Kas jāņem vērā, veidojot ieguldījumu portfeli?
Sākums
Raksti
Kas jāņem vērā, veidojot ieguldījumu portfeli?

Kas jāņem vērā, veidojot ieguldījumu portfeli?

Iesācējiem
Publicēts Apr 28, 2023Atjaunināts Jun 21, 2023
7m

Īsumā

  • IeguldÄ«jumi var bÅ«t labs veids, kā uzkrāt lÄ«dzekļus ilgtermiņā, taču iesācējam var bÅ«t grÅ«ti saprast, ar ko sākt. 

  • Privātā ieguldÄ«jumu portfeļa izveide ir svarÄ«gs solis ceļā uz saviem finanÅ¡u mērÄ·iem, un tai var bÅ«t nepiecieÅ¡ama rÅ«pÄ«ga plānoÅ¡ana un dažādu faktoru izvērtēšana, tostarp Å¡o mērÄ·u rakstura un risku tolerances novērtēšana. 

  • Lai saglabātu investora vēlamo aktÄ«vu sadalÄ«jumu, ir pastāvÄ«gi jāuzrauga un jākoriģē ieguldÄ«jumu portfelis.

Kas ir ieguldījumu portfelis?

Ieguldījumu portfelis ir investoram piederošo aktīvu kopums, kas ietver obligācijas, akcijas un kriptovalūtas.

Ieguldījumi var būt labs veids, kā uzkrāt līdzekļus ilgtermiņā, taču sākumā var būt grūti saprast, ar ko sākt. Tas jo īpaši attiecas uz salīdzinoši jauniem ieguldījumu risinājumiem, piemēram, kriptovalūtām. 

Sava privātā ieguldījumu portfeļa izveide ir svarīgs solis ceļā uz savu finanšu mērķu īstenošanu, un tai ir nepieciešama rūpīga plānošana un dažādu faktoru izvērtēšana. Apskatīsim detalizētāk dažus svarīgus apsvērumus, kas saistīti ar sava privātā ieguldījumu portfeļa izveidi.

Risku tolerances izvērtēšana portfeļa plānošanas gaitā

Riska tolerance ir investora gatavība un spēja paciest zaudējumus. Iesācējiem tas nozīmē, ka jāņem vērā tādi aspekti kā, piemēram, gala mērķi, aktuālā finanšu situācija un izpratne par ieguldījumu produktiem.

Mērķu definēšana

Pirmais solis, ko investors varētu veikt savas riska tolerances noteikšanai, ir savu finanšu mērķu definēšana. Piemēram, kā populārus ilgtermiņa ieguldījumu mērķus var minēt uzkrājumu izveidi pensijai vai turpmākajām paaudzēm, bet īstermiņa mērķi var būt automobiļa iegāde vai studiju uzsākšana tuvākajā nākotnē.

Šiem mērķiem var būt būtiska ietekme uz risku pārvaldību un toleranci, jo finanšu mērķi varētu ietekmēt ieguldījumu laika periodu – to, cik ilgu laiku investors plāno glabāt savus aktīvus pirms to izņemšanas. 

Jo ilgāks ir ieguldījumu laika periods, jo lielāku risku investors var uzņemties, jo ilgtermiņa peļņa var atsvērt īstermiņa cenas kritumus. Ieguldīšana uz īsāku laika periodu, piemēram, plānojot iegādāties mājokli divu gadu laikā, nozīmē, ka, zaudējot daļu kapitāla īstermiņa cenu svārstību dēļ, šī mērķa sasniegšana var tikt ievērojami kavēta.

Aktuālā finanšu situācija un saistības

Pilnīga izpratne par pašreizējām finanšu saistībām var palīdzēt noteikt, cik daudz naudas investors var ieguldīt, neapdraudot savu spēju apmaksāt rēķinus, segt parādus un citus nepieciešamos izdevumus.

