Τι να λάβετε υπόψη όταν δημιουργείτε ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι να λάβετε υπόψη όταν δημιουργείτε ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων

Τι να λάβετε υπόψη όταν δημιουργείτε ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων

Έχει δημοσιευτεί Apr 28, 2023Έχει ενημερωθεί Jun 21, 2023
7m

TL;DR

  • Οι επενδύσεις μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος για να αποκτήσετε περιουσιακά στοιχεία μακροπρόθεσμα, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να καταλάβετε από πού να ξεκινήσετε ως αρχάριος. 

  • Το να δημιουργήσετε ένα προσωπικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση οικονομικών στόχων και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και συνεκτίμηση διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της φύσης των στόχων αυτών και της ανοχής στον κίνδυνο. 

  • Απαιτείται τακτική παρακολούθηση και προσαρμογή ενός χαρτοφυλακίου για να διατηρηθεί η επιθυμητή κατανομή των περιουσιακών στοιχείων ενός επενδυτή.

Τι είναι ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων;

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ενός ατόμου είναι η συλλογή περιουσιακών στοιχείων που κατέχει, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, ομολόγων και κρυπτονομισμάτων.

Η επένδυση μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκτήσετε περιουσιακά στοιχεία μακροπρόθεσμα, αλλά το να καταλάβετε από πού να ξεκινήσετε μπορεί να είναι δύσκολο. Αυτό ισχύει κυρίως όταν προστίθενται και νέες επενδυτικές επιλογές όπως τα κρυπτονομίσματα. 

Το να δημιουργήσετε ένα προσωπικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση οικονομικών στόχων και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και συνεκτίμηση ορισμένων παραγόντων. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε μερικά βασικά σημεία που σχετίζονται με τη δημιουργία ενός προσωπικού χαρτοφυλακίου επενδύσεων.

Αξιολόγηση της ανοχής κινδύνου κατά τον σχεδιασμό χαρτοφυλακίου

Η ανοχή στον κίνδυνο είναι η προθυμία και η ικανότητα ενός επενδυτή να αντέξει τις ζημίες. Για τους αρχάριους, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως οι τελικοί τους στόχοι, η τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση και οι γνώσεις τους σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα, μεταξύ άλλων παραγόντων.

Ορισμός στόχων

Το πρώτο βήμα που μπορεί να κάνει ένας επενδυτής για να καθορίσει την ανοχή του στον κίνδυνο είναι να καθορίσει τους οικονομικούς του στόχους. Για παράδειγμα, οι συνήθεις μακροπρόθεσμοι επενδυτικοί στόχοι μπορεί να περιλαμβάνουν την αποταμίευση για συνταξιοδότηση ή την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για τις επόμενες γενιές, ενώ οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι μπορεί να περιλαμβάνουν την αγορά ενός αυτοκινήτου ή τις σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο άμεσο μέλλον.

Αυτοί οι στόχοι μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη διαχείριση του κινδύνου και στην ανοχή, διότι οι οικονομικοί στόχοι μπορεί να καθορίζουν τον χρονικό ορίζοντα ενός επενδυτή, δηλαδή το χρονικό διάστημα που σκοπεύει να διατηρήσει τα περιουσιακά του στοιχεία πριν τα αξιοποιήσει. 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρονικός ορίζοντας, τόσο μεγαλύτερο είναι το ρίσκο που μπορεί να αναλάβει ένας επενδυτής, καθώς τα μακροπρόθεσμα κέρδη μπορούν να αντισταθμίσουν τις βραχυπρόθεσμες πτώσεις των τιμών. Η είσοδος στην αγορά με μικρότερους χρονικούς ορίζοντες, όπως ο προγραμματισμός αγοράς κατοικίας σε δύο χρόνια, σημαίνει ότι η απώλεια μέρους του κεφαλαίου λόγω των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων των τιμών μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά αυτόν τον στόχο.

Τρέχουσα οικονομική κατάσταση και υποχρεώσεις

Η πλήρης επίγνωση των τωρινών οικονομικών υποχρεώσεων μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ποσού χρημάτων που μπορούν να επενδύσουν οι επενδυτές χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητά τους να πληρώνουν λογαριασμούς, χρέη και άλλες αναγκαίες δαπάνες.

Για παράδειγμα, ένα άτομο με σταθερό εισόδημα και ένα κεφάλαιο έκτακτης ανάγκης που μπορεί να καλύψει ιατρικά έξοδα, ενδεχόμενη απώλεια εργασίας ή επισκευές στο σπίτι, μπορεί να είναι πιο πρόθυμο να αναλάβει πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις, όπως τα κρυπτονομίσματα. Το κεφάλαιο έκτακτης ανάγκης που προτείνεται είναι γενικά αρκετό για να καλύψει τις οικονομικές υποχρεώσεις ενός ατόμου για τον εκτιμώμενο χρόνο που μπορεί να χρειαστεί για να βρει μια νέα δουλειά στον κλάδο και την ειδικότητά του.

