylu, pozitivní sentiment v oblasti NFT, vlastnosti NFT a užitná hodnota.

Vzácnost a omezené množství NFT nebo sbírky

Dalším klíčovým faktorem, který ovlivňuje nejnižší cenovou hladinu sbírky, je vzácnost a omezené množství NFT. Ty do značné míry stanovuje popularita a jedinečnost sbírky. Obecně platí, že čím vzácnější a výraznější NFT, tím vyšší je nejnižší cenová hladina. Důvodem je skutečnost, že sběratelé a investoři často hledají jedinečné akvizice, jejichž hodnota v průběhu času poroste. 

Tým 

Nejnižší cenovou hladinu může ovlivnit také pověst týmu, který za projektem NFT stojí. Sbírky NFT vytvořené známými a důvěryhodnými vývojáři, umělci a zakladateli mají obvykle vyšší cenovou hladinu. Je to proto, že tým s dobrou pověstí a zkušenostmi bude mnohem pravděpodobněji vytvářet sbírky, jejichž hodnota nakonec poroste.

Upozorňujeme ale, že pokud se o některém z členů týmu projektu NFT začnou šířit negativní zprávy a kontroverze, může to nejnižší cenovou hladinu sbírky ovlivnit i negativně.

Silná medializace

Výrazná medializace (hype) kolem projektu NFT má na nejnižší cenovou hladinu NFT obrovský vliv. V tomto ohledu hrají důležitou roli influenceři, celebrity a marketingové strategie. Influenceři, kteří podporují, propagují a nakupují konkrétní projekty NFT, přilákají víc kupujících, což následně zvyšuje nejnižší cenovou hladinu.

Přesto je důležité se ohledně celebrit a influencerů, kteří podporují vybrané projekty, chovat prozíravě a obezřetně, protože mohou daný projekt propagovat jen proto, aby své sledující využili k získání výstupní likvidity.
Sdílet příspěvky
Související glosáře
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.