Piemēram, ja cilvēkam ir stabili ienākumi un ārkārtas gadījumiem paredzēti uzkrājumi, kas var segt medicīnas vai mājas remontam nepieciešamos izdevumus, kā arī nodrošināt iztiku darba zaudēšanas gadījumā, tas varētu būt gatavs riskantākiem ieguldījumiem, piemēram, kriptovalūtās. Ir ieteicams veidot ārkārtas gadījumiem paredzētus uzkrājumus tādā apmērā, lai varētu segt savas finanšu saistības tik ilgi, cik orientējoši būtu nepieciešams, lai atrastu jaunu darbu attiecīgajā nozarē un specialitātē.

Tajā pat laikā cilvēkam, kas vēl nav izveidojis uzkrājumus neparedzētiem gadījumiem, varētu būt vērts apsvērt ieguldījumus ar lielu naudas līdzekļu īpatsvaru, lai negaidītas neveiksmes gadījumā nebūtu nepieciešams likvidēt augsta riska aktīvus un tādējādi samierināties ar zaudējumiem.

Izpratne par ieguldījumiem dažādu kategoriju aktīvos

Vēl viens faktors, ko investoriem ir vērts apsvērt, pieņemot lēmumus par riska toleranci, ir to zināšanas un pieredze saistībā ar aktīviem, kurus plānots pievienot savam portfelim (jo īpaši tad, ja tas ietver kriptovalūtas). Piemēram, ja investoram ir teicamas zināšanas par kriptovalūtu tirgu un to, kā darbojas kriptovalūtu maki, tas varētu būt gatavs uzņemties ar šādu ieguldījumu saistītos riskus. 

Turpretī investori, kam nav pieredzes ar kriptovalūtām, varētu sākt ar mazāku kapitālu un laika gaitā palielināt uzkrājumus, iepazīstot tirgu un ar to saistīto svārstīgumu.

Stratēģiska aktīvu sadale, lai izveidotu līdzsvarotu ieguldījumu portfeli

Aktīvu sadale ir process, kurā ieguldījumi tiek sadalīti starp dažādām aktīvu kategorijām, piemēram, akcijām, obligācijām un alternatīviem ieguldījumiem, tostarp arī kriptovalūtām. Pareiza līdzsvara atrašana var palīdzēt investoriem sasniegt savus mērķus. 

Parasti konservatīvs ieguldītājs savā portfelī var izvēlēties lielāku obligāciju un naudas aktīvu īpatsvaru, savukārt ilgāka ieguldījumu perioda gadījumā var tikt izvēlēts lielāks atsevišķu akciju un kriptoaktīvu īpatsvars. Svarīgi piebilst, ka aktīvu sadalījums nav vienreizējs lēmumus – to laika gaitā var būt nepieciešams pielāgot, mainoties ieguldījumu mērķiem un riska tolerancei.

Piemēram, investors ar lielām skaidras naudas rezervēm var atvēlēt 70 % sava kapitāla akcijām, 20 % obligācijām un 10 % skaidrai naudai. Par riskantu var tikt uzskatīta 70 % sava portfeļa atvēlēšana akcijām. Taču, ja šis investors spēj segt neplānotus izdevumus, izmantojot savas 10 % skaidras naudas rezerves, tas varētu būt gatavs uzņemties šādu risku.

Kāds cits, tuvojoties pensijas vecumam, varētu izvēlēties turēt vairāk obligāciju un skaidras naudas, vienlaikus nelielu daļu savu līdzekļu novirzot akcijām un kriptovalūtām. Ja ar skaidro naudu ir iespējams segt izdevumus pensijas vecumā, investors varētu nelielu daļu līdzekļu ieguldīt riskantākos aktīvos.

Kā diversificēt savu ieguldījumu portfeli?

Diversificēts portfelis var ļaut investoriem pārciest atsevišķu akciju un kriptovalūtu cenas krituma brīžus. Ieguldītāji var izvēlēties mazināt zaudējumu risku, ko rada ieguldījumu koncentrācija vienā ģeogrāfiskā apgabalā vai sektorā, sadalot ieguldījumus starp dažādām aktīvu kategorijām, sektoriem un reģioniem.

Diversifikācijas nolūkā investori var ieguldīt līdzekļus kopfondos vai biržā tirgotos fondos (ETF). Taču jāņem vērā, ka diversifikācija negarantē peļņu vai aizsardzību pret zaudējumiem tirgū ar negatīvu tendenci. Lai gan tā ir laba stratēģija, tā tomēr ietver riskus.

Kopfondi un ETF var būt piemēroti investoriem, kas dod priekšroku pasīvākai pieejai diversifikācijā, jo šajā gadījumā akreditētas finanšu iestādes izvēlas akciju kopumu, kas tiek iekļauts šajos fondos. S&P 500 un FTSE 100 ir lieliski šādu fondu piemēri, kas piedāvā pasīvu pieeju ieguldīšanā. Investori var katru mēnesi atvēlēt daļu algas šādu produktu iegādei.

Ja investors labprātāk veic diversifikāciju, patstāvīgi izvēloties ieguldījumus, ir pieejami dažādi ieguldījumu produkti, piemēram, atsevišķas akcijas, obligācijas un kriptovalūtas. Ir svarīgi veikt rūpīgu izpēti un gūt izpratni par katra ieguldījuma riskiem. Iesākumā var būt noderīgi tādi rīki kā Morningstar, Bloomberg vai CoinMarketCap.

Kā uzraudzīt un līdzsvarot savu ieguldījumu portfeli?

Privātā ieguldījumu portfeļa izveide nav vienreizējs pasākums. Tas var būt pastāvīgs process ar regulāru uzraudzību un pielāgošanu. Investoriem var būt nepieciešams periodiski līdzsvarot savu portfeli, lai saglabātu vēlamo aktīvu sadalījumu. 

Tāpat investoriem var būt nepieciešams pielāgot savus portfeļus gadījumā, ja mainās ieguldījumu mērķi vai riska tolerance. Pieņemsim, ka investoram ir diversificēts portfelis, kas sastāv no 60 % akcijā, 30 % obligācijām un 10 % skaidras naudas. Uzlabojoties investora finanšu situācijai, tā riska tolerance ir uzlabojusies un investors ir gatavs uzņemties lielāku risku, cerot uz lielāku peļņu. Pieņemot, ka investors ir veicis pienācīgu izpēti, tas varētu pielāgot savu portfeli, samazinot skaidras naudas īpatsvaru tajā un iegādājoties vairāk Bitcoin. Palielinot savus Bitcoin uzkrājumus, investors palielina iespējas gūt lielāku peļņu un vienlaikus uzņemas arī lielāku risku.

Tajā pat laikā portfeļa līdzsvarošana varētu iekļaut riskantāku aktīvu pārdošanu, to vietā iegādājoties konservatīvākus aktīvus. Piemēram, investors, tuvojoties pensijas vecumam, varētu atbrīvoties no riskantākajiem ieguldījumiem, paturot obligācijas un skaidro naudu.

Svarīgi piebilst, ka portfeļa līdzsvarošana, balstoties uz riska toleranci, ir personīgs lēmums, kam jābūt rūpīgi pārdomātam un saskaņotam ar finanšu mērķiem un izvēlēto ieguldījumu stratēģiju. Ir svarīgi arī, tuvojoties mērķu termiņam, regulāri pārskatīt un līdzsvarot savu portfeli.

Noslēgumā

Privātā ieguldījumu portfeļa izveide ir sarežģīts process, kas prasa laiku, pacietību un godīgu skatījumu uz savu pašreizējo un paredzamo finanšu situāciju. Nav viena ieguldījumu portfeļa izveides risinājuma, kas derētu visiem. 

Izvērtējot, kuros aktīvos ieguldīt, jaunajiem investoriem jāņem vērā sava riska tolerance un jāizvairās no paļaušanās uz finanšu guru, kuri reklamē konkrētus ieguldījumus vai portfeļus, solot astronomisku peļņu ar minimālu risku. Šis process var būt laikietilpīgs, taču jaunie investori var no tā gūt pieredzi un iemācīties pārvaldīt savu portfeli.

Turpini lasīt

Atruna un brīdinājums par risku: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi konsultēties pie atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, kā arī tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.