Από την άλλη, κάποιος που δεν έχει εξοικονομήσει ακόμα χρήματα για έκτακτες ανάγκες μπορεί να χρειαστεί να εξετάσει έναν επενδυτικό συνδυασμό που θα περιλαμβάνει πολλά μετρητά, έτσι ώστε μια απροσδόκητη αναποδιά να μην έχει ως αποτέλεσμα την αναγκαστική ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου, με πιθανή ζημία.

Κατανοώντας τις διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων στις επενδύσεις

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να χρειαστεί να λάβουν υπόψη τους οι επενδυτές όταν λαμβάνουν αποφάσεις όσον αφορά την ανοχή στον κίνδυνο, είναι οι γνώσεις και η εμπειρία τους σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που σχεδιάζουν να προσθέσουν στο χαρτοφυλάκιό τους, ιδίως αν πρόκειται για κρυπτονομίσματα. Για παράδειγμα, αν γνωρίζουν καλά την αγορά των κρυπτονομισμάτων και τον τρόπο λειτουργίας των πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων, μπορεί να νιώθουν πιο άνετα να αναλάβουν τους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν την επένδυση. 

Ωστόσο, οι επενδυτές που είναι καινούργιοι στον χώρο των κρύπτο μπορεί να θέλουν να ξεκινήσουν με μικρότερο κεφάλαιο και να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους καθώς θα εξοικειώνονται καλύτερα με την αγορά και τη μεταβλητότητα που τη χαρακτηρίζει.

Στρατηγική κατανομής περιουσιακών στοιχείων για ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων

Η κατανομή περιουσιακών στοιχείων είναι η διαδικασία διαχωρισμού των επενδύσεων σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, ομόλογα, μετρητά και εναλλακτικές επενδύσεις όπως τα κρυπτονομίσματα. Η επίτευξη της σωστής ισορροπίας θα μπορούσε να βοηθήσει τους επενδυτές να επιτύχουν τους στόχους τους. 

Γενικά, ένας συγκρατημένος επενδυτής μπορεί να επιλέξει να έχει ένα υψηλότερο ποσοστό ομολόγων και μετρητών στο χαρτοφυλάκιό του, ενώ ένας επενδυτής με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα μπορεί να επιλέξει να έχει ένα υψηλότερο ποσοστό μεμονωμένων μετοχών και περιουσιακών στοιχείων κρύπτο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κατανομή των περιουσιακών στοιχείων δεν είναι μια απόφαση που λαμβάνεται άπαξ και μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς αλλάζουν οι επενδυτικοί στόχοι και η ανοχή στον κίνδυνο.

Για παράδειγμα, ένας επενδυτής με μεγάλο απόθεμα μετρητών μπορεί να διαθέσει το 70% του κεφαλαίου του σε μετοχές, το 20% σε ομόλογα και το 10% σε μετρητά. Η επιλογή να διαθέσει το 70% του χαρτοφυλακίου του σε μετοχές μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη. Ωστόσο, αν αυτός ο επενδυτής μπορεί να καλύψει απρόβλεπτες δαπάνες με το αποθεματικό του 10% σε μετρητά, μπορεί να νιώθει άνετα να αναλάβει αυτόν τον κίνδυνο.

Διαφορετικά, κάποιος που ετοιμάζεται να βγει στη σύνταξη μπορεί να επιλέξει να κρατήσει περισσότερα ομόλογα και μετρητά, κατανέμοντας παράλληλα ένα μικρό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων σε μετοχές και κρύπτο. Εάν τα μετρητά του μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες του κατά τη συνταξιοδότηση, θα μπορούσε να διατηρεί ένα μικρό ποσοστό των κεφαλαίων του σε πιο επισφαλή περιουσιακά στοιχεία.

Πώς να διαφοροποιήσετε το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο

Ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μπορεί να δώσει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αντέξουν τις πτώσεις των τιμών των επιμέρους μετοχών και των κρυπτονομισμάτων. Οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο ζημίας που προκύπτει από τη συγκέντρωση των επενδύσεων σε έναν γεωγραφικό χώρο ή τομέα, κατανέμοντας τις επενδύσεις σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και σε διάφορους τομείς και περιοχές.

Οι επενδυτές θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν επενδύοντας σε αμοιβαία κεφάλαια ή χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η διαφοροποίηση δεν εγγυάται κέρδη ούτε προστατεύει από ζημίες σε μια πτωτική αγορά. Παρόλο που είναι μια καλή στρατηγική, δεν είναι απαλλαγμένη από κινδύνους.

