Πέντε στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Πέντε στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου

Πέντε στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου

Έχει δημοσιευτεί Nov 4, 2022Έχει ενημερωθεί Jan 9, 2023
7m

TL;DR

Η διαχείριση κινδύνου αποτελεί σημαντικότατο μέρος της υπεύθυνης επένδυσης και συναλλαγών. Μπορεί να μειώσει τον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου σας με διάφορους τρόπους — για παράδειγμα, μπορείτε να διαφοροποιήσετε τις επενδύσεις σας, να αντισταθμίσετε οικονομικά γεγονότα ή να εφαρμόσετε απλές εντολές stop-loss και take-profit.

Εισαγωγή

Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου αποτελεί προτεραιότητα για πολλούς επενδυτές και συναλλασσόμενους. Ακόμα κι αν η ανοχή σας στον κίνδυνο είναι υψηλή, εξακολουθείτε, κατά κάποιον τρόπο, να σταθμίζετε τον κίνδυνο των επενδύσεών σας έναντι της απόδοσης. Ωστόσο, η διαχείριση κινδύνου είναι πολλά περισσότερα από την απλή επιλογή λιγότερο επικίνδυνων συναλλαγών ή επενδύσεων. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου, πολλές από τις οποίες είναι κατάλληλες και για αρχάριους.

Τι είναι η διαχείριση κινδύνου;

Η διαχείριση κινδύνου συνεπάγεται την πρόβλεψη και τον εντοπισμό των οικονομικών κινδύνων που σχετίζονται με τις επενδύσεις για την ελαχιστοποίηση τους. Στη συνέχεια, οι επενδυτές χρησιμοποιούν στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου που τους βοηθούν να διαχειριστούν την έκθεση του χαρτοφυλακίου τους σε κίνδυνο. Ένα κρίσιμο πρώτο βήμα είναι να αξιολογήσετε την τρέχουσα έκθεσή σας σε κινδύνους και, στη συνέχεια, να χτίσετε τις στρατηγικές και τα σχέδιά σας γύρω από αυτούς.

Οι στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου είναι σχέδια και στρατηγικές ενέργειες που εφαρμόζουν οι συναλλασσόμενοι και οι επενδυτές αφού εντοπίσουν επενδυτικούς κινδύνους. Αυτές οι στρατηγικές μειώνουν τον κίνδυνο και μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η αγορά ασφάλισης κατά των ζημιών και η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου με διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Εκτός από τις ενεργητικές πρακτικές διαχείρισης κινδύνου, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού διαχείρισης κινδύνου. Υπάρχουν τέσσερις βασικές μέθοδοι σχεδιασμού που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν ξεκινήσετε μια συγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου, καθώς η μέθοδος που θα επιλέξετε θα ενημερώνει τη στρατηγική που προτιμάτε.

Τέσσερις βασικές μέθοδοι σχεδιασμού διαχείρισης κινδύνου

  1. Αποδοχή: Η απόφαση να αναλάβετε τον κίνδυνο επένδυσης σε ένα περιουσιακό στοιχείο, αλλά να μην ξοδέψετε κεφάλαια προκειμένου να τον αποφύγετε, καθώς η πιθανή απώλεια δεν είναι σημαντική.

  2. Μεταβίβαση: Η μεταβίβαση του κινδύνου μιας επένδυσης σε τρίτα μέρη με κάποιο αντίτιμο.

  3. Αποφυγή: Η μη επένδυση σε περιουσιακό στοιχείο με δυνητικό κίνδυνο.

  4. Μείωση: Μείωση των οικονομικών συνεπειών μιας ριψοκίνδυνης επένδυσης με τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί με την ίδια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ή ακόμη και με διαφορετικούς κλάδους και περιουσιακά στοιχεία.

Γιατί είναι σημαντική μια στρατηγική διαχείρισης κινδύνου στα κρύπτο;

Είναι γνωστό ότι τα κρύπτο, ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, αποτελούν μία από τις επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου που είναι διαθέσιμες στον μέσο επενδυτή. Οι τιμές έχουν αποδειχθεί ασταθείς, τα έργα μπορεί να καταρρεύσουν από τη μία μέρα στην άλλη και η τεχνολογία πίσω από το blockchain μπορεί να είναι δύσκολη για τους νέους χρήστες.

Λόγω του ότι τα κρυπτονομίσματα μεταβάλλονται γρήγορα, είναι επιτακτική ανάγκη να χρησιμοποιείτε ορθές πρακτικές και στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου για να μειώσετε την έκθεσή σας σε ενδεχόμενους κινδύνους. Αυτό είναι, επίσης, ένα βασικό βήμα για να γίνετε επιτυχημένοι και υπεύθυνοι επενδυτές.

Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πέντε στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου που μπορούν να ωφελήσουν το χαρτοφυλάκιο κρύπτο σας.

Στρατηγική #1: Σκεφτείτε τον κανόνα του 1%

Ο κανόνας του 1% είναι μια απλή στρατηγική διαχείρισης κινδύνου που συνεπάγεται ότι δεν διακινδυνεύετε περισσότερο από το 1% του συνολικού κεφαλαίου σας σε μια επένδυση ή μια συναλλαγή. Εάν έχετε 10.000 $ για να επενδύσετε και θέλετε να τηρήσετε τον κανόνα του 1%, υπάρχουν μερικοί τρόποι να το επιτύχετε. 

Μία επιλογή θα ήταν να αγοράσετε bitcoin (BTC) αξίας 10.000 $ και να ορίσετε μια εντολή stop-loss ή stop-limit για πώληση στα 9.900 $. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μειώσετε τις απώλειές σας στο 1% του συνολικού επενδυτικού σας κεφαλαίου (100 $).

Θα μπορούσατε, επίσης, να αγοράσετε 100 $ ether (ETH) χωρίς να ορίσετε μια εντολή stop-loss, καθώς θα χάνατε μόνο το 1% του συνολικού κεφαλαίου σας εάν η τιμή του ETH έπεφτε στο 0. Ο κανόνας του 1% δεν επηρεάζει το μέγεθος των επενδύσεών σας, αλλά το ποσό που είστε διατεθειμένοι να διακινδυνεύσετε σε μια επένδυση.

Ο κανόνας του 1% είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τους χρήστες κρύπτο λόγω της αστάθειας της αγοράς. Μπορεί να είναι εύκολο να γίνετε άπληστοι και ορισμένοι επενδυτές μπορεί να αφιερώσουν πάρα πολλά κεφάλαια σε μία επένδυση και ακόμη και να υποστούν μεγάλες ζημίες περιμένοντας να αλλάξει η τύχη τους.

Στρατηγική #2: ​​Ορισμός σημείων stop-loss και take-profit

Μια εντολή stop-loss ορίζει μια προκαθορισμένη τιμή για ένα περιουσιακό στοιχείο στην οποία η θέση θα κλείσει. Η τιμή stop ορίζεται κάτω από την τρέχουσα τιμή και, όταν ενεργοποιείται, βοηθά στην προστασία από περαιτέρω ζημίες. Μια εντολή take-profit λειτουργεί αντίθετα, ορίζοντας μια τιμή στην οποία θέλετε να κλείσετε τη θέση σας και να δεσμεύσετε ένα συγκεκριμένο κέρδος.

Οι εντολές stop-loss και take-profit σάς βοηθούν να διαχειριστείτε τον κίνδυνο με δύο τρόπους. Πρώτον, μπορούν να ρυθμιστούν εκ των προτέρων και θα εκτελεστούν αυτόματα. Δεν χρειάζεται να είστε διαθέσιμοι 24/7 και οι προκαθορισμένες εντολές σας θα ενεργοποιηθούν εάν οι τιμές είναι ιδιαίτερα ασταθείς. Αυτό σας επιτρέπει, επίσης, να θέσετε ρεαλιστικά όρια για τις ζημίες και τα κέρδη που μπορείτε να δεχτείτε. 

Είναι καλύτερα να θέσετε αυτά τα όρια εκ των προτέρων παρά στην ένταση της στιγμής. Αν και μπορεί να είναι περίεργο να δούμε τις εντολές take-profit ως μέρος της διαχείρισης κινδύνου, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι όσο περισσότερο περιμένετε για να αποκομίσετε κέρδος, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος να πέσει ξανά η αγορά ενώ περιμένετε μια επιπλέον ανοδική πορεία.

Στρατηγική #3: Διαφοροποίηση και αντιστάθμιση

Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και θεμελιώδη εργαλεία για τη μείωση του συνολικού επενδυτικού σας κινδύνου. Ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δεν θα επενδυθεί υπερβολικά σε κανένα περιουσιακό στοιχείο ή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο μεγάλων ζημιών από ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, μπορείτε να κατέχετε μια ποικιλία από διαφορετικά νομίσματα και token, καθώς και να παρέχετε ρευστότητα και δάνεια.

Η αντιστάθμιση είναι μια ελαφρώς πιο προηγμένη στρατηγική για την προστασία των κερδών ή την ελαχιστοποίηση των ζημιών με την αγορά ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου. Συνήθως, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία συσχετίζονται αντιστρόφως. Η διαφοροποίηση μπορεί να είναι ένας τύπος αντιστάθμισης κινδύνου, αλλά ίσως το πιο γνωστό παράδειγμα είναι τα Futures.

