Det här bör du tänka på när du bygger en investeringsportfölj
Hem
Artiklar
Det här bör du tänka på när du bygger en investeringsportfölj

Det här bör du tänka på när du bygger en investeringsportfölj

Nybörjare
Publicerad Apr 28, 2023Uppdaterad Jun 21, 2023
7m

TL;DR

  • Att investera är visserligen ett bra sätt att bygga en förmögenhet på lång sikt, men som nybörjare det kan vara lurigt att ta reda på var du ska börja. 

  • Att bygga upp en personlig investeringsportfölj är ett viktigt steg mot att uppnå ekonomiska mål och det kräver noggrann planering och övervägande av flera faktorer, inklusive målens egenskaper och deras risktolerans. 

  • Regelbunden övervakning och justering av en portfölj är nödvändigt för att upprätthålla en investerares önskade tillgångsallokering.

Vad är en investeringsportfölj?

En persons investeringsportfölj är samlingen av tillgångarna som denne äger, inklusive aktier, obligationer och kryptovalutor.

Att investera kan vara ett bra sätt att bygga en förmögenhet på lång sikt, men att räkna ut var du ska börja kan kännas överväldigande. Detta gäller särskilt när nyare investeringsalternativ som kryptovalutor dyker upp. 

Att bygga en personlig investeringsportfölj är ett avgörande steg mot att uppnå ekonomiska mål och detta kräver noggrann planering och övervägande av några faktorer. Låt oss titta närmare på några viktiga överväganden som ingår i att bygga en personlig investeringsportfölj.

Utvärdera din risktolerans i portföljplaneringen

Risktolerans avser en investerares vilja och förmåga att motstå förluster. Som nybörjare innebär detta att du tar hänsyn till överväganden som ens slutmål, ens nuvarande ekonomiska situation och ens förståelse för investeringsprodukter, plus andra faktorer.

Definiera mål

Det första steget som en investerare kan ta för att bestämma sin risktolerans är att definiera sina ekonomiska mål. Vanliga långsiktiga investeringsmål kan till exempel omfatta besparingar för pension eller bygga upp en förmögenhet för kommande generationer, medan kortsiktiga mål kan vara att köpa en bil eller betala för en utbildning inom en snar framtid.

Dessa mål kan ha dominoeffekter på riskhantering och -tolerans, eftersom finansiella mål kan diktera en investerares tidshorisont, vilket är hur lång tid denne planerar att behålla sina tillgångar innan de säljer av dem. 

Ju längre tidshorisont, desto större risk kan en investerare ta, eftersom långsiktiga vinster kan motverka kortsiktiga prisfall. Att komma in på marknaden med kortare tidshorisonter, såsom att planera att köpa ett hus om två år, innebär att du kan förlora en del av kapitalet på grund av kortsiktiga prisfluktuationer som avsevärt kan stoppa detta mål.

Nuvarande finansiell situation och skyldigheter

Att vara fullt medveten om nuvarande ekonomiska förpliktelser kan hjälpa till att avgöra hur mycket pengar investeraren kan investera utan att äventyra dennes förmåga att betala räkningar, skulder och andra nödvändiga utgifter.

Till exempel kan en person med en stabil inkomst och en säkerhetsfond som kan täcka sjukvårdskostnader, förlust av jobb eller hemreparationer vara mer villiga att gå in i mer riskfyllda investeringar, såsom kryptovalutor. Den rekommenderade säkerhetsfonden är i allmänhet tillräcklig för att täcka en persons ekonomiska skyldigheter under den beräknade tid som det kan ta för denne att hitta ett nytt jobb i sin bransch och roll.

Å andra sidan kan någon som ännu inte har sparat för nödsituationer behöva överväga en investeringsblandning med mycket kontanter, så att ett oväntat bakslag inte kommer att leda till att du måste likvidera högrisktillgångar, vilket potentiellt medför en förlust.

Förstå olika tillgångsklasser när du investerar

En annan faktor som investerare kan behöva tänka på när de fattar beslut om risktolerans är deras kunskap och erfarenhet av de tillgångar som de planerar att lägga till i sina portföljer, särskilt om det handlar om kryptovalutor. Om de till exempel har en god förståelse för kryptomarknaden och hur kryptoplånböcker fungerar kan de känna sig mer bekväma att ta på sig riskerna med denna investering. 

Investerare som är nya inom krypto kanske vill börja med ett mindre kapital och öka sina innehav då de blir mer bekväma med marknaden och dess volatilitet.

Strategier och tillgångsallokering för en balanserad investeringsportfölj

Tillgångsallokering är processen att dela upp investeringarna i olika tillgångsklasser, såsom aktier, obligationer, kontanter och alternativa investeringar som kryptovalutor. Att hitta rätt balans kan ge investeraren en fördel för att uppnå sina mål. 

I allmänhet kan en konservativ investerare välja att ha en högre andel obligationer och kontanter i sin portfölj, medan en investerare med längre tidshorisont kan välja att ha en högre del av enskilda aktier och kryptotillgångar. Det är viktigt att komma ihåg att tillgångsallokering inte är ett engångsbeslut och kan behöva justeras över tid när investeringsmålet och risktoleransen förändras.

Till exempel kan en investerare med en stor kassareserv avsätta 70 % av sitt kapital till aktier, 20 % till obligationer och 10 % till kontanter. Att välja att fördela 70 % av sin portfölj till aktier kan anses vara riskabelt. Men om denna investerare kan täcka oväntade utgifter med sin kassareserv på 10 %, kan hen känna sig bekväma med att ta denna risk.

Alternativt kan någon nära pensionsåldern välja att behålla fler obligationer och kontanter, medan hen fördelar en liten del av sina innehav till aktier och krypto. Om dennes kontanter kan täcka pensionsutgifterna, kan hen behålla en liten del av sina tillgångar i mer riskfyllda investeringar.

Så här diversifierar du din investeringsportfölj

En diversifierad portfölj kan göra det möjligt för investerare att klara prisfall för enskilda aktier och kryptovalutor. Investerare kan välja att minimera risken för förlust på grund av koncentrationen av investeringar i ett geografiskt område eller en sektor, genom att sprida investeringarna över olika tillgångsklasser, sektorer och regioner.

Investerare kan diversifiera genom att investera i fonder eller börshandlade fonder (ETF:er). Men diversifiering garanterar dock vinst eller skyddar mot förlust på en tillbakagående marknad. Även om det är en bra strategi, är den inte riskfri.

Fonder och ETF:er kan vara mer lämpade för investerare som föredrar en praktisk metod för att diversifiera, eftersom ackrediterade finansinstitut väljer grupper av aktier som ingår i dessa fonder. S&P 500 och FTSE 100 är de främsta exemplen på fonder som erbjuder en bekväm och passiv strategi. Investerare kan avsätta en del av lönen till att köpa dessa produkter varje månad.

Om en investerare föredrar att diversifiera genom att välja sina egna investeringar finns det en mängd olika investeringsprodukter tillgängliga, inklusive enskilda aktier, obligationer och krypto. Det är viktigt att genomföra grundlig efterforskning och förstå varje investeringsrisk och potentiella egenskaper. Verktyg som Morningstar, Bloomberg och CoinMarketCap är bra utgångspunkter.

Så här övervakar och omfördelar du din investeringsportfölj

Att bygga en personlig investeringsportfölj är ingen engångshändelse. Det kan vara en pågående process som kräver regelbunden övervakning och justering. Investerare kan behöva omfördela sina portföljer regelbundet för att behålla sina önskade tillgångsallokeringar. 

Investerare kan också behöva justera sina portföljer om deras investeringsmål eller risktoleranser förändras. Låt oss säga att en investerare har en diversifierad portfölj som består av 60 % aktier, 30 % obligationer och 10 % kontanter. Efter att ha hamnat i en bättre ekonomisk situation kan hen nu ha en högre risktolerans och vara villiga att ta på sig ytterligare risker i sina investeringar i strävan efter större avkastning. Förutsatt att investeraren har gjort sin efterforskning kan denne justera sin portfölj för att inneha mindre kontanter och mer bitcoin. Genom att öka dina bitcoininnehav ökar du din potential för högre avkastning och tar större risk genom att göra detta.

Å andra sidan kan omfördelningen av en portfölj innebära att du släpper riskfyllda tillgångar till förmån för mer konservativa alternativ. Till exempel kan en investerare som närmar sig pensionsåldern släppa några av sina riskfyllda investeringar, medan hen håller fast vid obligationer och kontanter.

Det är viktigt att notera att justeringen av en portfölj baserat på risktolerans är ett personligt beslut, som bör övervägas noggrant och anpassas till ekonomiska mål och investeringsstrategier. Det är också viktigt att regelbundet granska och omfördela en portfölj när målen närmar sig.

Sammanfattningsvis

Att bygga en personlig investeringsportfölj är en komplex process som kräver tid, tålamod och en ärlig titt på personens nuvarande och förväntade ekonomiska situation. Det finns ingen metod som passar alla för att bygga en investeringsportfölj. 

Även om du letar efter att inneha rätt tillgångar, måste nya investerare alltid vara medvetna om sin risktolerans och undvika finansiella rådgivare som tror sig kunna ge specifika investeringar eller portföljer som lovar astronomisk avkastning med minimal risk. Denna process kan ta tid, men nya investerare kan lära sig av processen och bli mer självsäkra i sin förmåga att hantera portföljen.

Mer information

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och riskvarning för mer information.