Τα αμοιβαία κεφάλαια και τα ETF μπορεί να είναι καλύτερα για τους επενδυτές που προτιμούν μια προσέγγιση διαφοροποίησης που δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα διαπιστευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιλέγουν τον συνδυασμό των μετοχών και των μεριδίων που περιλαμβάνονται σε αυτά τα κεφάλαια. Οι S&P 500 και FTSE 100 είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα αμοιβαίων κεφαλαίων που προσφέρουν μια πρακτική προσέγγιση. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να διαθέσουν ένα μέρος του μισθού τους για να αγοράζουν αυτά τα προϊόντα κάθε μήνα.

Αν ένας επενδυτής προτιμά να διαφοροποιήσει τις επενδύσεις του διαλέγοντας τις επενδύσεις του, υπάρχουν διάφορα διαθέσιμα επενδυτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων μετοχών, ομολόγων και κρύπτο. Είναι σημαντικό να κάνετε προσεκτική έρευνα και να κατανοήσετε τον κίνδυνο και την ενδεχόμενη έρευνα κάθε επένδυσης. Εργαλεία όπως το Morningstar, το Bloomberg και το CoinMarketCap αποτελούν καλά σημεία για να ξεκινήσετε.

Πώς γίνεται η παρακολούθηση και η εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου επενδύσεών σας

Η δημιουργία ενός προσωπικού χαρτοφυλακίου επενδύσεων δεν είναι κάτι που συμβαίνει μία φορά. Μπορεί να είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία που απαιτεί τακτική παρακολούθηση και προσαρμογή. Οι επενδυτές ίσως χρειαστεί να αναπροσαρμόζουν τακτικά την εξισορρόπηση των χαρτοφυλακίων τους για να διατηρήσουν την επιθυμητή κατανομή των περιουσιακών στοιχείων τους. 

Επίσης, οι επενδυτές ίσως χρειαστεί να προσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους εάν αλλάξουν οι επενδυτικοί τους στόχοι ή η ανοχή τους στον κίνδυνο. Ας υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής έχει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει 60% μετοχές, 30% ομόλογα και 10% μετρητά. Όταν καλυτερέψει η οικονομική του κατάσταση, ίσως έχει υψηλότερη ανοχή στον κίνδυνο και θέλει να αναλάβει επιπλέον επενδυτικό κίνδυνο για να επιδιώξει υψηλότερη απόδοση. Υποθέτοντας ότι ο επενδυτής έχει κάνει έρευνα, ίσως προσαρμόσει το χαρτοφυλάκιό του για να διατηρεί λιγότερα μετρητά και περισσότερα Bitcoin. Αν αυξήσει το ποσό των Bitcoin, αυξάνονται οι πιθανότητες υψηλότερων αποδόσεων, αναλαμβάνοντας περισσότερο ρίσκο.

Από την άλλη, η εξισορρόπηση ενός χαρτοφυλακίου μπορεί να συνεπάγεται την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων με υψηλότερο κίνδυνο προς όφελος πιο συντηρητικών επιλογών. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής που ετοιμάζεται να συνταξιοδοτηθεί μπορεί να αποχωριστεί κάποιες από τις πιο επικίνδυνες επενδύσεις του, διατηρώντας ομόλογα και μετρητά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσαρμογή ενός χαρτοφυλακίου με βάση την ανοχή στον κίνδυνο είναι μια προσωπική απόφαση που θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά και να ευθυγραμμίζεται με τους οικονομικούς στόχους και την επενδυτική στρατηγική. Επίσης, είναι σημαντικό να επανεξετάζεται και να αναπροσαρμόζεται τακτικά το χαρτοφυλάκιο καθώς πλησιάζει προς την επίτευξη των στόχων.

Συμπεράσματα

Η δημιουργία ενός προσωπικού χαρτοφυλακίου επενδύσεων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί χρόνο, υπομονή και μια ειλικρινή προσέγγιση της τρέχουσας και της αναμενόμενης οικονομικής κατάστασης ενός ατόμου. Δεν υπάρχει μία προσέγγιση που να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες όσον αφορά τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 

Κατά την αναζήτηση των κατάλληλων περιουσιακών στοιχείων, οι νέοι επενδυτές πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τους την ανοχή τους στον κίνδυνο και να αποφεύγουν τους χρηματοοικονομικούς γκουρού που μπορεί να διαφημίζουν συγκεκριμένες επενδύσεις ή χαρτοφυλάκια που υπόσχονται αστρονομικές αποδόσεις με ελάχιστο κίνδυνο. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί χρόνο, αλλά οι νέοι επενδυτές θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως προς την ικανότητά τους να διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιό τους.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών και Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, καθώς είναι πιθανό και να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Ειδοποίηση κινδύνου.