Μια σύμβαση Futures σας επιτρέπει να δεσμεύσετε μια τιμή για ένα περιουσιακό στοιχείο σε μελλοντική ημερομηνία. Φανταστείτε, για παράδειγμα, ότι πιστεύετε ότι η τιμή του bitcoin θα πέσει, οπότε αποφασίζετε να αντισταθμίσετε αυτόν τον κίνδυνο και να ανοίξετε μια σύμβαση Futures για να πουλήσετε BTC για 20.000 $ σε τρεις μήνες. Εάν η τιμή του bitcoin πέσει πράγματι στα 15.000 $ τρεις μήνες αργότερα, θα επωφεληθείτε από τη θέση Futures σας. 

Αξίζει να θυμάστε ότι οι συμβάσεις Futures διακανονίζονται οικονομικά και δεν χρειάζεται να παραδώσετε τα νομίσματα φυσικά. Σε αυτήν την περίπτωση, το άτομο στην άλλη πλευρά της σύμβασης σας θα σας πλήρωνε 5.000 $ (η διαφορά μεταξύ της τιμής spot και της τιμής του Futures) και θα είχατε αντισταθμίσει τον κίνδυνο πτώσης της τιμής του bitcoin.

Όπως αναφέρθηκε, ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων είναι ασταθής. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ευκαιρίες διαφοροποίησης εντός αυτής της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων και χρήσης ευκαιριών αντιστάθμισης. Η διαφοροποίηση στα κρύπτο είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι σε πιο παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές αγορές με λιγότερη μεταβλητότητα.

Στρατηγική #4: Σχεδιάστε μια στρατηγική εξόδου

Ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής εξόδου είναι μια απλή αλλά αποτελεσματική μέθοδος για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μεγάλων ζημιών. Τηρώντας το πλάνο, μπορείτε να λάβετε κέρδη ή να μειώσετε τις ζημίες σε ένα προκαθορισμένο σημείο.

Συχνά, είναι λογικό να θέλετε να συνεχίσετε όταν κερδίζετε ή να πιστεύετε υπερβολικά σε ένα κρυπτονόμισμα ακόμα και όταν οι τιμές πέφτουν. Το να επηρεαστείτε από μια τάση, την υπερβολή ή μια κοινότητα συναλλαγών μπορεί, επίσης, να θολώσει την κρίση σας για τη λήψη αποφάσεων.

Ένας τρόπος για να εφαρμόσετε επιτυχώς μια στρατηγική εξόδου είναι η χρήση εντολών με όριο. Μπορείτε να τις ρυθμίσετε, ώστε να ενεργοποιούνται αυτόματα στην τιμή ορίου σας, είτε θέλετε να λάβετε κέρδη είτε να ορίσετε μια μέγιστη ζημία. 

Στρατηγική #5: Κάντε τη δική σας έρευνα (DYOR)

Το DYOR είναι μια ολοκληρωμένη στρατηγική μείωσης κινδύνου για κάθε επενδυτή. Στην εποχή του διαδικτύου, είναι πιο εύκολο από ποτέ να κάνετε τη δική σας έρευνα. Πριν επενδύσετε τα χρήματά σας σε ένα token, νόμισμα, έργο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να κάνετε την έρευνά σας. Είναι σημαντικό να ελέγχετε βασικές πληροφορίες σχετικά με ένα έργο, όπως το white paper, τα tokenomics, τις συνεργασίες, τον οδικό χάρτη, την κοινότητα και άλλα βασικά στοιχεία.

Ωστόσο, η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται γρήγορα και ο καθένας μπορεί να υποβάλει τις απόψεις του διαδικτυακά ως γεγονότα. Όταν κάνετε έρευνα, σκεφτείτε από πού λαμβάνετε τις πληροφορίες σας και το πλαίσιο στο οποίο παρουσιάζονται. Η προώθηση είναι κοινή πρακτική και τα έργα ή οι επενδυτές μπορούν να διαδώσουν ψευδείς, μεροληπτικές ή διαφημιστικές ειδήσεις σαν να ήταν ειλικρινείς και πραγματικές.

Συμπεράσματα

Με τις πέντε στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου που περιγράφονται, θα έχετε μια αποτελεσματική εργαλειοθήκη που θα σας βοηθήσει να μειώσετε τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου σας. Ακόμη και η χρήση απλών μεθόδων που καλύπτουν τους περισσότερους τομείς θα σας βοηθήσει να επενδύετε πιο υπεύθυνα. Στο άλλο άκρο της κλίμακας, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σχεδίων διαχείρισης κινδύνου με πιο προηγμένες, αναλυτικότερες στρατηγικές.

Για να δείτε αναλυτικότερα το θέμα, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα: